Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 163 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Adresatami studiów powinny być przede wszystkim osoby, które mają w swojej praktyce do czynienia z prawem ochrony środowiska oraz do osób, które chcą nabyć praktyczną wiedzę z tego zakresu, a w szczególności:

 • pracownicy przedsiębiorstw i spółek odpowiedzialni za stosowanie prawa ochrony środowiska;
 • pracownicy spółek doradczych;
 • pracownicy sektora samorządowego,;
 • praktycy wykonujący zawody prawnicze (radcowie prawni, adwokaci) oraz
 • inne osoby, które w pracy zawodowej stosują prawo ochrony środowiska.

Studia kierowane są również do osób, które dopiero rozpoczynają pracę zawodową i swoją karierę zawodową zamierzają związać z ochroną środowiska.

Atuty

 • to już V edycja studiów;
 • kompleksowy program w obszarze prawa ochrony środowiska z uwzględnieniem aspektów praktycznych;
 • program nastawiony na budowanie kontaktów oraz wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów;
 • zajęcia prowadzone przez ekspertów praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa ochrony środowiska zarówno z firm doradczych jak i z administracji centralnej;
 • program studiów opiera się na ćwiczeniach, studiach przypadków oraz elementach wykładu. Na wszystkich zajęciach rozwiązywane są przykłady występujące w praktyce stosowania przepisów. Słuchacze mają możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji;
 • program zajęć dostosowany do różnorodnych grup odbiorców (kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów odpowiadających za prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska);
 • pozytywna atmosfera podczas zajęć dzięki profesjonalnym i doświadczonym wykładowcom;
 • konkurencyjna cena;
 • 100% ankietowanych absolwentów studiów zadeklarowało, że poleciłoby studia swoim znajomym.

Przesłanki i cele:

W związku z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa rośnie również zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

Uczestnicy większości procesów inwestycyjnych oraz produkcyjnych muszą liczyć się z coraz surowszymi wymaganiami związanymi z ochroną środowiska, co z kolei generuje zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Znajomość podstaw prawa ochrony środowiska staje się niezbędnym elementem wykształcenia kadry menedżerskiej. Bez znajomości wymagań ochrony środowiska jak i panujących w nim trendów nie można podejmować racjonalnych decyzji biznesowych.

Celem programu jest przekazanie wiedzy z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, która zaprocentuje w rozwoju kariery zawodowej uczestników programu.

Wykłady i ćwiczenia/warsztaty w ramach programu prowadzone są przez praktyków prawa ochrony środowiska, ekspertów z kancelarii prawniczych oraz urzędników sektora ochrony środowiska szczebla centralnego. Niezależnie od tego w programie pojawiają się także przedstawiciele biznesu, którzy dzielą się swoim doświadczeniem w dziedzinie ochrony środowiska.

Założeniem organizatorów studiów jest stworzenie słuchaczom warunków, które pozwolą na jak najbardziej efektywne wykorzystanie czasu spędzonego na Uczelni. Przede wszystkim zajęcia prowadzone są z naciskiem na stosowanie prawa ochrony środowiska w praktyce poprzez analizę studiów przypadków, prowadzone dyskusje, zadawane przez słuchaczy pytania czy omawiane problemy z praktyki.

Organizacja zajęć:

Studia trwają dwa semestry;

 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października 2018 r.;
 • Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17;
 • Warunkiem ukończenia studiów jest:
  • Zaliczenie wszystkich modułów poprzez test jednokrotnego wyboru (10 pytań)
  • Zdanie końcowego testu jednokrotnego wyboru (pytania zamknięte), a także
  • Uczestnictwo w zajęciach na poziomie 70%.
 • Słuchacze, spełniający ww. warunki otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wymagania wstępne:

O przyjęcie na studia mogą starać się osoby będące absolwentami wyższych uczelni (pierwszy stopień, tj. co najmniej studia licencjackie lub inżynierskie).

Zapraszamy na spędzenie z nami najbliższego roku akademickiego – mamy nadzieję, że będzie to dobrze wykorzystany czas i zaprocentuje w rozwoju kariery zawodowej!

r.pr. Agnieszka Oleksyn - Wajda

Opinie słuchaczy

Piotr Pyka - Absolwent studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska (2015/16)

Jako polskojęzyczny prawnik praktykujący w Austrii m.in. prawo gospodarcze i ochrony środowiska, wybrałem studia podyplomowe poś na Uczelni Łazarskiego mając na uwadze świadczenie usług prawnych w tym zakresie dla moich klientów zagranicznych, chcących prowadzić swą działalność na rynku polskim. Studia stuprocentowo spełniły moje wymagania, dając mi solidne podstawy do dalszej pracy i samokształcenia oraz otwierając mi możliwości wymiany poglądów i zdobycia nowych kontaktów w branży. Za bardzo duży plus uważam doświadczenie praktyczne wykładowców, którzy reprezentują niemal wszystkie zawody prawnicze w Polsce. Polecam"

 

Robert Leoniak - Absolwent studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska (2016/17)

Polecam studia na tym kierunku. Wiedza zdobyta pozwala w pełnieniu moich obowiązków zawodowych. Wykłady prowadzone były przez profesjonalną kadrę z bogatym doświadczeniem praktycznym. Bardzo dobrze zorganizowany kontakt ze studentami przez platformę internetową, gdzie były dostępne m.in. materiały dydaktyczne oraz wszystkie informacje organizacyjne. Studia ugruntowały posiadaną wiedzę i pozwoliły zdobyć nową.

 

Ewelina Jasińska - Absolwentka studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska (2016/17)

Studia na tym kierunku pozwoliły na zdobycie i pogłębienie wiedzy w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo interesujący, zachęcający do dyskusji i zadawania pytań. Wykładowcy przekazywali wiele sytuacji praktycznych z jednoczesnym wskazaniem wyroków sądowych. Zajęcia oraz współpraca z wykładowcami przebiegała w miłej atmosferze, materiały dydaktyczne były udostępniane na platformie internetowej z wyprzedzeniem. Studia pozwoliły na utwierdzenie wiedzy oraz zdobycie nowych doświadczeń zawodowych.

 

Małgorzata Roszkowska - Absolwentka studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska (2016/17)

Studia na powyższym kierunku pozwoliły mi na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo ciekawy, wykładowcy przekazywali nam wiedzę na tematy związane z naszą pracą, co pozwoli nam na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych.

 

Katarzyna Oćwieja - Absolwentka studiów Prawo ochrony środowiska (2016/17)

Polecam studia podyplomowe: Prawo ochrony środowiska osobom, które chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie stosowania przepisów w praktyce. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów posiadających duże doświadczenie i wiedzę z zakresu obszarów ochrony środowiska. Studia te są dobrym rozwiązaniem również w zakresie uporządkowania posiadanej wiedzy. Zajęcia dają słuchaczom możliwość konsultacji indywidualnych zagadnień z prowadzącymi wykłady. Przedstawiana przez prelegentów tematyka uzupełniania jest często przykładami praktycznymi oraz orzeczeniami i wyrokami sądów administracyjnych.

 

Mariusz Uljasz - Absolwent studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska (2015/16)

Moim zdaniem studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego okazały się przysłowiowym strzałem w 10. Szukałem sposobu na podniesienie swojej wiedzy z zakresu Ochrony Środowiska. Problematyka ta interesuje mnie bardzo nie tylko ze względu na charakter pracy jaką wykonuję ale i z powodu mojego zainteresowania jak mogę wpłynąć na środowisko, które przecież pozostawię potomnym. Można dowiedzieć się naprawdę wielu rzeczy, ale chyba najważniejszą z nich jest to, iż nie ma takiej gałęzi gospodarki gdzie nie byłoby mowy o ochronie środowiska. Zdobytą wiedzę już wykorzystuję w codziennej pracy i życiu. Gorąco polecam wszystkim, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu Prawa Ochrony Środowiska studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego. Moim skromnym zdaniem wiedzę trzeba zdobywać przez całe życie i dzielić się nią z innymi. Na Łazarskim doświadczycie jak inni tak właśnie postępują – dzielą się wiedzą.

Program

MODUŁ 1 WPROWADZENIE DO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, POZWOLENIA NA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU, UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA (49 GODZIN)

 • Wprowadzenie
 • Źródła prawa ochrony środowiska w Unii Europejskiej
 • Źródła prawa ochrony środowiska w Polsce
 • Polityka oraz programy ochrony środowiska.
 • Główne pojęcia i zasady ochrony środowiska (przepisy prawa unijnego i polskiego)
 • Środki prawnofinansowe ochrony środowiska
 • Organy ochrony środowiska
 • Rodzaje pozwoleń na korzystanie ze środowiska
 • Pozwolenia zintegrowane
 • Procedura wydawania pozwoleń
 • Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczanie pozwoleń
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

MODUŁ 2 PRAWO EMISYJNE ORAZ ZMIANY KLIMATYCZNE (65 GODZIN)

 • Ochrona powietrza
 • Ochrona wód
 • Ochrona gruntów
 • Ochrona przed hałasem
 • Ochrona przed promieniowaniem
 • Prawo odpadowe
 • Zmiany klimatyczne
 • OZE oraz
 • System handlu uprawnieniami do emisji

MODUŁ 3 OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM (18 GODZIN)

 • Rodzaje przedsięwzięć z punktu widzenia ocen oddziaływania na środowisko
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 • Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz udział społeczeństwa.

MODUŁ 4 OCHRONA PRZYRODY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ W ŚRODOWISKU I EGZEKWOWANIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, SESJA EKSPERCKA (29 GODZIN)

 • Ochrona przyrody
 • Odpowiedzialność za szkodę w środowisku
 • Doing business
 • Wystąpienia publiczne
 • Egzekwowanie prawa ochrony środowiska
 • Prawo ochrony środowiska w praktyce
 • Emisje w energetyce – case study
 • Repetytorium przed egzaminem dyplomowym

EGZAMIN DYPLOMOWY (2 GODZINY)

Wykładowcy

dr Ewa Hartman

certyfikowana trenerka metody Points of You™ oraz certyfikowana trenerka metody HeartMath™, wykładowca. Doktor Szkoły Biznesu Bournemouth University (Wielka Brytania).

Prowadzi liczne szkolenia, wykłady, wystąpienia i prezentacje, zarówno w języku polskim i angielskim, w kraju jak i za granicą (w Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii).

Kierownik nagradzanych studiów podyplomowych ‘Neuro-Przywództwo’  w Warszawie, oraz członkiem Stowarzyszenia Network PL zrzeszającego pracowników organizacji międzynarodowych (Bruksela).

Prowadzi szkolenia:

 • dla biznesu: Roche, Gedeon Richter, HP Enterprise, Veolia, SAS Institute, Procter & Gamble, PGNIG Termika, AVIVA, LeroyMerlin, Polpharma, Apteki Zdrowit, Wydawnictwo Nowa Era, Łódzka Spółdzielnia Designu, PKO Ubezpieczenia, OTIS, Accenture.
 • w ramach festiwali rozwojowych m. innymi dla Konferencji Pulsu Biznesu Power to Women, Fundacji Liderek Biznesu, Akademii Kobiet Sukcesu czy dla Festiwalu Progressteron.
 • dla sektora administracji publicznej, m. innymi dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Ponadto pisze do portalu InnPoland, oraz do magazynu Law Business Quality, gdzie porusza tematy oscylujące wokół roli mózgu w biznesie, emocji czy zarządzania osobistą energią.

Laureatka Plebiscytu Diamenty Kobiecego Biznesu - Firma Godna Zaufania.

Agnieszka Oleksyn-Wajda
kierownik kierunku

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie w ramach KPMG. Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla wiodących podmiotów działających m.in. na rynku retail.  Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących m.in. ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem branży odzieżowej, prawnych aspektów rynku mody oraz sektora retail.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego, placówki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge.

Kierownik Studiów Podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego oraz Akademii Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego (w tym Studiów Podyplomowych Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody).

Była stażystka w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Autorka praktycznych komentarzy w serwisie LEX Online w Wydawnictwie Wolters Kluwer w zakresie prawa ochrony środowiska.

Prelegentka, wykładowca oraz autorka artykułów dotyczących wizerunku biznesowego, dress code’u, power dressing m.in. dla radców prawnych. Twórca cyklu „Prawo w dobrym stylu” w czasopiśmie radców prawnych „Temidium”.

Maria Duczmal

radca prawny, wieloletni pracownik resortu środowiska. Współautorka kilku publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej. Poradnik dla przedsiębiorcy" Wyd. Proeko Sp. z o.o., Warszawa 1999 r.; "Ustawa o odpadach. Komentarz" pod red. J. Jerzmańskiego, Wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002); "Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz" pod red. Marii Duczmal, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009 r. Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, obecnie dla publikacji Prawo Ochrony Środowiska przygotowywanej przez wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Doświadczony wieloletni wykładowca.

Andrzej J. Dziura

radca prawny, ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, prawnych aspektów korzystania ze środowiska, planowania przestrzennego oraz regulacji dotyczących procesu inwestycyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas 13 lat pracy w urzędach organów administracji publicznej różnego szczebla, gdzie piastował stanowiska kierownicze w komórkach odpowiedzialnych za obsługę prawną i realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. W latach 2010 - 2014 Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a w latach 2014-2015 Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pełnomocnik Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w wielu sprawach przed sądami administracyjnymi. Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na środowisko.

Roman Głaz

Ur. 28.01.1961r. w Warszawie-zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska. Absolwent XLII liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Warszawie oraz Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej w specjalności Systemy Ochrony Atmosfery i Meteorologia Techniczna. Wieloletni pracownik Resortu Środowiska zaczynał pracę w Urzędzie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w latach 1984-1989, a następnie kontynuuje pracę w Ministerstwie Środowiska od 1998r. do chwili obecnej. Ekspert w dziedzinie jakości powietrza i emisyjności zanieczyszczeń. Przewodniczący Grupy Roboczej ds Ochrony Powietrza i Energetyki funkcjonującej w ramach sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju". Członek Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Współautor przepisów prawnych (ustawy, rozporządzenia) z zakresu ochrony powietrza. Uczestnik i prelegent licznych szkoleń, konferencji i seminariów poświęconych tematyce ochrony środowiska. Współtwórca Krajowego Programu Ochrony Powietrza dokumentu strategicznego ogłoszonego przez Ministra Środowiska w dniu 9 września 2015r. Żonaty, ojciec trójki dzieci.

Iga Lis

Adwokat i partner w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS Cameron Mckenna Greszta i Sawicki sp. k. Specjalizuje się w doradztwie przy projektach energetycznych, hutniczych oraz paliwowych, poczynając od doradztwa w odniesieniu do strukturyzacji projektu, poprzez kwestie związane z realizacją projektu, a także jego użytkowaniem. Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze prawnej bieżącej działalności przedsiębiorstw sektora energetycznego, w tym w szczególności w kwestiach związanych z bieżącymi problemami regulacyjnymi. W swojej praktyce wielokrotnie doradzała przy projektach wiatrowych, analizując w szczególności kwestie regulacyjne i administracyjne związane z budowa i użytkowaniem źródeł odnawialnej energii. Jest ekspertem w zakresie energetyki cieplnej, kogeneracji, a także aspektów prawnych polityki współspalania w instalacjach energetycznych. W ostatnich ośmiu latach swoje doświadczenie zdobywała w Departamencie Energetyki i Projektów w kancelarii CMS Cameron Mckenna Greszta i Sawicki sp. k., gdzie obecnie pełni funkcję Partnera. Swoją praktykę zawodową rozpoczęła w kanclearii Clifford Chane, a następnie przez ponad dwa lata prawcowała w kancelarii KNW.

Piotr Otawski

radca prawny, dr nauk prawnych, mgr ochrony środowiska. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego. Posiada wieloletnią praktykę orzeczniczą, legislacyjną i negocjacyjną.

Współtwórca i uczestnik procesów legislacyjnych dotyczących m.in ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy a szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz wielu innych.

W latach 2014-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialny między innymi za nadzór nad departamentem prawnym oraz Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Wieloletni wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w obszarze prawa ochrony środowiska oraz polityki ochrony środowiska zarówno w aspekcie krajowym, jak i europejskim. Wcześniej, od 2003 r., w tym samym obszarze wykładał na Wyższej Szkole Administracji i Bankowości w Poznaniu.

Autor wielu publikacji dotyczących prawa ochrony środowiska oraz procesu inwestycyjnego.

Ryszard Pazdan

Założyciel i Prezes Zarządu ATMOTERM S.A. od 1981 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej w specjalności Urządzenia Cieplne i Zdrowotne.(1969). W latach 1969-1971 projektant Biura Projektów "BIPROHUT" w Gliwicach. Od 1971 do1975 pełnił funkcję Z-cy Dyrektora MZBM w Kędzierzynie Koźlu. Współorganizator i jednocześnie od 1975 do 1980 roku Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu. Od 1980-1981 Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Opolu. W latach 1997 - 2000 Dyrektor Zarządu Europejskiej Sekcji międzynarodowej organizacji A&WMA (Air & Waste Management Association z siedzibą w USA). Ekspert ds. polityki środowiskowej BCC. Członek - przedstawiciel Polski w PREPARE/EUREKA (zarządzanie programami zapobiegania zanieczyszczeniom). Ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska poprzednich kadencji. Laureat międzywojewódzkiej nagrody "Złoty Laur" (w zakresie wiedza i kompetencja - 1998). Autor  wielu opracowań (ekspertyzy, opinie, publikacje) dotyczących między innymi: oddziaływań na środowisko, zarządzania informacjami, handlu pozwoleniami zbywalnymi na emisję itp.

Elżbieta Płuska

Chemik i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym  związanym z zarządzaniem i konsultingiem w ochronie  środowiska.  Znajomość zagadnień  i transformacji prawa ochrony środowiska w Polsce od 1980 r jak również zagadnień prawa UE w obszarach związanych z tworzeniem dokumentów strategicznych, procedurami i procesami inwestycyjnymi, emisjami przemysłowymi, zmianami klimatu, szkodami w środowisku i substancjami chemicznymi. Współautor i autor wielu opracowań, dokumentacji  inżynierskich i eksperckich dla różnych sektorów gospodarczych i administracji  centralnej i regionalnej z obszarów takich jak: programy ochrony środowiska, strategiczne oceny dokumentów i programów, ekspertyzy, pozwolenia środowiskowe dla przedsiębiorstw, analizy ryzyk środowiskowych dot. skutków regulacji prawnych, raporty oddziaływania na środowisko,  audyty, oceny i ewaluacje, oceny typu due diligence. Posiada wieloletnie doświadczenie jako manager, kierownik projektów i członek zespołów projektowych również w międzynarodowych projektach. Project Manager pionierskich projektów w Polsce dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń w procesach przemysłowych Pollution Prevention Center realizowanym wspólnie z World Environment Center. Koordynator prac zespołu międzynarodowego eksperckiego z udziałem ekspertów  IIASA, London Economic i ATMOTERM S.A. w pilotowym projekcie handlu emisjami w Polsce. Dyrektor Rozwoju Biznesu w firmie ATMOTERM S.A. prowadzi dział badań i rozwoju realizujący projekty ekspercie dla administracji krajowej, agend unijnych, koordynuje współpracę z partnerami, realizuje również projekty badawcze unijne jak FP7.Ekspert BCC ds. regulacji i ryzyk środowiskowych.

Stefan Różycki

Jest specjalistą w dziedzinie oddziaływania infrastruktury elektroenergetycznej i radiowej na otoczenie. Zajmuje się zagadnieniami formalno-prawnymi w tym zakresie. Prowadził laboratoryjne badania wpływu impulsowego pola elektrycznego na żywe komórki, a także pomiarami poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji radiowych i telewizyjnych, stacji bazowych radiokomunikacji ruchomej (telefonii komórkowej), stacji i linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Zajmuje się tłumaczeniami norm technicznych, dotyczących metrologii pól elektromagnetycznych. Autor licznych publikacji i wystąpień na konferencjach.

Bogusława Rutkowska

Radca prawny. Długoletni (1986-2014) pracownik Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska, (od 1998r. jako radca prawny). Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Brała udział w pracach legislacyjnych dotyczących między innymi takich ustaw, jak ustawa Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, czy ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Wykładowca. Autorka wielu opinii prawnych, współautorka analiz przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska przez przedsiębiorców. Przez wiele lat była członkiem Rady Programowej Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii".

Agnieszka Skorupińska

jest adwokatem w randze Counsel i liderem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS.

Agnieszka Skorupińska ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT dla LCP oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, dostosowania do standardów określonych w Dyrektywie MCP, kwestie związane z emisją CO2, gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.

Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.

W 2014 roku wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”. W prestiżowym rankingu Chambers Europe rekomendowana jako prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska nieprzerwanie od 2013 roku.

Miłosz Tomasik

radca prawny, Senior Associate w zespole prawa ochrony środowiska warszawskiego biura kancelarii K&L Gates Jamka sp. k. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem ochrony środowiska, w tym zwłaszcza emisjach przemysłowych (m.in. reżim IPPC), oceną oddziaływania na środowisko, pozwoleniami na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeniami powierzchni ziemi i szkodami w środowisku, prawem wodnym oraz gospodarowaniem odpadami. Świadczy także doradztwo w obszarze prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego.
Z powodzeniem wspiera Klientów w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostępu do informacji o środowisku. Bierze udział w rozwijaniu szeregu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej na przestrzeni ostatnich dekad, kopalni węgla kamiennego, poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu.
Mec. Tomasik doradza przedsiębiorcom prowadzącym instalacje przemysłowe podlegające regulacjom IPPC w kwestiach związanych m.in. z emisjami do środowiska, stosowaniem BAT (najlepszych dostępnych technik), zagospodarowaniem odpadów i pozwoleniami zintegrowanymi. Zajmuje się również tematyką zanieczyszczeń powierzchni ziemi i szkód w środowisku, pomagając Klientom przy planowaniu działań naprawczych oraz remediacji, jak również doradzając w transakcjach nieruchomościowych dotyczących zanieczyszczonych terenów. Doradza także przy implementacji wymogów ochrony środowiska do różnych kontraktów, w tym umowy dotyczącej współdzielenia infrastruktury telekomunikacyjnej i umowy na budowę urządzeń ograniczających emisję z instalacji przemysłowej. 
Uczestniczy w charakterze prelegenta w wielu wydarzeniach branżowych i konferencjach gromadzących kluczowych przedstawicieli sektora energetyki, branży nieruchomościowej i przemysłu chemicznego. Publikuje komentarze oraz opracowania dotyczące najnowszych zmian w prawie ochrony środowiska. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień licencjata.

Małgorzata Typko

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (mgr inż. - 1995) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1998). Wieloletni pracownik Ministerstwa Środowiska (1998-2012), następnie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (2012-2014), od 2014 dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska. Nadzoruje m.in. realizację zadań w zakresie pozwoleń zintegrowanych, wdrażania dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), ochrony środowiska przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym oraz orzecznictwa administracyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w tematyce pozwoleń zintegrowanych: zaangażowanie w proces transpozycji dyrektywy IPPC do polskiego prawa, a następnie jej wdrażanie w kraju, udział w negocjacjach akcesyjnych do UE, udział w procesie  tworzenia dyrektywy IED, współpraca z Komisją Europejską w tym zakresie, znajomość tzw. procesu sewilskiego (opracowywania dokumentów referencyjnych BAT), ekspert w projektach międzynarodowych we wdrażaniu IPPC/IED w innych krajach, szkolenia, publikacje.

dr Stanisław Wajda

Twórca praktyki ochrony środowiska w kancelarii CMS Cameron McKenna i były wieloletni kierownik Zespołu Prawa Ochrony Środowiska w tejże kancelarii, jest uznanym i wysoko notowanym prawnikiem w dziedzinie krajowego, wspólnotowego oraz międzynarodowego prawa ochrony środowiska. W ostatnich rankingach kancelarii prawniczych organizowanych przez "Rzeczpospolitą" uznany został za lidera w dziedzinie prawa ochrony środowiska w Polsce.  Dr Stanisław Wajda został również uznany za lidera w międzynarodowym rankingu kancelarii prawniczych Chambers Europe za lata 2013 i 2014  w zestawieniu polskich kancelarii doradzających w dziedzinie prawa ochrony środowiska.Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach pakietu klimatyczno-energetycznego, handlu emisjami, ocen oddziaływania na środowisko. W latach 1992-1999 był doradcą prawnym Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, odpowiedzialnym za dostosowanie polskiego prawa do wspólnotowego prawa ochrony środowiska. Dr Wajda brał udział w pracach legislacyjnych nad licznymi aktami prawnymi, w tym kierował zespołem przygotowującym ustawę Prawo ochrony środowiska.  Na forum międzynarodowym reprezentował polską stronę w pracach takich organizacji jak KBWE, EKG ONZ, OECD, UE. Był członkiem zespołu, który na zlecenie TGPE opracował program wdrożenia dyrektywy LCP (2001/80/WE) w Polsce. Stanisław Wajda w ramach tych prac był odpowiedzialny za opracowanie projektu stosownych przepisów krajowych, w tym rozporządzenia RM o emisjach. Był również członkiem zespołu, który opracował KPRU I. Wspomagał Ministerstwo Gospodarki w negocjacjach z Komisją Europejską, szczególnie w kwestiach związanych z darmowymi alokacjami uprawnień do emisji CO2. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym uzyskał także stopień doktora nauk prawnych. Posiada również dyplom ukończenia studiów z zakresu prawa wspólnotowego w Instytucie Europejskim Uniwersytetu w Amsterdamie oraz certyfikat Centrum Studiów i Badań Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Prawo ochrony środowiska 4 500 zł** 4 700 zł 4 900 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.