Akademia Umiejętności Psychologicznych to centrum wiedzy skupiające wybitnych akademików i doświadczonych praktyków, w tym psychologów oraz trenerów umiejętności społecznych. W ramach Akademii Uczelni Łazarskiego przygotowała ofertę studiów podyplomowych skierowaną do osób dążących do zdobycia wiedzy psychologicznej możliwej do wykorzystania w zróżnicowanej praktyce.

Studia podyplomowe