Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 188 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Adresatami są absolwenci studiów wyższych, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie prowadzenia team coachingu. Skierowane są do osób wkraczających lub funkcjonujących w szeroko rozumianym biznesie - w przemyśle, handlu, usługach, prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Psychologów, pedagogów, socjologów, menadżerów, kadry kierowniczej przedsiębiorstw, przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy pragnących nabyć i poszerzyć swoje umiejętności do prowadzenia procesów coachingowych.

Podstawą kwalifikacji do studiów jest rozmowa kwalifikacyjna.

Przesłanki

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych coachów zespołowych i grupowych, którzy będą potrafili prowadzić profesjonalne sesje team coachingu.

Cele

Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód coacha zespołowego. Rozwijają one kompetencje u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany.
Nabywają wiedzę pozwalającą na projektowanie i prowadzenie procesów i sesji coachingu grupowego i zespołowego. Budują postawy sprzyjające skutecznemu, etycznemu prowadzeniu procesów coachingowych. Studia pozwalają na rozwój kompetencji coachingowych do pracy z grupami i zespołami. Pozwalają na budowanie samoświadomości i uczenie się obecności w pracy z grupą. Dają także możliwość poznania i doświadczenia pracy  metodą Action Learning oraz podejściem systemowym.

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od ilości kandydatów.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w harmonogramie studiów oraz kadrze wykładowców.

Program

1. Wprowadzenie do tematu team coachingu. Integracja grupy i zespołu 18h

 1. Praca z grupą i proces grupowy
 2. Budowanie zaufania i strukturalizacja pracy
 3. Formowanie zespołu
 4. Rozróżnienie między coachingiem zespołowym a facylitacją, coachingiem grupowym, szkoleniem
 5. Dialog z zespołem a dialog z grupą
 6. Kontrakt w coachingu zespołowym

2. Rozwój kompetencji team coacha 36h

 1. Kluczowe kompetencje teamcoacha
 2. Narzędzia budowania kontaktu z drugą osobą.
 3. Umiejętność budowania relacji
 4. Przywództwo a coaching zespołowy
 5. Bezpieczeństwo psychologiczne w zespole i budowanie zaufania
 6. Stymulacja procesu uczenia się w zespole
 7. Efektywność teamcoachingu z punktu widzenia organizacji / biznesu

3. Zespół - forma pracy zespołowej 36h

 1. Proces formowania zespołu według Lencioniego
 2. Charakterystyka zespołu i pracy zespołowej
 3. Diagnoza zespołu i jego gotowości do pracy w oparciu o  model
 4. (Zaufanie, Konflikt, Zaangażowanie, Odpowiedzialność, Wyniki)

4. Narzędzia pracy team coachingu 36h

 1. Interwencje coachingowe w procesie pracy z zespołem
 2. Wykorzystanie narzędzi z coachingu indywidualnego w coachingu grupowym
 3. Narzędzia trenerskie w coachingu grupowym
 4. Peer-coaching

5. Action Learning 18h

 1. Co to jest metoda Action Learning
 2. Kluczowe zasady prowadzenia sesji wg WIAL
 3. Korzyści Action Learning
 4. Prowadzenie sesji według Action Learning

6. Ujęcie systemowe w coachingu zespołowym 18h

 1. Systemy, w których żyjemy i pracujemy - czym są, dlaczego warto je uwzględniać w pracy coacha.
 2. Holistyczne postrzeganie człowieka - mózg sensoryczny, emocjonalny, instynktu.
 3. Równowaga systemów a zmiana - jak to działa.
 4. Prawa systemowe - na co warto zwracać uwagę w coachingu osobistym i w coachingu biznesowym?
 5. Teoria U - innowacyjne podejście do zmiany osobistej, organizacyjnej i społecznej.

Sesje mentorskie grupowe 18h

Sesja egzaminacyjna 8h

Wykładowcy

Paulina Barnaś

Coach biznesu z wieloletnim doświadczeniem korporacyjnym a także sporym doświadczeniem życiowym. Rozumiejący perspektywę Klientów i pomocny przy znalezieniu rozwiązania dla ich problemów. Zadowolona zarówno ze swej pracy zawodowej jak i z życia prywatnego, żona i mama dwóch  synów. W pracy coacha wyróżnia się wiarą w możliwości i potencjał Klientów, o czym mówi również jej ulubiony cytat: "Nie znam bardziej budującego faktu niż niewątpliwa zdolność człowieka do doskonalenia swojego życia poprzez świadomy wysiłek." (Thoreau)

Natalia Włodarska

Coach, Trener, Master NLP. Ukończyła Wydział Psychologii  na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe "Zarządzanie w mediach" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.  Uzyskała również tytuł NLP Master Practitioner. W trakcie swojej edukacji coachingowej ukończyła Szkołę Coachów Eriksson College oraz wiele kursów m.in. u Roberta Diltsa, Richarda Bolstada czy Franka Farellego. Obecnie posiada międzynarodową akredytację International Coach Federation na poziomie PCC.

W 2002 roku rozpoczęła swoją drogę zawodową jako trener biznesu i konsultant w firmie szkoleniowej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących komunikacji i współpracy, zarządzania emocjami i stresem.

Od 2008 roku pracuje w TVN S.A. jako Menedżer ds. Rekrutacji i Rozwoju, odpowiada za wszelkie działania rekrutacyjne oraz  szkoleniowo-rozwojowe.  Pracuje jako trener i prowadzi warsztaty z umiejętności miękkich oraz wspiera pracowników podczas indywidualnych sesji coachingowych. Od 2011 roku prowadzi warsztaty i coachingi z kreowania wizerunku w mediach. W czasie wolnym prowadzi grupowe coachingi w dwóch tematach: "Wykreuj swoje życie" oraz "Wykreuj swoje relacje". Szkolenia i coaching prowadzi w języku polskim
i angielskim.

Tomasz Janiak

Certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC, Certyfikowany Coach Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach, Certyfikowany Coach World Institute for Action Learning na poziomie CALC. Grupowo oraz indywidualnie pracuje od 2005 roku w dziedzinie edukacji, szkoleń i coachingu. Ma doświadczenie również w sprzedaży oraz marketingu bezpośrednim, a także działalności w środowisku międzynarodowym. Pracował w zarządzie Youth and Environment Europe oraz dla Redcastle Services i Agima Medical Management w USA. Zasmakował różnych stylów zarządzania i przywództwa, co teraz wykorzystuje w pracy z klientami. Bywa konferansjerem, występując publicznie, a także prezenterem, jak podczas 9 Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w Warszawie czy Międzynardowowej Konferencji Action Learning w Waszyngtonie w 2015 roku.

Specjalizuje się w budowaniu relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, kształceniu liderów, warsztatach psychologicznych oraz coachingu indywidualnym i grupowym. Warsztatowo pracuje według metodyki ośrodka INTRA oraz stowarzyszenia STOP.

Jest członkiem, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, członkiem zarządu Światowego Instytutu Action Learning (WIAL), a także prezesem zarządu WIAL Poland i jedynym w Polsce certyfikowanym przez WIAL coachem zespołowym Action Learning.

Szkolenia i coaching prowadzi w języku polskim i po angielskim.

Agnieszka Kasprzycka

Coach systemowy, Prezes Izby Coachingu

Prowadzi coaching: biznesowy w podejściu systemowym dla właścicieli firm i menedżerów, specjalistyczny dla menedżerów projektów i zespołów projektowych, i osobisty związany z karierą zawodową.

Ukończyła informatykę na Uniwersytecie Warszawskim zyskując pierwsze przygotowanie do pracy z systemami. W pracy zawodowej przez lata zajmowała się wdrożeniami systemów informatycznych,  w tym systemów zintegrowanych (klasy ERP). Było to nie lada wyzwanie, więc uzupełniała wiedzę o systemach finansowych na studiach rachunkowości finansowej i menedżerskiej (SGH) oraz o projektach i funkcjonowaniu zespołów na studiach metodyki i psychologii zarządzania projektami (SWPS). Czas pracy w rolach konsultanta, analityka biznesowego i menedżera projektów był swoistą praktyczną szkołą umiejętności społecznych i sztuki perswazji. Doświadczyła w praktyce, że na nic organizacji najnowocześniejsze technologicznie systemy jeśli systemy ludzkie w tejże organizacji szwankują. Efektywność, wzrost, sukces i rozwój są tam, gdzie to ludzie współdziałają ze sobą, mają wspólne cele, energię i wzajemny szacunek, gdzie panuje równowaga w wymianie społecznej i równowaga między systemem organizacyjnym a systemami osobistymi. I tak naturalną drogą została coachem systemowym a  przygotowanie do tego zawodu to studium MultiLevel Coaching oraz gruntowne przygotowanie do pracy metodami systemowymi (m.in. kurs u Marka Wilkirskiego, dwuletnie studium u Gerharda Walpera i kurs u Cecilio Regojo). Lista jej mentorów jest długa, wiele od nich otrzymała i spłaca ten dług wspierając ludzi i organizacje w drodze do sukcesu. Uważa, że oprócz wiedzy fachowej, są dwa aspekty kluczowe dla osiągnięcia sukcesu przedsięwzięcia - to, co się dzieje między ludźmi oraz umiejętność liderów do systemowego patrzenia na zagadnienia, które przed nimi stoją.
Bliskie są jej idee uczenia się przez całe życie oraz zarządzania bez kija i marchewki.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Studium trenerów i coachów3900 zł4100 zł4300 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322