Typ szkolenie
Termin 29-30 września 2018r.
Wymiar godzinowy 20h
Cena 850zł
Rekrutacja trwa!
Ostatnie wolne miejsca

Pożyczki nieoprocentowane na studia podyplomowe

z możliwością umorzenia części spłat.

Dowiedz się więcej...

Opis szkolenia

Dla kogo?

Wykłady i warsztaty ze sprzedaży na Instagramie skierowane są dla wszystkich obecnych, jak również przyszłych profesjonalistów branży mody, w tym przede wszystkim:

 • właścicieli firm,
 • projektantów,
 • stylistów,
 • kupców,
 • specjalistów ds. PRu i komunikacji jak również
 • dla osób, które pragną nabyć umiejętności ze sprzedaży w mediach społecznościowych.

Cel:

Uczestnicy:

 • Poznają charakterystykę najpopularniejszych kanałów social media: Instagrama, Facebooka, YouTube’a, Pinteresta
 • Dowiedzą się jak zaplanować skuteczną komunikację w dostępnych kanałach social media na bazie opracowanych case studies marek modowych z Polski i ze Świata
 • Dowiedzą się jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów na kanałach społecznościowych.
 • Poznają metody płatnej i bezpłatnej promocji w social media oraz przykłady realizacji.
 • Dowiedzą się jak wykorzystać kanały SM do personal brandingu.
 • Przeanalizują case studies marek modowych z Polski i ze Świata.

 

 

 

Program

  W trakcie szkolenia dowiesz się:

  Czy social media są odpowiednie dla każdej marki? Jaki kanał SM wybrać? 

  • Analiza dostępnych platform social media, przekrój demograficzny, charakterystyka na bazie case studies.
  • Jak odpowiednio zdefiniować cele komunikacji i grupy docelowe. Określenie brand persony.
  • Jak w pełni wykorzystać potencjał SM w całym marketing mixie? 
  • Lejek sprzedażowy. Jak ułożyć ścieżkę zakupową klienta z uwzględnieniem wykorzystania social mediów. Wykorzystanie kanałów SM w lejku sprzedażowym
  • Jak połączyć działania social, offline i online
  • Skuteczne reklamy w social media – case studies marek modowych z Polski i z zagranicy
  • Content marketing w modzie – jak wykorzystać potencjał treści pisanych i wizualnych w codziennej komunikacji mody
  • Modele współpracy z influencerami w Polsce – case studies, dobre praktyki.
  • Jak wykorzystać dotychczasowe działania i dane o klientach do efektywnej komunikacji w SM.


   Wykładowcy

   Jakub Orłowski

   CEO I co-founder firmy Lettly.

   Zuzanna Śleszyńska oraz Jakub Orłowski współpracują z markami w kreowaniu kampanii. Tworzą i realizują strategie dopasowane do strorytellingu marek. Ich klientami są m.in. T-Mobile, Yves Saint Laurent Beauty, L'Oréal, Kérastase, Matrix, Garnier, Provident, Škoda, Brita, PKO, Accor Hotels, Allegro.

   Zuzanna Śleszyńska

   Współzałożycielka firmy Lettly, działającej w obszarze social commerce i influencer marketing. Związana i zafascynowana e-commercem – wcześniej współtworzyła polski oddział Shopgate w Polsce. Prywatnie wielbicielka wszelkich związków mody i technologii, miłośniczka festiwali muzycznych.

   Opłaty za szkolenie

   Szkolenie czesne

   Instagram

   850 zł

   Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Deutsche Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

   Zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
   • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
   • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
   • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

   • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
   • CV;
   • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
   • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

   W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

   Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

   • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
   • dowodu wpłaty czesnego
   • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   Kontakt

   Centrum Kształcenia Podyplomowego
   Uczelnia Łazarskiego
   ul. Świeradowska 43
   02-662 Warszawa

   Sektor "E" pokój 56
   e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
   tel. 22 54-35-322

   **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
   2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    • realizacji procesu kształcenia,
    • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
    • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
    na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
    • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
    • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
    • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
    • prowadzenia monitoringu wizyjnego
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
   6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
   8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
   9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
   11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.