Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 182 godziny
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

 • Absolwenci studiów prawa i administracji, nauk społecznych, dziennikarstwa i nauk politycznych,  resocjalizacji, zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Osoby, które obecnie pracują jako rzecznicy prasowi w administracji samorządowej, państwowej lub w  spółkach skarbu państwa.
 • Osoby pracujące w biurach prasowych, komunikacji społecznej lub PR     
 • Osoby ubiegające się o pracę jako rzecznicy prasowi lub jako pracownicy biur i komunikacji społecznej w administracji samorządowej, państwowej lub  spółek skarbu państwa.
 • Osoby pracujące w sektorze prywatnym reprezentujące w mediach swoje firmy lub swoich szefów;
 • Eksperci chcący zaistnieć w świecie mediów, uzyskać swobodę poruszania się po nich i prezentowania swojego punktu widzenia
 • Osoby pełniące funkcje publiczne lub takie, które aspirują do takich stanowisk a tym samym będą na stałe  współpracować z mediami.

Cel studiów

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie swobodnego wypowiadania się w mediach, działania na rzecz budowania dobrych relacji z mediami, kreowania pozytywnego wizerunku, strategicznego zarządzania komunikacją i ofensywnego wychodzenia naprzeciw sytuacjom kryzysowym. Studia są skierowane zarówno do osób, które posiadają ogólną wiedzę na te tematy, jak również tych, które nie mają jeszcze doświadczenia w pełnieniu funkcji rzecznika prasowego.

Przesłanki studiów

Program studiów wychodzi naprzeciw potrzebie metodycznego i praktycznego kształcenia zarówno kandydatów, jak i już pracujących rzeczników prasowych, pracowników biur prasowych, działów PR i komunikacji z zakresu umiejętności niezbędnych do tego, by skutecznie reprezentować i budować wizerunek danej organizacji.
Obecnie w ofercie studiów podyplomowych brakuje propozycji, która w równie usystematyzowanej, kompleksowej i atrakcyjnej warszatowo formule pozwalałaby na zdobycie know-how warsztatu rzecznika prasowego odpowiedzialnego za komunikacje i budowanie wizerunku firmy. Chcemy aby absolwenci tego kierunku umieli dostosować swoje działania komunikacyjne, marketingowe i PR w zmieniających się wyjątkowo dynamicznie czasach. W tym celu przekażemy odpowiednie narzędzia niezbędne w pracy ekspertów odpowiedzialnych za komunikację. Rola i znaczenia osób reprezentujących instytucje w środkach masowego przekazu w dzisiejszych czasach wymaga w pełni profesjonalnego przygotowania, które obejmuje wiedzę z wielu dziedzin.

Studia pozwolą zapoznać się przede wszystkim z:

 • niezbędną wiedzą prawną z zakresu prawa prasowego, autorskiego i dostępu do informacji publicznej;
 • zasadami  efektywnej komunikacji interpersonalnej i społecznej;
 • tworzeniem przesłań i przekazów;
 • opracowywaniem strategii komunikacji;
 • specyfiką różnych rodzajów mediów oraz zasadami funkcjonowania redakcji i dziennikarzy;
 • technikami wykorzystującymi mowę ciała do wzmocnienia i uatrakcyjnienia przekazu;
 • zasadami prowadzenia komunikacji dostosowanej do zmieniających się trendów w social media;
 • sposobem przygotowania do spotkań z dziennikarzami;
 • metodami efektywnych wystąpień w radio i telewizji;
 • zasadami budowania pozytywnych relacji z mediami;
 • zasadami dobrych wystąpień publicznych;
 • narzędziami tradycyjnymi i nowoczesnymi stosowanymi w pracy rzecznika;
 • tajnikami kreacji i organizacji eventów;
 • zasadami przygotowania skutecznych kampanii edukacyjnych lub społecznych;
 • technikami zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych.

Studia obejmują wszystkie niezbędne elementy warsztatu pracy rzecznika prasowego i  PR-owca z elementami marketingu. Niezwykle istotnym zadaniem będzie także przygotowanie absolwentów do właściwego i skutecznego komunikowania w sytuacjach kryzysowych.

Organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry;
 • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października,
 • zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie;
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów;
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

MODUŁ PRAWNY
- prawo prasowe;
- prawo autorskie;
- dostęp do informacji publicznej.

MODUŁ KOMUNIKACJA
-
komunikacja społeczna;
- zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej;
- określanie grup docelowych;
- zarządzanie informacją;
- wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji;
- zasady i techniki komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

MODUŁ WARSZTAT RZECZNIKA PRASOWEGO
-różnorodność modeli funkcjonowania rzeczników prasowych;
- rola i obowiązki rzecznika prasowego;
- polityka informacyjna;
- organizacja i podział kompetencji biura prasowego;
- tradycyjne (np. informacja prasowa, brifing, śniadania prasowe, konferencje prasowe)  i nowoczesne ( np. content marketing, brand journalism, profile społecznościowe, blogi) narzędzia w pracy rzecznika;
-kreacja i organizacja wydarzeń specjalnych (np. kongresów, konkursów, dnia miasta);
-pozycjonowanie specjalistów, ekspertów, członków zarządu i kierownictwa;
- zasady opracowywanie księgi komunikacji kryzysowej.

MODUŁ MEDIA RELATIONS
- specyfika różnego rodzaju mediów;
- oczekiwania dziennikarzy;
- przygotowanie do spotkania z dziennikarzami;
- zasady budowania i utrzymywania dobrych relacji z mediami;
- zachowanie przed kamerą i poza nią;
- przygotowanie i zasady wypowiedzi do ?Setki?;
- przygotowanie i techniki wypowiedzi podczas wywiadu w studiu.

MODUŁ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
- autoprezentacja (moje słabe i mocne strony);
- rola i znaczenie wizerunku;
- znaczenie pierwszego wrażenia;
- dress code;
- techniki wykorzystujące mowę ciała do wzmocnienia i uatrakcyjnienia przekazu;
- zarządzanie otoczeniem;
- zasady dobrych wystąpień publicznych;
- przekłady dobrych i złych wystąpień.

PUBLIC RELATIONS
- po co PR;
- myślenie strategiczne czyli misja, wizja i startegia;
- tworzenia przesłań i przekazów;
- opracowywanie strategii komunikacji;
- budowanie wzrostu zrozumienia i akceptacji dla działań realizowanych przez firmy i instytucje;
- nowoczesne narzędzia PR.

MODUŁ KAMPANII SPOŁECZNYCH
-zasady przygotowania skutecznych kampanii edukacyjnych i informacyjnych;
- planowanie , realizacja i ewaluacja kampanii;
- psychologia reklamy w kampaniach reklamowych i społecznych;
- innowacyjna promocja;
- rodzaje materiałów promocyjnych;
- przygotowywanie media planów;
- efektywne wykorzystanie budżetu;
- mierniki.

EGZAMIN DYPLOMOWY

Wykładowcy

Izabela Dudkiewicz

Specjalistka do spraw komunikacji, dziennikarka z kilkunastoletnim stażem. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów dziennikarskich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Public Relations w SGH. Od 1999 r. dziennikarka i Wydawca Wiadomości w Radiu ZET. Od kilkunastu lat na co dzień współpracująca  z biurami prasowymi i rzecznikami najważniejszych instytucji państwowych, firm prywatnych i instytucji samorządowych. Wielokrotnie miała okazję brać udział w relacjonowaniu i rozwiązywaniu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Ma bogate doświadczenie w opracowywaniu i przygotowywaniu materiałów dziennikarskich. Pracę w mediach rozpoczęła w Radiu ESKA gdzie była Redaktorem Wydania i Sekretarzem Redakcji. Drogę zawodową rozpoczęła od pracy w dziele promocji w Wydawnictwa Fundacji Buechnera i biurze prasowym koncernu motoryzacyjnego SAAB. Od 2008 r. prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu współpracy z mediami. Jej zainteresowania to przede wszystkim nowe media i to, jak w rewolucyjny sposób zmieniają współczesną komunikację.

Aleksandra Furmankiewicz-Szeląg

Z zamiłowania wizażystka i stylistka. Ukończyła Szkołę Wizażu Beaty Małachowskiej w Warszawie "Beauty-Art", jedną z pierwszych placówek powstałych w Polsce kształcących  wizażystów i stylistów wizerunku, gdzie pod okiem wybitnych makijażystów, stylistów, charakteryzatorów teatralnych, telewizyjnych, filmowych, fotografików i projektantów mody zdobyła solidne podstawy zawodu.

Od 2005 roku wykonuje makijaże okolicznościowe na każdą okazję (m.in.: ślubne, biznesowe, wieczorowe), a także do sesji fotograficznych (w tym m.in.: do publikacji Skarbnicy Wiedzy "Jak robić makijaż", magazynu Akademia urody nr 2/2008, Uroda nr 6/2008). W latach 2006 ? 2010 współtworzyła firmę szkoleniową "Szkoła Wizażu i Stylizacji", gdzie zdobyła doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konsultacji w zakresie wizażu, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku osób prywatnych a także dla firm i instytucji publicznych (m.in.: dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, gdzie realizowany był projekt systemowy "Szansa", dla kobiet 40+).

Ukończyła zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Warszawskim, na co dzień koordynator projektów unijnych. Makijaż jest jej największą pasją.

Maciej Karczyński

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskał również tytuł menedżera ds. sportu na  Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Sport, obok mediów i PR, to jego największa pasja. Przez lata prowadził i zarządzał klubem sportowym, m.in. pozyskiwał środki finansowe i tworzył wizerunek klubu. Od 1991 roku pracował w policji, m.in. w kompanii antyterrorystycznej, Wydziale d/w z Przestępczością Narkotykową, Centralnym Biurze Śledczym. W 2004 roku rozpoczął współpracę z mediami. Był rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Stołecznego w Warszawie. Został twarzą stołecznej policji podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Krótko po nich przeszedł do największej cywilnej służby specjalnej - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie ukrywam, że jestem praktykiem, który właściwie codziennie musi konfrontować swoją wiedzę i kreatywność w relacjach z mediami. Lubię swoją pracę i chętnie spotykam się z ludźmi, aby wymienić się doświadczeniami. Cały czas zdobywam nowe, np. o komunikacji kryzysowej czy metodach prezentacji jako sprawnej komunikacji podczas wystąpień publicznych.  Interesuję się również zmianami świata mediów i tym, w jaki sposób wpływają na współczesne wydarzenia, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji w Europie.

Robert Kazimierski

Dziennikarz, producent telewizyjny. Pracował dla TVP1, TVP2, Polsat, TVN24, TVN Turbo oraz zagranicznych stacji. Menadżer, specjalista ds. komercjalizacji, modeli biznesowych, wdrażania innowacji,  zarządzania informacją, kompetencji medialnej. Twórca innowacyjnych projektów  biznesowych z zakresu mediów, reklamy, energetyki. Doradca ds. strategii informacyjnych w  agencjach rządowych RP. Wiceprezydent Europe - South Asia Chamber of Commerce,  Technik budowy płatowców, absolwent Zarządzania Firmą Europejską na Akademii Leona  Koźmińskiego oraz Bezpieczeństwa Energetycznego w Collegium Civitas.

Barbara Labudda

Specjalizuje się w projektowaniu kompleksowych strategii PR, crisis/issues management oraz media relations. Jest jednym z autorów "Leksykonu public relations". Na co dzień zarządza agencją PR, Synertime, jako prezes zarządu. Jest też konsultantem i trenerem komunikacji. Regularnie komentuje pod kątem wizerunkowym bieżące wydarzenia, wypowiadając się w roli eksperta dla telewizji TVP, TVN, Polsat i ich kanałów tematycznych. Jej szkolenia i metodologia były podstawą do realizacji jednego z programów publicystycznych o szkoleniach medialnych w Polsce dla TVN CNBC Biznes. Z komunikacją jest związana zawodowo od ponad 10 lat. W tym czasie była zaangażowana we współpracę z ponad 100 markami. W 2006, przez wzgląd na zaangażowanie promocyjne w działalność społeczną, trójmiejska Gazeta Wyborcza nadała jej tytuł Osobowości Miesiąca. W 2007 roku brała udział w pracach najwęższego kręgu Sztabu Wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu, potem doradzała też strategicznie samorządowcom, zaś w 2010 - wspierała jedną z głównych partii politycznych w kampanii prezydenckiej. Ukończyła marketing (Uniwersytet Gdański) i podyplomowo psychologię reklamy (Uniwersytet Warszawski & Publicis). Studiowała też wokalistykę jazzową (Akademia Muzyczna w Gdańsku) oraz Management (ICAN Institute & Harvard Business Publishing).

Izabella Laskowska

Specjalista i doradca do spraw komunikacji społecznej i Public Relations. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Marketing Polityczny i Medialny. Od 1999 roku zajmuje się kształtowaniem wizerunku osób i instytucji oraz doradztwem z zakresu komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Kilkakrotnie zajmowała stanowisko zarówno rzecznika prasowego (Urząd Zarządzania Kryzysowego, Komenda Główna PSP, Ministerstwo Finansów, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa), doradcy jak i dyrektora kierującego biurem ds. komunikacji społecznej. Posiada duże doświadczenie w koordynowaniu polityki informacyjnej zdobyte zarówno podczas pracy  w MF gdzie koordynowała prace rzeczników prasowych izb skarbowych i celnych ale tez podczas pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa gdzie  między innymi  odpowiedzialna była za  koordynowanie pracy rzeczników prasowych wojewodów   podczas wielu sytuacji kryzysowych. Od kwietnia 2014 Ekspert cywilny NATO w obszarze "Komunikacja w sytuacjach kryzysowych". Była liderem projektu "Przygotowanie organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacjach kryzysowych podczas Euro 2012" funkcjonującego w ramach Zespołu ds. opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012. Wielokrotnie w trakcie swojej drogi zawodowej przygotowywała i prowadziła złożone projekty PR oraz prowadziła kampanie informacyjno-promocyjne. Od grudnia 2014 jest dyrektorem biura edukacji finansowej w Ministerstwie Finansów gdzie odpowiada za przygotowanie kampanii edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Od 2000 roku prowadzi działalność szkoleniową z zakresu public relations; prowadzi treningi medialne oraz szkolenia z zakresu budowania wizerunku osoby i instytucji, wystąpień publicznych, komunikacji społecznej, media relations, budowy strategii PR oraz zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych.

Anna Łubian-Halicka

Od kilkunastu lat dziennikarka prasowa i telewizyjna. Reporterka, autorka relacji na żywo, wydawca. Obecnie związana z programami informacyjnymi TVP Warszawa, TVP Regionalna i TVP INFO. Autorka i prowadząca program publicystyczny "Zestaw Powiększony". Ceni wartość słowa. Wie, że ważne jest nie tylko to co się mówi, ale też jak się mówi. Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie w Białymstoku i Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Wie, że dobra dykcja i profesjonalna wymowa to nie tylko talent, to skutek systematycznych ćwiczeń, wiedzy i pomocy dobrego nauczyciela.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Rzecznik prasowy w świecie nowoczesnych narzędzi PR i marketingu4900 zł5100 zł5300 zł
 • 10% przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

 

 

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.