Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 187 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia 13 październik
Nowa rekrutacja już od maja!

Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy

Opis studiów

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych zarządzających obszarem zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy, osób wiążących swoją przyszłość zawodową lub w codziennej pracy realizujących zadania z obszaru Compensation & Benefits HR.

Praktyczna wiedza przekazywana podczas zajęć oraz umiejętności rozwijane w toku studiów stanowią zarówno wsparcie merytoryczne jak i wpływają na budowę przewagi konkurencyjnej dla osób specjalizujących się w obszarze wynagrodzeń.

Studia w szczególności przeznaczone są dla:

 • Specjalistów i Ekspertów zarządzania wynagrodzeniami
 • Biznes Partnerów HR
 • Menedżerów Zarządzania Wynagrodzeniami/ Compensation & Benefits
 • Konsultantów i doradców biznesowych specjalizujących się w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Dyrektorów i Kierowników personalnych

Atuty

  • Pierwsze, a zarazem jedyne na polskim rynku studia z zakresu Compensation & Benefits, których unikatowy program opracowany został we współpracy z wybitnymi menedżerami i ekspertami zarządzania wynagrodzeniami;
  • Gwarancją sukcesu jest kadra wykładowców składająca się z uznanych na rynku praktyków, akademików posiadających doświadczenie w biznesie oraz przedstawicieli firm partnerskich nastawionych na nauczanie oraz przekazywanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań;
  • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz poznanie wiodących praktyk i trendów rynkowych;
   w zakresie zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy;
  • Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi, metod i technik wspierających zarządzanie wynagrodzeniami i wynikami pracy;
  • Zajęcia w formie interaktywnych konwersatoriów oraz warsztaty z praktykami dostosowane do specyfiki różnych branż i specjalizacji słuchaczy;
  • Gwarancja kapitału relacji.

   Przesłanki i cele studiów

    Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy adekwatnie do potrzeb słuchaczy. Absolwenci będą mogli zdobyć, usystematyzować i rozwijać wiedzę w zakresie najnowszych modeli, metod i narzędzi zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy. Otrzymają również dostęp do najlepszych praktyk rynkowych, których poznanie wzmacnia fundamenty wiedzy i umiejętności słuchaczy zdobyte podczas dotychczasowego kształcenia oraz w toku rozwoju kariery zawodowej. Program i sposób realizacji zajęć pozwala na wyjście poza utarte schematy myślenia i działania oraz zdobycie nowych inspiracji i odkrycie nowych możliwości rozwoju. Dodatkowym celem i przesłanką dla uruchomienia studiów jest propagowanie wiedzy i dzielenie się dobrymi praktykami zarządzania wynagrodzeniami i wynikami pracy na rynku oraz budowa marki zawodu Compensation & Benefits Professional.

     Organizacja zajęć:

      • Studia trwają dwa semestry.
      • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.
      • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego i obrona projektu.
      • Warunki zaliczenia każdego modułu kształcenia ustalane są przez koordynatora modułu w porozumieniu z wykładowcami prowadzącymi poszczególne zajęcia.

       Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
       Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
       Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

       Program

       MODUŁ PODSTAWOWY

       Wstęp do budowy systemów wynagrodzeniowych

       • Nowoczesne systemy motywacyjne i idea wynagradzania;
       • Strategia organizacji i role organizacyjne;
       • Zarządzanie wynagrodzeniami i wynikami pracy;
       • Opis stanowiska podstawą budowy rozwiązań HR;
       • Proces budowy i filary systemu wynagrodzeń;
       • Model Total Rewards.

       Przegląd metod wartościowania i budowa taryfikatora

       • Przegląd metod wartościowania stanowisk pracy;
       • Budowa taryfikatora.

       Polityka płacowa i odniesienie do rynku

       • Benchmarking płac i komercyjne raporty płacowe;
       • Jak definiujemy politykę płac w przedsiębiorstwie;
       • Polityka płac całkowitych vs zasadniczych;
       • Projektowanie rynkowych siatek/tabel płac zasadniczych.

       Zarządzanie Wynikami Pracy

       • Idea i proces zarządzania wynikami pracy;
       • Trendy w zarządzaniu wynikami pracy;
       • Zarządzanie wynikami pracy a zarządzanie wynagrodzeniami.

       Budowa systemów wynagrodzeń zmiennych i benefitów

       • Budowa systemu płac zmiennych;
       • Budowa systemu premiowego w oparciu o techniki MBO (warsztat);
       • Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla różnych grup zawodowych;
       • Rosnąca rola świadczeń pozapłacowych w zarządzaniu wynagrodzeniami.

       Utrzymanie systemów wynagrodzeniowych

       • Procedury utrzymania systemów wynagradzania;
       • Regulaminy i układy zbiorowe;
       • Przeglądy wynagrodzeniowe;
       • Mechanizmy zmian wynagrodzeń;
       • Zarządzanie budżetem wynagrodzeń;
       • Negocjacje ze związkami.

       MODUŁ SPECJALISTYCZNY

       Rynkowe praktyki projektowania nowoczesnych systemów wynagrodzeń i rola C&B w tworzeniu nowoczesnego środowiska pracy

       • Total Rewards w praktyce;
       • Nowoczesne rozwiązania benefitowe i budowanie employee experience;
       • Broadbanding w "zwinnych" organizacjach;
       • Ewolucja roli C&B;
       • Narzędzia IT w pracy C&B;
       • Trendy rynkowe w zarządzaniu wynagrodzeniami.

       Metody wartościowania stanowisk pracy

       • Przegląd wybranych metod wartościowania (warsztat – Hay Group, Mercer, Willis Towers Watson, metody całościowe wartościowania);
       • Klasyfikacja stanowisk  do predefiniowanego taryfikatora.

       Dostosowanie systemów wynagrodzeniowych do zachodzących zmian

       • Modyfikacje systemów wynagrodzeniowych (upraszczanie, poprawa konkurencyjności, zmiany składników płacowych);
       • Budowa systemów premiowych dla różnych grup zawodowych;
       • Budowa długoterminowych programów motywacyjnych (LTI).

       Regulacje prawne w systemach wynagrodzeniowych – praktyka stosowania

       • Ustawa kominowa;
       • Dyrektywy unijne;
       • Ustawa o jawności życia publicznego;
       • PPE/PPK;
       • Ustawa o związkach zawodowych;
       • Kontrakty ekspackie.

       Sztuka komunikacji zmian w zasadach wynagradzania

       • Strategia i plan komunikacji zmian wynagrodzeń;
       • Total Rewards Statement;
       • Wdrożenie zmian;
       • Puls check;
       • Budowanie zaangażowania pracowników.

       Warsztaty tematyczne i sesje inspiracyjne

       • Warsztaty tematyczne – kafeteria;
       • Z Zarządem przy wspólnym stole.

       Seminarium dyplomowe i egzamin dyplomowy

       Wykładowcy

       Paweł Baka

       Współautor programu

       Od kilkunastu lat pracuje w funkcji HR w globalnych organizacjach. W Philips od 2016 na stanowisku Head of Rewards CEE, kreuje strategię wynagradzania i motywowania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wspiera menedżerów w budowaniu zaangażowanego i zorientowanego na wyniki zespołu. Wcześniej pracował w Micosoft. Jako HR Manager, przygotowywał i wdrażał strategię rozwoju kapitału ludzkiego w powierzonych segmentach Microsoft oraz budowaniu Great Place to Work. Koordynował szkolenia i programy rozwojowe kluczowych kompetencji dla kadry pracowników i menedżerów na poziomie CEE. W Microsoft, kierował także zespołem wdrażającym standardy operacji HR, jakości procesów HR oraz polityki comp & ben. W firmie Reckitt Benckiser, rozwijał Graduate Development Program, prowadził projekty HR dla kadry menedżerskiej oraz kierował zespołem comp & ben w regionie CEE, Rosja & Turcja.

       Pasjonat nowych technologii i praktyk wykorzystujący nowoczesne rozwiązania w pracy HR. Trener biznesu. Certyfikacja TTI Success Insights/ DISC. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR. Absolwent psychologii na UKSW oraz trenera biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Zaangażowany społecznie w wiele inicjatyw, ale jego największą pasją jest rodzina.

       Michał Chodkowski
       Adwokat, partner

       Współautor programu

       Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Od 2006 roku doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i dotyczy w szczególności przygotowywania dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów z zakresu prawa pracy. Doradza pracodawcom między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, między innymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę i sprawach związanych z zakazem konkurencji.

       Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy. Prowadzi również wykłady na Uczelni Łazarskiego, w tym wykłady zatytułowane „Zarządzanie procesami HR versus prawo pracy” na studiach Executive MBA for Human Resources Professionals. Program jest skierowany do dyrektorów personalnych oraz innych osób zajmujących się zarządzaniem kapitałem ludzkim.

       Jest członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan. Jest również członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR.

       Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej zapewniając stałe doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia, prawa konsumenckiego i innych aspektów prawnych dotyczących branży sprzedaży bezpośredniej. Od lutego 2016 r. pełni funkcję Krajowego Administratora Kodeksu PSSB.

       Jest rekomendowany w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy przez międzynarodowe wydawnictwo Expert Guides Rising Stars od 2015 r.

       dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
       Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia

       Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. 

       Dyrektor programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownik wielu certyfikowanych programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej.

       Inicjatorka i liderka Sektorowej Radą ds. Kompetencji w Ochronie Zdrowia.

       W latach 2016, 2017 i 2018 znalazła się w pierwszej dziesiątce „Listy Stu" – zestawienia osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia. Ranking tworzony jest przez Puls Medycyny.

       Joanna Liksza

       Kierownik merytoryczny studiów, współautor programu

       Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Trenerka biznesu. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR i lider Klubu Compensation and Benefits PSHR. Współpracuję z grupą TPA, gdzie pełni rolę  HR Advisor.

       Specjalizuje się w zarządzaniu efektywnością organizacji, wynagrodzeniach oraz  budowie, organizacji i transformacji działów HR. Prowadzi badania oraz buduje programy rozwoju kapitału zdrowia w organizacjach. Systemy wynagrodzeniowe tworzyła m.in. w Styropol Sp. z o.o. (lider branży styropianowej w Polsce), Presspublica Sp. z o.o. (wydawcy „Rzeczpospolitej”, „Parkietu” i „ Życia Warszawy”) oraz w ABC Data S.A. (wiodący dystrybutor sprzętu i rozwiązań IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej).

       Magdalena Miąsek

       Współautor programu

       Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w instytucjach finansowych krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w obszarze Human Resources w zakresie kształtowania polityki personalnej oraz świadczeń płacowych i pozapłacowych, zarządzania projektami HR wspierającymi biznes, planowania i monitorowania kosztów osobowych, szkoleniowych, rekrutacyjnych, rozwojowych oraz efektywności, zaangażowania i poziomu zatrudniania.

       Członek Klubu Compensation & Benefits przy Polskim Stowarzyszeniu HR.

       Trenerka biznesu w zakresie zagadnień HR miękkiego i twardego.

       Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

       Agnieszka Mrówka

       Kierownik merytoryczny studiów, współautor programu

       Ekspert w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów związanych w wprowadzaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania w organizacjach z różnych branż i sektorów. Profesjonalny audytor personalny posiadający doświadczenie w opracowywaniu i operacjonalizacji strategii i polityki personalnej, opracowywaniu i implementacji rozwiązań w zakresie budowania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników, przywództwa, różnorodności i mobilności pracowników, jak również zarządzania wiedzą i budowania systemów motywacyjnych.

       Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie doradczej PwC. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych, współautor kierunków studiów magisterskich, MBA oraz podyplomowych oraz Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego i Eksperckiej Rady Konsultacyjnej Uczelni Łazarskiego. 

       Piotr Sierociński

       Współautor programu

       Dyrektor Generalny HRM partners S.A. - wiodącej polskiej firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz benchmarkingu płac. Od ponad 28 lat czynnie zajmuje się problematyką HR. W tym czasie brał udział / kierował ponad 300 projektami - głównie z zakresu budowy systemów motywacyjnych oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Jest częstym uczestnikiem konferencji branżowych z zakresu HR oraz komentatorem rynku pracy i usług HR.

       Od 2005 roku odpowiedzialny za zarządzanie HRM partners S.A. i koordynację projektów doradczych. Specjalizuje się w doradztwie płacowym, strategii i transformacji funkcji HR. Z branżą HR związany od roku 1990. Przez ponad 5 lat był szefem personalnym dużej firmy produkcyjnej. Od 1996 roku działa w konsultingu, m.in. w Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte. Wcześniej przez ponad 8 lat pracował jako informatyk.

       Wybrani klienci: Grupa PGE, BGK, Grupa Orlen, Grupa Lotos, Grupa Apator, GEFCO, BIK/BIG Info Monitor, Grupa VIVE, Ista, Ambra, Urząd m.st. Warszawy, MPO, Arcelor Mittal

       Piotr Cwalina
       Partner WNCL

       Ponad 20lat pracy w HR w rolach Dyrektora Personalnego oraz Szefa Wynagrodzeń w Polsce i zagranicą. Przez pierwsze 10 lat pracował jako konsultant w renomowanych firmach doradczych Neumann, PwC, IBM, Hay Group związany z doradztwem w obszarze C&B dla wielu branż. W roku 2006 wiąże się z branżą FMCG i przez następne 10 lat pracuje dla Grupy Heineken, początkowo w Polsce, a następnie w centrali w Amsterdamie w roli Global C&B Managera, a następnie Regional HR Menedżera dla funkcji Komercyjnej w Europie Zachodniej. Po powrocie do Polski, jako Dyrektor Personalny, zajmuje się otwarciem biura dla firmy z sektora BPO w Gdańsku, a potem zarządzaniem funkcją HR w branży logistycznej i również dla niej zaprojektowanie wszystkich kluczowych procesów zarządzania ludźmi. Jego prawdziwą pasją jest aktywna praca z biznesem, dobre rozumienie strategii biznesowej i jej tłumaczenie na działania HR. Wielki pasjonat modelu HR Business Partneringu. Ze względu na doświadczenia zarówno w obszarze wynagrodzeń jaki i pełnej funkcji HR ma unikalną w HR umiejętność łączenia twardego HR, opartego na liczbach i faktach, z miękkim skupionym na rozwoju i talentach.

       Sylwia Gołębiowska

       menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze zarzadzania kapitałem ludzkim i wsparcia sprzedaży zdobytym w dużych, międzynarodowych firmach. Specjalizuje się w budowaniu strategii wynagrodzeń, zarządzania wynikiem pracy i zwiększaniu efektywności pracy. Odpowiadała między innymi za realizację strategii HR pełniąc rolę HR Managera, za wdrożenie Polityki Wynagrodzeń na rynkach Europy środkowo-wschodniej i w Meksyku pracując w Wielkiej Brytanii na stanowisku Reward Managera w International Personal Finance. Od września 2015 roku związana z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Grupa Santander) gdzie odpowiada za rozwój szeroko rozumianej strategii wynagrodzeń i budowanie doświadczenia pracownika. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim, jak również jest absolwentką Oxford Brookes University z tytułem Executive MBA.

       Krzysztof Gugała
       MBA

       Dyrektor Działu Talenty i Wynagrodzenia w Willis Towers Watson Polska - międzynarodowego lidera m.in w doradztwie w zakresie płac i świadczeń, wcześniej wyłączny polski przedstawiciel Towers Watson Data Services w Polsce.

       27 lat pracy w branży HR, łączy perspektywę doradcy, eksperta i menedżera.

       Ponad 20 lat doświadczeń w realizacji projektów wartościowania stanowisk, w tym dla firm produkcyjnych, usługowych, transportowych,  mediów, high tech.

       Autor metody wartościowania dla służby cywilnej, jednostek samorządowych, instytutów naukowych i polskich oddziałów firm międzynarodowych, głównie o profilu produkcyjnym.

       Certyfikowany przez Willis Towers Watson konsultant metody Global Grading System. Autor wielu strategii, polityk płacowych i taryfikatorów wynagrodzeń. Autor i prowadzący badania rynku wynagrodzeń dla wielu sektorów.

       Posiada znaczące doświadczenie we współpracy z partnerami społecznymi, realizując projekty płacowe.

       10 lat doświadczenia w kierowaniu radami nadzorczymi.

       Autor  wielu publikacji w prasie specjalistycznej (m.in. Harvard Business Review Polska, Personel, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz współautor książki "Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w organizacji" Poltext, 2005.

       Wykładowca tematyki zarządzania płacą, kontrolingu personalnego na wyższych uczelniach i dla programów MBA.

       Natalia Gulina

       Od ponad 10 lat projektuje i wdraża rozwiązania usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim. Jako konsultant wewnętrzny i project manager prowadziła projekty HR dla rynków wschodzących w regionie Europy Środkowej w MetLife. Ostatnie 4 lata spędziła w Bukareszcie, gdzie jako HR Business Partner wspierała lokalny oddział firmy w transformacji kultury organizacyjnej, integracji procesów HR i implementacji platform oraz narzędzi zwiększających jakość i efektywność zarządzania kapitałem ludzkim.

       Jako konsultant Hay Group była częścią zespołu tworzącego największą bazę danych o wynagrodzeniach w Polsce. Odpowiadała za komunikację danych rynkowych oraz dostarczanie narzędzi diagnostycznych dla najbardziej znanych organizacji w Polsce i na świecie. Absolwentka Uniwersytetu w Strasbourgu i Uniwersytetu SWPS.

       prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

       Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca w prestiżowych programach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz MBA w ochronie zdrowia i MBA zarządzanie w Uczelni Łazarskiego. Konsultantka w obszarze psychologii w zarządzaniu, doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Autorka i współautorka prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania potencjałem ludzkim. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

       Witold Moszyński

       CEO i założyciel HCCG - HUMAN CAPITAL CONSULTING GROUP Witold Moszyński & Partners

       Kierownik Programu Executive MBA for Human Resources Professionals Uczelni Łazarskiego

       Pasjonat HR-u & innowacji IT. Praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w firmach polskich i międzynarodowych.

       Konsultant biznesowy, trener, doradca liderów zespołów i organizacji. Wieloletni dyrektor personalny (m.in. w Grupie PKP), wykładowca i współtwórca kierunków studiów: Executive MBA for Human Resources Professionals oraz Praktyka zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie. Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Rady Biznesu Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Laureat wielu konkursów i nagród indywidualnych (m.in. nagrody nadzwyczajnej Menedżer Sukcesu przyznanej w 2015 r. przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wyróżnienia Uczelni Łazarskiego - Brylant Łazarskiego, 1-szej nagrody w konkursie PARP „Rozwiązania jutra w HR” - „za zdolność do tworzenia innowacji i otwartość na zmiany”) oraz przyznanych organizacjom sektora prywatnego i publicznego, w których zarządzał kapitałem ludzkim, za prowadzenie polityki personalnej na najwyższym poziomie (Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014 i 2015, Profesjonalne ZZL 2014 i 2015, Złoty Platan Uczelni Łazarskiego, Godło Inwestora w Kapitał Ludzki 2010 i 2011).

       Prezes Zarządu Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”. Ambasador Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w świecie biznesu.

       Juror konkursów „TOP Manager HR Manager in Action”, „TOP Manager HR”, „TOP Manager Kadr”, „Pracodawca Godny Zaufania”, „HR Biznes Partner Roku”, „Pracownik Roku”. Miłośnik Tanga Argentyńskiego. Kontrabasista.

       Olga Obłoza
       Senior Associate

       Olga Obłoza jest starszym konsultantem w praktyce Career Products w polskim biurze Mercer.. Od kilkunastu lat wspiera międzynarodowych klientów w procesach HR dostarczając im informacji o całkowitych pakietach wynagrodzeń, prowadzi badania płacowe, analizy danych rynkowych oraz ich interpretacje.

       Jest odpowiedzialna za sprzedaż i rozwój usług i rozwiązań „szytych na miarę” dla poszczególnych firm oraz za badania płacowe: ogólnopolskie, branżowe oraz regionalne. Prowadzi liczne szkolenia oraz projekty z wartościowania stanowisk oraz budowy siatki płac. Bierze udział w projektach związanych z analizami rynku wynagrodzeń, świadczeń pozapłacowych, badaniach zaangażowania pracowników.

       Olga jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Historia i Akademii Leona Koźmińskiego kierunek Public Relations.

       W wolnej chwili zajmuje się wychowywaniem dwóch urwisów, renowacją polskich mebli lat 50/60, dekoracją wnętrz i odświeżaniem pasji podróżniczych.

       Piotr Rupik

       Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży finansowej. Odpowiadał za obszar IT oraz sprzedaży w instytucjach finansowych. Bezpośrednio odpowiedziany za wyniki finansowe w sieci 100 oddziałów banku. Tworzył zespoły wsparcia sprzedaży w bankowości i towarzystwie ubezpieczeniowym gdzie rozwijał miedzy innymi systemy motywacyjne dla pracowników sprzedaży i wsparcia sprzedaży.

       Autor systemu i szef wdrożenia CRM’u dla dużego banku w Polsce. Automatyzował rozliczenie systemów premiowych w dużych organizacjach. Zaprojektował i wdrożył system motywacyjny dla pracowników back office oparty na ocenie wyników pracy. Współautor nagrodzonego systemu standaryzacji wizyt i rozmów sprzedażowych w jednostkach banku.

       Absolwent informatyki oraz podyplomowych studiów zarządzania sprzedażą. Obecnie pracuje jako Dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży w największym w Polsce Agencie Rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych.

       Adela Rużyła-Wrzeszcz

       Od kilkunastu lat związana z Grupą Orange. Menedżer odpowiedzialna dotychczas m.in. za budowanie programów rozwojowo-jakościowych, programów certyfikujących, szkoleń, bazy wiedzy. Realizuje projekty mające na celu budowanie wiedzy sprzedaży oraz jakości obsługi. Odpowiada za rozwój trenerów wewnętrznych w organizacji sprzedażowej. 

       Organizator TedxOrange oraz Orange Digital Meetup – spotkania dla pracowników Orange popularyzujące digitalizację w, nie tylko, nowoczesnych technologiach.Prelegent na konferencjach branżowych, m.in.: Śniadania HR – Wolter Kluwer S.A, Kongres Sprzedaży- Nowoczesna Firma, Coustomer Service Excellence- Trio Conferences.  Magister Ekonomii, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz studia Master of Business Administration dla kadry HR na  Akademii Leona Koźmińskiego. Współpracuje z Fundacja LifeSklills, gdzie prowadzi zajęcia dla młodzieży pomagające w budowaniu kompetencji niezbędnych w nowoczesnym biznesie oraz z Akademia Leona Koźmińskiego jako wykładowca oraz z Fundacja Humanites jako mentor.

       Jacek Siennicki

       Główny Analityk w Zespole Raportów Płacowych

       W HRM partners S.A. od 2005 roku. Nadzoruje projekty rynkowej analizy wynagrodzeń – raporty płacowe HRM partners, stronę analityczną i statystyczną badań ankietowych pracowników oraz projektowanie narzędzi HR opartych na narzędziach pakietu MS Office z aktywnym wykorzystaniem możliwości Visual Basic for Applications (VBA).

       Wybrani klienci: ArcelorMittal, Dalkia, FM Logistic, PKN ORLEN, BZ WBK, InterCars, IP Kwidzyn, Reckitt Benkiser, H&M, BZ WBK, GEFCO, obsługuje ponad 120 klientów/ 200 tys. pracowników w bazie raportów płacowych.

       Anna Wardecka

       Dyrektor ds. Polityki Wynagradzania w PZU SA/PZU Życie SA

       Ekspert z kilkunastoletnią praktyką w zakresie zagadnień związanych z obszarem zarządzania wynagrodzeniami i kilkuletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem. Projektowała, wdrażała i nadzorowała system wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych dla wszystkich grup stanowisk w dużej grupie kapitałowej. Prowadziła lub brała aktywny udział w projektach HR z zakresu m.in.:

       • wartościowania stanowisk pracy oraz budowy systemu ocen okresowych
       • tworzenia i wdrażania działań mających na celu optymalizację zatrudnienia i wzrost efektywności
       • kreowania rozwiązań HR dedykowanych poszczególnym grupom pracowników (w tym program dobrowolnych odejść).

       Odpowiada za doroczne przeglądy wynagrodzeń, przygotowywanie raportów płacowych oraz kształtowanie polityki wynagradzania. Specjalizuje się w budowaniu systemów premiowych i analizach z obszaru HR (kontroling personalny).

       Z wykształcenia historyk i socjolog, z pasji miłośniczka opery i baletu, pozytywnie zakręcona w tematach związanych z komunikacją interpersonalną.

       Andrzej Woźniakowski

       Zdobywał doświadczenie zawodowe jako konsultant m.in. w Cap Gemini Ernst & Young (szef zespołu doradztwa HR), Deloitte, Hay Group (Koordynator praktyki „Building Effective Organization”), następnie jako ekspert w BRAD Management Consulting i AIDA Consulting w sferze strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach należących do obszaru administracji publicznej. Pełnił funkcje: Managera HR Thoni Alutec, Dyrektora HR firmy Selena, Banku Pocztowego S.A., Experta HR PSE S.A. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

       Jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, magister Polityki Społecznej, stypendystą London School of Economics i Oxford University.

       Specjalizuje się w problematyce audytu systemów zarządzania w organizacji, tworzeniu strategii HR, systemów wynagradzania i motywowania oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu High Performance Work Systems (HPWS).

       Autor wielu publikacji na tematy związane z HR i wpływem HR na ekonomiczne wyniki firm oraz na ich innowacyjność. Występował na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce HR oraz przez 7 lat był członkiem Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Jest członkiem SHRM (Society for Human Resource Management) i Polskiego Stowarzyszenia HR.

       Agnieszka Łukawska

       ekonomistka, absolwentka wydziału Finansów i Statystyki SGH. Ma 25-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych. Po ukończeniu studiów podjęła pracę na SGH jako asystent w Katedrze Ekonomii przy wydziale Ekonomiczno-Społecznym w zespole Historii Myśli Ekonomicznej, następnie kolejno agent ubezpieczeniowy, pracownik brokera ubezpieczeniowego, zakładów ubezpieczeń na życie oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od marca 2018  roku zatrudniona w Skarbiec TFI S.A. jako dyrektor ds. programów emerytalnych, ekspert Instytutu Emerytalnego. Twórczyni kilkudziesięciu PPE – w tym najdłużej funkcjonującego pracowniczego programu emerytalnego w Polsce, zarejestrowanego w 1999 roku. W 2008 roku ukończyła studia doktoranckie z zakresu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

       Partnerzy studiów

       Wykładowcy

       Paweł Baka

       Współautor programu

       Od kilkunastu lat pracuje w funkcji HR w globalnych organizacjach. W Philips od 2016 na stanowisku Head of Rewards CEE, kreuje strategię wynagradzania i motywowania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wspiera menedżerów w budowaniu zaangażowanego i zorientowanego na wyniki zespołu. Wcześniej pracował w Micosoft. Jako HR Manager, przygotowywał i wdrażał strategię rozwoju kapitału ludzkiego w powierzonych segmentach Microsoft oraz budowaniu Great Place to Work. Koordynował szkolenia i programy rozwojowe kluczowych kompetencji dla kadry pracowników i menedżerów na poziomie CEE. W Microsoft, kierował także zespołem wdrażającym standardy operacji HR, jakości procesów HR oraz polityki comp & ben. W firmie Reckitt Benckiser, rozwijał Graduate Development Program, prowadził projekty HR dla kadry menedżerskiej oraz kierował zespołem comp & ben w regionie CEE, Rosja & Turcja.

       Pasjonat nowych technologii i praktyk wykorzystujący nowoczesne rozwiązania w pracy HR. Trener biznesu. Certyfikacja TTI Success Insights/ DISC. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR. Absolwent psychologii na UKSW oraz trenera biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Zaangażowany społecznie w wiele inicjatyw, ale jego największą pasją jest rodzina.

       Michał Chodkowski
       Adwokat, partner

       Współautor programu

       Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Od 2006 roku doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i dotyczy w szczególności przygotowywania dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów z zakresu prawa pracy. Doradza pracodawcom między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, między innymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę i sprawach związanych z zakazem konkurencji.

       Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy. Prowadzi również wykłady na Uczelni Łazarskiego, w tym wykłady zatytułowane „Zarządzanie procesami HR versus prawo pracy” na studiach Executive MBA for Human Resources Professionals. Program jest skierowany do dyrektorów personalnych oraz innych osób zajmujących się zarządzaniem kapitałem ludzkim.

       Jest członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan. Jest również członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR.

       Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej zapewniając stałe doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia, prawa konsumenckiego i innych aspektów prawnych dotyczących branży sprzedaży bezpośredniej. Od lutego 2016 r. pełni funkcję Krajowego Administratora Kodeksu PSSB.

       Jest rekomendowany w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy przez międzynarodowe wydawnictwo Expert Guides Rising Stars od 2015 r.

       dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
       Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia

       Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. 

       Dyrektor programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownik wielu certyfikowanych programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej.

       Inicjatorka i liderka Sektorowej Radą ds. Kompetencji w Ochronie Zdrowia.

       W latach 2016, 2017 i 2018 znalazła się w pierwszej dziesiątce „Listy Stu" – zestawienia osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia. Ranking tworzony jest przez Puls Medycyny.

       Joanna Liksza

       Kierownik merytoryczny studiów, współautor programu

       Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Trenerka biznesu. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR i lider Klubu Compensation and Benefits PSHR. Współpracuję z grupą TPA, gdzie pełni rolę  HR Advisor.

       Specjalizuje się w zarządzaniu efektywnością organizacji, wynagrodzeniach oraz  budowie, organizacji i transformacji działów HR. Prowadzi badania oraz buduje programy rozwoju kapitału zdrowia w organizacjach. Systemy wynagrodzeniowe tworzyła m.in. w Styropol Sp. z o.o. (lider branży styropianowej w Polsce), Presspublica Sp. z o.o. (wydawcy „Rzeczpospolitej”, „Parkietu” i „ Życia Warszawy”) oraz w ABC Data S.A. (wiodący dystrybutor sprzętu i rozwiązań IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej).

       Magdalena Miąsek

       Współautor programu

       Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w instytucjach finansowych krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w obszarze Human Resources w zakresie kształtowania polityki personalnej oraz świadczeń płacowych i pozapłacowych, zarządzania projektami HR wspierającymi biznes, planowania i monitorowania kosztów osobowych, szkoleniowych, rekrutacyjnych, rozwojowych oraz efektywności, zaangażowania i poziomu zatrudniania.

       Członek Klubu Compensation & Benefits przy Polskim Stowarzyszeniu HR.

       Trenerka biznesu w zakresie zagadnień HR miękkiego i twardego.

       Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

       Agnieszka Mrówka

       Kierownik merytoryczny studiów, współautor programu

       Ekspert w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów związanych w wprowadzaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania w organizacjach z różnych branż i sektorów. Profesjonalny audytor personalny posiadający doświadczenie w opracowywaniu i operacjonalizacji strategii i polityki personalnej, opracowywaniu i implementacji rozwiązań w zakresie budowania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników, przywództwa, różnorodności i mobilności pracowników, jak również zarządzania wiedzą i budowania systemów motywacyjnych.

       Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie doradczej PwC. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych, współautor kierunków studiów magisterskich, MBA oraz podyplomowych oraz Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego i Eksperckiej Rady Konsultacyjnej Uczelni Łazarskiego. 

       Piotr Sierociński

       Współautor programu

       Dyrektor Generalny HRM partners S.A. - wiodącej polskiej firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz benchmarkingu płac. Od ponad 28 lat czynnie zajmuje się problematyką HR. W tym czasie brał udział / kierował ponad 300 projektami - głównie z zakresu budowy systemów motywacyjnych oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Jest częstym uczestnikiem konferencji branżowych z zakresu HR oraz komentatorem rynku pracy i usług HR.

       Od 2005 roku odpowiedzialny za zarządzanie HRM partners S.A. i koordynację projektów doradczych. Specjalizuje się w doradztwie płacowym, strategii i transformacji funkcji HR. Z branżą HR związany od roku 1990. Przez ponad 5 lat był szefem personalnym dużej firmy produkcyjnej. Od 1996 roku działa w konsultingu, m.in. w Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte. Wcześniej przez ponad 8 lat pracował jako informatyk.

       Wybrani klienci: Grupa PGE, BGK, Grupa Orlen, Grupa Lotos, Grupa Apator, GEFCO, BIK/BIG Info Monitor, Grupa VIVE, Ista, Ambra, Urząd m.st. Warszawy, MPO, Arcelor Mittal

       Piotr Cwalina
       Partner WNCL

       Ponad 20lat pracy w HR w rolach Dyrektora Personalnego oraz Szefa Wynagrodzeń w Polsce i zagranicą. Przez pierwsze 10 lat pracował jako konsultant w renomowanych firmach doradczych Neumann, PwC, IBM, Hay Group związany z doradztwem w obszarze C&B dla wielu branż. W roku 2006 wiąże się z branżą FMCG i przez następne 10 lat pracuje dla Grupy Heineken, początkowo w Polsce, a następnie w centrali w Amsterdamie w roli Global C&B Managera, a następnie Regional HR Menedżera dla funkcji Komercyjnej w Europie Zachodniej. Po powrocie do Polski, jako Dyrektor Personalny, zajmuje się otwarciem biura dla firmy z sektora BPO w Gdańsku, a potem zarządzaniem funkcją HR w branży logistycznej i również dla niej zaprojektowanie wszystkich kluczowych procesów zarządzania ludźmi. Jego prawdziwą pasją jest aktywna praca z biznesem, dobre rozumienie strategii biznesowej i jej tłumaczenie na działania HR. Wielki pasjonat modelu HR Business Partneringu. Ze względu na doświadczenia zarówno w obszarze wynagrodzeń jaki i pełnej funkcji HR ma unikalną w HR umiejętność łączenia twardego HR, opartego na liczbach i faktach, z miękkim skupionym na rozwoju i talentach.

       Sylwia Gołębiowska

       menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze zarzadzania kapitałem ludzkim i wsparcia sprzedaży zdobytym w dużych, międzynarodowych firmach. Specjalizuje się w budowaniu strategii wynagrodzeń, zarządzania wynikiem pracy i zwiększaniu efektywności pracy. Odpowiadała między innymi za realizację strategii HR pełniąc rolę HR Managera, za wdrożenie Polityki Wynagrodzeń na rynkach Europy środkowo-wschodniej i w Meksyku pracując w Wielkiej Brytanii na stanowisku Reward Managera w International Personal Finance. Od września 2015 roku związana z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Grupa Santander) gdzie odpowiada za rozwój szeroko rozumianej strategii wynagrodzeń i budowanie doświadczenia pracownika. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim, jak również jest absolwentką Oxford Brookes University z tytułem Executive MBA.

       Krzysztof Gugała
       MBA

       Dyrektor Działu Talenty i Wynagrodzenia w Willis Towers Watson Polska - międzynarodowego lidera m.in w doradztwie w zakresie płac i świadczeń, wcześniej wyłączny polski przedstawiciel Towers Watson Data Services w Polsce.

       27 lat pracy w branży HR, łączy perspektywę doradcy, eksperta i menedżera.

       Ponad 20 lat doświadczeń w realizacji projektów wartościowania stanowisk, w tym dla firm produkcyjnych, usługowych, transportowych,  mediów, high tech.

       Autor metody wartościowania dla służby cywilnej, jednostek samorządowych, instytutów naukowych i polskich oddziałów firm międzynarodowych, głównie o profilu produkcyjnym.

       Certyfikowany przez Willis Towers Watson konsultant metody Global Grading System. Autor wielu strategii, polityk płacowych i taryfikatorów wynagrodzeń. Autor i prowadzący badania rynku wynagrodzeń dla wielu sektorów.

       Posiada znaczące doświadczenie we współpracy z partnerami społecznymi, realizując projekty płacowe.

       10 lat doświadczenia w kierowaniu radami nadzorczymi.

       Autor  wielu publikacji w prasie specjalistycznej (m.in. Harvard Business Review Polska, Personel, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz współautor książki "Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w organizacji" Poltext, 2005.

       Wykładowca tematyki zarządzania płacą, kontrolingu personalnego na wyższych uczelniach i dla programów MBA.

       Natalia Gulina

       Od ponad 10 lat projektuje i wdraża rozwiązania usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim. Jako konsultant wewnętrzny i project manager prowadziła projekty HR dla rynków wschodzących w regionie Europy Środkowej w MetLife. Ostatnie 4 lata spędziła w Bukareszcie, gdzie jako HR Business Partner wspierała lokalny oddział firmy w transformacji kultury organizacyjnej, integracji procesów HR i implementacji platform oraz narzędzi zwiększających jakość i efektywność zarządzania kapitałem ludzkim.

       Jako konsultant Hay Group była częścią zespołu tworzącego największą bazę danych o wynagrodzeniach w Polsce. Odpowiadała za komunikację danych rynkowych oraz dostarczanie narzędzi diagnostycznych dla najbardziej znanych organizacji w Polsce i na świecie. Absolwentka Uniwersytetu w Strasbourgu i Uniwersytetu SWPS.

       prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

       Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca w prestiżowych programach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz MBA w ochronie zdrowia i MBA zarządzanie w Uczelni Łazarskiego. Konsultantka w obszarze psychologii w zarządzaniu, doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Autorka i współautorka prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania potencjałem ludzkim. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

       Witold Moszyński

       CEO i założyciel HCCG - HUMAN CAPITAL CONSULTING GROUP Witold Moszyński & Partners

       Kierownik Programu Executive MBA for Human Resources Professionals Uczelni Łazarskiego

       Pasjonat HR-u & innowacji IT. Praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w firmach polskich i międzynarodowych.

       Konsultant biznesowy, trener, doradca liderów zespołów i organizacji. Wieloletni dyrektor personalny (m.in. w Grupie PKP), wykładowca i współtwórca kierunków studiów: Executive MBA for Human Resources Professionals oraz Praktyka zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie. Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Rady Biznesu Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Laureat wielu konkursów i nagród indywidualnych (m.in. nagrody nadzwyczajnej Menedżer Sukcesu przyznanej w 2015 r. przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wyróżnienia Uczelni Łazarskiego - Brylant Łazarskiego, 1-szej nagrody w konkursie PARP „Rozwiązania jutra w HR” - „za zdolność do tworzenia innowacji i otwartość na zmiany”) oraz przyznanych organizacjom sektora prywatnego i publicznego, w których zarządzał kapitałem ludzkim, za prowadzenie polityki personalnej na najwyższym poziomie (Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014 i 2015, Profesjonalne ZZL 2014 i 2015, Złoty Platan Uczelni Łazarskiego, Godło Inwestora w Kapitał Ludzki 2010 i 2011).

       Prezes Zarządu Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”. Ambasador Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w świecie biznesu.

       Juror konkursów „TOP Manager HR Manager in Action”, „TOP Manager HR”, „TOP Manager Kadr”, „Pracodawca Godny Zaufania”, „HR Biznes Partner Roku”, „Pracownik Roku”. Miłośnik Tanga Argentyńskiego. Kontrabasista.

       Olga Obłoza
       Senior Associate

       Olga Obłoza jest starszym konsultantem w praktyce Career Products w polskim biurze Mercer.. Od kilkunastu lat wspiera międzynarodowych klientów w procesach HR dostarczając im informacji o całkowitych pakietach wynagrodzeń, prowadzi badania płacowe, analizy danych rynkowych oraz ich interpretacje.

       Jest odpowiedzialna za sprzedaż i rozwój usług i rozwiązań „szytych na miarę” dla poszczególnych firm oraz za badania płacowe: ogólnopolskie, branżowe oraz regionalne. Prowadzi liczne szkolenia oraz projekty z wartościowania stanowisk oraz budowy siatki płac. Bierze udział w projektach związanych z analizami rynku wynagrodzeń, świadczeń pozapłacowych, badaniach zaangażowania pracowników.

       Olga jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Historia i Akademii Leona Koźmińskiego kierunek Public Relations.

       W wolnej chwili zajmuje się wychowywaniem dwóch urwisów, renowacją polskich mebli lat 50/60, dekoracją wnętrz i odświeżaniem pasji podróżniczych.

       Piotr Rupik

       Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży finansowej. Odpowiadał za obszar IT oraz sprzedaży w instytucjach finansowych. Bezpośrednio odpowiedziany za wyniki finansowe w sieci 100 oddziałów banku. Tworzył zespoły wsparcia sprzedaży w bankowości i towarzystwie ubezpieczeniowym gdzie rozwijał miedzy innymi systemy motywacyjne dla pracowników sprzedaży i wsparcia sprzedaży.

       Autor systemu i szef wdrożenia CRM’u dla dużego banku w Polsce. Automatyzował rozliczenie systemów premiowych w dużych organizacjach. Zaprojektował i wdrożył system motywacyjny dla pracowników back office oparty na ocenie wyników pracy. Współautor nagrodzonego systemu standaryzacji wizyt i rozmów sprzedażowych w jednostkach banku.

       Absolwent informatyki oraz podyplomowych studiów zarządzania sprzedażą. Obecnie pracuje jako Dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży w największym w Polsce Agencie Rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych.

       Adela Rużyła-Wrzeszcz

       Od kilkunastu lat związana z Grupą Orange. Menedżer odpowiedzialna dotychczas m.in. za budowanie programów rozwojowo-jakościowych, programów certyfikujących, szkoleń, bazy wiedzy. Realizuje projekty mające na celu budowanie wiedzy sprzedaży oraz jakości obsługi. Odpowiada za rozwój trenerów wewnętrznych w organizacji sprzedażowej. 

       Organizator TedxOrange oraz Orange Digital Meetup – spotkania dla pracowników Orange popularyzujące digitalizację w, nie tylko, nowoczesnych technologiach.Prelegent na konferencjach branżowych, m.in.: Śniadania HR – Wolter Kluwer S.A, Kongres Sprzedaży- Nowoczesna Firma, Coustomer Service Excellence- Trio Conferences.  Magister Ekonomii, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz studia Master of Business Administration dla kadry HR na  Akademii Leona Koźmińskiego. Współpracuje z Fundacja LifeSklills, gdzie prowadzi zajęcia dla młodzieży pomagające w budowaniu kompetencji niezbędnych w nowoczesnym biznesie oraz z Akademia Leona Koźmińskiego jako wykładowca oraz z Fundacja Humanites jako mentor.

       Jacek Siennicki

       Główny Analityk w Zespole Raportów Płacowych

       W HRM partners S.A. od 2005 roku. Nadzoruje projekty rynkowej analizy wynagrodzeń – raporty płacowe HRM partners, stronę analityczną i statystyczną badań ankietowych pracowników oraz projektowanie narzędzi HR opartych na narzędziach pakietu MS Office z aktywnym wykorzystaniem możliwości Visual Basic for Applications (VBA).

       Wybrani klienci: ArcelorMittal, Dalkia, FM Logistic, PKN ORLEN, BZ WBK, InterCars, IP Kwidzyn, Reckitt Benkiser, H&M, BZ WBK, GEFCO, obsługuje ponad 120 klientów/ 200 tys. pracowników w bazie raportów płacowych.

       Anna Wardecka

       Dyrektor ds. Polityki Wynagradzania w PZU SA/PZU Życie SA

       Ekspert z kilkunastoletnią praktyką w zakresie zagadnień związanych z obszarem zarządzania wynagrodzeniami i kilkuletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem. Projektowała, wdrażała i nadzorowała system wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych dla wszystkich grup stanowisk w dużej grupie kapitałowej. Prowadziła lub brała aktywny udział w projektach HR z zakresu m.in.:

       • wartościowania stanowisk pracy oraz budowy systemu ocen okresowych
       • tworzenia i wdrażania działań mających na celu optymalizację zatrudnienia i wzrost efektywności
       • kreowania rozwiązań HR dedykowanych poszczególnym grupom pracowników (w tym program dobrowolnych odejść).

       Odpowiada za doroczne przeglądy wynagrodzeń, przygotowywanie raportów płacowych oraz kształtowanie polityki wynagradzania. Specjalizuje się w budowaniu systemów premiowych i analizach z obszaru HR (kontroling personalny).

       Z wykształcenia historyk i socjolog, z pasji miłośniczka opery i baletu, pozytywnie zakręcona w tematach związanych z komunikacją interpersonalną.

       Andrzej Woźniakowski

       Zdobywał doświadczenie zawodowe jako konsultant m.in. w Cap Gemini Ernst & Young (szef zespołu doradztwa HR), Deloitte, Hay Group (Koordynator praktyki „Building Effective Organization”), następnie jako ekspert w BRAD Management Consulting i AIDA Consulting w sferze strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach należących do obszaru administracji publicznej. Pełnił funkcje: Managera HR Thoni Alutec, Dyrektora HR firmy Selena, Banku Pocztowego S.A., Experta HR PSE S.A. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

       Jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, magister Polityki Społecznej, stypendystą London School of Economics i Oxford University.

       Specjalizuje się w problematyce audytu systemów zarządzania w organizacji, tworzeniu strategii HR, systemów wynagradzania i motywowania oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu High Performance Work Systems (HPWS).

       Autor wielu publikacji na tematy związane z HR i wpływem HR na ekonomiczne wyniki firm oraz na ich innowacyjność. Występował na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce HR oraz przez 7 lat był członkiem Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Jest członkiem SHRM (Society for Human Resource Management) i Polskiego Stowarzyszenia HR.

       Agnieszka Łukawska

       ekonomistka, absolwentka wydziału Finansów i Statystyki SGH. Ma 25-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych. Po ukończeniu studiów podjęła pracę na SGH jako asystent w Katedrze Ekonomii przy wydziale Ekonomiczno-Społecznym w zespole Historii Myśli Ekonomicznej, następnie kolejno agent ubezpieczeniowy, pracownik brokera ubezpieczeniowego, zakładów ubezpieczeń na życie oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od marca 2018  roku zatrudniona w Skarbiec TFI S.A. jako dyrektor ds. programów emerytalnych, ekspert Instytutu Emerytalnego. Twórczyni kilkudziesięciu PPE – w tym najdłużej funkcjonującego pracowniczego programu emerytalnego w Polsce, zarejestrowanego w 1999 roku. W 2008 roku ukończyła studia doktoranckie z zakresu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

       Opłaty za studia

       Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
       Compensation & Benefits 7 300 zł** 7 500 zł 7 700 zł
       • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
       • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

       *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
       **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

       Terminy płatności

       Płatność jednorazowa

       • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

       Płatność ratalna

       Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

       • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
       • II rata - do 1 lutego 2019 r.

       Terminy płatności czesnego w czterech ratach

       I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)II ratado 15 grudnia 2018 r.III ratado 1 lutego 2019 r.IV ratado 1 kwietnia 2019 r.

       Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

       Uczelnia Łazarskiego

       Santander Bank Polska S.A.
       29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

       tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

       Zasady rekrutacji

       • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
       • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
       • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
       • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

       Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

       • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
       • CV;
       • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
       • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

       W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

       Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

       • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
       • dowodu wpłaty czesnego
       • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

       *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

       Kontakt

       Centrum Kształcenia Podyplomowego
       Uczelnia Łazarskiego
       ul. Świeradowska 43
       02-662 Warszawa

       Sektor "E" pokój 56
       e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
       tel. 22 54-35-322

       **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

       1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
       2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
       3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
        • realizacji procesu kształcenia,
        • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
        • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
        na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
       4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
        • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
        • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
        • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
        • prowadzenia monitoringu wizyjnego
        na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
       5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
       6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
       7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
       8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
       9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
       10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
       11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.