Typ szkolenie
Termin 13-14 października 2018 r.
Wymiar godzinowy 20h
Cena 995 zł
Rekrutacja trwa!

Opis szkolenia

Dla kogo?

Program jest dedykowany tym osobom, które już zajmują się społeczną odpowiedzialnością biznesu w swoim życiu zawodowym lub chcą zająć się tą tematyką. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które opracowują misje i cele strategiczne przedsiębiorstw w branży mody, a także dla osób, które chcą w swojej pracy zawodowej reagować na potrzeby otoczenia zewnętrznego osiągając coraz lepsze wyniki w prowadzeniu biznesu.

Przesłanki i cele

Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jeszcze niedawno, przedstawiciele biznesu nie doceniali wagi CSR. Tymczasem, okazało się, że działania CSR stają się coraz bardziej skutecznymi narzędziami w biznesie. Podczas warsztatów pokażemy dlaczego firmy w branży mody powinny prowadzić działania CSR i dlaczego są one tak ważne szczególnie w sektorze odzieżowym.

Zajęcia mają wymiar teoretyczny oraz praktyczny. Warsztaty będą stanowić pełne inspiracji zajęcia prowadzone przez osoby, które zarażają swoją pasją innych.  

Grupa zakończy zajęcia wspólnym projektem.

Atuty

 • Połączenie zajęć teoretycznych z warsztatami praktycznymi;
 • Praca w grupie na wybranym case study dająca podstawy do wdrożenia się w problematykę CSR;
 • Materiały szkoleniowe z warsztatów;
 • Zajęcia nastawione na wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami, a także budowanie kontaktów;
 • Patronem merytorycznym kursu jest firma H&M - lider w przemyśle odzieżowym, firma przyjazna ludziom i środowisku z etycznym podejściem do mody.


Przykładowy temat:

Przygotowanie strategii CSR, która rozwija unikatową propozycję wartości wybranej firmy polskiej, lub międzynarodowej. Grupa przeprowadzi analizę spójności przekazu kanałów komunikacji, raportów niefinansowych, opinii publicznej i zaangażowania użytkowników. Konsultacja mocnych i słabych punktów strategii, spójności i wiarygodności przekazu. W tym procesie studenci mają okazję do refleksji nad tworzeniem się wewnętrznej hierarchii i podziału obowiązków, ról wewnątrz grupy. Jakie umiejętności/blokady studenci odkryli pracując razem?

Program

 • CSR meets Sustainable Fashion: konflikt czy pole do współpracy?
 • Sustainable Fashion i nowe technologie: transparentność, innowacja i zaufanie.
 • Gospodarka obiegu zamkniętego, circular economy, myślenie cradle-to-cradle.
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw, kodeks postępowania+audyt społeczny: analiza ryzyka i możliwości.
 • Triple bottom line, kontra wartości firmy i zrównoważony rozwój: deklaracja misji i kultura firmy
 • Wymiar społeczny i środowiskowy firmy. Raportowanie niefinansowe: Kiedy prezesi światowych korporacji stali się liderami w obronie praw człowieka i środowiska?
 • Biznes i prawa człowieka: obowiązek czy dobrowolność?
 • Nowy konsument i experience economy: badania i raporty ukazujące nowe zachowania konsumenckie różnych pokoleń: millenialsów i generacji Z
 • Prezentacja metod nauczania typu design thinking oraz change management: jak myśleć rozwiązaniami gdy inni widzą problem?

*** Program jest częścią kafeteryjnego programu nauczania, w którym zebrane godziny lekcyjne z danej dziedziny mogą być zakwalifikowane do dyplomu Studiów Podyplomowych.

Wykładowcy

Aleksandra Bąkowska

Autorka bloga olabakowska.com o zrównoważonej i etycznej modzie. Absolwentka Projektowania Ubioru na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, stypendystka programu Młoda Polska 2017 Narodowego Centrum Kultury.

Obecnie na kierunku Innovation Management w Central Saint Martins w Londynie bada jak liderzy wdrażają Cele Zrównoważonego Rozwoju do strategii w sposób, który stawia odpowiedzialność społeczną i środowiskową w centrum.

Założycielka marki d’ éco by Ola Bąkowska i autorka pierwszej wyprodukowanej w Polsce tkaniny z recyclingu butelek PET.

Organizatorka wydarzeń i uczestniczka debat z przedstawicielami świata biznesu, organizacji pozarządowych i twórcami aktywnymi na polu innowacji społecznej i odpowiedzialności środowiskowej.

Marta Karwacka

socjolożka biznesu, od kilkunastu lat zajmująca się problematyką zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Swoje zainteresowania koncentruje wokół zarządzania przez wartości, społecznej odpowiedzialności organizacji, współpracy międzysektorowej, odpowiedzialnego marketingu, zrównoważonej konsumpcji i gospodarki obiegu zamkniętego. Swoje doświadczenie od wielu lat wykorzystuje przy współpracy z międzynardwymi firmami, III sektorem i uczelniami. Realizuje projekty doradcze i badawcze. Należy do: zespołu ekspertów zewnętrznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu; jest jurorką konkursu Verba Veritatis i konkursu Sustainable Fashion Award. Współtworzy Koalicję na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY. Jest autorką kilkunastu artykułów oraz pierwszej na polskim rynku książki na temat współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi w ujęciu CSR. Na blogu How to Wear Fair? zajmuje się tematyką zrównoważonej konsumpcji w branży odzieżowej.

Agnieszka Knera
Gość specjalny z H&M

Sustainability Manager w H&M Sales Market East (Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja oraz Czechy), odpowiedzialna m.in. za lokalne wprowadzanie strategii dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Od prawie 15 lat w firmie, w branży retail od ponad 20. Kocha książki, podróże, poznawanie nowych ludzi i rozmowy.

Opłaty za szkolenie

Szkolenie czesne

CSR- Budowanie przyszłości w modzie

995 zł

Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

Obowiązują zapisy poprzez formularz aplikuj on-line.

Kursy otwarte są dla wszystkich, którzy uiszczą opłatę rekrutacyjną.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy