Akademia Skutecznej Komunikacji to zespół skupiający specjalistów z różnych dziedzin nauki i z bogatym doświadczeniem zawodowym. W jego skład wchodzą zarówno praktycy jak i kreatywni naukowcy, stale rozwijający swoje kompetencje i warsztat pracy. W naszej Akademii wiedzę można czerpać od najlepszych, bowiem zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą znani wykładowcy z tytułami naukowymi: profesorowie i doktorzy oraz znakomici praktycy: neurologopedzi, logopedzi, lekarze, językoznawcy,aktorzy, prawnicy, psycholodzy, pedagodzy i różni terapeuci.

W ramach Akademii przygotowany został unikalny system elastycznych studiów i modułów z zakresu neurologopedii, logopedii, terapii pedagogicznej, pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji.

Studia  kierujemy do osób zainteresowanych pracą z osobami z zaburzeniami komunikacji zarówno językowej w mowie i piśmie jaki i społecznej . 

Mogą zainteresować i doskonalić kompetencje: nauczycieli, psychologów,logopedów, terapeutów, nauczycieli akademickich, a także do rodziców.

 

 

Partnerzy