Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 202 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do:

 • prawników (adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy)
 • absolwentów Wydziałów/Uczelni Lotniczych (np. AON)
 • członków personelu lotniczego (np. pilot, nawigator lotniczy, informator służby informacji powietrznej i inni)
 • pracowników instytucji związanych z lotnictwem (porty lotnicze, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, PAŻP, aerokluby, PKBWL,itd.)
 • pracowników linii lotniczych
 • pracowników lotnisk
 • pracowników aeroklubów
 • pracowników firm ubezpieczeniowych
 • wszystkich osób zainteresowanych rozwojem wiedzy i umiejętności w zakresie aspektów prawnych w lotnictwie

Atuty

 • kompleksowa wiedza z zakresu prawa lotniczego (międzynarodowego, europejskiego i krajowego)
 • zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach
 • VISITING PROFESSORS - Wykłady gościnne profesora z jednego z najlepszych na świecie ośrodków naukowych prawa lotniczego

  • Professor Pablo Mendes de Leon - Dyrektor International Institute of Air and Space Law w Leiden University, Prezes European Air Law Association
 • wykładowcy to: wybitni przedstawiciele nauki prawa lotniczego (m.in. dr pułkownik Edmund Klich, były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Prof. Marek Żylicz, wybitny specjalista z prawa lotniczego,dr Agnieszka Kunert-Diallo, prawnik LOT, dr Tomasz Szymczak, Prezes portu lotniczego w Łodzi , Tomasz Balcerzak, b. Prezes Eurolot, dr Piotr Kasprzyk, b.Wiceprezes ULC).
 • jedyne takie studia w Polsce
 • elastyczny system płatności
 • staże/współpraca z kancelarią prawną K&K Prawo lotnicze

Polska, po raz pierwszy w historii, została wybrana do Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO). Nasz kraj znalazł się w gronie 36 spośród 191 państw członkowskich, które pokierują pracami ICAO przez najbliższe trzy lata. Wybory trzeciej grupy, z której kandydowała Polska, odbyły się 1 października br. w Montrealu, podczas 38. sesji Zgromadzenia ICAO.

Przesłanki i cele

Studia podyplomowe z zakresu prawa lotniczego stanowią odpowiedź na wypełnienie luki edukacyjnej w obszarze kształcenia podyplomowego związanego ze zmianami w zakresie:

 • rozwoju technologicznego związanego z powszechnym zastosowaniem nowych konstrukcji samolotów oraz systemów zarządzania ruchem w przestrzeni powietrznej,
 • standaryzacji przepisów, zasad oraz procedur w relacjach międzynarodowych,
 • strukturalnej i funkcjonalnej integracji wykonywania nadzoru lotniczego oraz badania wypadków lotniczych.

Celem studiów jest uzyskanie lub pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa lotniczego: krajowego, europejskiego i międzynarodowego (publicznego i prywatnego), zwłaszcza:

 • pojęcie suwerenności państw w przestrzeni powietrznej, zawieranie umów lotniczych, załączniki techniczne, wolności lotnicze,
 • odpowiedzialność za życie i zdrowie podróżnego, odpowiedzialność z tytułu opóźnienia przewozu, overbookingu, odwołania lotu,
 • warunki eksploatacji lotnisk w świetle prawa krajowego  i międzynarodowego,
 • ramy prawne systemu EASA

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry;
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Opinie słuchaczy

ŁUKASZ POLOWIEC

Dzięki podróżom narodziło się moje zainteresowanie lotnictwem. Zawsze podziwiałem możliwości, jakie daje transport lotniczy, sposobność do bycia po obu stronach globu w przeciągu kilkunastu godzin, uważam za coś niesamowitego. Postanowiłem, iż jest to branża, z którą chciałbym związać swoje losy na dłużej. Jednym z etapów rozwoju w kierunku lotnictwa było podjęcie studiów podyplomowych z Prawa lotniczego na Uczelni Łazarskiego. Po roku nauki utwierdziłem się w przekonaniu, że mój wybór był trafny! Jestem pod ogromnym wrażeniem wspaniałej kadry, świetnie przygotowanej merytorycznie do zajęć, posiadającej ogromną wiedzę i doświadczenie. Są to ludzie, którzy nie tylko umieją przekazać wiadomości, ale też potrafią zarazić pasją lotniczą. W ciągu roku zajęć udało mi się przyswoić ogrom przydatnej wiedzy, dzięki której już tydzień po zakończeniu edukacji otrzymałem pracę w branży lotniczej. W czasie wykonywania czynności służbowych mam poczucie, że zostałem dobrze przygotowany merytorycznie, przez co praca jest dla mnie przyjemnością, a mój pracodawca jest zadowolony z moich osiągnieć, jako osoby nieposiadającej jeszcze praktycznego doświadczenia w zawodzie. Jestem bardzo zadowolony, że trafiłem na Uczelnię, która poprzez swoich pracowników, dba o swoich studentów i absolwentów oraz, że liczy się dla niej ich sukces - absolwent studiów podyplomowych Prawo lotnicze, rok akademicki 2014/2015

TOMASZ ANDRZEJ WILIŃSKI

Studia podyplomowe Prawo lotnicze prowadzone przez Uczelnię Łazarskiego były wspaniałą przygodą i niezwykłym doświadczeniem zawodowym. Można o nich mówić wyłącznie w superlatywach, podobnie jak o samej Uczelni Łazarskiego i kadrze naukowej. Zajęcia były prowadzone przez praktyków pełnych pasji, co sprawiało, że uczestnicy mogli wymieniać się doświadczeniami, zdobywać wiedzę o lotnictwie, którą natychmiast można wykorzystywać w pracy zawodowej. Sposób prowadzenia wykładów zainspirował mnie do zajęcia się badaniami naukowymi w zakresie prawa lotniczego oraz pracą na rzecz bezpieczeństwa i "just culture" w lotnictwie. Zajęcia prowadzone przez wybitnych znawców tematu z całego świata sprawiły, że zdobyłem nowe prawnicze umiejętności i mogłem poszerzyć dotychczas posiadaną wiedzę prawniczą. Dzięki tym studiom otrzymałem także ciekawe propozycje współpracy. Studia podyplomowe prowadzone są w przyjaznej atmosferze, a pasja z jaką o prawie lotniczym opowiada prof. nadz. dr hab. Anna Konert są ich największym atutem -absolwent studiów podyplomowych Prawo lotnicze (2014/15), aplikant adwokacki

Program

Międzynarodowe publiczne prawo lotnicze

 • Wprowadzenie do międzynarodowego publicznego prawa lotniczego
 • Konwencje lotnicze regulujące żeglugę powietrzną
 • Lotnicze organizacje międzynarodowe
 • Dostęp do rynku transportu lotniczego
 • Prawa trasowe, prawa operacyjne
 • Zasady ustalania taryf

Międzynarodowe prywatne prawo lotnicze

 • Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody na osobie, w bagażu, towarach, za overbooking, odwołanie i opóźnienie lanie lotu
 • Odpowiedzialność eksploatującego za szkody spowodowane osobom trzecim na ziemi
 • Ubezpieczenia lotnicze
 • Problemy właściwości prawa i jurysdykcji
 • Stosunki cywilnoprawne poza przewozem lotniczym (sprzedaż, najem, dzierżawa statku powietrznego itp.)

System prawa UE i krajowego w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego

 • Administracja lotnictwa cywilnego
 • Ramy prawne systemu EASA
 • Kompetencje i zadania Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako organu odpowiedzialnego za nadzorowanie i wdrażanie przepisów UE w zakresie bezpieczeństwa lotniczego (m.in. certyfikacja)

Lotnicza działalność gospodarcza

 • Koncesje
 • Zezwolenia

Prawne aspekty żeglugi powietrznej (FAB)

 • Uregulowania prawne żeglugi powietrznej
 • Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej - FAB

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)

 • Zarządzanie bezpieczeństwem lotów
 • Badanie wypadków i incydentów lotniczych
 • Just Culture
 • Warunki eksploatacji lotnisk w świetle prawa krajowego i międzynarodowego

Prognozowanie i ekonomika rynku transportu lotniczego

 • Prognozowanie rynku transportu lotniczego (Metody prognozowania jakościowe i ilościowe)
 • Ekonomika transportu lotniczego (Finansowanie linii lotniczych, Prywatyzacja przedsiębiorstw lotniczych, Alianse lotnicze i ich rola w sytuacji kryzysu gospodarczego)
 • Negocjacjowanie umów lotniczych.

Wykładowcy

dr hab. Anna Konert

Kierownik programu

Doktor nauk prawnych; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, kierownik studiów podyplomowych z prawa lotniczego; dyrektor Regionalnego Centrum Szkoleń IATA w Warszawie; uhonorowana Medalem Rektora za uzyskanie tytułu Najlepszej Absolwentki UMK w Toruniu w 2005 r., uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2012 r. Specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r., w latach 2006-2007 pracowała w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w Nowym Jorku.

Adam Maria Berezowski

Magister prawa, 1977, Akademia Teologii Katolickiej – Warszawa. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie pracy zawodowej zarówno w administracji lotniczej, w liniach lotniczych oraz w międzynarodowych organizacjach lotniczych (ICAO, ECAC, IATA), jak również w tworzeniu ustawy prawo lotnicze z 2002 r. i jej kolejnych nowelizacji.   Wykładowca międzynarodowego i krajowego systemu przepisów lotniczych na Politechnice Krakowskiej,  w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie w latach 2009 – 2013.

Karolina Bonarska-Lenarczyk

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie,  absolwentka studiów doktoranckich w Polskiej Akademii Nauki.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz sektora publicznego i prywatnego.

Przez lata związana z Urzędem Lotnictwa Cywilnego gdzie pracowała początkowo jako prawnik zajmując się procesami legislacyjnymi tworzenia przepisów prawa lotniczego, a następnie jako Zastępca Dyrektora Personelu Lotniczego zajmując się m.in. niestandardowymi postępowaniami administracyjnymi i sądowoadministracjnymi dotyczącymi personelu lotniczego oraz certyfikowanej działalności lotniczej związanej ze szkoleniami lotniczymi.

Prowadzi własną kancelarię prawną, która świadczy usługi m. in. na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą. Poza specjalizacją z zakresu prawa lotniczego zajmuje się zagadnieniami związanymi z służebnością przesyłu, negocjowaniem, przygotowywaniem i opiniowaniem kontraktów handlowych, windykacją należności, prawem autorskim i zastępstwem procesowym przed wszystkimi organami i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Na stałe współpracuje z warszawskimi kancelariami Kruk i Wspólnicy, GINTOWT Adwokaci i Radcowie, KSG Adwokaci i Prawnicy Zagraniczni oraz wrocławską kancelarią DGZ Dawidowicz Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka.

 

Trener szkoleń z zakresu odpowiedzialności cywilnej dla kontrolerów ruchu lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz z zakresu przepisów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych.

Michał Chmielewski

Piotr Galej

Magister. Safety manager operatora lotniczego (AOC+CAMO). Uczestnik studiów doktoranckich, w ramach dysertacji doktorskiej prowadzi badania na temat metod oceny efektywności systemów zarządzania bezpieczeństwem. Autor i współautor kilku publikacji naukowych. Posiada doświadczenie pracy dla operatorów lotniczych, agenta handlingowego i ULC. Pilot samolotowy szkolący się do uzyskania licencji liniowej.

dr Piotr Kasprzyk

Radca prawny, doktor nauk prawnych, pilot szybowcowy i samolotowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa lotniczego w ramach własnej kancelarii prawnej. Jest także wykonawcą projektów badawczych realizowanych na uczelniach wyższych. Ukończył aplikację sądową (2006) oraz staż Komisji Europejskiej w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego (2008). W latach 2008 do 2011 członek Zespołu ds. identyfikacji zagrożeń w lotnictwie cywilnym Latajmy Bezpiecznie. Od grudnia 2012 do kwietnia 2014 Wiceprezes ds. standardów lotniczych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Obecnie zatrudniony na stanowisku pełnomocnika ds. standardów żeglugi powietrznej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Edmund Klich

Pułkownik rez. pilot Wojska Polskiego, doktor nauk wojskowych. Od 1997 do 2000 zastępca szefa Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Badaniem wypadków lotniczych zajmuje się od 1982 r. kiedy został inspektorem bezpieczeństwa lotów w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. Od 2006 do 2012 szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Akredytowany przedstawiciel Polski przy wojskowo-cywilnej komisji rosyjskiej badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP), powołanej przez ministra ob rony narodowej Bogdana Klicha. Jego specjalności to wyszkolenie i eksploatacja

Jakub Kociubiński

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem konkurencji i pomocy publicznej Unii Europejskiej a zwłaszcza w regulacjach sektora transportu lotniczego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych publikowanych w prestiżowych krajowych i zagranicznych  czasopismach naukowych a także monografii "Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej. Wyzwanie dla europejskiego modelu gospodarczego". Członek Polskiego Klubu Lotniczego i Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Piotr Lenarczyk

Od 2016 roku Kierownik Działu Sprzedaży Usług Lotniczych Lotniska Chopina, ponad 11 letnie doświadczenie w lotnictwie, w tym 5 lat po stronie regulatora rynku w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego ULC, jak i jego uczestników: 5 lat w zakresie zarządzania sprzedażą usług lotniczych na lotnisku Warszawa/Modlin, 3 lata zarządzania sprzedażą i marketingiem tego lotniska. Absolwent studiów magisterskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i studiów podyplomowych UW i PAN, uczestnik wielu szkoleń m.in. IATA, ACI, ASM związanych z ekonomią, regulacją  i rozwojem rynku transportu lotniczego. Wielokrotny przedstawiciel i główny prowadzący negocjacje z przewoźnikami lotniczymi na Routes Europe i Routes World z ramienia obu warszawskich lotnisk.

Krystyna Marut

radca prawny w MMMLegal Kancelarie Radców Prawnych Specjalizuje się w prawie: lotniczym, przewozowym, prawie pracy i bieżącej obsłudze przedsiębiorców.
Specjalizuje się w obsłudze przewoźników lotniczych, zarządzających lotniskami i ubezpieczycieli lotniczych. Zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie zakładania i prowadzenia lotnisk. Uczestniczyła w procesie założenia i certyfikacji lotniska Warszawa/Modlin oraz jego uruchomienia jako lotniska użytku publicznego. Na bieżąco wspomaga zarządzającego lotniskiem w sprawach związanych z bieżącą operacyjną i handlową działalnością lotniska. Doradza przewoźnikom lotniczym w zakresie umów leasingu samolotów i czasu pracy załóg statków powietrznych. Wspiera ubezpieczycieli w sprawach związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej operatorów statków powietrznych i ubezpieczeń aerocasco. Uczestniczy w pracach legislacyjnych nad zmianami prawa lotniczego polskiego, europejskiego i międzynarodowego.
Jest ekspertem w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym czasu pracy w lotnictwie cywilnym.
Doświadczenie zawodowe w lotnictwie zdobywała w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. i w Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze" i współpracując z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o. W PLL LOT S.A. pracowała także na stanowisku dyrektora Biura Prawnego. Współpracowała z międzynarodowymi organizacjami lotniczymi. Była przedstawicielem P. P." Porty Lotnicze" w Komitecie Politycznym międzynarodowej organizacji zrzeszającej porty lotnicze - Airports Council International.
Przez wiele lat była wykładowcą prawa lotniczego na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, prowadzi także szkolenia z tego zakresu. Jest autorką publikacji z dziedziny prawa lotniczego, w tym współautorem komentarza do ustawy Prawo lotnicze.
Od 2003 r. jest radcą prawnym. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskała tytuły: magistra prawa, magistra zarządzania i magistra filologii angielskiej. Biegle włada językiem angielskim.

Katarzyna Mętrak-Wacięga

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz lotniczego Master of Business Administration (MBA Aviation) na Danube University w Austrii. Ukończyła liczne kursy w kraju i zagranicą dotyczące rynku transportu lotniczego i zagadnień finansowo-ekonomicznych. Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Rynku Transportu Lotniczego.  Odpowiada między innymi za wydawanie uprawnień do prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej w Polsce, za nadzór nad opłatami lotniskowymi i nawigacyjnymi, koordynację rozkładów lotów oraz analizy rynku transportu lotniczego.

Dariusz Sawicki

Posiada szerokie międzynarodowe doświadczenie w zakresie transportu lotniczego. Obecnie prowadzi swoją własną praktykę konsultingową (intelligent aviation). W ramach tej praktyki dostarcza wiedzę oraz rozwiązania dla jednych z największych projektów lotniskowych na świecie, takich jak na przykład przebudowa Lotniska Heathrow w Londynie, planowanie nowego Terminala w Sao Paulo (GRU). Dodatkowo współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, jako niezależny ekspert oceniający i recenzujący plany rozwoju infrastruktury lotniczej w Polsce kontekście strategicznym, infrastrukturalnym, ruchowym i finansowym. Zanim podjął decyzję o założeniu własnej praktyki konsultingowej, zajmował on szereg różnych pozycji w Liniach Lotniczych LOT, włączając w to pozycję dyrektora ds. restrukturyzacji, odpowiedzialnego za zmniejszeni kosztów operacyjnych PLL LOT o 500 milionów złotych, jak również pracował dla Star Alliance, jako manager projektu przebudowy Lotniska Heathrow w Londynie. Przez wiele lat praktyki zawodowej, Dariusz R. Sawicki zdobył szeroką wiedzę z zakresu transportu lotniczego, strategii i finansowania linii lotniczych i portów lotniczych, planowania portów lotniczych, metod symulacyjnych, jak również zasad operacyjnych linii lotniczych i portów lotniczych.

Tomasz Szymczak

Urodzony w 1968 w  Gdańsku. Dr nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. Executive MBA, Uniwersytet Dunajski w Krems, Austria, 2008. Temat dysertacji dr: Globalny  duopol w produkcji dużych samolotów cywilnych na przykładzie transatlantyckiej konkurencji Boeinga i Airbusa. Doświadczenie zawodowe: Obecnie wiceprezes zarządu Welcome Airport Services, firmy handlingowej obecnej na 7 polskich lotniskach. Wcześniej min. wiceprezes ds. rozwoju MPL im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Krajowy Koordynator ds. Lotnisk w PL.2012, odpowiedzialny za przygotowanie polskiej infrastruktury do turnieju UEFA EURO 2012. Doświadczenie akademickie min. na Uniwersytecie Gdańskim - zajęcia z negocjacji międzynarodowych, polityki konkurencji oraz business case studies dla studentów I i II stopnia. Zainteresowania: Historia gospodarcza, Stosunki transatlantyckie, US-EU geoindustrial relations.

Marek Żylicz

Doktor habilitowany nauk prawnych. Ma za sobą kilkadziesiąt lat pracy w PLL "Lot" i w kierownictwie urzędu lotniczego, z rozległą praktyką międzynarodową w IATA i ICAO oraz w negocjacjach z zagranicznymi partnerami, a także z WE. Równolegle prowadził działalność akademicką, w zakresie prawa międzynarodowego i lotniczego na UW, w SGPiS (obecnie SGH), ostatnio na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Pozostaje członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Wydziale Prawa i Administracji UW i uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Prawo lotnicze 6 500 zł** 6 700 zł 6 900 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.