Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 172 godzin
Ilość semestrów 2
Ilość miejsc 20
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia te przeznaczone są dla:

 • prawników,
 • prokuratorów,
 • adwokatów,
 • sędziów,
 • radców prawnych,
 • przedstawicieli administracji publicznej,
 • przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych,
 • compliance officers,
 • wszystkich osób chcących zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat blockchain.

Atuty:

 • Pierwsze w Europie studia podyplomowe poświęcone wyłącznie prawnym aspektom technologii blockchain;
 • Wszyscy wykładowcy są praktykami - najlepsze osoby w kraju zajmujące się tą problematyką;
 • Prezentacje rozwiązań konkretnych problemów, a nie wiedza teoretyczna;
 • Zaangażowanie osób współtworzących/konsultujących tworzące się regulacje;
 • Wprowadzenie do zaawansowanych i nowoczesnych technologii dla osób zupełnie bez wykształcenia technicznego;
 • Szybkie możliwości zwrotu nakładów finansowych na edukację - mała liczba specjalistów, a bardzo duże potrzeby rynku.

Przesłanki i cele

Przesłanki

Rewolucja jaką niesie ze sobą technologia blockchain porównywana jest do tej którą przyniósł ze sobą Internet. Niemal nieograniczone możliwości zastosowania w połączeniu z szeregiem korzyści, stają się niezwykle interesującą opcją zarówno dla poszukujących wyzwań, ciekawej pracy oraz wysokich zarobków, jak i dla firm chcących wdrożyć u siebie rozwiązania oparte na tej technologii.

Technologia blockchain rozwija się na całym świecie, również i w Polsce, a jej rozwój jak każdej innowacji wiąże się z wyzwaniami na gruncie prawnym. Związanych zarówno z kryptowalutami,  jak i przemianami w tradycyjnych modelach biznesowych, spowodowanych zastosowaniem tej technologii.

Cel

Głównymi celami kształcenia na studiach podyplomowych są:

 • przekazanie wiedzy w zakresie technologii blockchain;
 • wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów prawnych obejmujących swoim zakresem technologię Blockchain;
 • przygotowanie absolwenta do prowadzenia spraw prawnych oraz postępowań obejmujących Blockchain,
 • przygotowanie do możliwości wydawania opinii na temat opodatkowania kryptowalut,
 • przekazanie wiedzy na temat działalności przestępczej z wykorzystaniem kryptowalut.

Organizacja zajęć

 • studia trwają 2 semestry
 • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Technologia blockchain

 • Wprowadzenie do technologii blockchain
 • Kryptoaktywa w gospodarce cyfrowej
 • Prawo a technologia blockchain
 • Prawo nowych technologii

Waluty Cyfrowe i ICO

 • Działalność przestępcza z wykorzystaniem kryptowalut
 • Aspekty prawne ICO
 • Kryptowaluty jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych
 • Pośrednictwo i obrót walutami cyfrowym

Prawo podatkowe

 • Prawo podatkowe w działalności sektora blockchain i walut cyfrowych
 • Kalkulacja wysokości podatku

Aspekt praktyczny technologii blockchain

 • Przykłady zastosowania technologii blockchain na świecie
 • Blockchain oraz kryptoaktywa - praktyczne aspekty obsługi prawnej
 • Trendy regulacyjne w zakresie technologii blockchain i kryptowalut na świecie
 • Zarządzanie ryzykami prawnymi i compliance w międzynarodowych instytucjach finansowych
 • Case study firmy Coinfirm
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów rynku walut cyfrowych

Smart kontrakty

 • Smart kontrakty
 • Prawne aspekty smart kontraktów

Egzamin dyplomowy w formie testu

Wykładowcy

dr hab. Krzysztof Piech

Profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH), koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji. Lider biznesowy (2016-18) Strumienia „Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe” rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Członek Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności przy Radzie ds. Innowacyjności (od maja 2018 r.) przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii; research affiliate w Center for Blockchain Technologies University College London, członek Board of Directors International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain, external associate w Iran Blockchian Labs przy in Sharif University of Technology, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, b. członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ekspert różnych ministerstw, urzędów centralnych oraz regionalnych. Stypendysta na najlepszych uczelniach w Europie (UCL) i w Azji (NUS). Teoretyk innowacyjności i praktyk; łączy naukę z biznesem.

Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach innowacyjności oraz kryzysów finansowych. W praktyce zajmuje się prognozowaniem makroekonomicznym i finansowym oraz nowoczesnymi technologiami – w szczególności technologią blockchain i walutami cyfrowymi.

Wykłada na tematy makroekonomiczne oraz prowadził pierwsze w kraju zajęcia akademickie nt. startupów. Mentor startupów oraz koordynator jednych z pierwszych na Ukrainie szkoleń dla startupowców. Prywatnie i zawodowo inwestor na wielu rynkach, krajowych i zagranicznych.

Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilku wydanych w Wielkiej Brytanii; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z zakresu makroekonomii, innowacyjności i szkolnictwa wyższego. 

dr Tomasz Braun

radca prawny, Partner w kancelarii G&T BRAUN specjalizujący się w doradztwie strategicznym i wypracowywaniu rozwiązań biznesowych dla instytucji finansowych.

Tomasz Braun jest doktorem prawa – praktykującym prawnikiem i nauczycielem akademickim. Dzięki zasiadaniu w polskich i zagranicznych zarządach korporacji międzynarodowych posiada praktyczną znajomość funkcjonowania przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu działania. Specjalizuje się zwłaszcza w dziedzinie restrukturyzacji, usprawniania procesów i wprowadzania nowych produktów, transakcji fuzji i przejęć, finansów oraz skomplikowanych negocjacji międzynarodowych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie prawa spółek, prawa finansowego i administracyjnego oraz w kwestiach regulacyjnych.  W swojej karierze zawodowej stał na czele międzynarodowych instytucji finansowych zarówno na rynkach rozwiniętych jak i rozwijających się. Nadzorował procesy restrukturyzacyjne w tym tworzenie, przejęcia, połączenia, podziały i zamknięcia spółek oraz ich oddziałów, a także organizował ich centra usług wspólnych. Wprowadzał usprawnienia w procesach biznesowych międzynarodowych korporacji. Był proszony o pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, przygotowywaniu programów naprawczych oraz realizacji planów sukcesji, a także w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykami prawnymi, regulacyjnymi, compliance oraz operacyjnymi. W swojej karierze prowadził transakcje, negocjacje i spory przy udziale instytucji publicznych i podmiotów prywatnych

 

dr Piotr Brudnicki

absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Warszawskiej, doktor nauk ekonomicznych o specjalności prawo finansowe, na podstawie rozprawy doktorskiej nt. "Skuteczności procesów kontrolnych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w Polsce”.

Od 2009 roku naukowo i zawodowo związany z tematyką nadużyć finansowych z uwzględnieniem problematyki prania pieniędzy oraz bezpieczeństwa systemu finansowego. Entuzjasta nowych technologii i innowacyjnych produktów finansowych. Pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący się m.in. problematyką prania pieniędzy za pomocą kryptowalut.

Ewa Fabian

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i SP Prawa Własności Intelektualnej UW, alumna Instytutu Arbitrażowego SCC i międzynarodowych kancelarii prawniczych, gdzie zajmowała się obsługą sporów sądowych i arbitrażowych w języku polskim i angielskim. Rising Star Gazety Prawnej z 2015 r. za reprezentację pro bono i prace badawcze. Specjalizuje się też m.in. w prawie własności intelektualnej, w szczególności w obszarze prawa nowych technologii.

Na przełomie 2016-2017 r. badaczka w Dziale Badań i Analiz CZIiTT Politechniki Warszawskiej, a od 2017 współpracowniczka Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej założonej przez dr hab. Przemysława Polańskiego, w ramach działań badawczo-rozwojowych z zakresu prawa, technologii i edukacji. Od 8 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi ze zjawiskiem lex mercatoria (prawa niepisanego), dostrzegając jego elementy w rozwoju technologii blockchain. Swoje analizy w zakresie technologii blockchain poświęca przemysłom kreatywnym, w szczególności branży muzycznej i problemowi ograniczonego udziału twórców w jej przychodach, czego dotyczył będzie jej krótki wykład w ramach kursu.

Daria Gaca

Analityk rynku kryptowalut w Krypto Jam SA - największej grupie inwestorów kryptowalutowych w Polsce, audytor i doradca Initial Coin Offering (ICO). 

Absolwentka Wydziału Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz Menedżerskich Studiów Podyplomowych. Specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz rynku kryptowalut i ICO. Przeprowadza audyty, doradztwo, kampanie marketingowe oraz sporządza dokumentację dla przedsięwzięć ICO. Działacz społeczny na rzecz rozwoju technologii blockchain, kryptowalut i ICO w Polsce. Współautorka materiałów edukacyjnych oraz prelegent na eventach i konferencjach dotyczących rynku kryptowalut i technologii blockchain.

Aleksandra Kopeć

prawnik w Departamencie Prawa Rynku Kapitałowego w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Realizuje zadania z związane z obrotem instrumentami finansowymi, emisją papierów wartościowych oraz obsługą prawną funduszy inwestycyjnych. Ponadto, specjalizuje się w prawnych aspektach wykorzystywania technologii blockchain oraz w alternatywnych sposobach pozyskiwania kapitału (np. Initial Coin Offering i crowdfunding). Prelegentka wielu konferencji i webinariów związanych z prawem kryptowalut. Autorka artykułów, rozdziałów w monografiach naukowych oraz publikacji na łamach ekonomiczno-prawnych portali informacyjnych. 

dr Krzysztof Korus

radca prawny, doktorem nauk prawnych i ekonomista. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Rekomendowany przez Chambers Europe w 2015, 2016 oraz 2017 roku w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long experience”). Uczestniczy w pracach strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” dla Komisji Europejskiej. Członek European Payments Consulting Association i rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego” oraz ekspert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Był członkiem grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD, współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego oraz London Economics, a także wieloletnim wykładowcą akademickim. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych i komentarzy oraz prelegent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji. Zaangażowany w prace legislacyjne na poziomie polskim oraz unijnym. 

Adam Kotucha

Prawnik oraz manager. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Propagator technologii Blockchain, organizator projektów oraz wydarzeń (Crypto@Cracow), ekspert ds. prawnych. Koordynator Działu Prawnego Grupy Kapitałowej Herkules S.A. GPW, największej polskiej spółki działającej na rynku wynajmu sprzętu budowlanego. Członek Rady Nadzorczej PGMB Budopol S.A. Prokurent Gastel Prefabrykacja S.A. oraz P2P.Systems Poland sp. z o.o. Założyciel i wieloletni Przewodniczący partii Demokracja Bezpośrednia, koordynator siedmiu, ogólnopolskich kampanii wyborczych. Współpracownik kancelarii prawnej Schiffer Sroczyński sp. j. Z wykształcenia także historyk sztuki. Fotograf, poeta (współzałożyciel grupy poetyckiej "CZaS"), pasjonat astronomii.

Uczestnik prac Strumienia "Blockchain/DLT i kryptowaluty" przy Ministerstwie Cyfryzacji. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek Grupy Roboczej ds. Blockchain działającej przy Komisji Nadzoru Finansowego. Mentor Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain. 

Beata Marek

Prawnik i właściciel Cyberlaw. Na co dzień łączy biznes z prawem i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Uwielbia pracę w interdyscyplinarnych zespołach i atmosferę startupów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii. Autorka wielu publikacji i prelegentka na licznych, branżowych konferencjach. Dyrektor ds. prawnych w ISSA Polska – Stowarzyszeniu do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, wiceprezes Cloud Security Alliance Polska, członkini International Cyber Threat Task Force, a także Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „ICT Law Review“ oraz autorka bloga dla programistów i e-przedsiębiorców „cyberlaw.pl“.

Justyna Matuszak-Leśny
LL.M.

Ekspert z zakresu prawa nowych technologii z ponad 10-letnim doświadczeniem. Realizuje projekty związane z prawną ochroną informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa). Zrealizowała ponad 100 audytów bezpieczeństwa informacji. Prowadzi projekty wdrożenia RODO. Pełni obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilku firmach m.in. New Media Ventures Sp. z o. o., Eracent Polska Sp. z o. o. oraz w Liber Finance Sp. z o. o.

Doradza również w zakresie prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji oraz IT. W zakresie swojej specjalizacji posiada wieloletnie doświadczenie w prawnej obsłudze firm z branży farmaceutycznej, finansowej, w tym fintech, kreatywnej oraz firm produkujących software.

Założycielka kancelarii e|s|b w Warszawie oraz Partner e|s|b Rechtsanwälte Emmert Buecking Speichert Matuszak-Leśny Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung z siedzibą w Stuttgarcie.

Absolwentka Uczelni Łazarskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, następnie zakończoną egzaminem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów LL.M. o specjalizacji Informationsrecht na Uniwersytecie Henrich-Heine w Duesseldorfie. Uczestniczka Strumienia DLT i Walut Cyfrowych przy Ministerstwie Cyfryzacji jak również Centrum Technologii Blockchain przy Uczelni Łazarskiego. Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej.

Autorka publikacji z zakresu prawa nowych technologii, w tym danych osobowych, prawa autorskiego i technologii blockchain.

Marcin Michna

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej; doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań oraz polskim i międzynarodowym prawie podatkowym. Autor książki „Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych” – pierwszej monografii prawniczej podejmującej problematykę cywilnoprawnej klasyfikacji kryptowalut. Współautor wielu artykułów i opracowań z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, prawa karnego skarbowego oraz prawa cywilnego. Pracownik jednej z firm audytorsko-doradczej z Big4.

dr Paweł Opitek

Pracownik Prokuratury Krajowej. Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Śląski), b. doktorant w Katedrze Kryminalistyki UŚ, absolwent KUL. Wykładał na studiach podyplomowych oraz prowadził szkolenia w AGH, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Członek Centrum Technologii Blockchain UŁa oraz Strumienia "Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe". Wybitny specjalista z zakresu przestępczości dokonywanej przy wykorzystaniu kryptowalut - autor jedynych na ten temat badań prowadzonych w naszym kraju. 

Wykładowcy pozostali

Zoe Adamovitz - CEO NeuFund (Berlin)  

dr Anton Bubiel  - rozprawa doktorska (SGH) nt. płatności przy wykorzystaniu bitcoin 

Jacek Czarnecki - prawnik, doktorant SGH, doradca w wielu projektach ICO  

Katarzyna Gorzkowska - b. specjalistka ds. smart kontraktów w Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain, absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego

Tomasz Kibil  - jeden z dyrektorów w firmie EY, odpowiedzialny za projekty blockchain dla klientów z wielu krajów

Rafał Kiełbus - b. główny programista blockchain w Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain

Adam Kotucha 

Paweł Kuskowski - CEO Coinfirm

Jakub Wojciechowski - programista Ethereum  

Lista wykładowców może ulec zmianie

dr hab. Witold Srokosz

Radca prawny we Wrocławiu, gdzie prowadzi kancelarię prawną, w ramach której w praktyce podejmuje prawne problemy dotyczące technologii blockchain. Specjalizuje się także w prawie bankowym oraz w prawie rynku finansowego. Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji poświęconych kryptowalutom (w tym m.in. współautor monografii „Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne”, Wrocław 2016). W latach 2014 - 2017 kierownik projektu badawczego pt. „Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Członek Rady Programowej „Monitora Prawa Bankowego”.

Marcelina Szwed-Ziemichód

adwokat i doradca podatkowy w MSZtax. Współpracuje z podmiotami z branży nowych technologii i IT, w tym z sektora blockchain i kryptowalut. Prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania transakcji kryptowalut dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prelegentka na wielu wydarzeniach poświęconych technologii blockchain i kryptowalutom.  Była członkiem strumienia Blockchain/DLT i waluty cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji, obecnie członek grupy roboczej ds. Blockchain przy Komisji Nadzoru Finansowego.

dr hab. Konrad Zacharzewski

adwokat, Kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prodziekan tego Wydziału w latach 2012-2016. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego oraz prawa walut cyfrowych i technologii blockchain.

Autor pionierskich publikacji i wypowiedzi na temat aspektów prawnych bitcoina i technologii blockchain. Jeden z najaktywniejszych członków Strumienia "Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe". 

Stały współpracownik instytucji finansowych (m.in. funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich) oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Opiniodawca i biegły sądowy.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Prawo technologii blockchain 5 900 zł** 6 100 zł 6 300 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.