Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 195 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Izabela Kluzek-Kot, kierownik studiów podyplomowych „Studium coachingu” oraz „Integralny Lider organizacji przyszłości - Holilider”, opowiada o idei studiów. Przypominamy, że informacje o poszczególnych kierunkach dostępne są na stronie: http://ckp.lazarski.pl/

Opis studiów

Dla kogo?

Studia dedykowane są doświadczonym menadżerom oraz liderom, poszukującym rozwoju własnych kompetencji przywódczych. To również atrakcyjna propozycja dla właścicieli firm, founderów, liderów startupów, szefów organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób kadry zarządzającej wyższego szczebla, które są zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych modeli zarządzania.  To  także studia dla dynamicznie rozwijających się organizacji, poszukujących wsparcia w dalszym rozwoju oraz osób ambitnych, które poszukują oferty edukacyjnej na najwyższym poziomie.

Atuty

To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menadżerów i liderów, którzy poszukują możliwości rozwoju własnych kompetencji przywódczych. Studia wyróżnia przede wszystkim koncentracja na kluczowych umiejętnościach liderskich a także doświadczenia zarządzania w turkusowych projektach pod skrzydłami doświadczonych liderów i autorytetów z dziedziny innowacyjnego zarządzania.
Studenci dowiedzą się m.in. w jaki sposób zbudować zaangażowanie w zespole, jak stworzyć lub przekształcić organizację, aby funkcjonowała w oparciu o wartości i relacje, jak stworzyć organizację turkusową i przygotować ją do zmiany oraz skutecznie tę zmianę przeprowadzić. Ponadto uczestnicy zdobędą umiejętności motywowania zespołów wielopokoleniowych, podejmowania decyzji w świecie VUCA, radzenia sobie w sytuacjach konfliktów w organizacji. Dowiedzą się, jak być skutecznym liderem w sytuacjach złożonych.
Uczestnicy studiów zapoznają się m.in. z koncepcją Open Eyes Economy, zwinnymi metodykami zarządzania, teorią U Otto Scharmera z MIT, poziomami świadomości Graves’a, Spiral Dynamics, Action Learning, doktryną jakości, metodą MindSonar.
Volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność), ambiguity (niejednoznaczność), czyli VUCA, to środowisko biznesowe, które jak nigdy wcześniej w historii jest niestabilne, niepewne, złożone i niejednoznaczne. Jeszcze nigdy w historii zarządzania, umiejętność reagowania na zmiany w oparciu o ludzi nie odgrywała tak wielkiego znaczenia. W odpowiedzi na te potrzeby, proponujemy kierunek, który oparty będzie na czterech filarach:

 • ZDOBYWANIE WIEDZY od doświadczonych naukowców, praktyków i uznanych autorytetów biznesu, którzy poprowadzą wykłady
 • ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIA, czyli spotkania z ludźmi biznesu, zarządzającymi swoimi organizacjami w sposób turkusowy,  którzy z sukcesem wdrożyli lub wdrażają innowacyjne modele zarządzania
 • ZDOBYWANIE KOMPETENCJI i ich rozwój w trakcie warsztatów liderskich, prowadzonych przez kadrę trenersko-coachingową
 • ZDOBYWANIE PRAKTYKI poprzez realizację złożonego projektu biznesowego, realizowanego według nowoczesnych modeli zarządzania

https://www.facebook.com/lazarskipodyplomie/videos/1738603256159313/

Przesłanki i cele

Program jest odpowiedzią na potrzeby organizacji  w warunkach zmieniającego się otoczenia i oczekiwań.

Celem studiów jest :

 • pomnożenie osobistej efektywności, dzięki zdobyciu praktycznych umiejętności, pozwalających rozwiązać bieżące problemy w obszarze zarządzania ludźmi
 • sprawne posługiwanie się bazowymi dla lidera rolami: inspiratora, coacha oraz mentora
 • zdobycie nowych i rozwój posiadanych kompetencji liderskich (umiejętność budowania samozarządzającego się zespołu, rozwój umiejętności komunikacyjnych w tym NVC, podejmowanie decyzji w sytuacjach złożonych i chaotycznych, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem)
 • zdobycie wiedzy w obszarze innowacyjnego zarządzania (turkusowe modele zarządzania, holakracja, open eyes economy, design thinking)
 • doświadczenie i przetestowanie nowych modeli zarządzania w ramach projektów biznesowych
 • zdobycie inspiracji do dalszego rozwoju poprzez spotkania z inspirującymi liderami
 • networking i stworzenie grup rozwoju.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od ilości kandydatów.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w harmonogramie studiów oraz kadrze wykładowców.

 

 

Program

Open eyes economy

 • Firma – Idea: pragmatyzm czy utopia?
 • Problematyka wartości w kontekście biznesu;
 • CSR vs CSV;
 • Marka – Kultura.

Zwinne zarządzanie – Agile

 • Agile manifesto - co to jest agile i czym różni się od innych filozofii zarządzania projektami;
 • Agile a planowanie;
 • Założenia i geneza Scrum;
 • Zespół Scrum, role w zespole i organizacja pracy.

Zarządzanie różnorodnością ze szczególnym uwzględnieniem zespołów międzypokoleniowych

 • zarządzanie różnorodnością –korzyści z wdrożenia w organizacjach;
 • stereotypy w postrzeganiu młodszych i starszych pracowników;
 • pokolenia na rynku pracy – charakterystyka i skuteczne metody zarządzania nimi;
 • tworzenie międzygeneracyjnych zespołów zaangażowanych pracowników;
 • pracownicy dojrzali na rynku pracy czyli jak zarządzać wiekiem. Strategie proaktywne;

Modele turkusowych organizacji

 • Poziomy świadomości Graves’a. Spiral Dynamics;
 • Teal Organisation;
 • Teoria U Otto Scharmera;
 • Holakracja jako model partnerskich organizacji.

Doktryna jakości

 • Turkusowa samoorganizacja;
 • Dylemat lidera;
 • Budowanie relacji;
 • Budowanie motywacji;
 • Droga do jakości;
 • Procesowy model samoorganizacji.

Zdobywanie kompetencji liderskich

 • Badanie własnych stylów myślenia i wartości - metaprogramy MindSonar;
 • NVC - Non Violent Comunication jako podstawowa kompetencja lidera;
 • U.Lab Coaching - doświadczanie uważnego słuchania;
 • Budowanie samozarządzających się zespołów;
 • Zarządzanie kompetencjami w zespole w czasach VUCA - narzędzia team coachingu;
 • Design Thinking w projektowaniu zmiany;
 • Rozwiązywanie problemów - Action Learning;
 • Innowacyjne poszukiwanie rozwiązań  - Case Clinic.

Zdobywanie doświadczenia

 • Inspirujące spotkania z ludźmi biznesu wdrażającymi innowacyjne modele zarządzania;
 • Wizyty studyjne w samozarządzających się organizacjach;

Zdobywanie praktyki

 • Realizacja złożonego projektu biznesowego w oparciu o nowoczesne modele zarządzania pod opieką turkusowych mentorów

Egzamin dyplomowy

Łączna liczba godzin: 195

Wykładowcy

prof. Andrzej Blikle

Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). W latach 1990-2010 był prezesem zarządu firmy „A.Blikle Sp. z o.o.” Jest honorowym prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum im. Adama Smitha, członkiem ponad 20 innych zawodowych i społecznych organizacji.

Od roku 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM. Wykłada na uczelniach wyższych i w innych instytucjach naukowych i dydaktycznych. Od roku 2008 prowadzi jednoosobową firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca.

We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. W roku 2011 otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. W roku 2014 ukazała się jego książka "Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu" (wydawnictwo Helion), która w roku 2015 uzyskała I miejsce w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, a w roku 2016 uzyskała Nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015.

Karolina Hudowicz

Expert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, komunikacji zespołowej oraz motywacji. Dyplomowany i akredytowany Coach ICF, dyplomowany trener oraz psycholog biznesu. Certyfikowany konsultant narzędzia badającego wartości, style myślenia i sposoby działania ludzi - MindSonar®. HR-owiec z 12 letnim doświadczeniem wewnątrz międzynarodowych i polskich struktur korporacyjnych jako HR General Manager oraz HR Business Partner. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania potencjałem ludzkim w oparciu o metody i narzędzia coachingowe. Jest propagatorem integralnego – turkusowego podejścia w organizacjach jak i w życiu codziennym. Prowadzi wiele warsztatów motywacyjnych i budujących świadomość własnych obszarów do rozwoju, zasobów i wartości a także leadership i teambuilding  oraz szeroko rozumianej komunikacji także w języku angielskim.  Jako pasjonatka gór, instruktor narciarstwa alpejskiego i snowboardzistka, organizuje i prowadzi szkolenia outdoorowe w oparciu o symulacje ratowania życia ludzkiego w lawinach śnieżnych, jaskiniach oraz na ścianach skalnych przy współpracy z ratownikami GOPR Beskidy. Prowadzi coaching grupowy i zespołowy oraz indywidualny głównie w środowiskach biznesowych. Posiada ponad 2000 godzin praktyki trenerskiej na sali szkoleniowej, ponad 1800 godzin sesji sesji coachingowych. Jest ekspertem i doradcą w zakresie strategii rozwojowych i HR-owych. Członek ICF Global – największej na świecie organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów, Członek Zarządu ICF Poland, Dyrektor ICF Polska oddział Śląsk. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna. Założyciel Firmy HUMAN GROWTH.

Izabela Kluzek-Kot

Dyrektor Zarządzająca HPR Group - certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC, ukończyła szkołę trenerską, a także liczne szkolenia z obszaru HR. Jest absolwentem studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.Prowadzi coaching indywidualny jak i grupowy. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia kilku szkół, które dostosowuje do potrzeb i percepcji klienta. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie doradczo-szkoleniowej. Przez okres ponad 10 lat zajmowała się zarządzaniem zespołem konsultantów i trenerów, pełniła również funkcje managera projektów jak również w organizacjach rolę HR Managera. Jest trenerem z zakresu umiejętności managerskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie bliskie są jej aspekty rozwoju pracownika w organizacji. Autorka bloga: izabelakluzek.pl

Anna Lewecka - Olech

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Coach ICF certyfikowany na poziomie ACC,  absolwentka Szkoły Trenerów Metrum i Trener Sukcesu Pracowni Elżbiety Sołtys, ukończyła także podyplomowo Interwencję Kryzysową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest także akredytowanym praktykiem metody Points of You. Swoją ścieżkę zawodową zaczynała jako psycholog na oddziałach klinicznych.Od kilku lat pracuje w branży HR, zdobywając doświadczenie także w środowisku międzynarodowym. Obecnie zajmuje stanowisko managera w firmie doradczo-personalnej. Posiada ponad 1000 godzin praktyki trenerskiej na sali szkoleniowej i ponad 300 godzin sesji coachingowych. Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu szkoleń z coachingu, kompetencji miękkich i tematyki HR. Prowadzi sesje szkoleniowe przygotowujące coachów do międzynarodowej akredytacji ICF. Wykłada na uczelniach wyższych, prowadzi zajęcia w cyklu coachingowych studiów podyplomowych realizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie i Sosnowcu.

Jolanta Piątkowska

Certyfikowany coach w pracy indywidualnej i grupowej, coach Action Learning, trener rozwoju osobistego, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, blogerka.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku nauki polityczne, specjalizacja marketing polityczny. Ukończyła również Szkołę Coachingu Indywidualnego i Grupowego akredytowaną przez ICF. Posiada certyfikat trenera uzyskany w House of Skills.
Skuteczny menedżer
zarządzający zespołami obsługi klienta, sprzedażowymi, projektowymi i technologicznymi, z wieloletnim doświadczeniem i osiągnięciami w realizacji celów dla czołowych agencji reklamowych w Polsce. Wielokrotnie tworzyła i wdrażała nowe struktury obsługi klienta, budowała zespoły projektowe i technologiczne, procesy oraz procedury wspierające i rozwijające biznes w zakresie sprzedaży usług agencji reklamowych. Zarządzała zespołami lokalnymi i zdalnymi.
Doświadczenie
trenerskie zdobywała jako trener wewnętrzny organizując i prowadząc warsztaty i szkolenia rozwojowe podległych zespołów. Została coachem zainspirowana rozwojem, motywacją oraz strategią realizacji celów podległych zespołów.
Współpracuje
z Uniwersytetem Adama Mickiewicza i podczas warsztatów coachingowych wspiera studentów w definiowaniu ich ścieżki kariery oraz opracowywaniu strategii realizacji celów.
Organizuje
również otwarte grupowe warsztaty coachingowe, podczas których wspiera w precyzowaniu celów w oparciu o potrzeby i wartości. Pracuje również indywidualnie z klientami w procesach coachingowych. Szczególnie bliski jest jej coaching zmiany.
W pracy trenera i coacha wykorzystuje praktyczne doświadczenia jakie zdobyła pracując na stanowisku menadżerskim, zarówno w obszarze zarządzania zespołem jak i realizowaniu celów biznesowych.

dr hab. Izabela Warwas

Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniona w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UŁ. Prodziekan ds. personalnych i toku studiów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
Autorka i redaktorka ponad 120 publikacji. Koordynatorka, ekspert, wykonawca badań oraz audytor w kilkudziesięciu projektach krajowych i Unii Europejskiej. Pracuje jako wykładowca na studiach dziennych, zaocznych, MBA, podyplomowych, zdalnych oraz realizowanych dla studentów programu Erasmus+.
Audytorka ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, niezależny doradca, trenerka szkoleń i warsztatów biznesowych. W latach 2011-2013 Członek Społecznej Krajowej Rady 50+. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014). Stypendystka Adam Smith Business School University of Glasgow (2015), The German Centre of Gerontology w Berlinie (2017). Uczestniczka COST Action Gender and health impacts of policies extending working life in western countries, programu Horyzont 2020. Za monografię „Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy.“ otrzymała nagrodę Polskiej Akademii Nauk (2016).

Tomasz Zawadzki

Dyrektor generalny MindSonar Polska – systemu do pomiaru psychologicznego MindSonar, badającego style myślenia i systemy wartości ludzi. Wraz z ekspertami holenderskimi współprowadzi warsztaty certyfikacyjne w metodzie. Od 17 lat trener kompetencji miękkich ze specjalizacją w procesach sprzedaży współpracujący z globalnymi firmami szkoleniowymi. Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W roli menedżera zarządzał sieciami w branżach: bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej. Współtworzył i wdrażał profile rekrutacyjne, modele coachingu dla sieci, standaryzację pracy, systemy wynagradzania, systemy raportowania.

Partnerzy

Wykładowcy

prof. Andrzej Blikle

Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). W latach 1990-2010 był prezesem zarządu firmy „A.Blikle Sp. z o.o.” Jest honorowym prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum im. Adama Smitha, członkiem ponad 20 innych zawodowych i społecznych organizacji.

Od roku 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM. Wykłada na uczelniach wyższych i w innych instytucjach naukowych i dydaktycznych. Od roku 2008 prowadzi jednoosobową firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca.

We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. W roku 2011 otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. W roku 2014 ukazała się jego książka "Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu" (wydawnictwo Helion), która w roku 2015 uzyskała I miejsce w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, a w roku 2016 uzyskała Nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015.

Karolina Hudowicz

Expert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, komunikacji zespołowej oraz motywacji. Dyplomowany i akredytowany Coach ICF, dyplomowany trener oraz psycholog biznesu. Certyfikowany konsultant narzędzia badającego wartości, style myślenia i sposoby działania ludzi - MindSonar®. HR-owiec z 12 letnim doświadczeniem wewnątrz międzynarodowych i polskich struktur korporacyjnych jako HR General Manager oraz HR Business Partner. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania potencjałem ludzkim w oparciu o metody i narzędzia coachingowe. Jest propagatorem integralnego – turkusowego podejścia w organizacjach jak i w życiu codziennym. Prowadzi wiele warsztatów motywacyjnych i budujących świadomość własnych obszarów do rozwoju, zasobów i wartości a także leadership i teambuilding  oraz szeroko rozumianej komunikacji także w języku angielskim.  Jako pasjonatka gór, instruktor narciarstwa alpejskiego i snowboardzistka, organizuje i prowadzi szkolenia outdoorowe w oparciu o symulacje ratowania życia ludzkiego w lawinach śnieżnych, jaskiniach oraz na ścianach skalnych przy współpracy z ratownikami GOPR Beskidy. Prowadzi coaching grupowy i zespołowy oraz indywidualny głównie w środowiskach biznesowych. Posiada ponad 2000 godzin praktyki trenerskiej na sali szkoleniowej, ponad 1800 godzin sesji sesji coachingowych. Jest ekspertem i doradcą w zakresie strategii rozwojowych i HR-owych. Członek ICF Global – największej na świecie organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów, Członek Zarządu ICF Poland, Dyrektor ICF Polska oddział Śląsk. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna. Założyciel Firmy HUMAN GROWTH.

Izabela Kluzek-Kot

Dyrektor Zarządzająca HPR Group - certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC, ukończyła szkołę trenerską, a także liczne szkolenia z obszaru HR. Jest absolwentem studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.Prowadzi coaching indywidualny jak i grupowy. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia kilku szkół, które dostosowuje do potrzeb i percepcji klienta. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie doradczo-szkoleniowej. Przez okres ponad 10 lat zajmowała się zarządzaniem zespołem konsultantów i trenerów, pełniła również funkcje managera projektów jak również w organizacjach rolę HR Managera. Jest trenerem z zakresu umiejętności managerskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie bliskie są jej aspekty rozwoju pracownika w organizacji. Autorka bloga: izabelakluzek.pl

Anna Lewecka - Olech

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Coach ICF certyfikowany na poziomie ACC,  absolwentka Szkoły Trenerów Metrum i Trener Sukcesu Pracowni Elżbiety Sołtys, ukończyła także podyplomowo Interwencję Kryzysową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest także akredytowanym praktykiem metody Points of You. Swoją ścieżkę zawodową zaczynała jako psycholog na oddziałach klinicznych.Od kilku lat pracuje w branży HR, zdobywając doświadczenie także w środowisku międzynarodowym. Obecnie zajmuje stanowisko managera w firmie doradczo-personalnej. Posiada ponad 1000 godzin praktyki trenerskiej na sali szkoleniowej i ponad 300 godzin sesji coachingowych. Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu szkoleń z coachingu, kompetencji miękkich i tematyki HR. Prowadzi sesje szkoleniowe przygotowujące coachów do międzynarodowej akredytacji ICF. Wykłada na uczelniach wyższych, prowadzi zajęcia w cyklu coachingowych studiów podyplomowych realizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie i Sosnowcu.

Jolanta Piątkowska

Certyfikowany coach w pracy indywidualnej i grupowej, coach Action Learning, trener rozwoju osobistego, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, blogerka.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku nauki polityczne, specjalizacja marketing polityczny. Ukończyła również Szkołę Coachingu Indywidualnego i Grupowego akredytowaną przez ICF. Posiada certyfikat trenera uzyskany w House of Skills.
Skuteczny menedżer
zarządzający zespołami obsługi klienta, sprzedażowymi, projektowymi i technologicznymi, z wieloletnim doświadczeniem i osiągnięciami w realizacji celów dla czołowych agencji reklamowych w Polsce. Wielokrotnie tworzyła i wdrażała nowe struktury obsługi klienta, budowała zespoły projektowe i technologiczne, procesy oraz procedury wspierające i rozwijające biznes w zakresie sprzedaży usług agencji reklamowych. Zarządzała zespołami lokalnymi i zdalnymi.
Doświadczenie
trenerskie zdobywała jako trener wewnętrzny organizując i prowadząc warsztaty i szkolenia rozwojowe podległych zespołów. Została coachem zainspirowana rozwojem, motywacją oraz strategią realizacji celów podległych zespołów.
Współpracuje
z Uniwersytetem Adama Mickiewicza i podczas warsztatów coachingowych wspiera studentów w definiowaniu ich ścieżki kariery oraz opracowywaniu strategii realizacji celów.
Organizuje
również otwarte grupowe warsztaty coachingowe, podczas których wspiera w precyzowaniu celów w oparciu o potrzeby i wartości. Pracuje również indywidualnie z klientami w procesach coachingowych. Szczególnie bliski jest jej coaching zmiany.
W pracy trenera i coacha wykorzystuje praktyczne doświadczenia jakie zdobyła pracując na stanowisku menadżerskim, zarówno w obszarze zarządzania zespołem jak i realizowaniu celów biznesowych.

dr hab. Izabela Warwas

Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniona w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UŁ. Prodziekan ds. personalnych i toku studiów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
Autorka i redaktorka ponad 120 publikacji. Koordynatorka, ekspert, wykonawca badań oraz audytor w kilkudziesięciu projektach krajowych i Unii Europejskiej. Pracuje jako wykładowca na studiach dziennych, zaocznych, MBA, podyplomowych, zdalnych oraz realizowanych dla studentów programu Erasmus+.
Audytorka ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, niezależny doradca, trenerka szkoleń i warsztatów biznesowych. W latach 2011-2013 Członek Społecznej Krajowej Rady 50+. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014). Stypendystka Adam Smith Business School University of Glasgow (2015), The German Centre of Gerontology w Berlinie (2017). Uczestniczka COST Action Gender and health impacts of policies extending working life in western countries, programu Horyzont 2020. Za monografię „Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy.“ otrzymała nagrodę Polskiej Akademii Nauk (2016).

Tomasz Zawadzki

Dyrektor generalny MindSonar Polska – systemu do pomiaru psychologicznego MindSonar, badającego style myślenia i systemy wartości ludzi. Wraz z ekspertami holenderskimi współprowadzi warsztaty certyfikacyjne w metodzie. Od 17 lat trener kompetencji miękkich ze specjalizacją w procesach sprzedaży współpracujący z globalnymi firmami szkoleniowymi. Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W roli menedżera zarządzał sieciami w branżach: bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej. Współtworzył i wdrażał profile rekrutacyjne, modele coachingu dla sieci, standaryzację pracy, systemy wynagradzania, systemy raportowania.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Integralny Lider organizacji przyszłości - Holilider 8 000 zł** 8 200 zł 8 400 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)II ratado 15 grudnia 2018 r.III ratado 1 lutego 2019 r.IV ratado 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.