Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 172 godziny
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia te przeznaczone są dla:

   • prawnicy,
   • prokuratorzy,
   • adwokaci,
   • prokuratorzy,
   • sędziowie,
   • radcowie prawni,
   • przedstawiciele administracji publicznej
   • przedstawiciele pozostałych zawodów prawniczych,
   • compliance officers,
   • wszystkich osób chcących zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat blockchain.    Atuty

   • Pierwsze w Europie studia podyplomowe poświęcone wyłącznie prawnym aspektom technologii blockchain;
   • Wszyscy wykładowcy są praktykami - najlepsze osoby w kraju zajmujące się tą problematyką;
   • Prezentacje rozwiązań konkretnych problemów, a nie wiedza teoretyczna;
   • Zaangażowanie osób współtworzących/konsultujących tworzące się regulacje;
   • Wprowadzenie do zaawansowanych i nowoczesnych technologii dla osób zupełnie bez wykształcenia technicznego;
   • Szybkie możliwości zwrotu nakładów finansowych na edukację - mała liczba specjalistów, a bardzo duże potrzeby rynku.


     Przesłanki

     Rewolucja jaką niesie ze sobą technologia blockchain porównywana jest do tej którą przyniósł ze sobą Internet. Niemal nieograniczone możliwości zastosowania w połączeniu z szeregiem korzyści, stają się niezwykle interesującą opcją zarówno dla poszukujących wyzwań, ciekawej pracy oraz wysokich zarobków, jak i dla firm chcących wdrożyć u siebie rozwiązania oparte na tej technologii.

     Technologia blockchain rozwija się na całym świecie, również i w Polsce, a jej rozwój jak każdej innowacji wiąże się z wyzwaniami na gruncie prawnym. Związanych zarówno z kryptowalutami,  jak i przemianami w tradycyjnych modelach biznesowych, spowodowanych zastosowaniem tej technologii.


     Cel

     Głównymi celami kształcenia na studiach podyplomowych są:

     • przekazanie wiedzy w zakresie technologii blockchain;
     • wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów prawnych obejmujących swoim zakresem technologię Blockchain;
     • przygotowanie absolwenta do prowadzenia spraw prawnych oraz postępowań obejmujących Blockchain,
     • przygotowanie do możliwości wydawania opinii na temat opodatkowania kryptowalut,
     • przekazanie wiedzy na temat działalności przestępczej z wykorzystaniem kryptowalut.


     Organizacja zajęć

     • studia trwają 2 semestry
     • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.

     Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
     Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
     Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

     Program

     Technologia blockchain

     • Wprowadzenie do technologii blockchain
     • Kryptoaktywa w gospodarce cyfrowej
     • Prawo a technologia blockchain
     • Prawo nowych technologii

     Waluty Cyfrowe i ICO

     • Działalność przestępcza z wykorzystaniem kryptowalut
     • Aspekty prawne ICO
     • Kryptowaluty jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych
     • Pośrednictwo i obrót walutami cyfrowym

     Prawo podatkowe

     • Prawo podatkowe w działalności sektora blockchain i walut cyfrowych
     • Kalkulacja wysokości podatku

     Aspekt praktyczny technologii blockchain

     • Przykłady zastosowania technologii blockchain na świecie
     • Blockchain oraz kryptoaktywa - praktyczne aspekty obsługi prawnej
     • Trendy regulacyjne w zakresie technologii blockchain i kryptowalut na świecie
     • Zarządzanie ryzykami prawnymi i compliance w międzynarodowych instytucjach finansowych
     • Case study firmy Coinfirm
     • Praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów rynku walut cyfrowych

     Smart kontrakty

     • Smart kontrakty
     • Prawne aspekty smart kontraktów

     Egzamin dyplomowy w formie testu

      

      

      

      

      

     Opłaty za studia

     Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
     blockchain6900 zł7100 zł7300 zł
     • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

     *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
     **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

     Terminy płatności

     Płatność jednorazowa

     • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

     Płatność ratalna

     Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

     • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
     • II rata - do 1 lutego 2019 r.

     Terminy płatności czesnego w czterech ratach

     • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
     • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
     • III rata - do 1 lutego 2019 r.
     • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

     Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

     Uczelnia Łazarskiego

     Santander Bank Polska S.A.
     29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

     tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

     Wykładowcy

     dr hab. Krzysztof Piech

     Profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH), koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji. Lider biznesowy (2016-18) Strumienia „Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe” rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

     Członek Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności przy Radzie ds. Innowacyjności (od maja 2018 r.) przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii; research affiliate w Center for Blockchain Technologies University College London, członek Board of Directors International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain, external associate w Iran Blockchian Labs przy in Sharif University of Technology, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, b. członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

     Ekspert różnych ministerstw, urzędów centralnych oraz regionalnych. Stypendysta na najlepszych uczelniach w Europie (UCL) i w Azji (NUS). Teoretyk innowacyjności i praktyk; łączy naukę z biznesem.

     Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach innowacyjności oraz kryzysów finansowych. W praktyce zajmuje się prognozowaniem makroekonomicznym i finansowym oraz nowoczesnymi technologiami – w szczególności technologią blockchain i walutami cyfrowymi.

     Wykłada na tematy makroekonomiczne oraz prowadził pierwsze w kraju zajęcia akademickie nt. startupów. Mentor startupów oraz koordynator jednych z pierwszych na Ukrainie szkoleń dla startupowców. Prywatnie i zawodowo inwestor na wielu rynkach, krajowych i zagranicznych.

     Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilku wydanych w Wielkiej Brytanii; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z zakresu makroekonomii, innowacyjności i szkolnictwa wyższego. 

     dr Tomasz Braun

     dr Piotr Brudnicki

     absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Warszawskiej, doktor nauk ekonomicznych o specjalności prawo finansowe, na podstawie rozprawy doktorskiej nt. "Skuteczności procesów kontrolnych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w Polsce”.

     Od 2009 roku naukowo i zawodowo związany z tematyką nadużyć finansowych z uwzględnieniem problematyki prania pieniędzy oraz bezpieczeństwa systemu finansowego. Entuzjasta nowych technologii i innowacyjnych produktów finansowych. Pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący się m.in. problematyką prania pieniędzy za pomocą kryptowalut.

     Ewa Fabian

     adwokat

     Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i SP Prawa Własności Intelektualnej UW, alumna Instytutu Arbitrażowego SCC i międzynarodowych kancelarii prawniczych, gdzie zajmowała się obsługą sporów sądowych i arbitrażowych w języku polskim i angielskim. Rising Star Gazety Prawnej z 2015 r. za reprezentację pro bono i prace badawcze. Specjalizuje się też m.in. w prawie własności intelektualnej, w szczególności w obszarze prawa nowych technologii.

     Na przełomie 2016-2017 r. badaczka w Dziale Badań i Analiz CZIiTT Politechniki Warszawskiej, a od 2017 współpracowniczka Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej założonej przez dr hab. Przemysława Polańskiego, w ramach działań badawczo-rozwojowych z zakresu prawa, technologii i edukacji. Od 8 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi ze zjawiskiem lex mercatoria (prawa niepisanego), dostrzegając jego elementy w rozwoju technologii blockchain. Swoje analizy w zakresie technologii blockchain poświęca przemysłom kreatywnym, w szczególności branży muzycznej i problemowi ograniczonego udziału twórców w jej przychodach, czego dotyczył będzie jej krótki wykład w ramach kursu.

     Daria Gaca

     Analityk rynku kryptowalut w Krypto Jam SA - największej grupie inwestorów kryptowalutowych w Polsce, audytor i doradca Initial Coin Offering (ICO). 

     Absolwentka Wydziału Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz Menedżerskich Studiów Podyplomowych. Specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz rynku kryptowalut i ICO. Przeprowadza audyty, doradztwo, kampanie marketingowe oraz sporządza dokumentację dla przedsięwzięć ICO. Działacz społeczny na rzecz rozwoju technologii blockchain, kryptowalut i ICO w Polsce. Współautorka materiałów edukacyjnych oraz prelegent na eventach i konferencjach dotyczących rynku kryptowalut i technologii blockchain.

     Aleksandra Kopeć

     prawnik w Departamencie Prawa Rynku Kapitałowego w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Realizuje zadania z związane z obrotem instrumentami finansowymi, emisją papierów wartościowych oraz obsługą prawną funduszy inwestycyjnych. Ponadto, specjalizuje się w prawnych aspektach wykorzystywania technologii blockchain oraz w alternatywnych sposobach pozyskiwania kapitału (np. Initial Coin Offering i crowdfunding). Prelegentka wielu konferencji i webinariów związanych z prawem kryptowalut. Autorka artykułów, rozdziałów w monografiach naukowych oraz publikacji na łamach ekonomiczno-prawnych portali informacyjnych. 

     dr Krzysztof Korus

     radca prawny, doktorem nauk prawnych i ekonomista. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Rekomendowany przez Chambers Europe w 2015, 2016 oraz 2017 roku w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long experience”). Uczestniczy w pracach strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” dla Komisji Europejskiej. Członek European Payments Consulting Association i rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego” oraz ekspert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Był członkiem grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD, współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego oraz London Economics, a także wieloletnim wykładowcą akademickim. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych i komentarzy oraz prelegent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji. Zaangażowany w prace legislacyjne na poziomie polskim oraz unijnym. 

     Adam Kotucha

     Prawnik oraz manager. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Propagator technologii Blockchain, organizator projektów oraz wydarzeń (Crypto@Cracow), ekspert ds. prawnych. Koordynator Działu Prawnego Grupy Kapitałowej Herkules S.A. GPW, największej polskiej spółki działającej na rynku wynajmu sprzętu budowlanego. Członek Rady Nadzorczej PGMB Budopol S.A. Prokurent Gastel Prefabrykacja S.A. oraz P2P.Systems Poland sp. z o.o. Założyciel i wieloletni Przewodniczący partii Demokracja Bezpośrednia, koordynator siedmiu, ogólnopolskich kampanii wyborczych. Współpracownik kancelarii prawnej Schiffer Sroczyński sp. j. Z wykształcenia także historyk sztuki. Fotograf, poeta (współzałożyciel grupy poetyckiej "CZaS"), pasjonat astronomii.

     Uczestnik prac Strumienia "Blockchain/DLT i kryptowaluty" przy Ministerstwie Cyfryzacji. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek Grupy Roboczej ds. Blockchain działającej przy Komisji Nadzoru Finansowego. Mentor Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain. 

     Beata Marek

     Prawnik i właściciel Cyberlaw. Na co dzień łączy biznes z prawem i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Uwielbia pracę w interdyscyplinarnych zespołach i atmosferę startupów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii. Autorka wielu publikacji i prelegentka na licznych, branżowych konferencjach. Dyrektor ds. prawnych w ISSA Polska – Stowarzyszeniu do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, wiceprezes Cloud Security Alliance Polska, członkini International Cyber Threat Task Force, a także Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „ICT Law Review“ oraz autorka bloga dla programistów i e-przedsiębiorców „cyberlaw.pl“.

     Justyna Matuszak-Leśny
     LL.M.

     Ekspert z zakresu prawa nowych technologii z ponad 10-letnim doświadczeniem. Realizuje projekty związane z prawną ochroną informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa). Zrealizowała ponad 100 audytów bezpieczeństwa informacji. Prowadzi projekty wdrożenia RODO. Pełni obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilku firmach m.in. New Media Ventures Sp. z o. o., Eracent Polska Sp. z o. o. oraz w Liber Finance Sp. z o. o.

     Doradza również w zakresie prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji oraz IT. W zakresie swojej specjalizacji posiada wieloletnie doświadczenie w prawnej obsłudze firm z branży farmaceutycznej, finansowej, w tym fintech, kreatywnej oraz firm produkujących software.

     Założycielka kancelarii e|s|b w Warszawie oraz Partner e|s|b Rechtsanwälte Emmert Buecking Speichert Matuszak-Leśny Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung z siedzibą w Stuttgarcie.

     Absolwentka Uczelni Łazarskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, następnie zakończoną egzaminem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów LL.M. o specjalizacji Informationsrecht na Uniwersytecie Henrich-Heine w Duesseldorfie. Uczestniczka Strumienia DLT i Walut Cyfrowych przy Ministerstwie Cyfryzacji jak również Centrum Technologii Blockchain przy Uczelni Łazarskiego. Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej.

     Autorka publikacji z zakresu prawa nowych technologii, w tym danych osobowych, prawa autorskiego i technologii blockchain.

     Marcin Michna

     Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej; doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań oraz polskim i międzynarodowym prawie podatkowym. Autor książki „Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych” – pierwszej monografii prawniczej podejmującej problematykę cywilnoprawnej klasyfikacji kryptowalut. Współautor wielu artykułów i opracowań z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, prawa karnego skarbowego oraz prawa cywilnego. Pracownik jednej z firm audytorsko-doradczej z Big4.

     dr Paweł Opitek

     Pracownik Prokuratury Krajowej. Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Śląski), b. doktorant w Katedrze Kryminalistyki UŚ, absolwent KUL. Wykładał na studiach podyplomowych oraz prowadził szkolenia w AGH, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Członek Centrum Technologii Blockchain UŁa oraz Strumienia "Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe". Wybitny specjalista z zakresu przestępczości dokonywanej przy wykorzystaniu kryptowalut - autor jedynych na ten temat badań prowadzonych w naszym kraju. 

     Wykładowcy pozostali

     Zoe Adamovitz - CEO NeuFund (Berlin)  

     dr Anton Bubiel  - rozprawa doktorska (SGH) nt. płatności przy wykorzystaniu bitcoin 

     Jacek Czarnecki - prawnik, doktorant SGH, doradca w wielu projektach ICO  

     Katarzyna Gorzkowska - b. specjalistka ds. smart kontraktów w Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain, absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego

     Tomasz Kibil  - jeden z dyrektorów w firmie EY, odpowiedzialny za projekty blockchain dla klientów z wielu krajów

     Rafał Kiełbus - b. główny programista blockchain w Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain

     Adam Kotucha 

     Paweł Kuskowski - CEO Coinfirm

     Jakub Wojciechowski - programista Ethereum  

     Lista wykładowców może ulec zmianie

     dr hab. Witold Srokosz

     Radca prawny we Wrocławiu, gdzie prowadzi kancelarię prawną, w ramach której w praktyce podejmuje prawne problemy dotyczące technologii blockchain. Specjalizuje się także w prawie bankowym oraz w prawie rynku finansowego. Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji poświęconych kryptowalutom (w tym m.in. współautor monografii „Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne”, Wrocław 2016). W latach 2014 - 2017 kierownik projektu badawczego pt. „Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Członek Rady Programowej „Monitora Prawa Bankowego”.

     Marcelina Szwed-Ziemichód

     adwokat i doradca podatkowy w MSZtax. Współpracuje z podmiotami z branży nowych technologii i IT, w tym z sektora blockchain i kryptowalut. Prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania transakcji kryptowalut dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prelegentka na wielu wydarzeniach poświęconych technologii blockchain i kryptowalutom.  Była członkiem strumienia Blockchain/DLT i waluty cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji, obecnie członek grupy roboczej ds. Blockchain przy Komisji Nadzoru Finansowego.

     dr hab. Konrad Zacharzewski

     adwokat, Kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prodziekan tego Wydziału w latach 2012-2016. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego oraz prawa walut cyfrowych i technologii blockchain.

     Autor pionierskich publikacji i wypowiedzi na temat aspektów prawnych bitcoina i technologii blockchain. Jeden z najaktywniejszych członków Strumienia "Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe". 

     Stały współpracownik instytucji finansowych (m.in. funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich) oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Opiniodawca i biegły sądowy.

     Zasady rekrutacji

     • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
     • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
     • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
     • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

     Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

     • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
     • CV;
     • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
     • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

     W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

     Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

     • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
     • dowodu wpłaty czesnego
     • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

     *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

     Kontakt

     Centrum Kształcenia Podyplomowego
     Uczelnia Łazarskiego
     ul. Świeradowska 43
     02-662 Warszawa

     Sektor "E" pokój 56
     e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
     tel. 22 54-35-322

     **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
     2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
     3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
      • realizacji procesu kształcenia,
      • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
      • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
     4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
      • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
      • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
      • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
      • prowadzenia monitoringu wizyjnego
      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
     5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
     6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
     7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
     8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
     9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
     10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
     11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

     Partnerzy studiów

     Polski Akcelerator Technologii Blockchain, działający pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, został partnerem Studiów