Akademia Praktyków Prawa to centrum wiedzy skupiające wybitnych akademików i doświadczonych praktyków prawa. W ramach Akademii Uczelnia Łazarskiego przygotowała programy, które mają pomóc w codziennej pracy osób stosujących prawo w praktyce.