Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 211 godzin
Ilość semestrów 2
Ilość miejsc 20
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • osób, które chcą nauczyć się budowania marki według najlepszych korporacyjnych praktyk;
 • osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, by móc samodzielnie zarządzać marką i / lub procesem tworzenia i wprowadzenia marki na rynek;
 • osób, które chcą podnieść swoje kompetencje by awansować i / lub przejść ze strony agencji na stronę klienta.
 • osób z agencji, które chcą zrozumieć budowanie marki we wszystkich jej aspektach, być bardziej skutecznym w pracy z klientami i rozumieniu ich pracy i potrzeb;
 • osób, które chcą być skuteczne w procesie budowania marki we wszystkich aspektach, które składają się na jej sukces.

Atuty

 • studia tworzone i prowadzone w 100 % przez praktyków i dla praktyków;
 • ten program to połączenie kompetencji świata korporacyjnego i agencyjnego, by zapewnić słuchaczom szeroką perspektywę i opanowanie umiejętności koniecznych do budowania marki we wszystkich jej aspektach;
 • zdobycie kompetencji i najlepszych praktyk wymaganych przy samodzielnym budowaniu marki przez duże korporacje międzynarodowe;
 • nabycie kompetencji wyznaczania kierunków rozwoju marki i celów oraz poznanie narzędzi do ich osiągnięcia i realizacji;
 • zdobycie umiejętności tworzenia silnych marek oraz budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej nowych marek i marek już istniejących;
 • połączenie teorii i praktyki od strony klienta i agencji;
 • zajęcia mają charakter warsztatowy, 90% zajęć to seminaria, treningi, case study, warsztaty, panele dyskusyjne.

Przesłanki i cele studiów

Kierunek „Architekt marki – uczymy budować silne marki” został stworzony z myślą o managerach, którzy chcą świadomie rozwijać siebie i swoją karierę według najwyższych standardów i najlepszych praktyk.
Studia te, jako pierwsze w Polsce, definiują kompetencje stanowiska osoby odpowiedzialnej za budowanie marki w strukturach firmy.
W każdej z firm zakres obowiązków osoby odpowiadającej za wyniki marki jest różny, tak samo jak zakres ich kompetencji. Jednak umiejętności osób zarządzających samodzielnie markami są różne. Potrzeba standaryzacji pracy brand managera przyczyniła się do stworzenia zupełnie nowego stanowiska: ARCHITEKT MARKI.
Definiując obszary określające silną markę, stworzyliśmy program edukacyjny dla osób, które chcą samodzielnie kreować je od podstaw. Rozumiemy, że podejście jednostronne, tylko od strony agencji lub tylko od strony korporacji nie pozwala na zbudowanie silnej marki. Dlatego program 'Architekt marki - uczymy budować silne marki' łączy świat agencji i korporacji w jedno.
Nasze studia podyplomowe uczą budować długotrwały sukces w stale rosnącym otoczeniu konkurencyjnym.
Kompetencje, jakich potrzebują przyszli architekci marki obejmują wszystkie aspekty zarządzania marką. Nie tylko te dotyczące płaszczyzny wizerunkowej, ale również maksymalizacji zysku.
Osoba samodzielnie budująca markę potrzebuje szerokich umiejętności, na przykład: analizy kondycji marki, wyznaczania celów marce, umiejętności tworzenia planów rozwoju marki, zarządzania rachunkiem zysków i strat, umiejętności współpracy z agencjami kreatywnymi, eventowymi, PR-owymi oraz domami mediowymi.
Po ukończeniu tego kierunku studiów, nasi absolwenci będą potrafili budować marki od podstaw oraz odczytywać mocne i słabe strony w istniejących już markach tak, by trwale budować ich przewagę na rynku, bez względu na kategorię. Są przygotowani do samodzielnego i skutecznego zarządzania marką niezależnie od tego, w jakiej branży będą pracować.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Opinie słuchaczy:

 • Program studiów na kierunku Architekt Marki dał mi dużą dawkę wiedzy i uporządkowania sposobu pracy, którą wykonuje w firmie. Marketing nigdy nie był mi szczególnie bliski, ale jako Dyrektor Handlowy nadzoruję prace marketingowe w firmie. Niesamowitym zaskoczeniem było dla mnie jak bardzo zagadnienia poruszane w trakcie studiów uporządkowały moją wiedzę i wspomogły dotychczasowe doświadczenie. Przejście przez cały proces wprowadzenia nowej marki na rynek – poczynając od badania rynku, kreacji produktu oraz jego wprowadzenia na rynek z uwzględnieniem planu marketingowego oraz finansowego – uczy kompleksowego podejścia do szeroko rozumianych działań marketingowych. Wykładowcy – praktycy, pracownicy najwyższego szczebla lub właściciele firm zajmujących się zagadnieniami strategii marketingowych, mający ogromne doświadczenie w pracy z najbardziej znanymi markami to bezsprzecznie największy atut kierunku. Ogromna ilość case study i pracy własnej studentów w trakcie zajęć była dla mnie bardzo wciągająca. Praca dyplomowa pisana w kilkuosobowych zespołach to także bardzo ciekawe doświadczenie, którego zwieńczeniem była ocena poparta bardzo merytoryczną informacją zwrotną komisji egzaminacyjnej. Polecam wszystkim pasjonatom marketingu lub osobom pragnącym rozwijać się w tym kierunku.

Iwona Studzińska, Dyrektor Handlowy, Etykiety.pl Etigraf 
Ukończyła IV edycję studiów podyplomowych Architekt Marki (2016/2017)

 • Studia w bardzo znaczący sposób wpłynęły na mój samorozwój. Spowodowały zmianę podejścia do wielu aspektów życia. Pozwoliły pozbyć się wielu barier i ograniczeń i odnaleźć nowe ścieżki, które w znaczący sposób odbiegają od dotychczasowych. Pozwoliły mi poznać techniki i narzędzia, które można stosować na wielu płaszczyznach. Sprawiły, że przeżyłam ogromną przemianę wewnętrzną, ponieważ pozwoliły mi spojrzeć z innej perspektywy na wiele aspektów mojego życia. Nabrałam dystansu i zupełnie zmieniłam perspektywę. Bardzo dobrze ułożony i przemyślany program. Kompetentni, zaangażowani prowadzący – praktycy- zatem dużo praktycznej wiedzy i ćwiczenia konkretnych umiejętności. Każdy wykładowca miał inną, ciekawą osobowość, stanowił odrębną inspirację. Od zawsze byłam zainteresowana tematem, jednak pogłębianie go w interakcji z innymi dało mi bardzo wiele, otworzyło bardziej umysł i pozwoliło na bieżąco weryfikować moje oczekiwania i nastawienie. Poza tym studia były okazją do poznania ciekawych i sympatycznych ludzi. W moim przypadku studia pozwoliły mi także poprawić moją polszczyznę (jestem Katalonką z Barcelony).
  To były moje pierwsze studia w języku polskim i jestem dumna, że dałam radę. Reasumując, jestem bardzo usatysfakcjonowana poziomem i doborem zajęć i... żałuję, że to już koniec, ponieważ studia te mogłabym jeszcze kontynuować.

Montserrat Gras Graupera, Właścicielka Gras Clinical Services & Research; Współwłaściciel i CEO Centrum Dr Ozimek.
Ukończyła IV edycję studiów podyplomowych Architekt Marki (2016/2017)

 • Zdecydowałam się na studia na kierunku Architekt Marki, ponieważ chciałam zdobyć kompetencje brand managerskie i lepiej poznać zakres prac na tym stanowisku (obecnie pracuję po stronie agencji).
  Studia okazały się trafnym wyborem. Pozwoliły mi usystematyzować moją dotychczasową wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania markami, popracować nad umiejętnościami z zakresu strategii. Dzięki praktycznej formie pracy podyplomowej mogłam lepiej poznać proces wprowadzania nowych marek na rynek i zmierzyć się z tym wyzwaniem pracując przez cały rok nad projektem w grupie, a następnie prezentując go przed komisją na obronie.
  Dużym atutem studiów jest kadra. Zajęcia prowadzone są przez wieloletnich praktyków – osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym. Przekazują wiedzę praktyczną w sposób zrozumiały i bazując na licznych case study.
  Polecam studia osobom, które planują pracę w marketingu i chciałyby poszerzyć obecne kompetencje lub usystematyzować już pozyskaną wiedzę w tym zakresie.

Agnieszka Dudzińska, Strategy & Client Service Manager, NuOrder
Ukończyła IV edycję studiów podyplomowych Architekt Marki (2016/2017)

 

 

 

Program

 • ROLA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARCHITEKTA MARKI
 • PROCES BUDOWANIA MARKI W OPARCIU O LEAN SIX SIGMA
 • WPROWADZENIE MARKI NA RYNEK OD STRONY KLIENTA
 • SEMINARIUM DYPLOMOWE
  Prowadząca: Małgorzata Lisowska (Architekt marki)
  Nowa definicja osoby samodzielnie budującej markę w strukturach firmy oraz zakres jej obowiązków i kompetencji. Wytłumaczenie na czym polega skuteczne budowanie marką w oparciu o Lean Six Sigma i zdefiniowanie roli Architekta marki w tym procesie. Jak budować przewagę konkurencyjną nowego produktu od pierwszego dnia wprowadzenia na rynek i marki już istniejącej. Markę budujemy procesowo, w cyklach. Dzięki tym zajęciom zrozumiesz jak trwale budować i wzmacniać przewagę marki, którą budujesz.
  • ZARZĄDZANIE RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT (P&L)
  Prowadzący: Robert Sobotnik (AkzoNobel) i Michał Rokosz (Partner w funduszu Venture Capital Inovo)
  P&L oraz jego zastosowanie w codziennej pracy Architekta Marki. P&L jest kluczowym narzędziem stosowanym przez menedżerów marketingu w celu analizy ekonomicznych skutków planowanych i podjętych działań rynkowych. Konstrukcja narzędzia a także nauka jego praktycznego działania. Jest to najważniejsze narzędzie, które pozwala na biznesowo świadome budowanie marki.
  • ANALIZA KONDYCJI MARKI
  Prowadzący: Robert Sobotnik (AkzoNobel) i Michał Rokosz (Partner w funduszu Venture Capital Inovo)
  Narzędzia marketingowe i zarządcze pozwalające na analizę kondycji oraz zidentyfikowanie silnych i słabych stron marki. Wyciąganie wniosków.
  • WYZNACZANIE KIERUNKÓW ROZWOJU MARKI
  Prowadzący: Robert Sobotnik (AkzoNobel) i Michał Rokosz (Partner w funduszu Venture Capital Inovo)
  Tworzenia planu aktywności w określonym horyzoncie czasowym. Przełożenie długoterminowych celów strategicznych na cele oraz ich wdrożenie we współpracy z innymi działami w firmie. Sposoby definiowania celów dla marki oraz ich operacjonalizacji pozwalającej na ich skuteczność po wdrożeniu.
  • STRATEGIA MARKI
  Prowadzący: Małgorzata Mejcher (DDB&tribal)
  Tworzenie marki – jej pozycjonowania i roli, dzięki której marka ma szansę znaleźć swoje miejsce na rynku i budować przewagę konkurencyjną, nieustannie rozwijając się i wzmacniając swoją pozycję. Umiejętność pisania briefu do agencji kreatywnych.
  • WPROWADZENIE MARKI NA RYNEK OD STRONY AGENCJI.
  Prowadzący: Sebastian Hejnowski (MSLGROUP)
  Złożony proces, który musi uwzględniać wiele aspektów i stron. Za zajęciach poznamy zagrożenia i szanse występujące w takim procesie. Słuchacze poznają również ogrom przedsięwzięcia i złożoność oraz współzależność poszczególnych procesów. Proces pokazany od strony agencji.
  • ZARZĄDZANIE MARKĄ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
  Prowadzący: Sebastian Hejnowski (MSLGROUP)
  Kryzys wizerunkowy. Symptomy kryzysu. Reagowanie w sytuacji kryzysu. Umiejętność zarządzenia sytuacją kryzysową, w której znalazła się marka.
  • ROLA DZIAŁU SPRZEDAŻY W BUDOWANIU SUKCESU MARKI
  Prowadząca: Iwona Choromańska
  Współpraca między działem Sprzedaży i Marketingu. Planowanie sprzedaży. Kanały sprzedaży. Budowanie dystrybucji. Budowanie marki w oczach klienta pośredniego tj. dystrybutora czy kupca. Rola działu sprzedaży w budowaniu sukcesu marki.
  • STRATEGIE CENOWE
  Prowadzący: Łukasz Taborski (Avon)
  Metody wyznaczania punktu cenowego. Powiązania ceny z rachunkiem zysków i strat oraz wpływem na wolumen sprzedaży. Cena jako punkt wyjściowy w pozycjonowaniu marki.
  • PLANOWANIE MEDIÓW
  Prowadzący: Jakub Zieliński (Mullenlowe Mediahub) i Alicja Pietraszewska (Publicis Media)
  Kanały dotarcia do konsumentów. Najważniejsze wskaźniki. Przygotowanie planu mediowego. Elementy skutecznego planu mediowego. Umiejętność pisania briefu do domu mediowego.
  • STRATEGIE DIGITAL
  Prowadzący: Jakub Zieliński (Mullenlowe Mediahub) i Alicja Pietraszewska (Publicis Media)
  Zdobycie wiedzy z zakresu przygotowania strategii aktywacji marki w Internecie. Poznanie wszystkich etapów niezbędnych do przygotowania lub oceny skutecznej strategii, przydatnych narzędzi oraz najczęściej popełnianych błędów. Pisanie briefu do agencji digital.
  • JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE BADANIA W REKLAMIE
  Prowadzący: Dr Piotr Łukasiewicz (Kantar Millward Brown) i Małgorzata Poławska (Kantar Millward Brown)
  Rodzaje badań na różnych etapach cyklu życia produktu. Najważniejsze wskaźniki. Analiza i wyciąganie wniosków. Umiejętność pisania briefu do agencji badawczej.
  • BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ
  Prowadząca: Joanna Malinowska – Parzydło (Personal Brand Institute)
  Zanim przejdziemy do zarządzania produktem czy usługą, zaczniemy od siebie jako marki. Projektowanie swojej marki osobistej i zapoznanie się z kluczowymi czynnikami sukcesu. Kiedy umiesz budować siebie, budowanie marki produktu i usługi będzie już dużo prostsze.
  • SKUTECZNY MANAGER
  Prowadzący: Stefan Golonka (były Prezes Zarządu Mondelez Polska)
  Co to znaczyć być skutecznym menadżerem i co sprawia, że odnosimy sukces w pracy. Postawy, które są uniwersalne dla skutecznego menadżera.
  • SEGMENTACJA
  Prowadząca: Beata Woszczyńska (ADEO / Leroy Merlin)
  Segmentacja rynku/ Sposoby budowania relacji z różnymi segmentami klientów oraz metody mierzenia ich efektów. Charakterystyka i najnowsze trendy programów lojalnościowych.
  • STORYTELLING W BUDOWANIU MARKI
  Prowadzący: Adam Pioch (Storyteller)
  Jak wyróżnić markę przy wykorzystaniu narracji w celu budowania przewagi rynkowej. Storytelling jako narzędzie do budowania marki.
  • PROCES TWORZENIA REKLAMY
  Prowadzący: Jakub Kubicki (PROPELLER FILM)
  Od briefu do oddania kaset emisyjnych. Etapy tworzenia reklamy telewizyjnej. Harmonogram. Współpraca z domem produkcyjnym.
  • CSR I JEGO ROLA
  Prowadząca: Zofia Bugajna – Kasdepke (MSLGROUP)
  Czym jest CSR, a czym nie jest i jaką rolę pełni w procesie budowania marki. Kiedy go wdrażać i jaką wartość ma dla marki.
  • ASPEKTY PRAWNE W PROCESIE BUDOWANIA MARKI
  Prowadząca: Magdalena Korol (Kancelaria Snażyk Granicki, Instytutu Prawa Mody)
  O czym musimy wiedzieć budując markę i jakich konsekwencji musimy być świadomi. O tym nie mówi się w firmach, jednak większość odpowiedzialności prawnej jest po stronie osoby odpowiedzialnej za markę, nie firmy. Niewiedza nie zwalnia nas z odpowiedzialności.
  • BUDOWANIE MARKI GLOBALNEJ
  Prowadząca: Dobromiła Błaszczyk (Contemporary Lynx Magazine)
  Proces budowania marki wygląda tak samo bez względu na kategorię i zasięg dystrybucji. Na przykładzie drukowanego czasopisma o sztuce, które promuje Polską sztukę na całym świecie, będziemy uczyć się procesu i narządzi wykorzystywanych w innych kategoriach produktowych. Przez co chcemy obalić mit, że każda kategoria jest wyjątkowo inna :)

Wykładowcy

Wykładowcy

No biogram available.

Małgorzata Lisowska

Od 2011 pracuje jako architekt marki. Zajmuje się doradztwem w zakresie budowania marek produktów i usług oraz marki osobistej. Prowadzi warsztaty, wykłada. Karierę zawodową rozpoczęła w programie managerskim prawdopodobnie najlepsi w Carlsberg Polska w 2007 roku. Przygotowała markę Kasztelan Niepasteryzowne do ogólnopolskiej ekspansji i zarządzała nią doprowadzając do TOP 10 marek piwnych (w ujęciu wartościowym) w ciągu kilku miesięcy od jej wprowadzenia. W 2011 z sukcesem wprowadziła z powrotem na rynek markę Frugo. Później pracowała w agencji reklamowej jako strateg. W 2011 jako pierwsza w Polsce, zdefiniowała kompetencje osoby zarządzającej marką. Na ich podstawie stworzyła autorski program studiów podyplomowych architekt marki – uczymy budować silne marki. Pierwsza edycja odbyła się w 2012. Jest kierownikiem tego kierunku.
W 2014 została wybrana do "Mentoring & Innovation Leadership Program for Polish Women Entrepreneurs" przez organizację Vital Voices Poland. Od 2007 związana z organizacją Toastmasters International, w której dwukrotnie została wyróżniona Leadership Excellence Award. Autorka programu edukacyjnego bizneSztuka – budujemy pomosty, który ma na celu łączenie świata sztuki i biznesu by w pełni wykorzystać osobisty potencjał w procesie budowania marki osobistej. Posiada certyfikat Lean Six Sigma Black Belt.
Małgorzata obecnie pracuje w Szanghaju. Jest również w trakcie kursu MBA na Uniwersytecie JiaoTong w Szanghaju.

 

 

Sylwia Bilska

Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzająca PayU na Europę Środkową. Dynamiczny i doświadczony lider biznesu, odnosząca sukcesy zarówno w zarządzaniu kompleksowymi i strategicznymi zagadnieniami biznesu, jak i egzekucją P&L na poziomie pojedynczego kraju i grupy krajów. Posiada 15-letnie doświadczenie w obszarze dóbr konsumenckich, branży eCommerce oraz usług B2B i B2C, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Przez ostatnie 10 lat pracowała na stanowiskach C-level w działach marketingu, sprzedaży i strategii. Doświadczenie zdobywała zarówno w firmach działających lokalnie, jak i spółkach z listy 100 największych na arenie międzynarodowej. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, a także European Executive MBA. Obecnie Dyrektor Zarządzająca PayU na Europę Środkową odpowiedzialna za obszar marketingu i sprzedaży. Wcześniej jako Dyrektor Marketingu PayU na Europę Środkowo-Wschodnią budowała wartość spółki i marki PayU, która jest liderem płatności elektronicznych i częścią grupy Naspers - jednej z 10 największych firm eCommerce na świecie. Z sukcesem przeprowadziła globalny proces rebrandingu PayU w 16 krajach. Promuje zmiany i zachowania nastawione na innowacyjne rozwiązania, rozwój biznesu oraz osiąganie wyników finansowych.Poprzednio tworzyła strategię i odpowiadała za rezultaty takich marek jak AVON, Philip Morris, Oriflame czy Ad Agencies. Życiowe motto: 'If it is to be it is by me'.

Dobromiła Błaszczyk

Historyczka Sztuki, współzałożycielka organizacji Contemporary Lynx i redaktorka naczelna Contemporary Lynx Magazine.

Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2009-2015 pracowała w Galerii Starmach (Kraków) jako kurator, organizacja aukcji, targów sztuki, wydawanie katalogów, obsługa i kontakt z kolekcjonerami; badania nad polską sztuką XX w. Kuratorka wystaw i projektów artystycznych m.in. : Marian Warzecha, Galeria Piekary; Benjamin Bronni, Mateusz Szczypiński; galeria lokal_30, Warszawa i Galerie Parrotta Contemporary Art, Stuttgart; projekty Karoliny Kowalskiej, Juliana Tomaszuka w ramach I edycji festiwalu Art Boom, Kraków. Od 2013 prowadzi gościnne spotkania i wykłady: wydział Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim; Rynek sztuki i antyków — Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego; Galeria Calvert 22 w Londynie; Bunkier Sztuki Kraków; Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jej teksty ukazały się m.in. w Contemporary Lynx Magazine, EXIT, Format, Artpunkt, Nowa Dekada Krakowska, Dekada Literacka, ArtPapier.

Sebastian Hejnowski

Dyrektor Zarządzający agencji Ciszewski MSL oraz COO MSLGROUP Poland. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w konsultingu i komunikacji marketingowej. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie komunikacji kryzysowej. Strategicznie doradzał w zakresie kreowania wizerunku wielu firm m. in. SABMiller, Carrefour, LG, Carlsberg, ITI Neovision, Eurozet. Nadzorował pracę agencyjnych zespołów projektowych przy wprowadzaniu na rynek takich marek jak platforma cyfrowa n, Ryanair czy Mobilking. Jest czynnie zaangażowany w prace Związku Firm Public Relations oraz jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Prywatnie pasjonat podróży, odwiedził ponad 70 krajów świata. Interesuje się kulturą, geografią i ekonomią.

Iwona Choromańska

Od 1995 roku rozpoczęła  przygodę z branżą farmaceutyczną. Zaczęła od Przedstawiciela Handlowego do Dyrektora Handlowego w wielu korporacjach jak i firmie prywatnej. Jej doświadczenie to GSK, Polphamra, Pliva (obecnie Teva), ratiopharm (obecnie Teva) i hurtownia farmaceutyczna Profarm. Jest zwolenniczką zasady "co nas nie zabije to nas wzmocni", a więc nie boi się każdych wyzwań czy doświadczeń. Dzięki ciekawości poznała każdy poziom i każdy profil branży farmaceutycznej. Z zamiłowania coach a największe wyzwanie to wychowanie syna na dobrego człowieka. Dla siebie chodzi do teatru i na masaże.

Stefan Golonka

Do 2012 Prezes Zarządu Kraft Foods Polska S.A. dołączył do Kraft Foods Polska w 1992 r. i w roku 1994 został dyrektorem zarządzającym polskiej części biznesu. W Kraft Foods pracował w Sprzedaży, Marketingu i zarządzał także polskim oddziałem firmy, w tym kluczowymi przedsięwzięciami prowadzącymi do rozwoju firmy w Polsce, która z firmy rozpoczynającej od sprzedaży kawy Jacobs urosła do pozycji kluczowego gracza w branży spożywczej, lidera w kategorii kawy, słodyczy czekoladowych i ciastek markowych w Polsce. Zanim rozpoczął pracę w firmie Kraft Foods, spędził 17 lat w firmie Agros, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora handlowego. Poza pracą zawodową w Kraft Foods, brał aktywny udział w inicjatywach stowarzyszeń i organizacji branży spożywczej, takich jak CAOBISCO czy ECR Polska, gdzie pełnił m. in. rolę Wiceprezydenta reprezentującego Producentów. Od 1997 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu POLBISCO ? Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych.

Jakub Kubicki

Producent filmów reklamowych. Od 1996 pracuje w branży reklamowej. Początkowo związany Stillking Films, następnie Graffiti Film. Od 2007 roku kieruje i rozwija studio filmowe Propeller Film jako właściciel oraz Prezes Zarządu. Przez te wszystkie lata współpracował między innymi z agencjami reklamowymi: Red8 Advertising, Upstairs, Young & Rubicam, NOS BBDO, DDB, G7, JWT, Ad Fabrika, FCB, McCann Ericksson, Publicis, Euro RSCG, GREY, Saatchi & Saatchi, DemoEffective Launching, Pahnke markenmacherei oraz klientami: AmRest (Pizza Hut, KFC), Carlsberg (Harnaś, Okocim, Kasztelan), Eurobank, PZU, Mokate, Maspex (Tymbark), US Pharmacia (APAP, Ibuprom, Gripex), Danone. Jego doświadczenie mierzone jest w setkach zrealizowanych produkcji zarówno w kraju jak i za granicą. O dwóch tematach może mówić bez końca - produkcja filmowa i latanie.

Magdalena Korol

Adwokat/Partner Zarządzający w Kancelarii IP Legal Adwokaci i Radcowie Prawni. Specjalizuje się w dziedzinie Fashion Law (Prawo Mody), w ramach której kompleksowo doradza przedsiębiorcom działającym w branży odzieżowej, m. in. producentom, pośrednikom, sprzedawcom hurtowym i detalicznym, jak również podmiotom kreatywnym, w tym: projektantom, stylistom, organizatorom pokazów mody, agencjom reklamowym i modelingowym, fotografom oraz grafikom. Autorka serwisu "Prawo w modzie". Reprezentuje Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi. Ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących polskich i zagranicznych kancelariach prawnych (m.in. Weil, Gotshal & Manges). Posiada praktykę w zakresie negocjacji i kierowania zespołami ludzkimi. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Szkoły Praw Własności Intelektualnej przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Krakowie. Od 2011 roku adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Prywatnie wielka fanka kitesurfingu i wakeboardingu.

Prof. Dominika Maison

Profesor psychologii, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, autorytet w dziedzinie psychologii konsumentów oraz badań społecznych i marketingowych. Prowadzi badania naukowe z zakresu nieświadomych postaw konsumenckich, postaw i zachowań finansowych oraz marketingu społecznego. Od lat łączy pracę naukową z praktyką badań konsumenckich. Założycielka firmy badań marketingowych Dom Badawczy Maison specjalizującej się w badaniach strategicznych. Współpracuje jako ekspert w tworzeniu wielu kampanii społecznych (min. dla Fundacji Kronenberga, NBP, agencji Telescope). Autorka wielu publikacji na temat współczesnych konsumentów, min. "Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta" (PWN, 2010), "Polak w świecie finansów" (PWN 2013) oraz "Psychologia konsumenta" (PWN 2014). W latach 2003-2007 prezes PTBRiO (Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii), obecnie przedstawiciel na Polskę organizacji ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research).

Małgorzata Majcher

Business Director i Senior Strategic Planner w agencji DDB&tribal.
Od przeszło 10 lat pracuje w agencjach reklamowych, gdzie przeszła "spacer stratega", czyli od bycia reseracherem, juniorem, "regularem", seniorem, po zostanie Business Directorem. Od kilku lat prowadzi zespół odpowiedzialny za holistyczną obsługę marki McDonald's, w którym promuje strategię poznania strategii marki. Dzięki temu zdobyli klika nagród EFFIE, KTR, Cannes Lions, etc, oraz record świata w kampanii na Instagramie.
Jest doktorem psycholgii. Lubi stawiać diagnozy - czy to jeśli chodzi o komunikacje, czy chodzi o business klienta.  Dobrze jest wiedzieć jaki jest problem - bez diagnozy problemu strategia to tylko ładne słowo. Kariera jako strateg 2005 - 2009 - Publicis, od 2009 - DDB&tribal. Klienci, z którymi pracowała: Coca - Cola, Nestle, Blend-a-Med, Philips, Philips AVENT. Klienci, z którymi pracuje obecnie: McDonald's, MARS (pet food)
Od 2008 roku prowadzi zajęcia "Exprimental Psychology" na Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii. Również na tym rodzimym wydziale prowadziła przez kilka lat zajęcia z "Insightu" i z "Nowych kanałów komunikacji" na Studiach podyplomowych Psychologia Reklamy. Lubi jazdę konną, długo chodzić po lesie, Totoro.

Joanna Malinowska - Parzydło

Praktyk biznesu z 20 letnim stażem w strategicznej komunikacji, następnie dyrektor personalny w polskich mediach. Doradca w zakresie zarządzania marką osobistą, komunikacji, przywództwa oraz budowania kultury firm wokół wartości. Prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji w Polsce. Zaproszona do grona 50 najlepszych dyrektorów HR przy Komisji Europejskiej. Po latach spędzonych w korporacjach, z sukcesem rozwija własną firmę Personal Brand Institute.

Blogerka ?Jesteś Marką?, publicystka harvardzkiej blogosfery. Autorka książki ?Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą? oraz licznych publikacji eksperckich.

 Mentor i Executive Coach. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Twórca think tanku HR Influencers. Wykładowca akademicki MBA.  Mama Jaśka i Olka.

Jan Namedyński

Szef działu digital w Avon Polska. Praktyk z 14 letnim doświadczeniem w emarketingu. Przez 11 lat pracował w agencjach interaktywnych na wszystkich frontach internetowej wojny, ostatnio jako partner i szef strategii. Twórca plfoto.com i współtwórca autobuser.pl. Do niedawna odpowiedzialny za digitalowe strategie dla największych marek, od FMCG przez farmację do branży budowlanej.

Alicja Pietraszewska

Specjalista w obszarze komunikacji marketingowej. Początkowo związana z Universal McCann, obecnie Senior Communications Manager w Starcom MediaVest Group. Od trzech lat prowadzi zespół specjalistów planujących strategie komunikacji we wszystkich rodzajach mediów. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze klientów m.in. z branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej, finansowej, handlowej, mediowej, budowlanej, chemicznej. Absolwentka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie pasjonatka dalekich podróży

Magdalena Pobikrowska

Z branżą mediową związana od 2011 roku.Doświadczenie w pracy z klientem zdobywała pracując w agencji PR. W Value Media jest od początku 2012. Od 2013 uczestnik prestiżowego programu Google Polska AdWords Certified Trainer - jedną z 17 Certyfikowanych Trenerów AdWords w Polsce. W swojej karierze współpracowała zarówno z największymi polskimi reklamodawcami, takimi jak Tchibo, Netia czy Neckermann, ale także aktywnie współuczestniczyła przy tworzeniu dziesiątek mniejszych, rozliczanych za efekt kampanii dla branży m.in. deweloperskiej, finansowej, ubezpieczeniowej, informatycznej. W ostatnim czasie zajmuje się, między innymi, obsługą kampanii SEM dla firmy Netia, a także działaniami PPC dla firmy Tchibo. W swoich kampaniach wykorzystuje potencjał i możliwości Double Click, szczególnie Double Click Search i Double Bid Manager. Jest członkiem grupy SEM w IAB. Jej wysokie umiejętności są potwierdzone certyfikatami Google AdWords (GCP) i Google Analytics (GAIQ).

Michał Rokosz

Konsultant w McKinsey & Company z kilkuletnim doświadczeniem w działach marketingu największych międzynarodowych firm. Jako marketer pracował w branży finansowej, spożywczej oraz chemicznej. W ciągu ostatnich kilku lat zarządzał wieloma znanymi markami tj: proszek E, Kokosal, Carte Noire, Kropla Beskidu, Powerade. Koordynował wprowadzenie na rynek wielu nowych produktów, od konceptu "na kartce papieru" do finalnego produktu na półce. Produkty te odniosły znaczące sukcesy rynkowe i zostały wyróżnione nagrodami m.in. "Laur Konsumenta" i "Produkt Roku". Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Robert Sobotnik

Z zawodu i zamiłowania praktykujący marketer z zacięciem naukowym. Od kilku lat aktywny zawodowo Brand Manager z doświadczeniem zdobytym w największych światowych koncernach spożywczych (Nestlé, Kraft Foods) oraz aktualnie chemicznym - AkzoNobel, w których odpowiadał za tworzenie i implementację strategii marketingowych, m.in. dla marek Prince Polo, Nobiles, 3Bit, Manhattan.  Koordynował procesy wdrażania nowych produktów i kampanie reklamowe, m.in. nagrodzone nagrodą EFFIE przyznawaną za efektywność, a także nominowane do Mixx Awards za innowacyjność działań internetowych. Magister kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy SGH. Autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących rentowności i efektywności marketingu, a także wpływu strategii marketingowych na budowę wartości przedsiębiorstwa.

Katarzyna Stefaniak

Konsultant strategicznym i organizacyjnym. Posiada 22 letnie doświadczenie w sprzedaży B2B. Przeszła całą ścieżkę od regionalnego menadżera sprzedaży do dyrektora rozwoju biznesu i sprzedaży w 5 krajach w branży ICT w firmach Lucent Technologies i Alcatel-Lucent. Zainteresowania procesami operacyjnymi oraz kulturą korporacyjną rozwijała realizując projekty w firmie Deloitte. Obecnie współpracuje z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego doradzając firmom takim jak: Zelmer, ProfiM, Furnico, Elzab oraz tworzy autorskie warsztaty i szkolenia miedzy innymi dla HP. Od lat działa jako mentor dla organizacji Youth Business Poland.

Łukasz Taborski

Menedżer specjalizujący się w budowaniu w organizacjach kompetencji analitycznych i revenue management. Od 2009 r. związany z Avon, liderem rynku kosmetycznego w Europie, gdzie stworzył regionalny zespół zajmujący się strategią cenową na obszarze Central & Eastern Europe. Obecnie Senior Manager odpowiedzialny za strategię cenową w regionie Europe, Middle East & Africa, w tym strukturę cenową szerokiego portfela Avon, procesy ustalania cen i analitykę cenową w kilkudziesięciu krajach.  Od początku kariery koncentruje swoje zainteresowania wokół efektywnego zarządzania ceną --zdobywając w tym zakresie doświadczenie w różnych organizacjach (Procter &Gamble, Carlsberg, Avon). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Prywatnie spędza mnóstwo czasu nad fotografią portretową.

Beata Woszczyńska

Od wielu lat manager w Leroy Merlin Polska. Dba o relacje firmy i działania sklepów z klientami, budowane m.in. dzięki Programowi Lojalnościowemu DOM. Całe jej zawodowe życie związane jest z marketingiem, sprzedażą i komunikacją. Pierwszą pracę podjęła w Pol-Kaufring, firmie będącej wyłącznym dystrybutorem kosmetyków Laboratoires Garnier Paris. Kolejne doświadczenia i kontakty zawodowe zdobywała w Paryżu w siedzibie L`Oreal. Następnie tworzyła podstawy działalności 3Swiss w Polsce. Pracowała też w firmie outdoorowej Clear Channel Communication, gdzie przez pięć lat była dyrektorem sprzedaży. Znajomość branży mediów i wiedzę z marketingu wykorzystała później pełniąc funkcję rzecznika prasowego i pełnomocnika zarządu ds. marketingu strategicznego w sieci salonów EMPiK. Realizację hasła Empiku: "Pełna kultura" poprzez popularyzowanie kultury trafiającej zarówno do szerokiego grona odbiorców, jak i tej niszowej, uważa dotychczas za swój duży sukces. Dziesiąty rok związana z Leroy Merlin, gdzie jest odpowiedzialna za marketing relacyjny, badania, politykę usług. Była także odpowiedzialna za rozwój Internetu oraz kontakt z mediami.

Jakub Zieliński

Od 9 lat związany z branżą mediową. Obecnie Strateg w LOWE Media, wcześniej przez 7 lat związany z domem mediowym Universal McCann. Doświadczenie w branży zdobywał pracując dla największych i najbardziej innowacyjnych reklamodawców na Polskim rynku. Założyciel oraz jeden z głównych prowadzących zajęcia w ramach UM Academy - ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla osób zajmujących się zawodowo planowanie kampanii mediowych. Wielokrotnie nominowany do nagród branżowych, w ostatnich latach zdobywca srebrnego EFFIE oraz reprezentant Polski w międzynarodowym konkursie Young Cannes Media Lions. Prywatnie propagator i wielbiciel nowych technologii oraz mediów społecznościowych.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Architekt marki6900 zł7100 zł7300 zł
 • 10% przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń  oraz spełnienie wymogów rekrutacyjnych tj. złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie.

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT
Centrum Kształcenia Podyplomowego

Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów