Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 211 godzin
Ilość semestrów 2
Ilość miejsc 20
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • osób, które chcą nauczyć się budowania marki według najlepszych korporacyjnych praktyk;
 • osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, by móc samodzielnie zarządzać marką i / lub procesem tworzenia i wprowadzenia marki na rynek;
 • osób, które chcą podnieść swoje kompetencje by awansować i / lub przejść ze strony agencji na stronę klienta.
 • osób z agencji, które chcą zrozumieć budowanie marki we wszystkich jej aspektach, być bardziej skutecznym w pracy z klientami i rozumieniu ich pracy i potrzeb;
 • osób, które chcą być skuteczne w procesie budowania marki we wszystkich aspektach, które składają się na jej sukces.

Atuty

 • studia tworzone i prowadzone w 100 % przez praktyków i dla praktyków;
 • ten program to połączenie kompetencji świata korporacyjnego i agencyjnego, by zapewnić słuchaczom szeroką perspektywę i opanowanie umiejętności koniecznych do budowania marki we wszystkich jej aspektach;
 • zdobycie kompetencji i najlepszych praktyk wymaganych przy samodzielnym budowaniu marki przez duże korporacje międzynarodowe;
 • nabycie kompetencji wyznaczania kierunków rozwoju marki i celów oraz poznanie narzędzi do ich osiągnięcia i realizacji;
 • zdobycie umiejętności tworzenia silnych marek oraz budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej nowych marek i marek już istniejących;
 • połączenie teorii i praktyki od strony klienta i agencji;
 • zajęcia mają charakter warsztatowy, 90% zajęć to seminaria, treningi, case study, warsztaty, panele dyskusyjne.

Przesłanki i cele studiów

Kierunek „Architekt marki – uczymy budować silne marki” został stworzony z myślą o managerach, którzy chcą świadomie rozwijać siebie i swoją karierę według najwyższych standardów i najlepszych praktyk.
Studia te, jako pierwsze w Polsce, definiują kompetencje stanowiska osoby odpowiedzialnej za budowanie marki w strukturach firmy.
W każdej z firm zakres obowiązków osoby odpowiadającej za wyniki marki jest różny, tak samo jak zakres ich kompetencji. Jednak umiejętności osób zarządzających samodzielnie markami są różne. Potrzeba standaryzacji pracy brand managera przyczyniła się do stworzenia zupełnie nowego stanowiska: ARCHITEKT MARKI.
Definiując obszary określające silną markę, stworzyliśmy program edukacyjny dla osób, które chcą samodzielnie kreować je od podstaw. Rozumiemy, że podejście jednostronne, tylko od strony agencji lub tylko od strony korporacji nie pozwala na zbudowanie silnej marki. Dlatego program 'Architekt marki - uczymy budować silne marki' łączy świat agencji i korporacji w jedno.
Nasze studia podyplomowe uczą budować długotrwały sukces w stale rosnącym otoczeniu konkurencyjnym.
Kompetencje, jakich potrzebują przyszli architekci marki obejmują wszystkie aspekty zarządzania marką. Nie tylko te dotyczące płaszczyzny wizerunkowej, ale również maksymalizacji zysku.
Osoba samodzielnie budująca markę potrzebuje szerokich umiejętności, na przykład: analizy kondycji marki, wyznaczania celów marce, umiejętności tworzenia planów rozwoju marki, zarządzania rachunkiem zysków i strat, umiejętności współpracy z agencjami kreatywnymi, eventowymi, PR-owymi oraz domami mediowymi.
Po ukończeniu tego kierunku studiów, nasi absolwenci będą potrafili budować marki od podstaw oraz odczytywać mocne i słabe strony w istniejących już markach tak, by trwale budować ich przewagę na rynku, bez względu na kategorię. Są przygotowani do samodzielnego i skutecznego zarządzania marką niezależnie od tego, w jakiej branży będą pracować.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Opinie słuchaczy:

 • Program studiów na kierunku Architekt Marki dał mi dużą dawkę wiedzy i uporządkowania sposobu pracy, którą wykonuje w firmie. Marketing nigdy nie był mi szczególnie bliski, ale jako Dyrektor Handlowy nadzoruję prace marketingowe w firmie. Niesamowitym zaskoczeniem było dla mnie jak bardzo zagadnienia poruszane w trakcie studiów uporządkowały moją wiedzę i wspomogły dotychczasowe doświadczenie. Przejście przez cały proces wprowadzenia nowej marki na rynek – poczynając od badania rynku, kreacji produktu oraz jego wprowadzenia na rynek z uwzględnieniem planu marketingowego oraz finansowego – uczy kompleksowego podejścia do szeroko rozumianych działań marketingowych. Wykładowcy – praktycy, pracownicy najwyższego szczebla lub właściciele firm zajmujących się zagadnieniami strategii marketingowych, mający ogromne doświadczenie w pracy z najbardziej znanymi markami to bezsprzecznie największy atut kierunku. Ogromna ilość case study i pracy własnej studentów w trakcie zajęć była dla mnie bardzo wciągająca. Praca dyplomowa pisana w kilkuosobowych zespołach to także bardzo ciekawe doświadczenie, którego zwieńczeniem była ocena poparta bardzo merytoryczną informacją zwrotną komisji egzaminacyjnej. Polecam wszystkim pasjonatom marketingu lub osobom pragnącym rozwijać się w tym kierunku.

Iwona Studzińska, Dyrektor Handlowy, Etykiety.pl Etigraf 
Ukończyła IV edycję studiów podyplomowych Architekt Marki (2016/2017)

 • Studia w bardzo znaczący sposób wpłynęły na mój samorozwój. Spowodowały zmianę podejścia do wielu aspektów życia. Pozwoliły pozbyć się wielu barier i ograniczeń i odnaleźć nowe ścieżki, które w znaczący sposób odbiegają od dotychczasowych. Pozwoliły mi poznać techniki i narzędzia, które można stosować na wielu płaszczyznach. Sprawiły, że przeżyłam ogromną przemianę wewnętrzną, ponieważ pozwoliły mi spojrzeć z innej perspektywy na wiele aspektów mojego życia. Nabrałam dystansu i zupełnie zmieniłam perspektywę. Bardzo dobrze ułożony i przemyślany program. Kompetentni, zaangażowani prowadzący – praktycy- zatem dużo praktycznej wiedzy i ćwiczenia konkretnych umiejętności. Każdy wykładowca miał inną, ciekawą osobowość, stanowił odrębną inspirację. Od zawsze byłam zainteresowana tematem, jednak pogłębianie go w interakcji z innymi dało mi bardzo wiele, otworzyło bardziej umysł i pozwoliło na bieżąco weryfikować moje oczekiwania i nastawienie. Poza tym studia były okazją do poznania ciekawych i sympatycznych ludzi. W moim przypadku studia pozwoliły mi także poprawić moją polszczyznę (jestem Katalonką z Barcelony).
  To były moje pierwsze studia w języku polskim i jestem dumna, że dałam radę. Reasumując, jestem bardzo usatysfakcjonowana poziomem i doborem zajęć i... żałuję, że to już koniec, ponieważ studia te mogłabym jeszcze kontynuować.

Montserrat Gras Graupera, Właścicielka Gras Clinical Services & Research; Współwłaściciel i CEO Centrum Dr Ozimek.
Ukończyła IV edycję studiów podyplomowych Architekt Marki (2016/2017)

 • Zdecydowałam się na studia na kierunku Architekt Marki, ponieważ chciałam zdobyć kompetencje brand managerskie i lepiej poznać zakres prac na tym stanowisku (obecnie pracuję po stronie agencji).
  Studia okazały się trafnym wyborem. Pozwoliły mi usystematyzować moją dotychczasową wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania markami, popracować nad umiejętnościami z zakresu strategii. Dzięki praktycznej formie pracy podyplomowej mogłam lepiej poznać proces wprowadzania nowych marek na rynek i zmierzyć się z tym wyzwaniem pracując przez cały rok nad projektem w grupie, a następnie prezentując go przed komisją na obronie.
  Dużym atutem studiów jest kadra. Zajęcia prowadzone są przez wieloletnich praktyków – osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym. Przekazują wiedzę praktyczną w sposób zrozumiały i bazując na licznych case study.
  Polecam studia osobom, które planują pracę w marketingu i chciałyby poszerzyć obecne kompetencje lub usystematyzować już pozyskaną wiedzę w tym zakresie.

Agnieszka Dudzińska, Strategy & Client Service Manager, NuOrder
Ukończyła IV edycję studiów podyplomowych Architekt Marki (2016/2017)

 

 

 

Program

 • ROLA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARCHITEKTA MARKI
 • PROCES BUDOWANIA MARKI W OPARCIU O LEAN SIX SIGMA
 • WPROWADZENIE MARKI NA RYNEK OD STRONY KLIENTA
 • SEMINARIUM DYPLOMOWE
  Prowadząca: Małgorzata Lisowska (Architekt marki)
  Nowa definicja osoby samodzielnie budującej markę w strukturach firmy oraz zakres jej obowiązków i kompetencji. Wytłumaczenie na czym polega skuteczne budowanie marką w oparciu o Lean Six Sigma i zdefiniowanie roli Architekta marki w tym procesie. Jak budować przewagę konkurencyjną nowego produktu od pierwszego dnia wprowadzenia na rynek i marki już istniejącej. Markę budujemy procesowo, w cyklach. Dzięki tym zajęciom zrozumiesz jak trwale budować i wzmacniać przewagę marki, którą budujesz.
  • ZARZĄDZANIE RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT (P&L)
  Prowadzący: Robert Sobotnik (AkzoNobel) i Michał Rokosz (Partner w funduszu Venture Capital Inovo)
  P&L oraz jego zastosowanie w codziennej pracy Architekta Marki. P&L jest kluczowym narzędziem stosowanym przez menedżerów marketingu w celu analizy ekonomicznych skutków planowanych i podjętych działań rynkowych. Konstrukcja narzędzia a także nauka jego praktycznego działania. Jest to najważniejsze narzędzie, które pozwala na biznesowo świadome budowanie marki.
  • ANALIZA KONDYCJI MARKI
  Prowadzący: Robert Sobotnik (AkzoNobel) i Michał Rokosz (Partner w funduszu Venture Capital Inovo)
  Narzędzia marketingowe i zarządcze pozwalające na analizę kondycji oraz zidentyfikowanie silnych i słabych stron marki. Wyciąganie wniosków.
  • WYZNACZANIE KIERUNKÓW ROZWOJU MARKI
  Prowadzący: Robert Sobotnik (AkzoNobel) i Michał Rokosz (Partner w funduszu Venture Capital Inovo)
  Tworzenia planu aktywności w określonym horyzoncie czasowym. Przełożenie długoterminowych celów strategicznych na cele oraz ich wdrożenie we współpracy z innymi działami w firmie. Sposoby definiowania celów dla marki oraz ich operacjonalizacji pozwalającej na ich skuteczność po wdrożeniu.
  • STRATEGIA MARKI
  Prowadzący: Małgorzata Mejcher (DDB&tribal)
  Tworzenie marki – jej pozycjonowania i roli, dzięki której marka ma szansę znaleźć swoje miejsce na rynku i budować przewagę konkurencyjną, nieustannie rozwijając się i wzmacniając swoją pozycję. Umiejętność pisania briefu do agencji kreatywnych.
  • WPROWADZENIE MARKI NA RYNEK OD STRONY AGENCJI.
  Prowadzący: Sebastian Hejnowski (MSLGROUP)
  Złożony proces, który musi uwzględniać wiele aspektów i stron. Za zajęciach poznamy zagrożenia i szanse występujące w takim procesie. Słuchacze poznają również ogrom przedsięwzięcia i złożoność oraz współzależność poszczególnych procesów. Proces pokazany od strony agencji.
  • ZARZĄDZANIE MARKĄ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
  Prowadzący: Sebastian Hejnowski (MSLGROUP)
  Kryzys wizerunkowy. Symptomy kryzysu. Reagowanie w sytuacji kryzysu. Umiejętność zarządzenia sytuacją kryzysową, w której znalazła się marka.
  • ROLA DZIAŁU SPRZEDAŻY W BUDOWANIU SUKCESU MARKI
  Prowadząca: Iwona Choromańska
  Współpraca między działem Sprzedaży i Marketingu. Planowanie sprzedaży. Kanały sprzedaży. Budowanie dystrybucji. Budowanie marki w oczach klienta pośredniego tj. dystrybutora czy kupca. Rola działu sprzedaży w budowaniu sukcesu marki.
  • STRATEGIE CENOWE
  Prowadzący: Łukasz Taborski (Avon)
  Metody wyznaczania punktu cenowego. Powiązania ceny z rachunkiem zysków i strat oraz wpływem na wolumen sprzedaży. Cena jako punkt wyjściowy w pozycjonowaniu marki.
  • PLANOWANIE MEDIÓW
  Prowadzący: Jakub Zieliński (Mullenlowe Mediahub) i Alicja Pietraszewska (Publicis Media)
  Kanały dotarcia do konsumentów. Najważniejsze wskaźniki. Przygotowanie planu mediowego. Elementy skutecznego planu mediowego. Umiejętność pisania briefu do domu mediowego.
  • STRATEGIE DIGITAL
  Prowadzący: Jakub Zieliński (Mullenlowe Mediahub) i Alicja Pietraszewska (Publicis Media)
  Zdobycie wiedzy z zakresu przygotowania strategii aktywacji marki w Internecie. Poznanie wszystkich etapów niezbędnych do przygotowania lub oceny skutecznej strategii, przydatnych narzędzi oraz najczęściej popełnianych błędów. Pisanie briefu do agencji digital.
  • JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE BADANIA W REKLAMIE
  Prowadzący: Dr Piotr Łukasiewicz (Kantar Millward Brown) i Małgorzata Poławska (Kantar Millward Brown)
  Rodzaje badań na różnych etapach cyklu życia produktu. Najważniejsze wskaźniki. Analiza i wyciąganie wniosków. Umiejętność pisania briefu do agencji badawczej.
  • BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ
  Prowadząca: Joanna Malinowska – Parzydło (Personal Brand Institute)
  Zanim przejdziemy do zarządzania produktem czy usługą, zaczniemy od siebie jako marki. Projektowanie swojej marki osobistej i zapoznanie się z kluczowymi czynnikami sukcesu. Kiedy umiesz budować siebie, budowanie marki produktu i usługi będzie już dużo prostsze.
  • SKUTECZNY MANAGER
  Prowadzący: Stefan Golonka (były Prezes Zarządu Mondelez Polska)
  Co to znaczyć być skutecznym menadżerem i co sprawia, że odnosimy sukces w pracy. Postawy, które są uniwersalne dla skutecznego menadżera.
  • SEGMENTACJA
  Prowadząca: Beata Woszczyńska (ADEO / Leroy Merlin)
  Segmentacja rynku/ Sposoby budowania relacji z różnymi segmentami klientów oraz metody mierzenia ich efektów. Charakterystyka i najnowsze trendy programów lojalnościowych.
  • STORYTELLING W BUDOWANIU MARKI
  Prowadzący: Adam Pioch (Storyteller)
  Jak wyróżnić markę przy wykorzystaniu narracji w celu budowania przewagi rynkowej. Storytelling jako narzędzie do budowania marki.
  • PROCES TWORZENIA REKLAMY
  Prowadzący: Jakub Kubicki (PROPELLER FILM)
  Od briefu do oddania kaset emisyjnych. Etapy tworzenia reklamy telewizyjnej. Harmonogram. Współpraca z domem produkcyjnym.
  • CSR I JEGO ROLA
  Prowadząca: Zofia Bugajna – Kasdepke (MSLGROUP)
  Czym jest CSR, a czym nie jest i jaką rolę pełni w procesie budowania marki. Kiedy go wdrażać i jaką wartość ma dla marki.
  • ASPEKTY PRAWNE W PROCESIE BUDOWANIA MARKI
  Prowadząca: Magdalena Korol (Kancelaria Snażyk Granicki, Instytutu Prawa Mody)
  O czym musimy wiedzieć budując markę i jakich konsekwencji musimy być świadomi. O tym nie mówi się w firmach, jednak większość odpowiedzialności prawnej jest po stronie osoby odpowiedzialnej za markę, nie firmy. Niewiedza nie zwalnia nas z odpowiedzialności.
  • BUDOWANIE MARKI GLOBALNEJ
  Prowadząca: Dobromiła Błaszczyk (Contemporary Lynx Magazine)
  Proces budowania marki wygląda tak samo bez względu na kategorię i zasięg dystrybucji. Na przykładzie drukowanego czasopisma o sztuce, które promuje Polską sztukę na całym świecie, będziemy uczyć się procesu i narządzi wykorzystywanych w innych kategoriach produktowych. Przez co chcemy obalić mit, że każda kategoria jest wyjątkowo inna :)

Wykładowcy

Małgorzata Lisowska

Od 2011 pracuje jako architekt marki. Zajmuje się doradztwem w zakresie budowania marek produktów i usług oraz marki osobistej. Prowadzi warsztaty, wykłada. Karierę zawodową rozpoczęła w programie managerskim prawdopodobnie najlepsi w Carlsberg Polska w 2007 roku. Przygotowała markę Kasztelan Niepasteryzowne do ogólnopolskiej ekspansji i zarządzała nią doprowadzając do TOP 10 marek piwnych (w ujęciu wartościowym) w ciągu kilku miesięcy od jej wprowadzenia. W 2011 z sukcesem wprowadziła z powrotem na rynek markę Frugo. Później pracowała w agencji reklamowej jako strateg. W 2011 jako pierwsza w Polsce, zdefiniowała kompetencje osoby zarządzającej marką. Na ich podstawie stworzyła autorski program studiów podyplomowych architekt marki – uczymy budować silne marki. Pierwsza edycja odbyła się w 2012. Jest kierownikiem tego kierunku.

W 2014 została wybrana do "Mentoring & Innovation Leadership Program for Polish Women Entrepreneurs" przez organizację Vital Voices Poland. Od 2007 związana z organizacją Toastmasters International, w której dwukrotnie została wyróżniona Leadership Excellence Award. Autorka programu edukacyjnego bizneSztuka – budujemy pomosty, który ma na celu łączenie świata sztuki i biznesu, by w pełni wykorzystać osobisty potencjał w procesie budowania marki osobistej. Posiada certyfikat Lean Six Sigma Black Belt.

Małgorzata obecnie pracuje w Szanghaju. Jest również w trakcie kursu MBA na Uniwersytecie JiaoTong w Szanghaju.

 

 

Zofia Bugajna-Kasdepke

Menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w marketingu i mediach. Specjalizuje się w komunikacji konsumenckiej i zarządzaniu marką. Ekspert w obszarze zmian społecznych i trendów konsumenckich, nowoczesnej komunikacji marketingowej. Jej prognozy i rekomendacje dla rynku Europy Środkowo - Wschodniej cenią największe światowe marki. Doradzała i pracowała nad rozwojem strategii kampanii oraz planowaniem i realizacją projektów dla polskich i globalnych marek w wielu sektorach i rynkach. Współpracowała m.in. z największymi firmami z branży FMCG, takimi jak P&G, Coca-Cola, LVMH, Pernod Ricard, Carlsberg, Unilever, Reckitt Benckiser i

Nivea Beiersdorf. Do jej klientów należą między innymi Netflix, Amazon, Volvo, Adidas, UEFA, Discovery, GSK, Sanofi. Z obecną firmą związana jest od 2010 roku, przeszła szczeble kariery od Dyrektora Komunikacji w Ciszewski Marketing Sportowy, przez Dyrektora Działu Komunikacji Konsumenckiej do Dyrektor Zarządzającej. Od września 2015 roku pracuje w europejskich strukturach MSLGROUP, gdzie odpowiada za rozwój biznesu w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.

Dobromiła Błaszczyk

Historyczka Sztuki, współzałożycielka organizacji Contemporary Lynx i redaktorka naczelna Contemporary Lynx Magazine. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2009-2015 pracowała w Galerii Starmach (Kraków) jako kurator, organizacja aukcji, targów sztuki, wydawanie katalogów, obsługa i kontakt z kolekcjonerami; badania nad polską sztuką XX w. Kuratorka wystaw i projektów artystycznych m.in.: Marian Warzecha, Galeria Piekary; Benjamin Bronni, Mateusz Szczypiński; galeria lokal_30, Warszawa i Galerie Parrotta Contemporary Art, Stuttgart; projekty Karoliny Kowalskiej, Juliana Tomaszuka w ramach I edycji festiwalu Art Boom, Kraków. Od 2013 prowadzi gościnne spotkania i wykłady: wydział Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim; Rynek sztuki i antyków — Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego; Galeria Calvert 22 w Londynie; Bunkier Sztuki Kraków; Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jej teksty ukazały się m.in. w Contemporary Lynx Magazine, EXIT, Format, Artpunkt, Nowa Dekada Krakowska, Dekada Literacka, ArtPapier.

Iwona Choromańska

Od 1995 roku rozpoczęła  przygodę z branżą farmaceutyczną. Zaczęła od Przedstawiciela Handlowego do Dyrektora Handlowego w wielu korporacjach jak i firmie prywatnej. Jej doświadczenie to GSK, Polphamra, Pliva (obecnie Teva), ratiopharm (obecnie Teva) i hurtownia farmaceutyczna Profarm. Jest zwolenniczką zasady "co nas nie zabije to nas wzmocni", a więc nie boi się każdych wyzwań czy doświadczeń. Dzięki ciekawości poznała każdy poziom i każdy profil branży farmaceutycznej. Z zamiłowania coach a największe wyzwanie to wychowanie syna na dobrego człowieka. Dla siebie chodzi do teatru i na masaże.

Stefan Golonka

Obecnie m.in. jest członkiem Rady Nadzorczej Bakalland; świadczy usługi doradcze dla firmy Fabryki Mebli Forte, m.in. w Indiach.

Przez 18 lat – Prezes Zarządu Kraft Foods Polska S.A. (Obecnie Mondelez). Do Kraft Foods dołączył w 1992 roku, a w roku 1994 został dyrektorem zarządzającym polskiej części biznesu firmy Kraft Foods. W ciągu 20 lat zbudował i rozwinął organizację z jednooddziałowej firmy sprzedającej importowane produkty do wielokategorialnej firmy, posiadającej jedną w największych na rynku struktur sprzedaży, urastając do pozycji kluczowej firmy w branży spożywczej w Polsce - lidera w kategorii kawy, ciastek markowych, i wiodącej pozycji na rynku wyrobów czekoladowych dzięki markom takim jak Jacobs, Maxwell House., Milka, Alpen Gold, Prince Polo, 3Bit, LU, Delicje, Oreo, Belvita czy Halls. W czasie kierowania organizacją Kraft Foods w Polsce zarządzał kluczowymi zmianami organizacyjnymi i integracyjnymi, jak połączenie z zakładem "OLZA" w Cieszynie, spółką Stollwerck, czy wreszcie oddziałami LU oraz Cadbury w Polsce.

Zanim rozpoczął pracę w firmie Kraft Foods, spędził 17 lat w firmie Agros, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora handlowego.

Poza pracą zawodową w Kraft Foods, brał aktywny udział w inicjatywach stowarzyszeń i organizacji branży spożywczej – międzynarodowych, jak CAOBISCO i polskich, jak ECR Polska, gdzie pełnił m.in. rolę Wiceprezesa reprezentującego Producentów czy POLBISCO – Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Absolwent SGH.

 

Sebastian Hejnowski

Zarządza w regionie CEE firmą MSL - największą europejską agencją Public Relations. Jest również Prezesem agencji kreatywnej Leo Burnett Warsaw. Członek zespołu zarządzającego Publicis Communications w Polsce. Uznany ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w komunikacji kryzysowej i społecznej. W MSL strategicznie doradzał największym, wiodącym klientom w branży medialnej, retail, FMCG i blue chip. Pod jego kierownictwem MSL zdobyła przyznawany przez Holmes Report tytuł „2015 Eastern European Consultancies of the Year,” najważniejsze wyróżnienie w branży PR w Europie. Laureat PRotona 2013 w kategorii „Osoba/Zespół w firmie PR-owskiej”. Jest także jurorem na największych branżowych konkursach, m.in. Golden Drum w Słowenii, Cristal Festival we Francji, Złote Spinacze w Polsce, czy Pravda Awards na Ukrainie. Komentator bieżących wydarzeń branżowych, społecznych i politycznych. Jest współautorem wielu publikacji, w tym "Sztuki Public Relations", jego artykuły zostały wydrukowane w Harvard Business Review Polska, Dzienniku Gazecie Prawnej, Think Tank Magazine i wielu innych. Chętnie dzieli się wiedzą z zakresu public relations na szkoleniach medialnych i zajęciach praktycznych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prywatnie ojciec dwójki dzieci, pasjonat podróży, odwiedził ponad 90 krajów świata. Interesuje się kulturą, geografią i ekonomią.

Magdalena Korol

Adwokat/Partner w Kancelarii Snażyk Granicki Sp. k. Prezes Instytutu Prawa Mody. Specjalizuje się w dziedzinie Fashion Law (Prawo Mody), w ramach której kompleksowo doradza przedsiębiorcom działającym w branży odzieżowej, m. in. producentom, pośrednikom, sprzedawcom hurtowym i detalicznym, jak również podmiotom kreatywnym, w tym: projektantom, stylistom, organizatorom pokazów mody, agencjom reklamowym i modelingowym, fotografom oraz grafikom. Współautorka bloga "Prawo w modzie". Reprezentuje Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących polskich i zagranicznych kancelariach prawnych (m.in. Weil, Gotshal & Manges). Posiada praktykę w zakresie negocjacji i kierowania zespołami ludzkimi. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca Szkoły Praw Własności Intelektualnej przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Krakowie. Mentorka. Od 2011 roku adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Prywatnie wielka fanka kitesurfingu i StarWars.

Jakub Kubicki

Producent filmów reklamowych. Od 1996 pracuje w branży reklamowej. Początkowo związany Stillking Films, następnie Graffiti Film. Od 2007 roku kieruje i rozwija studio filmowe Propeller Film jako właściciel oraz Prezes Zarządu. Przez te wszystkie lata współpracował między innymi z agencjami reklamowymi: Red8 Advertising, Upstairs, Young & Rubicam, NOS BBDO, DDB, G7, JWT, Ad Fabrika, FCB, McCann Ericksson, Publicis, Euro RSCG, GREY, Saatchi & Saatchi, DemoEffective Launching, Pahnke markenmacherei oraz klientami: AmRest (Pizza Hut, KFC), Carlsberg (Harnaś, Okocim, Kasztelan), Eurobank, PZU, Mokate, Maspex (Tymbark), US Pharmacia (APAP, Ibuprom, Gripex), Danone. Jego doświadczenie mierzone jest w setkach zrealizowanych produkcji zarówno w kraju jak i za granicą. O dwóch tematach może mówić bez końca - produkcja filmowa i latanie.

 

Małgorzata Majcher

Business Director i Senior Strategic Planner w agencji DDB&tribal.

Od przeszło 10 lat pracuje w agencjach reklamowych, gdzie przeszła "spacer stratega", czyli od bycia reseracherem, juniorem, "regularem", seniorem, po zostanie Business Directorem. Od kilku lat prowadzi zespół odpowiedzialny za holistyczną obsługę marki McDonald's, w którym promuje strategię poznania strategii marki. Dzięki temu zdobyli klika nagród EFFIE, KTR, Cannes Lions, etc, oraz record świata w kampanii na Instagramie.

Jest doktorem psycholgii. Lubi stawiać diagnozy - czy to jeśli chodzi o komunikacje, czy chodzi o business klienta.  Dobrze jest wiedzieć jaki jest problem - bez diagnozy problemu strategia to tylko ładne słowo. Kariera jako strateg 2005 - 2009 - Publicis, od 2009 - DDB&tribal. Klienci, z którymi pracowała: Coca - Cola, Nestle, Blend-a-Med, Philips, Philips AVENT. Klienci, z którymi pracuje obecnie: McDonald's, MARS (pet food). Od 2008 roku prowadzi zajęcia "Exprimental Psychology" na Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii. Również na tym rodzimym wydziale prowadziła przez kilka lat zajęcia z "Insightu" i z "Nowych kanałów komunikacji" na Studiach podyplomowych Psychologia Reklamy. Lubi jazdę konną, długo chodzić po lesie, Totoro.

 

Joanna Malinowska - Parzydło

Doświadczony praktyk biznesu, doradca zarządów. Wieloletnia dyrektor komunikacji i HR w koncernach medialnych m.in. w Rzeczpospolitej i TVN. Prekursorka zarządzania reputacją i marką osobistą w Polsce. Blogerka „Jesteś Marką”. Autorka książki „Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą”. Wiceprezes Personal Brand Institute. Pomysłodawca i lider think tanku HR Influencers. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Wykładowca MBA. Trener programów Harvard Business Review Polska/ ICan Institute. Mama Janka i Olka.

Alicja Pietraszewska

Specjalista w obszarze komunikacji marketingowej. Początkowo związana z Universal McCann, obecnie Communications & Business Director w Blue449 (Publicis Media). Od sześciu lat prowadzi zespół specjalistów planujących strategie komunikacji we wszystkich rodzajach mediów. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze klientów m.in. z branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej, finansowej, handlowej, mediowej, odzieżowej, chemicznej. Absolwentka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie pasjonatka dalekich podróży.

Adam Pioch

Założyciel Poznańskiego i Pilskiego klubu Toastmasters. Zainspirował dziesiątki ludzi przemawianiem, czego efektem są liczne sukcesy i osiągnięcia Poznańskich klubów Toastmasterowych oraz rozwój klubów w innych miastach. Specjalizuje się w jednym z najbardziej wymagających podręczników w Toastmasters jakim jest Storytelling. Wiąże się to z wcieleniem się w różne postaci, prezentowaniem dialogów, jak i misternym tkaniem dramaturgii opowieści. Co Adam dodatkowo okrasza dużą dawką grozy w czystej postaci. Na co dzień szkoleniowiec, trener oraz mentor wielu osób parających się pisarstwem i marketingiem internetowym. Wykłada na studiach MBA „wystąpienia publiczne”.

Małgorzata Poławska

Socjolog i badacz rynku, absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, związana z firmą badawczą MillwardBrown od 1995 roku, obecnie Kantar MillwardBrown. Przez wiele lat samodzielny Badacz, odpowiedzialna za prowadzenie całości projektów badawczych największych Klientów, a następnie odpowiedzialna za rozwój i wprowadzanie nowych metodologii badawczych. Obecnie na stanowisku Qualitative R&D Manager Kantar Insight. Zajmuje się konsultacją oraz prowadzeniem nowatorskich projektów, procesami standaryzacji metod i wdrażaniem nowych metodologii, zarówno ilościowych jak i jakościowych. W ramach tych ostatnich odpowiadała za opracowanie i wprowadzenie zestawu nowatorskich technik projekcyjnych we wszystkich europejskich biurach firmy Millward Brown.

Michał Rokosz

Partner w funduszu Venture Capital Inovo, gdzie pracuje z polskimi firmami technologicznymi (m.in. www.booksy.com) wspierając je w ekspansji międzynarodowej. Był członkiem globalnego zespołu zarządzającego foodpanda, gdzie odpowiadał za całość działań marketingowych poza internetem na ponad 20 rynkach. Były Konsultant w McKinsey & Company z kilkuletnim doświadczeniem w działach marketingu największych międzynarodowych firm. Jako marketer pracował w branży finansowej, spożywczej oraz chemicznej. Wcześniej zarządzał wieloma znanymi markami tj: proszek E, Kokosal, Carte Noire, Kropla Beskidu, Powerade. Koordynował wprowadzenie na rynek wielu nowych produktów, od konceptu "na kartce papieru" do finalnego produktu na półce. Produkty te odniosły znaczące sukcesy rynkowe i zostały wyróżnione nagrodami m.in. "Laur Konsumenta" i "Produkt Roku". Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Robert Sobotnik

Z zawodu i zamiłowania praktykujący marketer z zacięciem naukowym. Od kilku lat aktywny zawodowo Brand Manager z doświadczeniem zdobytym w największych światowych koncernach spożywczych (Nestlé, Kraft Foods) oraz aktualnie chemicznym – AkzoNobel, w których odpowiadał za tworzenie i implementację strategii marketingowych, m.in. dla marek Prince Polo, Nobiles, 3Bit, Manhattan.  Koordynował procesy wdrażania nowych produktów i kampanie reklamowe, m.in. nagrodzone nagrodą EFFIE przyznawaną za efektywność, a także nominowane do Mixx Awards za innowacyjność działań internetowych. Magister kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy SGH. Autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących rentowności i efektywności marketingu, a także wpływu strategii marketingowych na budowę wartości przedsiębiorstwa.

Łukasz Taborski

Ekspert w skutecznym budowaniu w dużych organizacjach kompetencji zarządzania przychodem (revenue growth management) i kompetencji analitycznych. Od 2009 r. związany z Avon, globalnym liderem rynku kosmetycznego. Obecnie Dyrektor odpowiedzialny globalnie za Revenue Growth Management i Analitykę Marketingową - w tym strukturę cenową szerokiego portfela Avon, procesy ustalania cen, analitykę cenową, proces monitorowania egzekucji cenowej w kilkudziesięciu krajach. Od początku kariery koncentruje swoje zainteresowania wokół efektywnego zarządzania ceną i wartością -- zdobywając w tym zakresie doświadczenie w różnych organizacjach (Procter & Gamble, Carlsberg, Avon). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Prywatnie mąż i ojciec 3 dzieci, interesuje się fotografią portretową.

 

Beata Woszczyńska

Dyrektor Projektów Marketingu Klienckiego, ADEO / Leroy Merlin.

Z firmą ADEO / Leroy Merlin związana 15-ty rok. W Polsce przez 12,5 roku odpowiadała za marketing relacyjny, badania marketingowe i usługi. Dbała o relacje firmy i sklepów z klientami, m.in. poprzez Program Lojalnościowy DOM. Przez całe życie zawodowe związana jest z marketingiem, sprzedażą i komunikacją: początkowo w Pol-Kaufring (wyłączny dystrybutor Laboratoires Garnier Paris), a następnie w L`Oreal w Paryżu, 3Swiss i firmie outdoorowej Clear Channel Communication, gdzie była dyrektorem sprzedaży. Jako rzecznik prasowy i pełnomocnik zarządu ds. marketingu strategicznego w Empik, realizując hasło: „Pełna kultura” popularyzowała kulturę zarówno niszową, jak i trafiającą do szerokiego grona odbiorców, co uważa za swój duży sukces. Od sierpnia 2015, na zaproszenie dyrekcji francuskiej, przeszła do struktur Adeo Services na stanowisko Dyrektora Projektu w Marketingu Klienckim. Wraz z mężem i synem przeniosła się z Warszawy do Lille we Francji.

Jakub Zieliński

Od prawie 14 lat związany z branżą mediową. Obecnie Strategy & Business Intelligence Director w Mullenlowe Mediahub. Doświadczenie w branży zdobywał zarówno pracując dla największych i najbardziej innowacyjnych reklamodawców na Polskim rynku, ale również budując biznesy od zera. W swojej zawodowej pracy zajmuje się budowaniem modeli biznesowych, tworzeniem strategii komunikacji oraz analizami i optymalizacją działań marketingowych. Założyciel oraz jeden z głównych prowadzących zajęcia w ramach UM Academy - ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla osób zajmujących się zawodowo planowanie kampanii mediowych. Wielokrotny zwycięzca oraz nominowany do nagród branżowych, w przeszłości reprezentant Polski w międzynarodowym konkursie Young Cannes Media Lions.

Piotr Łukasiewicz

Od 2008 roku w Kantar Millward Brown jako Senior Consultant. Doktor nauk społecznych, badacz stylu życia. W latach 1994-2008 dyrektor planowania strategicznego w agencji reklamowej McCann. Specjalizuje się w strategii i komunikacji marek oraz w analizach kulturowych, w tym trendach. Prowadzi warsztaty strategiczne na temat insightów, pozycjonowania i nowych produktów. Wykłada w Szkole Strategii Marki przy SAR, na Uczelni Łazarskiego oraz w Collegium Civitas.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Architekt marki6900 zł7100 zł7300 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Partnerzy studiów

Zobacz także