Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

PROGRAM ACSTH ICF

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Izabela Kluzek-Kot, kierownik studiów podyplomowych „Studium coachingu” oraz „Integralny Lider organizacji przyszłości - Holilider”, opowiada o idei studiów. Przypominamy, że informacje o poszczególnych kierunkach dostępne są na stronie: ckp.lazarski.pl

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • menedżerów wszystkich szczebli;
 • przedsiębiorców;
 • psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów;
 • przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy;
 • pracowników działów personalnych;
 • osób zainteresowanych samorozwojem;
 • osób, które planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację International Coach Federation na poziomie ACC.

W trakcie interaktywnych zajęć słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia sesji coachingowych i wdrażania coachingu w organizacjach. Słuchacze nabędą wiedzę zgodną z kodeksem etycznym ICF, udoskonalą praktyczny warsztat coacha, poznają szeroki wachlarz możliwości pracy coachingowej w każdym otoczeniu/środowisku, narzędzia i metody do pracy coachingowej, będą prowadzić procesy coachingowe w trakcie studiów, odbywać superwizje z certyfikowanymi mentor-coachami.  Absolwenci nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, nabędą  wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętność wspierania zmian u klienta.

Atuty

 • studia posiadają akredytację International Coach Federation (ICF);
 • program studiów gwarantuje przygotowanie uczestników do międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego;
 • absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający odbycie wymaganej ilości godzin warsztatowych, sesji grupowych oraz indywidualnych niezbędnych do akredytacji ICF;
 • zajęcia prowadzone są wyłącznie przez trenerów - praktyków, certyfikowanych coachów;
 • grupa liczy maksymalnie 15 osób, co pozwala na proces grupowy, możliwość prowadzenia studiów metodą warsztatową;
 • studia prowadzone przede wszystkim w formie warsztatowej z elementami wykładów, a także e-learningowej.

Przesłanki i cele

Podstawową przesłanką do uruchomienia Studium coachingu jest przekonanie o deficycie personelu kompetentnego we wdrażaniu pożądanej zmiany w organizacjach, jak i wspieraniu rozwojowemu osób indywidualnych. Pomimo trwającej od kilku lat mody na coaching, zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów w tym zawodzie nie maleje. Tego typu nowe umiejętności u słuchacza - pracownika mogą okazać się niezbędne do podniesienia skuteczności biznesowej w aktualnym miejscu pracy niezależnie od piastowanego stanowiska.

Z dyplomem coacha można podjąć zatrudnienie w:

 • międzynarodowych korporacjach i dużych firmach jako coach, trener;
 • organizacjach pozarządowych pracując z osobami potrzebującymi wsparcia;
 • ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych;
 • fundacjach;
 • instytucja państwowych w szczególności wspierających osoby bezrobotne;
 • instytucjach pośrednictwa pracy;
 • można rozpocząć własną działalność gospodarczą;
 • można wprowadzić dodatkową usługę do dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej.

Organizacja zajęć

 • Studia kończy ustny egzamin
 • Warunki zaliczenia każdego modułu kształcenia ustala koordynator modułu w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia. Zwykle jest to konkretne praktyczne zadanie wykonywane indywidualnie lub w grupach na ostatnich zajęciach, test sprawdzający rozumienie przekazywanej wiedzy, przygotowanie eseju lub rozwiązanie studium przypadku.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie i harmonogramie studiów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Filozofia i specyfika pracy coachingowej

 • Co to jest coaching;
 • Czym coaching różni się od innych form pracy z klientem (psychoterapia, doradztwo, mentoring, szkolenia);
 • Rodzaje coachingu, specjalizacje coachingowe a potrzeby rynku;
 • Kompetencje coacha – co składa się na umiejętności skutecznego prowadzenia procesu coachingu;
 • Kodeks etyczny – jakie są zasady pracy profesjonalnego coacha;
 • Kontrakt coachingowy – jego cel i sens, co powinien zawierać, jak go konstruować. 

Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu sesji coachingowych

 • Narzędzia budowania kontaktu z drugą osobą;
 • Umiejętność budowania relacji;
 • Umiejętności komunikacyjne – narzędzia i techniki komunikacyjne w pracy coacha (VAKOG, parafraza, podsumowania, informacja zwrotna, odzwierciedlanie i dostosowanie, pytania otwarte).

Emocje w pracy z klientem coachingowym

 • Emocje – co to jest i do czego służą;
 • Praca z emocjami – techniki i narzędzia;
 • Wykorzystanie NLP w coachingu.

Techniki i narzędzia coachingowe

 • Skala i koło kompetencji jako narzędzie do wymiarowania swoich umiejętności;
 • SMART/ER – narzędzie do wyznaczania celu w coaching;
 • Model sesji coachingowych: GROW;
 • Budowanie świadomości klienta: praca z obawą, przekonaniem, praca z perspektywą;
 • Bajka i metafora jako element pracy z klientem coachingowym.

Zastosowanie innych elementów rozwojowych w coachingu

 • Team coaching;
 • Elementy autoprezentacji w pracy coachingowej.

Sesje mentorskie grupowe

Sesje mentorskie indywidualne

Egzamin dyplomowy

Metody pracy wykorzystywane w trakcie studiów:

 • case study;
 • dyskusje;
 • e-learning;
 • mini sesje coachingowe;
 • "gorące krzesło";
 • testy;
 • wykłady;
 • sesje mentorskie;
 • ćwiczenia w grupach;
 • praca z narzędziami coachingowymi.

Wykładowcy

Justyna Czempik

Antropolożka kultury (absolwentka UŚ), trenerka (VCC), coach PCC (akredytowana w International Coach Federation na profesjonalnym poziomie oraz w europejskim systemie VCC).

Nauczycielka jogi i propagatorka jogi Nidry.

W przeszłości menadżerka artystów. Zafascynowana procesami twórczymi. Rozwój osobisty traktuje jako akt twórczy, w którym materię stanowi człowiek, zaś lekkość to wartość, którą szczególnie sobie w tym procesie upodobała.

„Nie próbuj zmieniać ludzi, po prostu usuwaj ich napięcie. Wtedy poznają prawdę i będą umieli się zachowywać, ponieważ znajomość prawdy jest konieczna dla właściwego zachowania. A wiedza o prawdzie pojawia się tylko wtedy, gdy jesteś wolny od napięcia.”

Swami Satyananda Saraswati - twórca Jogi Nidry

Izabela Kluzek-Kot

Od ponad 15 lat zajmuje się rozwojem ludzi w organizacji. Wspiera organizacje i liderów w procesach transformacji kultury organizacyjnej. Wraz z klientami poszukuje rozwiązań strategicznych i rozwojowych pozwalających im stawać się organizacją przyszłości. W swojej pracy integruje wiele metod po to, aby jak najskuteczniej przeprowadzić klienta przez proces zmiany.

Dyrektor Zarządzająca HPR Group - certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC, ukończyła szkołę trenerską, a także liczne szkolenia z obszaru HR. Jest absolwentem studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej. Prowadzi coaching indywidualny i grupowy - ponad 2000 godzin przeprowadzonych sesji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie doradczo-szkoleniowej. Przez okres ponad 10 lat zajmowała się zarządzaniem zespołem konsultantów i trenerów, pełniła również funkcje managera projektów jak również w organizacjach rolę HR Managera. Jest trenerem z zakresu umiejętności managerskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie bliskie są jej aspekty rozwoju pracownika w organizacji. Jako twórca programu szkolenia coachów przygotowała do tego zawodu ponad 1500 osób w ponad 50 edycjach szkół. Jest konsultantem strategicznym, prowadzącym executive i team coachingi dla zarządów międzynarodowych organizacji, jak na przykład Leroy Merlin, Grupa ZIBI, Dentons DBSE, ING Bank Śląski, Coca-Cola, AGORA SA, VOITH, Kludi, Stanley Black&Decker, AWECO, Pandora, TUV, SWM, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Kompania Piwowarska, Vattenfall, ISTA, Foster Wheeler, Danone, Timken, Mapei, Mecalux, Kanlux, eSKY,  Bayer, Poczta Polska, Norauto, NordGlass, NAVO Orbico, WASCO, Tauron. Autorka bloga: izabelakluzek.pl

Mirosław Kot

Doświadczony coach biznesowy, ekspert i praktyk z zakresu planowania i realizacji celów strategicznych,  prawa pracy z 19 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż technicznych oraz handlowych. Doradca zarządów spółek. Wykładowca na studiach menadżerskich z zakresu: zarządzania, prawa pracy i coachingu: Łazarski Warszawa, Humanitas Sosnowiec, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice. Właściciel firmy doradczo - rekrutacyjnej. Pomysłodawca i współtwórca projektów: ABC Trenera wewnętrznego oraz trenera biznesu oraz Akademia Lidera Biznesu. Przeprowadził ponad 1800 szkoleń  z zakresu zarządzania i prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz ponad 3500 godzin coachingu indywidualnego  i zespołowego. Autor książki „Kompetencje menedżera” wydawnictwo Helion 2018 r. Uwielbia podróże po świecie. Ze swoimi klientami pracował w Pekinie i Szanghaju w Meksyki oraz na Balearach. Najwięcej nauczył się od swoich klientów.

Patryk Lange

Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, certyfikowany coach zespołowy, trener mindfulness i redukcji stresu. W latach 2015-2017 Przewodniczący Komisji Etyki Izby Coachingu. Absolwent AGH w Krakowie, Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży i organizacji biznesu. Współwłaściciel firm ez-cam.pl oraz xtech.pl. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu z użyciem nowoczesnych technologii, realizacji projektów IT, tworzenia, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych. W latach 2005 – 2012 pełnił funkcje dyrektora sprzedaży oraz członka zarządu. W tym czasie współpracował z największymi firmami inżynierskimi, między innymi z ABB, Siemens, FESTO, Mitsubishi Electric. Jako coach pracuje z menedżerami średnich i dużych firm, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania oraz osiągać życiową harmonię. Pracuje także z osobami, które doświadczają syndromu wypalenia zawodowego i życiowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia i warsztaty w organizacjach, które chcą wdrażać kulturę coachingu i samozarządzania. Inspiruje się takimi postaciami jak Ricardo Semler, Jack Stack, Doug Kirkpatrick. Od 2008 roku praktykuje i propaguje metody redukcji stresu oraz rozwoju oparte na uważności. Współpracownik i trener mindfulness w oddycham.pl. Pasjonat podróżowania po Azji, Afryce i Europie, wypraw motocyklami i samochodami terenowymi. W latach 2013 – 2017 koordynował i prowadził Męskie Kręgi – spotkania o charakterze rozwojowym dla mężczyzn. W roli coacha i trenera współpracował między innymi z IKEA, TESCO, VELUX, StanleyBlack&Decker, Mota-Engil, Pratt&Whitney, Goldenline.

Natalia Włodarska

Coach PCC (Professional Certified Coach), absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie w mediach” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.  Master Practitioner NLP.
W 2002 roku rozpoczęłam swoją drogę zawodową jako trener biznesu i konsultant w firmie szkoleniowej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących komunikacji i współpracy, asertywności, zarządzania emocjami i stresem.
Od 2008 roku pracuję w TVN S.A., odpowiada za wszelkie działania rekrutacyjne oraz  szkoleniowo-rozwojowe. Pracuję m.in. jako trener i prowadzę warsztaty z umiejętności miękkich oraz wspieram pracowników podczas indywidualnych sesji coachingowych.
Od 2011 roku prowadzę warsztaty i coachingi z kreowania wizerunku w mediach – współpracuję z Fundacją Vital Voices Hilary Clinton, dla której co roku prowadzę warsztaty dla kobiet w biznesie.
W ramach swojej firmy Be Free – Body Mind Psyche prowadzę także grupowe coachingi z obszaru Life Coachingu w dwóch tematach: „Wykreuj swoje życie” oraz „Wykreuj swoje relacje”.
W trakcie swojej edukacji coachingowej ukończyłam Szkołę Coachów Eriksson College oraz wiele kursów m.in. u Roberta Diltsa, Richarda Bolstada, Hermann Muller-Walbrodt czy Franka Farellego.
Jestem mentorem dla adeptów szkoły coachingu, wykładam także na uczelniach wyższych prowadząc zajęcia przygotowujące do zawodu coacha w ramach studiów podyplomowych prowadzonych pod patronatem merytorycznym HPR Group.
Szkolenia i coaching prowadzę w języku polskim i angielskim.

Małgorzata Ziarko

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej–SWPS (w tym Psychologia Społeczna w zarządzaniu  rozwojem organizacji, Uczelni Łazarskiego (Coaching),  Akademii Analizy Transakcyjnej, trener biznesu, coach w procesie akredytacji ACC International Coach Federation.

Ma za sobą managerskie doświadczenia - ponad 20 lat pracy z ludźmi, z czego ponad 15 sto letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi Zespołami, głownie w branży mediowej (sprzedaż). Jest twórcą i prowadzącym zespoły projektowe łączące Specjalistów z różnych dziedzin, o różnym temperamencie, przyzwyczajeniach i  kulturze pracy, pochodzących z różnych kultur organizacyjnych. Zawsze blisko HR, praktyk tematów z obszaru zarządzania w zmianie, kultury organizacyjnej, wdrażania feedbacku (budowania kultury organizacji otwartej na feedback) i komunikacji, rozwoju kompetencji, oceny pracowniczej, motywacji, zarządzania zespołem, procesu grupowego oraz dysfunkcji w pracy zespołowej. Jest też mentorem – szczególnie dla wdrażających się managerów w nową rolę zarządczą czy w nowym obszarze odpowiedzialności, pracujących w zmieniającym się środowisku organizacyjnym, trenerem biznesu, coachem i konsultantem.

Chce wspierać Managerów poszukujących kierunku doskonalenia swojego zawodowego warsztatu,  oraz zarządzanie procesem  zmian w Organizacjach.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Studium coachingu 7 300 zł** 7 500 zł 7 700 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.