PROGRAM ACSTH ICF

Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 179 godzin
Ilość semestrów 2
Ilość miejsc 20
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Izabela Kluzek-Kot, kierownik studiów podyplomowych „Studium coachingu” oraz „Integralny Lider organizacji przyszłości - Holilider”, opowiada o idei studiów. Przypominamy, że informacje o poszczególnych kierunkach dostępne są na stronie: http://ckp.lazarski.pl/

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • menedżerów wszystkich szczebli,
 • przedsiębiorców,
 • psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów,
 • przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy,
 • pracowników działów personalnych
 • osób zainteresowanych samorozwojem
 • osób, które planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację International Coach Federation na poziomie ACC

W trakcie interaktywnych zajęć słuchacze zostaną przygotowani do wdrażania coachingu w organizacjach, prowadzenia sesji coachingowych. Słuchacze nabędą wiedzę zgodną z kodeksem etycznym ICF, udoskonalą praktyczny warsztat, poznają szeroki wachlarz możliwości pracy coachingowej w każdym otoczeniu/środowisku, narzędzia i metody do pracy coachingowej, będą prowadzić procesy coachingowe w trakcie studiów, odbywać superwizje z certyfikowanymi coachami.  Absolwenci nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, nabędą  wysokorozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętność wspierania zmian u klienta.

Atuty

 • studia posiadają akredytację International Coach Federation (ICF),
 • program studiów gwarantuje przygotowanie uczestników studiów do międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego,
 • absolwenci kierunku są zwolnieni z egzaminu ustnego podczas procesu akredytacyjnego w ICF,
 • absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający odbycie wymaganej ilości godzin warsztatowych, sesji grupowych oraz indywidualnych niezbędnych do akredytacji ICF,
 • zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów
 • w trakcie studiów coachowie motywują słuchaczy do prowadzenia sesji coachingowych,
 • studia nie posiadają żadnych dodatkowo ukrytych kosztów - nie dopłacasz za sesje mentorskie, nie kupujesz dodatkowych podręczników i materiałów,
 • grupa liczy maksymalnie 15 osób, co pozwala na proces grupowy, możliwość prowadzenia studiów metodą warsztatową
 • studia prowadzone zarówno w formie warsztatowo-wykładowej jak i e-learningowej.

Przesłanki i cele studiów

Podstawową przesłanką uruchomienia Studium coachingu jest przekonanie o deficycie personelu kompetentnego w prowadzeniu procesów coachingowych zarówno wewnątrz organizacji, jak i skierowanych do osób indywidualnych. W perspektywie ostatnich kilku lat na rynku pojawiło się duże zapotrzebowanie na powyższe usługi na rynku. Studia mają przygotować osoby to zawodu coacha.

Z dyplomem coacha można podjąć zatrudnienie w:

 • międzynarodowych korporacjach i dużych firmach jako coach, trener
 • organizacjach pozarządowych pracując z osobami potrzebującymi wsparcia
 • ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych
 • fundacjach
 • instytucja państwowych w szczególności wspierających osoby bezrobotne
 • instytucjach pośrednictwa pracy
 • można również rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wprowadzić dodatkową usługę do dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od ilości kandydatów.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w harmonogramie studiów oraz kadrze wykładowców.

Program

 1. Filozofia i specyfika pracy coachingowej ( m.in. Wprowadzenie do coachingu, Różnice między coachingiem a innymi formami pracy z klientem, Rodzaje coachingu i ich zastosowanie na rynku, Sposoby wykorzystania coachingu w pracy z klientem)
 2. Sylwetka coacha (m.in. Kompetencje coacha, Skala i koło kompetencji jako narzędzie do wymiarowania swoich umiejętności, Kodeks etyczny, Kontakt coachingowy)
 3. Kompetencje interpersonalne w coachingu (m.in. Umiejętność budowania relacji, Umiejętności komunikacyjne - narzędzia i techniki komunikacyjne w pracy coacha (VAKOG, parafraza, podsumowania, informacja zwrotna, odzwierciedlanie i dostosowanie, pytania), Wykorzystanie NLP)
 4. Techniki i narzędzia coachingowy (m.in. SMART/ER - narzędzie do wyznaczania celu w coachingu, Model sesji coachingowych : GROW, RESOLVE, Budowanie świadomości Klienta, Bajka i metafora jak element pracy z klientem)
 5. Zastosowanie innych elementów rozwojowych w coachingu (m.in. Źródła i zastosowania Racjonalnej Terapii Zachowania, Coaching prowokatywny)
 6. Coaching grupowy i zespołowy (m.in. Rodzaje grup, Role wg Belbina, Relacje w zespole, Przekazywanie informacji zwrotnych Z - FUKO - P, Coachingowy styl zarządzania zespołem, 12 elementów dobrego zarządzania wg Gallupa, Pytania kartezjańskie, Strategia Walta Disneya, Sesje coachingu grupowego i zespołowego)
 7. Relacje biznesowe i pozyskiwanie klientów. (m.in. Rola pierwszego wrażenia, Poszukiwanie klientów, czyli co dziś działa a na co szkoda pieniędzy i czasu, Budowanie sieci kontaktów, Prospecting, Rozpoznawanie potrzeb klienta, Reagowanie na obiekcje,Tworzenie zasad współpracy z klientem, zawieranie umów)
 8. Coaching w zmianie (m.in. Narzędzia coachingowe indywidualnej i zespołowej pracy z ludźmi w zmianie, Model pracy z negatywnymi emocjami i polaryzowanie perspektywy klienta w zmianie, Krzywa zmiany, Postawy ludzi wobec zmiany).
 9. Narzędzia budowania i wzmacniania własnej samooceny (Praca z samokrytycyzmem, poznaniem i  docenianiem własnych zasobów , a także motywacji do ich zwiększania)
 10. Sesje mentorskie grupowe
 11. Sesje mentorskie indywidualne

Metody pracy wykorzystywane w trakcie studiów:

 • case study
 • mini sesje coachingowe
 • e-learning
 • "gorące krzesło"
 • testy
 • wykłady
 • sesje mentorskie
 • ćwiczenia w grupach
 • praca z narzędziami coachingowymi

Wykładowcy

Izabela Kluzek-Kot

Dyrektor Zarządzająca HPR Group - certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC, ukończyła szkołę trenerską, a także liczne szkolenia z obszaru HR. Jest absolwentem studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.Prowadzi coaching indywidualny jak i grupowy. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia kilku szkół, które dostosowuje do potrzeb i percepcji klienta. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie doradczo-szkoleniowej. Przez okres ponad 10 lat zajmowała się zarządzaniem zespołem konsultantów i trenerów, pełniła również funkcje managera projektów jak również w organizacjach rolę HR Managera. Jest trenerem z zakresu umiejętności managerskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie bliskie są jej aspekty rozwoju pracownika w organizacji. Autorka bloga: izabelakluzek.pl

 

 

Natalia Włodarska

Coach PCC (Professional Certified Coach), absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie w mediach” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.  Master Practitioner NLP.
W 2002 roku rozpoczęłam swoją drogę zawodową jako trener biznesu i konsultant w firmie szkoleniowej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących komunikacji i współpracy, asertywności, zarządzania emocjami i stresem.
Od 2008 roku pracuję w TVN S.A., odpowiada za wszelkie działania rekrutacyjne oraz  szkoleniowo-rozwojowe. Pracuję m.in. jako trener i prowadzę warsztaty z umiejętności miękkich oraz wspieram pracowników podczas indywidualnych sesji coachingowych.
Od 2011 roku prowadzę warsztaty i coachingi z kreowania wizerunku w mediach – współpracuję z Fundacją Vital Voices Hilary Clinton, dla której co roku prowadzę warsztaty dla kobiet w biznesie.
W ramach swojej firmy Be Free – Body Mind Psyche prowadzę także grupowe coachingi z obszaru Life Coachingu w dwóch tematach: „Wykreuj swoje życie” oraz „Wykreuj swoje relacje”.
W trakcie swojej edukacji coachingowej ukończyłam Szkołę Coachów Eriksson College oraz wiele kursów m.in. u Roberta Diltsa, Richarda Bolstada, Hermann Muller-Walbrodt czy Franka Farellego.
Jestem mentorem dla adeptów szkoły coachingu, wykładam także na uczelniach wyższych prowadząc zajęcia przygotowujące do zawodu coacha w ramach studiów podyplomowych prowadzonych pod patronatem merytorycznym HPR Group.
Szkolenia i coaching prowadzę w języku polskim i angielskim.

Małgorzata Ziarko

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej–SWPS (w tym Psychologia Społeczna w zarządzaniu  rozwojem organizacji, Uczelni Łazarskiego (Coaching),  trener biznesu, coach w procesie akredytacji ACC International Coach Federation.

Trener i coach wewnętrzny w Grupa Onet – Ringier Axel Springer Polska, koordynator procesów szkoleniowych, prowadzi również szkolenia i coachingi na rynku zewnętrznym.
Manager sprzedaży z ponad 15 sto letnim doświadczeniem,  zarządzająca dużymi Zespołami głownie w branży mediowej.  Twórca i prowadzący zespołów projektowych łączących Specjalistów z różnych dziedzin, o różnym temperamencie, przyzwyczajeniach i  kulturze pracy, pochodzących z różnych kultur organizacyjnych. Zawsze blisko HR, praktyk tematów z obszaru zarządzania zmianą, kultury organizacyjnej,  komunikacji, rozwoju kompetencji, oceny pracowniczej, motywacji, zarządzania zespołem, procesu grupowego oraz dysfunkcji w pracy zespołowej.  Mentor – szczególnie dla wdrażających się managerów w nową rolę zarządczą, trener biznesu, coach w procesie akredytacji ICF.
Chce wspierać Managerów poszukujących kierunku doskonalenia swojego zawodowego warsztatu,  oraz zarządzanie procesem  zmian w Organizacjach.

Mirosław Kot

Akredytowany coach ACC ICF, ekspert i praktyk z zakresu planowania i realizacji celów strategicznych,  prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż technicznych oraz handlowych. Doradca zarządów spółek.. Wykładowca na studiach menadżerskich z zakresu: zarządzania, prawa pracy i coachingu: Łazarki Warszawa, Humanitas Sosnowiec, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice. Właściciel firmy doradczo - rekrutacyjnej. Pomysłodawca i współtwórca projektów: ABC Trenera wewnętrznego oraz trenera biznesu   oraz  Akademia Lidera Biznesu. Przeprowadził ponad 1250 szkoleń  z zakresu zarządzania i prawa pracy oraz ponad 2000 godzin coachingu indywidualnego  i zespołowego. Uwielbia podróże po świecie. Ze swoimi klientami pracował w Pekinie i Szanghaju w Meksyki oraz na Balearach. Najwięcej nauczył się od swoich klientów.

 

 

Jolanta Piątkowska

Certyfikowany coach w pracy indywidualnej i grupowej, coach Action Learning, trener rozwoju osobistego, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, blogerka.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku nauki polityczne, specjalizacja marketing polityczny. Ukończyła również Szkołę Coachingu Indywidualnego i Grupowego akredytowaną przez ICF. Posiada certyfikat trenera uzyskany w House of Skills.
Skuteczny menedżer
zarządzający zespołami obsługi klienta, sprzedażowymi, projektowymi i technologicznymi, z wieloletnim doświadczeniem i osiągnięciami w realizacji celów dla czołowych agencji reklamowych w Polsce. Wielokrotnie tworzyła i wdrażała nowe struktury obsługi klienta, budowała zespoły projektowe i technologiczne, procesy oraz procedury wspierające i rozwijające biznes w zakresie sprzedaży usług agencji reklamowych. Zarządzała zespołami lokalnymi i zdalnymi.
Doświadczenie
trenerskie zdobywała jako trener wewnętrzny organizując i prowadząc warsztaty i szkolenia rozwojowe podległych zespołów. Została coachem zainspirowana rozwojem, motywacją oraz strategią realizacji celów podległych zespołów.
Współpracuje
z Uniwersytetem Adama Mickiewicza i podczas warsztatów coachingowych wspiera studentów w definiowaniu ich ścieżki kariery oraz opracowywaniu strategii realizacji celów.
Organizuje
również otwarte grupowe warsztaty coachingowe, podczas których wspiera w precyzowaniu celów w oparciu o potrzeby i wartości. Pracuje również indywidualnie z klientami w procesach coachingowych. Szczególnie bliski jest jej coaching zmiany.
W pracy trenera i coacha wykorzystuje praktyczne doświadczenia jakie zdobyła pracując na stanowisku menadżerskim, zarówno w obszarze zarządzania zespołem jak i realizowaniu celów biznesowych.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Studium coachingu7300 zł7500 zł7700 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW* 
JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

 

 

Partnerzy