Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 184 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są

 • absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie z pacjentem i jego rodziną
 • osób pracujących w prywatnej i państwowej służbie zdrowia
 • psychologów, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, położnych i innych przestawicieli personelu medycznego, pragnących nabyć i poszerzyć swoje umiejętności pracy z pacjentem, lepszego komunikowania się i radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

 

Atuty

 • poznanie metodologii coachingu, opartego na standardach i etyce ICF
 • poznanie metod coachingowych w pracy z pacjentem oraz jego najbliższym otoczeniem
 • poznanie zagadnień związanych z psychologią zdrowia
 • zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów
 • w trakcie studiów coachowie motywują słuchaczy do prowadzenia pracy z pacjentem metodą coachingu
 • możliwość uczestniczenia w praktykach 

 

Cel studiów

 • Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw psychologii zdrowia
 • Zdobycie wiedzy  z zakresu umiejętności interpersonalnych pozwalających wspierać  pacjentów i  ich rodziny
 • Nauczenie się adekwatnej komunikacji z pacjentem
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących używania narzędzi coachingowych w relacji z pacjentem
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy w służbie zdrowia.
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i poznanie różnych technik relaksacyjnych

Program

Psychologia zdrowia

Teoria przywiązania - czynniki wspierające pracę z pacjentem

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi systemami regulacji emocji w teorii przywiązania
 • Style przywiązania w pełnym cyklu życia człowieka - znaczenie dla zachowania w sytuacjach trudnych
 • WMO - Wewnętrzne modele operacyjne jako baza rozwoju osobowości człowieka
 • Kierunki pomocy w sytuacji zaburzenia więzi


Coachingowy model pracy z pacjentem

 • Modele wspierania w coachingu medycznym;
 • Zasoby osobiste potrzebne do pracy z pacjentem;
 • Emocje we wspieraniu;
 • Zagadnienia etyczne we wspieraniu;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania i budowanie kontaktu;
 • Proces zmiany w coaching medycznym;


Kompetencje  coachingowe - komunikacja z pacjentem i rodziną. Radzenie sobie z wymagającymi  sytuacjami i reakcjami

 • Nawiązywanie kontaktu z pacjentem, sposoby wchodzenia w relacje;
 • Umiejętności potrzebne w skutecznej komunikacji;
 • Przekonania a komunikacja;
 • Wykorzystanie podstawowych reprezentacji zmysłowych w pracy z pacjentem;
 • Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych;
 • Rozpoznawanie systemu rodzinnego;
 • Zrozumienie komunikacji w grupie;
 • Identyfikowanie toksyn komunikacyjnych w relacjach;
 • Rozwiązywanie konfliktów rodzinnych;
 • Komunikacja transformująca w coachnigu medycznym;
 • Coaching relacji w pracy z rodziną;


Emocje w pracy w służbie zdrowia

 • Emocje w pracy z pacjentem
 • Jak zapanować nad własnymi emocjami w relacji z otoczeniem
 • Modele interwencji kryzysowej
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Techniki relaksacyjne


Narzędzia coachingowe w pracy z pacjentem -  w poszukiwaniu motywacji pacjenta  

 • Bajka, obraz metafora jak narzędzie do pracy z pacjentem
 • Praca z przekonaniem
 • Przeramowanie jak inny sposób widzenia sytuacji pacjenta
 • Praca z wartościami jako mechanizm wspierający motywacje pacjenta


 
Praca z żałobą, zaburzenia lękowe i trauma

 • Żałoba jako kryzys psychologiczny człowieka;
 • Czym jest patologiczna żałoba? Co ją wywołuje?;
 • Umiejętności potrzebne w pracy z osobą osieroconą;
 • Antycypowana żałoba osoby terminalnie chorej;
 • Mechanizmy regulacyjne w przeżywaniu żałoby;
 • Trauma - co to jest?
 • Czynniki wywołujące traumę
 • Jak postępować z pacjentem z objawami zaburzeń lękowych?


Spotkanie superwizyjne grupowe

Wykładowcy

Jakub Piątkowski

Coach ACC ICF, trener umiejętności psychospołecznych, psycholog,  interwent kryzysowy, biegły sądowy, wykładowca akademicki. Prowadzi treningi i warsztaty umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się coachingiem (ponad 520 godzin pracy z klientami), prowadząc coachingi indywidualne i grupowe. Pracuje także autorską metodą treningu relaksacyjnego, którą wspiera klientów w nauce kontrolowania reakcji stresowych i rozwijania potencjału umysłowego. Lider projektów szkoleniowych i terapeutycznych, programów wspierających osoby przewlekle, ciężko i nieuleczalnie chore. Od siedmiu lat związany z gliwickim Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (członek zarządu). Był dyrektorem śląskiego oddziału ICF Polska. Prywatnie ? pasjonat judo, żeglarstwa i turystyki górskiej.

Izabela Kluzek-Kot

Dyrektor Zarządzająca HPR Group - certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC, ukończyła szkołę trenerską, a także liczne szkolenia z obszaru HR. Jest absolwentem studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.Prowadzi coaching indywidualny jak i grupowy. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia kilku szkół, które dostosowuje do potrzeb i percepcji klienta. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie doradczo-szkoleniowej. Przez okres ponad 10 lat zajmowała się zarządzaniem zespołem konsultantów i trenerów, pełniła również funkcje managera projektów jak również w organizacjach rolę HR Managera. Jest trenerem z zakresu umiejętności managerskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie bliskie są jej aspekty rozwoju pracownika w organizacji. Autorka bloga: izabelakluzek.pl

 

 

Gaweł Podwysocki

Kurs Biznes Coachingu International Coaching Community, Międzynarodowe Certyfikaty Practitioner i Master NLP Connection Christiny Hall. Absolwent  stworzonej przez Profesora Waisa szkoły rehabilitacji, po ukończeniu której zdobywał doświadczenie jako pracownik w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. Manager oraz trener dla pracowników wewnątrz organizacji. Pracuje z zespołami menedżerów, konsultantów, specjalistów i wspiera w rozwoju ich umiejętności, wiedzę i właściwe postawy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: coachingu i komunikacji. Prowadzi programy/sesje szkoleniowe przygotowujące coachów do międzynarodowej akredytacji. Pracuje w Fundacji "Twardziele", gdzie zajmuje się wsparciem chorych po szoku informacyjnym oraz systemem jakim jest rodzina i zmianami jakie zachodzą w tym systemie kiedy zmieniają się w nim role.

Anna Lewecka - Olech

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Coach ICF certyfikowany na poziomie ACC,  absolwentka Szkoły Trenerów Metrum i Trener Sukcesu Pracowni Elżbiety Sołtys, ukończyła także podyplomowo Interwencję Kryzysową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest także akredytowanym praktykiem metody Points of You. Swoją ścieżkę zawodową zaczynała jako psycholog na oddziałach klinicznych.Od kilku lat pracuje w branży HR, zdobywając doświadczenie także w środowisku międzynarodowym. Obecnie zajmuje stanowisko managera w firmie doradczo-personalnej. Posiada ponad 1000 godzin praktyki trenerskiej na sali szkoleniowej i ponad 300 godzin sesji coachingowych. Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu szkoleń z coachingu, kompetencji miękkich i tematyki HR. Prowadzi sesje szkoleniowe przygotowujące coachów do międzynarodowej akredytacji ICF. Wykłada na uczelniach wyższych, prowadzi zajęcia w cyklu coachingowych studiów podyplomowych realizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie i Sosnowcu.

Szczepan Spis

Psycholog, coach, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, project menager IPMA, dziennikarz, spec. ds. fizjoterapii.  Doktorant UŚ w Katowicach, biorący aktywny udział w międzynarodowych projektach badawczych. Autor wielu artykułów popularno naukowych i naukowych, w tym o tematyce coachingu. Przez 4 lata fizjoterapeuta grup reprezentacji Polskiego Związku Piłki Ręcznej. Jego główna aktywność zawodowa skupia się na prowadzeniu szkoleń, doradztwa zawodowego poradnictwa psychologicznego oraz coachingu. Jako biegły sądowy opiniuje stan psychiczny świadków i oskarżonych, współpracuje w tym zakresie z biegłymi psychiatrami. Diagnozuje oraz prowadzi poradnictwo indywidualne i grupowe dla osób w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Cieszynie. Dodatkowo przy różnych projektach Ośrodków Społecznych prowadzi wsparcie dla uczestników w zakresie diagnozy, poradnictwa psychologicznego i coachingu.  Interwent kryzysowy w Punkcie Interwencji kryzysowej w Cieszynie. Członek ICF Global oraz ICF Polska. W coachingu specjalizuje się głównie w life coachingu, coachingu biznesowym, prowadzi również executive coaching. W swojej pracy trenerskiej wprowadza elementy pracy coachingowej do modułów szkoleń z różnej tematyki.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Coaching w ochronie zdrowia4500 zł4700 zł4900 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.