Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 182 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • pracowników firm z sektora finansowego (banki, firmy ubezpieczeniowe, doradcy inwestycji, fintech i inne),
 • pracowników branży reklamowej i mediowej zainteresowanych rozwojem w marketingu produktów finansowych,
 • twórców i planujących tworzyć start-upy oraz nowoczesne produkty finansowe,
 • regulatorów,
 • analityków rynku finansowego.

Atuty:

 • Nowatorskie podejście uwzględniające strategię omnichannel i prezentujące sprzedaż produktów finansowych holistycznie, bez rozdziału na marketing, sprzedaż i produkt,
 • Możliwość zrozumienia mechanizmów sukcesów i porażek produktu dzięki szerokiemu spektrum zagadnień – od ekonomicznych potrzeb stojących za produktem, przez proces jego budowy, promocji i sprzedaży aż po obsługę posprzedażową,
 • Program jest stworzony z myślą o praktykach, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem, promocją oraz sprzedażą usług i produktów finansowych, przez praktyków,
 • Główny nacisk w programie został położony na zajęcia praktyczne i wiedzę przydatną w codziennych działaniach sprzedażowych, produktowych i marketingowych,
 • Zajęcia są prowadzone przez zespół doświadczonych ekspertów i specjalistów – teoretyków i praktyków, ze świata finansów, technologii, marketingu i sprzedaży, dzięki czemu słuchacze uzyskują unikalną dawkę wiedzy

Przesłanki i cele

Przesłanki

 • Rosnące potrzeby rynku pracy jeżeli chodzi o specjalistów zarówno po stronie podażowej jak i popytowej,
 • Brak umiejętności holistycznego podejścia do produktu wśród pracowników rynku finansowego,
 • Coraz szerszy rynek produktów finansowych obejmujących nie tylko tradycyjne instytucje i usługi (np. banki), ale także te nowoczesne (np. blockchain),
 • Rozwijający się rynek produktów finansowych wymaga coraz bardziej wszechstronnych i wytrawnych znawców pośrednictwa finansowego, tak od strony marketingowej, jak i powstawania produktu oraz ryzyka,
 • Konieczność doskonalenia procesów sprzedażowych i dostosowywania ich do zmieniającego się rynku.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu nowoczesnej sprzedaży produktów finansowych.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Prawo produktów finansowych

 • Zwyczaje i system prawa produktów finansowych
 • Regulacje unijne i ich wpływ na produkty finansowe oferowane na rynku lokalnym
 • Analiza prawna wybranych produktów finansowych
 • Jak tworzyć dokumenty prawne dla produktów finansowych?

Ekonomika produktów finansowych

 • Teoria rynków i produktów finansowych
 • Logistyka sprzedaży produktów finansowych
 • Rynek produktów finansowych w Polsce – przegląd
 • Jak budować bezpieczną i efektywną ofertę produktów finansowych

Synergia marketingu i sprzedaży produktów finansowych

 • Zasady budowy strategii marketingu i sprzedaży produktu finansowego w oparciu o omnichannel i growth hacking?
 • Pozyskiwanie nowych klientów - marketing i nowoczesne zarządzanie sprzedażą
 • Wzrost wartości klientów – obsługa klienta jako nowoczesne narzędzie marketingu i sprzedaży
 • Marketing wielokanałowy – digital, mobile, media tradycyjne i inne
 • Sprzedaż bez sprzedaży, czyli spraw, aby klienci sami do ciebie przyszli (rekomendacje, media społecznościowe, influencerzy)

Popyt i nabywcy produktów finansowych

 • Wieloaspektowa segmentacja klientów w pośrednictwie finansowym
 • Metody oceny stopnia zaspokajania popytu na produkty finansowe
 • Wybór pośrednika finansowego
 • Sposoby i technologia nabywania produktów finansowych - ewolucja i współczesne przykłady
 • Jak realizować cel zabezpieczający i cel spekulacyjny przy wykorzystaniu produktów finansowych

Zarządzanie ryzykiem produktów finansowych

 • Wielostopniowa charakterystyka ryzyka produktów finansowych
 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem produktów finansowych
 • Natura ryzyka nabywania produktów finansowych
 • Wykorzystanie narzędzi zabezpieczających ryzyko na przykładach produktów finansowych

Analiza i raportowanie produktów finansowych

 • Holistyczna analiza produktów finansowych
 • Zasady wyceny produktów finansowych
 • Ogólna charakterystyka raportowania produktów finansowych
 • Jak liczyć zysk na produktach finansowych?

Egzamin dyplomowy

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Ogólna wiedza nt. marketingu; ukończone studia min. I stopnia.
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Wykładowcy

Marcin Żukowski
Kierownik kierunku

Szkoleniowiec, prelegent, wykładowca. Od lat pracuje na rynku interaktywnym. Założyciel firmy konsultingowej Nieagencja. Wykładowca Uczelni Łazarskiego. Autor książek „Twoja firma w social mediach” oraz „Ty w social mediach”. Ma bogate doświadczenie szkoleniowe – zarówno z firmami komercyjnymi (m.in. Orlen, PKO Bank Polski), jak i podmiotami administracji publicznej (m.in. Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Województwo Łódzkie).

Dorota Mliczewska

Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uzyskała w 1997, a wcześniej, bo już w 1990 roku, po uzyskaniu tytułu magistra ekonomii, rozpoczęła pracę w sektorze bankowym, w którym przez wiele lat sprawowała funkcję Dyrektora Finansowego i Operacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i wdrażania systemów finansowo-księgowych, opracowywania i implementacji planów kont, struktur księgowych i  sprawozdawczych dotyczących produktów finansowych. Na podstawie zaawansowanych analiz danych wdrażała nowoczesne Systemy Informowania Kierownictwa (MIS)  wspomagające podejmowanie decyzji zarządczych, biznesowych i kontroli ryzyka.

dr Krzysztof Semczuk

 • radca prawny, dr nauk prawnych,
 • dyrektor Biura Obsługi Prawnej Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Departamencie Prawnym PKO Banku Polskiego SA;
 • ponad 20 lat doświadczenia w sektorze bankowo-finansowym, w tym ponad 15 lat doświadczenia w jednostkach pomocy prawnej i compliance;
 • specjalizacje - bankowość korporacyjna i inwestycyjna, restrukturyzacja, finansowanie projektów,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami prawników, kreowaniu i implementacji zmian organizacyjnych oraz w całościowym zarządzaniu departamentem prawnym i compliance (dom maklerski + grupa kapitałowa),
 • staże zagraniczne w KBC Bank w Brukseli i Commerzbank we Frankfurcie nad Menem

Paweł Łopuszyński

Paweł Łopuszyński po ukończeniu Szkoły Głównej Handlowej (SGH) pracował kolejno w departamentach skarbu Banku Pekao S.A., BZWBK, Banku Millennium oraz mBanku Hipotecznym kontynuując pracę na stanowiskach dealer, senior dealer i treasurer na rynku instrumentów pieniężnych, walutowych i pochodnych, oraz na rynku kapitałowym. .

W latach 2008-2009 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia ACI Polska.

Obecnie pracownik Departamentu Firm Inwestycyjnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Nowoczesna wielokanałowa sprzedaż produktów finansowych 6 000 zł** 6 200 zł 6 400 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.