Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Rekrutacja zakończona

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • pracowników firm z sektora finansowego (banki, firmy ubezpieczeniowe, doradcy inwestycji, fintech i inne),
 • pracowników branży reklamowej i mediowej zainteresowanych rozwojem w marketingu produktów finansowych,
 • twórców i planujących tworzyć start-upy oraz nowoczesne produkty finansowe,
 • regulatorów,
 • analityków rynku finansowego.

Atuty:

 • Nowatorskie podejście uwzględniające strategię omnichannel i prezentujące sprzedaż produktów finansowych holistycznie, bez rozdziału na marketing, sprzedaż i produkt,
 • Możliwość zrozumienia mechanizmów sukcesów i porażek produktu dzięki szerokiemu spektrum zagadnień – od ekonomicznych potrzeb stojących za produktem, przez proces jego budowy, promocji i sprzedaży aż po obsługę posprzedażową,
 • Program jest stworzony z myślą o praktykach, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem, promocją oraz sprzedażą usług i produktów finansowych, przez praktyków,
 • Główny nacisk w programie został położony na zajęcia praktyczne i wiedzę przydatną w codziennych działaniach sprzedażowych, produktowych i marketingowych,
 • Zajęcia są prowadzone przez zespół doświadczonych ekspertów i specjalistów – teoretyków i praktyków, ze świata finansów, technologii, marketingu i sprzedaży, dzięki czemu słuchacze uzyskują unikalną dawkę wiedzy

Przesłanki

 • Rosnące potrzeby rynku pracy jeżeli chodzi o specjalistów zarówno po stronie podażowej jak i popytowej,
 • Brak umiejętności holistycznego podejścia do produktu wśród pracowników rynku finansowego,
 • Coraz szerszy rynek produktów finansowych obejmujących nie tylko tradycyjne instytucje i usługi (np. banki), ale także te nowoczesne (np. blockchain),
 • Rozwijający się rynek produktów finansowych wymaga coraz bardziej wszechstronnych i wytrawnych znawców pośrednictwa finansowego, tak od strony marketingowej, jak i powstawania produktu oraz ryzyka,
 • Konieczność doskonalenia procesów sprzedażowych i dostosowywania ich do zmieniającego się rynku.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu nowoczesnej sprzedaży produktów finansowych.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Prawo produktów finansowych

 • Zwyczaje i system prawa produktów finansowych
 • Regulacje unijne i ich wpływ na produkty finansowe oferowane na rynku lokalnym
 • Analiza prawna wybranych produktów finansowych
 • Jak tworzyć dokumenty prawne dla produktów finansowych?

Ekonomika produktów finansowych

 • Teoria rynków i produktów finansowych
 • Logistyka sprzedaży produktów finansowych
 • Rynek produktów finansowych w Polsce – przegląd
 • Jak budować bezpieczną i efektywną ofertę produktów finansowych

Synergia marketingu i sprzedaży produktów finansowych

 • Zasady budowy strategii marketingu i sprzedaży produktu finansowego w oparciu o omnichannel i growth hacking?
 • Pozyskiwanie nowych klientów - marketing i nowoczesne zarządzanie sprzedażą
 • Wzrost wartości klientów – obsługa klienta jako nowoczesne narzędzie marketingu i sprzedaży
 • Marketing wielokanałowy – digital, mobile, media tradycyjne i inne
 • Sprzedaż bez sprzedaży, czyli spraw, aby klienci sami do ciebie przyszli (rekomendacje, media społecznościowe, influencerzy)

Popyt i nabywcy produktów finansowych

 • Wieloaspektowa segmentacja klientów w pośrednictwie finansowym
 • Metody oceny stopnia zaspokajania popytu na produkty finansowe
 • Wybór pośrednika finansowego
 • Sposoby i technologia nabywania produktów finansowych - ewolucja i współczesne przykłady
 • Jak realizować cel zabezpieczający i cel spekulacyjny przy wykorzystaniu produktów finansowych

Zarządzanie ryzykiem produktów finansowych

 • Wielostopniowa charakterystyka ryzyka produktów finansowych
 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem produktów finansowych
 • Natura ryzyka nabywania produktów finansowych
 • Wykorzystanie narzędzi zabezpieczających ryzyko na przykładach produktów finansowych

Analiza i raportowanie produktów finansowych

 • Holistyczna analiza produktów finansowych
 • Zasady wyceny produktów finansowych
 • Ogólna charakterystyka raportowania produktów finansowych
 • Jak liczyć zysk na produktach finansowych?

Egzamin dyplomowy

Wykładowcy

Marcin Żukowski
Kierownik kierunku

Cyfrowy tubylec. Ekspert digital marketingu. Szkoleniowiec, prelegent, wykładowca. Od lat pracuje na rynku interaktywnym, m.in. w agecjach interaktywnych, sieciach reklamy i po stronie wydawcy. Obecnie rozwija swój biznes pod marką osobistą. Współpracował z wieloma markami m.in. PKO BP, Orlen, Unilever, Maspex, Credit Agricole. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku marketing internetowy. Autor książek „Twoja firma w social mediach” oraz „Ty w social mediach”.

Dorota Mliczewska

Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uzyskała w 1997, a wcześniej, bo już w 1990 roku, po uzyskaniu tytułu magistra ekonomii, rozpoczęła pracę w sektorze bankowym, w którym przez wiele lat sprawowała funkcję Dyrektora Finansowego i Operacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i wdrażania systemów finansowo-księgowych, opracowywania i implementacji planów kont, struktur księgowych i  sprawozdawczych dotyczących produktów finansowych. Na podstawie zaawansowanych analiz danych wdrażała nowoczesne Systemy Informowania Kierownictwa (MIS)  wspomagające podejmowanie decyzji zarządczych, biznesowych i kontroli ryzyka.

dr Krzysztof Semczuk

 • radca prawny, dr nauk prawnych,
 • dyrektor Biura Obsługi Prawnej Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Departamencie Prawnym PKO Banku Polskiego SA;
 • ponad 20 lat doświadczenia w sektorze bankowo-finansowym, w tym ponad 15 lat doświadczenia w jednostkach pomocy prawnej i compliance;
 • specjalizacje - bankowość korporacyjna i inwestycyjna, restrukturyzacja, finansowanie projektów,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami prawników, kreowaniu i implementacji zmian organizacyjnych oraz w całościowym zarządzaniu departamentem prawnym i compliance (dom maklerski + grupa kapitałowa),
 • staże zagraniczne w KBC Bank w Brukseli i Commerzbank we Frankfurcie nad Menem

Paweł Łopuszyński

Paweł Łopuszyński po ukończeniu Szkoły Głównej Handlowej (SGH) pracował kolejno w departamentach skarbu Banku Pekao S.A., BZWBK, Banku Millennium oraz mBanku Hipotecznym kontynuując pracę na stanowiskach dealer, senior dealer i treasurer na rynku instrumentów pieniężnych, walutowych i pochodnych, oraz na rynku kapitałowym. .

W latach 2008-2009 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia ACI Polska.

Obecnie pracownik Departamentu Firm Inwestycyjnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Nowoczesna wielokanałowa sprzedaż6000 zł*6200 zł6400 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Partnerzy studiów