Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 202 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

 • Lekarze różnych specjalności, stomatolodzy, pielęgniarki i położne, rehabilitanci.
 • Psychologowie pracujących w opiece medycznej (szpitale kliniki, przychodnie, gabinety prywatne).
 • Pracownicy pomocy społecznej,opiekunowie medyczni i wszystkie osoby, pracujące w opiece medycznej z pacjentem, które  wchodzą w relacje terapeutyczną, leczenia, pomagania.
 • Wszystkie inne osoby, posiadające ukończenia studia wyższe II stopnia o innym profilu niż wyżej wymienione, które w jakiejkolwiek formie pracują i mają kontakt się z pacjentem medycznym i potrafią umotywować chęć swojego uczestnictwa w studiach.

Atuty

 • Bardzo praktyczny charakter studiów – ok. 80% - 90% zajęć to warsztaty i ćwiczenia.
 • Wykładowcy, to bardzo doświadczeni i wysoko kwalifikowani profesjonaliści w obszarach z których będą prowadzić zajęcia.
 • Wszyscy prowadzący mają duże doświadczenie w pracy edukacyjnej z osobami o wykształceniu medycznym – mają za sobą wiele godzin wykładów, pracy warsztatowej i szkoleniowej z grupami złożonymi z lekarzy, studentów medycyny, pielęgniarek, położnych, psychologów, rehabilitantów i personelu medycznego.
 • Wiedza i umiejętności nauczane i rozwijane w trakcie studiów bazują na najnowszych badaniach empirycznych w tym zakresie i są zgodne z aktualnymi trendami na świecie.
 • Zajęcia harmonijnie łączą ze sobą dwa podstawowe obszary, ważne w procesie pracy z pacjentem: zwiększenie osobistej skuteczności w procesie leczenia i wspierania pacjenta oraz umiejętność utrzymania wysokiej motywacji do pracy z pacjentem i zachowania wysokiego poziomu energii i zdrowia przez cały okres pracy.

  Cele

  • Poszerzenie kompetencji osób o wykształceniu medycznym o obszary związane z psychologią kontaktu, efektywnej komunikacji i budowania dobrej relacji z pacjentem.
  • Przygotowanie uczestników zajęć do skutecznego radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami i trudnymi rozmowami w pracy z pacjentem i jego rodziną.
  • Wyposażenie uczestników w narzędzia i umiejętności pomocne w zachowaniu swojego dobrostanu, utrzymywania wysokiego poziomu energii i motywacji do pracy oraz zapobieganiu przemęczeniu, wyczerpaniu i wypaleniu zawodowemu.
  • Doskonalenie i rozwój konkretnych umiejętności dotyczących efektywnej współpracy i komunikacji interpersonalnej w zespołach terapeutycznych z korzyścią dla siebie, kolegów/koleżanek, jak również samych pacjentów.

   Organizacja zajęć

  • Studia rozpoczynają się w II połowie października
  • Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji.
  • Studia podyplomowe dla osób z wykształceniem wyższym II stopnia na kierunkach: lekarski, stomatologia, pielęgniarstwo, psychologia, pedagogika specjalna, rehabilitacja (wszystkie inne osoby, które jeśli nie posiadają wyżej wymienionego profilu wykształcenia, a posiadają ukończenia studia wyższe II stopnia i w jakikolwiek sposób pracują i kontaktują się z pacjentem medycznym i potrafią umotywować chęć swojego uczestnictwa w studiach podyplomowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
  • Studia kończy pisemny w formie testu.

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
  Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

  Partnerzy studiów

  Program

  MODUŁ 1: Psychologia komunikacji i relacji z pacjentem

  • Efektywna komunikacja i budowanie relacji zaufania z pacjentem – od czego zależy dobra i efektywna komunikacja z pacjentem, jakie są przeszkody w dobrej komunikacji oraz na czym polega budowanie zaufania w kontakcie z drugą osobą.
  • Sojusz terapeutyczny – na czym polega, jego składowe i jak i kiedy praktycznie go stosować.
   Rola empatii jako narzędzia w budowaniu dobrej relacji terapeutycznej oraz jej wpływ na proces leczenia pacjenta.
  • Trudności w kontakcie z pacjentem – jakie czynniki psychologiczne wpływają na jakość kontaktu i co bezpośrednio wpływa na trudności i problemy w relacji z pacjentem (m. in. przeniesienie i przeciw przeniesienie, projekcja, wyparcie i zaprzeczenie)
  • Inteligencja Emocjonalna  i neuronauka w praktyce medycznej, czyli trudne zachowania i Trudne Rozmowy™ z pacjentem oraz z rodziną pacjenta - przyczyny trudnych zachowań, radzenie sobie ze stresem i z negatywnymi emocjami rozmówcy, samokontrola własnych emocji i stresu w kontakcie z pacjentem i jego rodziną.
  • Relacja symetryczna i asymetryczna w kontakcie z pacjentem. Pozycja siły i przewagi osoby pomagającej, pozostającej w relacji terapeutycznej z pacjentem. Partnerstwo, jako wymiar ludzki oraz pozycja eksperta, jako wymiar zawodowy w relacji z pacjentem.
  • Reguły i zasady medycznego kontaktu z ciałem pacjentem - szacunek i poszanowanie granic w kontakcie z ciałem pacjenta. Wpływ odpowiedniego kontaktu z ciałem pacjenta na minimalizowanie stresu pacjenta i na przebieg badania lub/i interwencji medycznej (zabiegu).
  • Diagnozowanie i różne rodzaje możliwych interwencji w sytuacji zaburzeń lękowych i depresyjnych u pacjentów chorych somatycznie (również chorych przewlekle).
  • Komunikowane złych wiadomości – protokół EMPATIA™.
  • Motywowanie różnych pacjentów w różny sposób do stosowania się do zaleceń terapeutycznych (compliance) – typy psychologiczne pacjentów i praca z przekonaniami pacjenta oraz jego rodziny.

  MODUŁ 2: Redukowanie stresu i profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy z pacjentem.

  • Stres w pracy z pacjentem w relacji pomagania – źródła stresu, mechanizm i skutki jego działania. Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem.
  • Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego w pracy z pacjentem – przyczyny wypalenia i sposoby zapobiegania.
  • Efektywne zarządzanie własną energią, czyli jak utrzymać wysoką motywację, dobrą formę i zdrowie przez całe życie (program 8xO™ Instytut IPSI).
  • Najnowsze technologie pracy ze stresem i sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu w pracy z pacjentem, czyli uważność (Mindfulness) i współczucie dla siebie samego (Self-Compassion) – najnowsze badania w tym zakresie (Harvard Medical School, UMass Medical School, Stanford University, Max Planck Institute i in.) oraz praktyczne ćwiczenia i rozwijanie uważności i współodczuwania.
  • Profesjonalne wsparcie psychologiczne osoby chorej i cierpiącej. Różnice między empatią a współodczuwaniem (compassion) - prawidłowa i zdrowa niewypalająca empatia oraz praktyczne zastosowanie współodczuwania (compassion) we wspierającej relacji terapeutycznej.

  MODUŁ 3: Efektywna komunikacja w zespołach terapeutycznych.

  • Efektywna komunikacja w zespołach terapeutycznych z uwzględnieniem różnic indywidualnych – typy psychologiczne członków w zespole i odpowiednie strategie komunikacji i kontaktu w zespole.
  • Zasady i reguły budowania oraz funkcjonowania efektywnego zespołu – etapy powstawania zespołu, zasady współpracy oraz role zespołowe.
  • Zapobieganie sytuacjom konfliktowym - sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole – Trudne Rozmowy™.
  • Dojrzała komunikacja w zespole terapeutycznym, czyli komunikacja bez przemocy i z poziomu „dorosłego” – elementy NonViolent Communication i Analizy Transakcyjnej.
  • Grupy wzajemnego wsparcia i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem – regularne spotkania w zespole terapeutycznym (facilitacja, feedback, reguły funkcjonowania grupy). Grupy Balinta.

  EGZAMIN DYPLOMOWY (pisemny)

  Wykładowcy

  Krzysztof Kaluta - kierownik kierunku

   

  Jest psychologiem – ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych UAM na kierunku psychologia. Od ponad 20 lat pracuje jako psycholog biznesu, konsultant, coach, trener, od kilku lat również, jako psychoterapeuta. Stypendysta Instytutu POP im. C.G. Junga w Zurichu. Ma za sobą liczne szkolenia z zakresu terapii Gestalt i Analizy Transakcyjnej. Przez kilka lat pracował jako asystent w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu.

  W swojej karierze współpracował z takimi międzynarodowymi firmami doradczymi jak Chiltern Consultancy Int., Boston Consulting Group, czy Right Management (grupa Manpower).

  Jest członkiem Mindfulness Association (Scotland, UK) i aktualnie jest w trakcie ostatniej fazy szkolenia nauczycielskiego, w zakresie praktyki Uważności (Mindfulness). Od wielu lat zajmuje sie praktycznym zastosowaniem, Uważności w medycynie, w pracy z pacjentem, w psychoterapii i w obszarach biznesu (zarządzanie, przywództwo). Kształci się i rozwija się również w zakresie podejścia Compassion i Self-Compassion.

  Od kilku lat współpracuje z Wojciechem Eichelbergerem i jest członkiem zespołu konsultantów i trenerów Instytutu Psychoimmunologii IPSI w Warszawie, a także realizuje swoje własne projekty doradcze, szkoleniowe, warsztatowe i edukacyjne.

  Prowadzi również własną praktykę w zakresie psychoterapii, psychoedukacji, doradztwa psychologicznego oraz coachingu indywidualnego.

  Od kilkunastu lat z powodzeniem realizuje liczne projekty edukacyjne dla lekarzy i pielęgniarek oraz personelu medycznego, zarówno zatrudnionych w państwowej służbie zdrowia (szpitale, poradnie) jak i w sektorze prywatnym (prywatne kliniki, poradnie, ośrodki i centra medyczne). Projekty te dotyczą: psychologii kontaktu i komunikacji z pacjentem,  budowania relacji terapeutycznej z pacjentem opartej na zaufaniu, zastosowania inteligencji emocjonalnej, neuronauki oraz uważności (Mindfulness), empatii i współodczuwania (Compassion i Self-Compassion) w praktyce medycznej, prowadzenia trudnych rozmów z pacjentem i jego rodziną, redukcji stresu, zarządzania energia osobistą i profilaktyki wypalenia zawodowego. Jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem cyklu warsztatów dla lekarzy i pielęgniarek: „Być lekarzem, być pacjentem”, bazujących na książce o tym samym tytule.

  W swojej pracy, jako konsultant, executive coach i trener od ponad 20 lat prowadzi projekty badawcze, doradcze, warsztaty i szkolenia dla managerów i pracowników międzynarodowych firm i korporacji, dla działów HR i członków zarządów.

  Współpracował z takimi czasopismami, jak Twój Styl, Elle Magazine, Uroda Życia oraz z portalem Onet.pl. Ponadto komentował ważne wydarzenia i dyskutował na tematy związane z psychologią społeczną oraz psychologią biznesu dla TVP2, TV Polsat, TV Puls.

   

   

   

  Wojciech Eichelberger - superwizja i patronat merytoryczny

  Psycholog, psychoterapeuta, coach i trener. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach przez trzy lata pracował w placówkach lecznictwa psychiatrycznego, m.in. w eksperymentalnym Oddziale Leczenia Odwykowego. W roku 1970 podjął kilkuletnie studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UW, zakończone absolutorium. W tym czasie, w latach 1972 – 73 uczestniczył w przygotowaniach do programu środowiskowej terapii schizofrenii – „Synapsis”.
  W roku 1973 współtworzył nowatorski Oddział Terapii i Rozwoju Osobowości – OTIRO, w którym pracował do roku 1978. Następnie uczestniczył w tworzeniu Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, renomowanej i pierwszej w Polsce placówki psychoterapii, treningu i szkolenia działającej nieprzerwanie od 1978 roku. Członkiem zespołu Laboratorium pozostał do roku 2004. Stypendysta Instytutu Psychoterapii Gestalt w Los Angeles(1976) i Zen Center of Rochester(1980). W latach 1980/81 pracownik i działacz ruchu Oświaty Niezależnej. W latach 1981- 1985 współzałożyciel i działacz podziemnego Komitetu Oporu Społecznego i członek redakcji pisma KOS.
  Autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości (m.in.: „Jak wychować szczęśliwe dzieci”, „Pomóż sobie daj światu odetchnąć”, „Kobieta bez winy i wstydu”, „Zdradzony przez ojca”, „Siedem boskich pomyłek”, „Ciałko”, „Zatrzymaj się”, „Alchemia Alchemika”, „Krótko mówiąc”, „Dobra miłość”). Wiele spośród nich trafiło na listy bestsellerów i uzyskało wysokie nakłady. Współtwórca programów telewizyjnych popularyzujących wiedzę i refleksję z obszaru psychologii egzystencjalnej („Okna”, „Być tutaj”, „Nocny Stróż”). Publikuje wywiady, felietony i eseje m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Zwierciadle”, „Charakterach”, „Wysokich Obcasach”, „Polityce”, „Więzi”, „Życiu Duchowym”, „Pulsie Biznesu”.
  Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka.  Zamiłowania pozazawodowe: żeglarstwo, konie, góry, narty, sporty walki.  Ojciec dwóch synów. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

   

   

   

  Dr n med. Paweł Holas

  Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii. Specjalista psychiatra i seksuolog. Certyfikowany terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz nauczyciel i terapeuta podejść opartych na uważności: Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR), Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) i Uważnego Samo-Współczucia (MSC, pierwszy stopień). Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness założonego w 2008r, uczeń Jona Kabat-Zinna twórcy MBSR. Kierownik studiów podyplomowych „Uważność i Współczucie. Fundamenty, badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS. Założyciel Instytutu Uważności i Psychoterapii.

  Autor ponad 100 publikacji i doniesień kongresowych, w tym dotyczących uważności i terapii na niej opartych, które stanowią obok pasji klinicznej, jego główne zainteresowanie badawcze. W ramach działalności naukowej związanej z uważnością zajmuje się m.in. badaniami nad skutecznością MBCT w leczeniu nawracającej depresji, fobii społecznej i uzależnień behawioralnych oraz badaniami podstawowymi dotyczącymi wpływu uważności i współczucia do siebie (self-compassion) na procesy poznawcze i neuronalne. Obok działalności naukowej i dydaktycznej prowadzi terapię indywidualną oraz grupy treningowe i terapeutyczne. Przez 10 lat współpracowal z Polskim Związkiem Tenisowym prowadząc trening mentalny dla męskiej kadry tenisa ziemnego. Prywatnie tata Antka i miłośnik gór.

  dr n. med. Aldona Katarzyna Jankowska

  Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej

  Specjalista pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej z 20 letnią praktyką w Klinice Pediatrii Hematologi i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Autorka kilkudziesięciu publikacji i doniesień zjazdowych z dziedziny komunikacji medycznej.

  Autorka przetłumaczonego na kilka języków modelu przekazywania niepomyślnych wiadomości w medycynie EMPATIA.

  Przedstawiciel Polski w International Research Centre for Communication in Healthcare.

   

   

  dr n. med. Joanna Kot

  psycholog, trener, psychoterapeuta

  Jest doktorem psychologii w zakresie psychoonkologii i psychosomatyki (Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Przez 12 lat pracy zawodowej współpracowała ze szpitalami uniwersyteckimi, gdzie prowadziła konsultacje psychologiczne dla pacjentów gastrologicznych, onkologicznych i kardiologicznych, a także wraz z zespołami lekarskimi realizowała projekty naukowo - badawcze z pogranicza psychologii i medycyny. Wieloletni współpracownik Zakładu Psychologii Medycznej UM w Warszawie, gdzie prowadziła zajęcia dla polsko- i anglojęzycznych studentów medycyny w zakresie psychologii lekarskiej, a także wykładowca gościnny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni firmy szkoleniowej CONECTIO, w ramach której realizuje projekty szkoleniowe dla personelu medycznego.
  Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jako psycholog i psychoterapeutka na stałe związana jest z Przychodnią Leczenia Niepłodności nOvum, gdzie poza pracą z pacjentami przygotowuje warsztaty i szkolenia dla personelu medycznego, z Centrum Psychologii i Psychiatrii PROPSYCHE, a także z Instytutem Psychologii Procesu. Wykładowczyni z szkole rodzenia.

  W ramach współpracy z Instytutem Psycho-Immunologii w Warszawie opracowuje i realizuje programy szkoleniowe dla personelu medycznego z zakresu komunikacji i budowania sprofesjonalizowanej relacji z pacjentem.

  Jest również realizatorką badań naukowych i autorką doniesień w zakresie psychosomatyki, psychologii zdrowia i psychologicznego znaczenia symptomów medycznycvh. Publikuje specjalistyczne artykuły dla czasopism i portali kobiecych. Jako ekspert występuje gościnnie w programach telewizyjnych.

   

   

  mgr Maria Libura

  Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej - towarzystwa naukowego skupiającego klinicystów i badaczy komunikacji, którego celem jest wypracowanie standardów komunikacji klinicznej w Polsce. 
  Dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych Uczelni Łazarskiego, w którym prowadzone są badania nad komunikacją społeczną i interpersonalną w obszarze zdrowia.
  Językoznawca, logopeda, wykładowca z zawodu i zamiłowania, działacz i ekspert organizacji działających na rzecz pacjentów, w szczególności pacjentów z chorobami rzadkimi.
  Od 13 lat przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Prader-Willi. 

  Tomasz Zalas

  Dyplomowany psycholog, Trener, Coach, członek zespołu Instytutu Psychoimmunologii IPSI i brytyjskiego Mindfulness Association. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Ekonomista), Uniwersytetu SWPS (Psycholog), Collegium Civitas (Trener-Coach), Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Terapeuta TSR). Od 17 lat praktykuje Zen (stypendysta Rochester Zen Center i Windhorse Zen Community).

  W swojej pracy koncentruje się na pomaganiu ludziom i organizacjom w rozwijaniu ich pełnego potencjału poprzez rozwój samoświadomości i wypracowywanie pozytywnych nawyków i umiejętności.
  Specjalizuje się w prowadzeniu treningów Uważności (Mindfulness) metodą MBLC, redukcji stresu metodą 8xO oraz umiejętności psychospołecznych (asertywność, komunikacja, praca zespołowa).
  Posiada doświadczenie w biznesie – pierwotnie jako Specjalista w działach doradztwa biznesowego i audytu (PricewaterhouseCoopers i w grupie MCI Management) oraz jako psycholog – trener w licznych szkoleniach z zakresu uważności, zarządzania energią życiową oraz rozwijania inteligencji emocjonalnej.
  Uczestniczył w wielu projektach aktywizacji zawodowej osób młodych i bezrobotnych (szkolenia, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe).

  Pracuje indywidualnie z klientami prowadząc Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach i Coaching antystresowy 8xO (pod stałą superwizją Wojciecha Eichelbergera oraz Kathy White-Webster).
  Prywatnie mąż i tata 5-letniego synka. Pasjonuje się czytaniem książek, bieganiem i medytacją.

   

   

  Joanna Zapała

  Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego i umiejętności społecznych, Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (wg Maxie C. Maultsby, Jr., - Rational Behavior Therapy - RBT).

  Certyfikowany psychoonkolog (Cert. PTPO nr 13) i superwizor psychoonkologii (Cert. PTPO nr 2) Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Trener Treningu Grupowego, Trener Biznesu (Akademia Treningu Umiejętności Trenerskich). Terapeuta Terapii Schematu wg J. Young’a. Terapeuta Terapii EMDR wg. F. Shapiro. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zaawansowane szkolenia między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA, Train the trainer Rottweil Niemcy, Evolution of Psychotherapy Anaheim Kalifornia USA oraz ponad miesięczny staż w Stanford University USA.

  Ma za sobą kilkuletnie doświadczenie pracy na oddziałach Wewnętrznym i Hematologii w jednym
  z poznańskich szpitali.
  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz tworzeniu programów rozwoju kompetencji psychologicznych dla biznesu i organizacji pozarządowych. Szkoli psychologów, trenerów, coachów, menagerów, kadrę zarządzającą.
  Zawodowo realizuje projekty edukacyjne dla lekarzy, pielęgniarek w obszarze rozwoju kompetencji "miękkich" (dotyczące m.in. komunikacji, stresu, syndromu wypalenia zawodowego, psychoonkologii, psychosomatyki). Prowadzi projekty badawcze, kampanie psychoedukacyjne promujące dobrą jakość życia.

  W swoim portfolio posiada projekty realizowane wspólnie z Jackiem Santorskim i Wojciechem Eichelbergerem.

  Jest dyrektorem Centrum Psychoterapii Integralnej/ CPI Training oraz Prezesem Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS. Była członkiem Zespołu Nauczycieli Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Wykłada na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

   

   

   

  Opłaty za studia

  Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
  Psychologia w pracy z pacjentem medycznym  4500 zł 4700 zł 4900 zł
  • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych
  • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

  *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2019 r.

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
  • III rata - do 1 lutego 2019 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego

  Deutsche Bank Polska S.A.
  29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

  tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

  Zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  • Kandydaci muszą posiadać ukończone studia wyższe II stopnia na kierunkach: lekarski, stomatologia, pielęgniarstwo, psychologia, pedagogika specjalna, rehabilitacja.
  • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

  OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

  *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56
  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
  tel. 22 54-35-322