Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 160 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

SYMULATOR BIZNESU - to innowacyjna propozycja studiów podyplomowych opartych w całości na komputerowych symulacjach rynkowych. Program studiów zbudowany jest na czterech filarach: Strategia, Finanse, Marketing, Sprzedaż.
Dodatkowo duży nacisk w trakcie zajęć położony zostanie na Zarządzaniu Projektami oraz procesie negocjacji.

Dla kogo?

Studia podyplomowe SYMULATOR BIZNESU  dedykowane są kadrze średniego
i wyższego szczebla oraz właścicielom przedsiębiorstw. Jednocześnie SYMULATOR BIZNESU może być idealną platformą rozwojową dla osób, które mają być przygotowane do zarządzania przedsiębiorstwem.

Przesłanki

Większość pracowników jest zakładnikami własnej specjalizacji. Realizując cele operacyjne skupiają się wyłącznie na swoim obszarze, nie rozumiejąc w pełni procesów zachodzących w ramach całej organizacji oraz relacji firma-odbiorcy/firma-konkurenci. Program studiów zaplanowany jest  w taki sposób, aby pokazywać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy decyzjami strategicznymi i operacyjnymi a pozycją konkurencyjną firmy i jej sytuacją finansową.

Dzięki temu słuchacze zdobędą umiejętność bardziej kompleksowego patrzenia na stawiane przed nimi zadania oraz skuteczniej będą sobie radzić z wielowymiarowymi problemami biznesowymi w realnych warunkach. 

Ogólne cele kształcenia

Po zakończeniu studiów słuchacze nabędą praktyczne umiejętności w zakresie:

1.    Jak dostarczać WŁAŚCIWY produkt, za WŁAŚCIWĄ cenę, we WŁAŚCIWE miejsce, o WŁAŚCIWYM czasie maksymalizując wartość przedsiębiorstwa.

2.    Jak projektować, wdrażać i kontrolować projekty biznesowe, osiągając założone cele i budując kompetentny i zmotywowany zespół projektowy.

3.    Jak w procesie negocjacji pozyskiwać partnerów biznesowych i jednocześnie maksymalizować korzyści przy zachowaniu długoterminowych relacji.

Jak budować długoterminową pozycję konkurencyjną, maksymalizując jednocześnie efektywność wieloproduktowego przedsiębiorstwa usługowego.

 

 

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Atuty

Wychodzimy z założenia, że tylko przez praktykę można zdobyć umiejętności pozwalające, w krótkim czasie na poprawę skuteczności i efektywności realizowanych na co dzień zadań. Dzięki komputerowym symulacjom rynkowym teoria przekazywana w trakcie wykładów jest przekuwana na praktyczne umiejętności. Łatwiej przyswoić wiedzę, gdy można ją natychmiast wdrożyć, podejmując działania biznesowe i eliminować potencjalne błędy już na etapie nauki.

Po zakończeniu studiów studenci nabędą praktyczne umiejętności w zakresie:

 • jak dostarczać WŁAŚCIWY produkt, za WŁAŚCIWĄ cenę, we WŁAŚCIWE miejsce, o WŁAŚCIWYM czasie maksymalizując wartość przedsiębiorstwa.
 • jak projektować, wdrażać i kontrolować projekty biznesowe, osiągając założone cele i budując kompetentny i zmotywowany zespół projektowy.
 • jak w procesie negocjacji pozyskiwać partnerów biznesowych i jednocześnie maksymalizować korzyści przy zachowaniu długoterminowych relacji.
 • jak budować długoterminową pozycję konkurencyjną, maksymalizując jednocześnie efektywność wieloproduktowego przedsiębiorstwa usługowego.

Program

WYMIAR GODZINOWY 160 godzin

RYNEK PRODUKTÓW (48 godzin)
W trakcie zajęć zostaną omówione i przećwiczone zagadnienia z zakresu:

 • Analiza rynku i wskaźniki marketingowe
 • Zarządzanie portfelem produktów
 • Tworzenie i kontrola planów sprzedażowych
 • Strategie cenowe
 • Wskaźniki komunikacji marketingowej
 • Rachunkowość zarządcza 

 
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (32 godziny)
W trakcie zajęć zostaną omówione i przećwiczone zagadnienia z zakresu:

 • Zarządzanie projektami w organizacji
 • Fazy zarządzania projektami
 • Techniki i narzędzia zarządzania projektami
 • Zarządzanie zespołem ludzkim w projekcie


NEGOCJACJE (32 godziny)
W trakcie zajęć zostaną omówione i przećwiczone zagadnienia z zakresu:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Przygotowanie się do negocjacji biznesowych
 • Impas i presja w negocjacjach
 • Techniki negocjacyjne
 • Język perswacji w negocjacjach
 • Kontrola efektywności biznesowej w negocjacjach


RYNEK USŁUG (48 godzin)
W trakcie zajęć zostaną omówione i przećwiczone zagadnienia z zakresu:

 • Analiza rynku i wskaźniki marketingowe
 • Zarządzanie portfelem produktów
 • Tworzenie i kontrola planów sprzedażowych
 • Strategie cenowe 
 • Rentowność produktów i klientów
 • Rachunkowość zarządcza

Wykładowcy

Robert Będziński

Zarządzanie Projektem

Dyrektor Zespołu Doradztwa Marketingowego w DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., firmy specjalizującej się w szeroko rozumianym doradztwie biznesowym. W swojej pracy zajmuje się m.in. badaniami marketingowymi i rynkowymi, przygotowaniem strategii firm czy przygotowaniem studiów wykonalności. Z uwagi na charakter realizowanego doradztwa biznesowego, jak również zainteresowania bardzo ważnym obszarem specjalizacji jest zarządzanie projektami realizowane przy okazji wykonywania projektów, zleceń usługowych na rzecz klientów czy w postaci wykładów dla firm i studentów.   

Wieloletni Trener Biznesu w firmie Symulator Biznesu, specjalizującej się w realizacji szkoleń opartych o komputerowe symulacje rynkowe, w szczególności związane z marketingiem i zarządzeniem projektami.

Wykładowca na studiach MBA realizowanych przez Polską Akademię Nauk, Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Gdańską, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Gdańskiej.

Absolwent studiów podyplomowych: Public Relations (Politechnika Gdańska).

Michał Błoński

Współtwórca Symulatora Biznesu, firmy specjalizującej się realizacji szkoleń opartych o komputerowe symulacje rynkowe. Tworząc kolejne platformy rozwojowe opiera się na wcześniejszym doświadczeniu zdobytym w trakcie kariery zawodowej realizowanej między innymi w Pracowni Badań Społecznych, Perfect Consulting Company, Indeco, Great Plains Software, Ruch S.A. Zajmując się głównie wprowadzeniem nowych produktów na rynek oraz badaniami związanymi z relacjami klientami, poznał oraz wdrożył wiele metod analitycznych związanych z budowaniem Wartości dla Klienta.

Wykładowca na studiach MBA realizowanych przez Polską Akademię Nauk, Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Gdańską, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność Handel Zagraniczny.

Ukończył studia MBA prowadzone przez Strathclyde University, Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański.

Absolwent studiów podyplomowych: Matematyka i statystyka finansowa (Politechnika Gdańska).

Marta Krugły

Trener Symulatora Biznesu, firmy specjalizującej się realizacji szkoleń opartych o komputerowe symulacje rynkowe.

Z wykształcenia marketingowiec, w praktyce, karierę rozpoczęła w dziale sprzedaży. Swoje doświadczenia w działach marketingu i sprzedaży zbierała na przestrzeni kilku lat w firmach takich jak: Polkomtel SA, Lunch Time, Radio NET, Obram sp. z o.o. Do jej głównych zadań należało zarówno zarządzanie regionalną siecią sprzedaży, jak i negocjowanie warunków umów franczyzowych z pozyskiwanymi partnerami. Ponadto, zajmowała się biznesowym rozwojem podległych jej osób, oraz innych menedżerów w firmach. Na chwilę obecną, obok prowadzenia szkoleń i pracy w firmie produkcyjnej, zajmuje się także doradztwem i rozwojem osobistym Klientów w kontekście Business Coachingu i Life Coachingu.

Absolwentka Uniwersytetu Gdański, Wydziału Zarządzania i Marketingu. W 2010  ukończyła kurs ?Siła języka - przekraczanie ograniczeń, kreowanie zmiany oraz wzmacnianie osobistego potencjału? u Christiny Hall oraz uzyskała certyfikat Practitioner in Art of NLP u Małgorzaty Bojanowskiej, a w 2008 uzyskała międzynarodowy certyfikat Coacha ICC. W 2012 ukończyła z powodzeniem kurs Master Practitioner od NLP.

Wojciech Kruszyński

Zarządzanie przedsiębiorstwem ? Finanse, Rachunkowość zarządcza

 

Samodzielny konsultant biznesowy. Początki działalności zawodowej (1997 rok) związane
z firmą DORADCA Consultants Ltd., z którą współpracował przez 9 lat w zespole doradztwa finansowego. Od 2006 roku własna działalność pod nazwą WK Consulting. Do podstawowego zakresu usług należy doradztwo i szkolenia w zakresie finansów przedsiębiorstw. Szczególnie specjalizuje się w szacowaniu wartości przedsiębiorstw oraz ich specyficznych aktywów, takich jak marka, know-how, znak towarowy, goodwill. Ponadto stały kontakt ze sprawdzonymi specjalistami z zakresu prawa, księgowości, strategii i marketingu pozwala na realizację bardziej złożonych, interdyscyplinarnych zleceń doradczych. Daje to również możliwość świadczenia usług typu interim management.

Zakres świadczonych usług w szczególności obejmuje: 

 1. Biznes plan/wniosek kredytowy
 2. Wycena wartości przedsiębiorstw/analiza opłacalności inwestycji
 3. Wycena wartości marki, znaku towarowego, licencji
 4. Wycena wartości specyficznych aktywów na potrzeby testów utraty wartości
 5. Due diligence
 6. Interim Management
 7. Szkolenia 

 

Wykładowca na studiach MBA realizowanych przez Polską Akademię Nauk, Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Gdańską, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność Finanse i Bankowość.

Stypendysta DAAD na Humboldt Universitat zu Berlin

Absolwent studiów podyplomowych:

 • Studium wyceny nieruchomości, PROFIL Gdańsk
 • Studium podyplomowe: Kształtowanie Wartości Firm, Gdańska Akademia Bankowa

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie w biznesie - symulator biznesu7500 zł7700 zł7900 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń  oraz spełnienie wymogów rekrutacyjnych tj. złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie.

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków;
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom studiów wyższych min.I stopnia;
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem;
 • dowodu wpłaty czesnego;
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie).

 

*Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322