Prawo

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek Prawo
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 5 lat
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis studiów

Studia prawnicze gwarantują zdobycie solidnych podstaw warsztatu prawniczego oraz rozszerzenie wiedzy w wybranych obszarach - do wyboru jest aż siedemnaście modułów specjalnościowych. Dzięki temu możesz świadomie kształtować swoją karierę - przygotować się wykonywania zawodu prawnika togowego lub specjalisty w danym obszarze prawa. Na kierunku prawo studiujesz modułowo, w oparciu o nowoczesny i stale aktualizowany program. Posiadana przez nas sala rozpraw umożliwi Ci zapoznanie się z praktycznym aspektem wykonywania zawodu poprzez symulacje procesów. Ponadto będziesz uczestniczyć w dwóch rodzajach wartościowych praktyk zawodowych. Nasz Wydział Prawa od lat zdobywa najważniejsze wyróżnienia. Szczycimy się I miejscem wśród wydziałów prawa uczelni niepublicznych w rankingach „Dziennika Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej”.

Wybierając prawo na Uczelni Łazarskiego:

 • Studiujesz modułowo, w oparciu o nowoczesny i stale aktualizowany program.
 • Wybierasz jedną z 15 wysoko cenionych na rynku specjalizacji.
 • Uczestniczysz w podwójnej ilości wartościowych praktyk zawodowych.
 • Poznajesz specjalistyczny prawniczy język angielski.
 • Zdobywasz dyplom magistra renomowanej uczelni oraz branżowe certyfikaty.
 • Przygotowujesz się do egzaminów wstępnych na aplikacje.

Program studiów realizowany jest w pięciu blokach konsekwentnie budujących Twoją wiedzę i kompetencje:

 • I ROK STUDIÓW
  Pierwszy rok studiów to czas realizacji przedmiotów z zakresu wiedzy ogólnoakademickiej i historycznoprawnej. Są to fundamenty wiedzy prawniczej niezbędne do dalszego pokonywania ścieżki kształcenia.
 • II ROK STUDIÓW
  Na drugim roku studiów udasz się na zajęcia między innymi z prawa karnego i cywilnego. Zdobyta wiedza pozwoli ci podjąć decyzję, w jakiej dziedzinie prawa chcesz się dalej rozwijać.
 • III ROK STUDIÓW
  Trzeci rok studiów poświęcony jest nauce prawa karnego procesowego oraz prawa zobowiązań, ponadto poznasz prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej. Na tym etapie dokonujesz wyboru jednego z trzech modułów kierunkowych, w ramach którego będziesz kontynuować naukę do momentu ukończenia studiów.
 • IV ROK STUDIÓW
  Podczas czwartego roku studiów zdobywasz wiedzę z zakresu prawa handlowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poznajesz tajniki prawa procesowego cywilnego i administracyjnego. Wybierzesz także drugi moduł kierunkowy.
 • V ROK STUDIÓW
  Na piątym roku studiów realizujesz wybrany przez siebie modułu specjalnościowy. Jest to także czas pisania pracy magisterskiej. Po egzaminie magisterskim możesz rozpocząć studia doktoranckie.

Opłaty za studia

Prawo Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
semestr semestr 4 raty semestr semestr 4 raty
Studia magisterskie 5-letnie4 440 zł1110 zł3660 zł915 zł

Moduły specjalnościowe

Zobacz naszą bogatą ofertę specjalności. Wierzymy, że na pewno znajdziesz moduł specjalnościowy dopasowany do Twoich potrzeb oraz zainteresowań i dołączysz do grona studentów UŁa.