Typ szkolenie
Termin 12-13 maja oraz 26-27 maja 2018 r.
Wymiar godzinowy 32h
Termin rekrutacji do 8 maja 2018 r.
Godziny zajęć 9:30-17:30 (wstępne godziny)

Opis szkolenia

Dla kogo?

Program jest dedykowany tym osobom, które chcą i mogą zmieniać rzeczywistość w pracy na co dzień na lepszą, bardziej odpowiedzialną.

Cele

To jedyny taki program edukacyjny w Polsce: pełny inspiracji i osobowości, które zarażają swoją pasją innych. Jak kreatywna współpraca, szacunek do drugiego człowieka i środowiska wyrażone są w działaniach marek i współpracy z trzecim sektorem? Zajęcia mają wymiar nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny. Grupa zakończy zajęcia wspólnym projektem.
Zrozumienie procesu działania zespołu i tworzenia wewnętrznej hierarchii, podziału obowiązków, ról wewnątrz grupy. Studenci, pracując razem, powinni odkryć swoje umiejętności, ale i blokady kierujące nimi przy dokonywaniu wyborów.

Przykładowy temat:

Przygotowanie strategii CSR, która rozwija unikatową propozycję wartości wybranej firmy polskiej, lub międzynarodowej. Grupa przeprowadzi analizę spójności przekazu kanałów komunikacji, raportów niefinansowych, opinii publicznej i zaangażowania użytkowników. Konsultacja mocnych i słabych punktów strategii, spójności i wiarygodności przekazu. W tym procesie studenci mają okazję do refleksji nad tworzeniem się wewnętrznej hierarchii i podziału obowiązków, ról wewnątrz grupy. Jakie umiejętności/blokady studenci odkryli pracując razem?

 

 

 

Program

  • CSR meets Sustainable Fashion: konflikt czy pole do współpracy?
  • Sustainable Fashion i nowe technologie: transparentność, innowacja i zaufanie.
  • Gospodarka obiegu zamkniętego, circular economy, myślenie cradle-to-cradle.
  • Zarządzanie łańcuchami dostaw, kodeks postępowania+audyt społeczny: analiza ryzyka i możliwości.
  • Triple bottom line, kontra wartości firmy i zrównoważony rozwój: deklaracja misji i kultura firmy
  • Wymiar społeczny i środowiskowy firmy. Raportowanie niefinansowe: Kiedy prezesi światowych korporacji stali się liderami w obronie praw człowieka i środowiska?
  • Biznes i prawa człowieka: obowiązek czy dobrowolność?
  • Nowy konsument i experience economy: badania i raporty ukazujące nowe zachowania konsumenckie różnych pokoleń: millenialsów i generacji Z
  • Prezentacja metod nauczania typu design thinking oraz change management: jak myśleć rozwiązaniami gdy inni widzą problem?

*** Program jest częścią kafeteryjnego programu nauczania, w którym zebrane godziny lekcyjne z danej dziedziny mogą być zakwalifikowane do dyplomu Studiów Podyplomowych.

Wykładowcy

Aleksandra Bąkowska

Autorka bloga olabakowska.com o zrównoważonej i etycznej modzie. Absolwentka Projektowania Ubioru na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, stypendystka programu Młoda Polska 2017 Narodowego Centrum Kultury.
Obecnie na kierunku Innovation Management w Central Saint Martins w Londynie bada jak liderzy wdrażają Cele Zrównoważonego Rozwoju do strategii w sposób, który stawia odpowiedzialność społeczną i środowiskową w centrum.
Założycielka marki d’ éco by Ola Bąkowska i autorka pierwszej wyprodukowanej w Polsce tkaniny z recyclingu butelek PET.
Organizatorka wydarzeń i uczestniczka debat z przedstawicielami świata biznesu, organizacji pozarządowych i twórcami aktywnymi na polu innowacji społecznej i odpowiedzialności środowiskowej.

Marta Karwacka

Od 8 lat zajmuje się rozwijaniem w Polsce dyskursu wokół problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, na gruncie akademickim i praktycznym.  Jej praca doktorska pod tytułem „Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu” otrzymała I nagrodę w VIII edycji prestiżowego konkursu VERBA VERITATIS.  Swoje zainteresowania koncentruje wokół społecznej odpowiedzialności biznesu, marketingu społecznego, współpracy międzysektorowej i zarządzania w III sektorze. Jest autorką i współautorką kilkunastu artykułów oraz indywidualnych i zespołowych badań poświęconych problematyce CSR i współpracy międzysektorowej. Współtworzyła Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK w Toruniu. Współpracuje z firmą GoodBrand&Company Polska.

Anna Miazga

doradca, konsultantka, przedsiębiorczyni. Certyfikowany CSR i Project Manager (IPMA). Koordynator ds. CSR w LPP. Anna Miazga inicjuje i prowadzi projekty związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Stara się koncentrować na zaangażowaniu interesariuszy i dialogu. W komunikacji wykorzystuje doświadczenie z branży PR, marketingu oraz długoletniej współpracy z trzecim sektorem.

Opłaty za szkolenie

Szkolenie czesne

CSR- Budowanie przyszłości w modzie

496 zł

Opłatę należy uiścić najpóźniej do 8 maja 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

Obowiązują zapisy poprzez formularz aplikuj on-line

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy

Partnerem przedsięwzięcia jest Instytut Odpowiedzialna Gospodarka

Zobacz także

Zobacz także