Skip to main content

Powrót poziom wyżejStudia jednolite magisterskie lekarskie

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek lekarski
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 6 lat
Tryb studiów stacjonarne

Opis studiów

Wartością naszych studiów będzie indywidualizacja procesu nauczania. Studenci będą się kształcić w małych grupach, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych. Duży nacisk będziemy kłaść zarówno na elementy ściśle związane z praktyką zawodu, jak i na kształtowanie postaw, tak aby nasz absolwent jako przyszły lekarz potrafił skutecznie komunikować się z pacjentami oraz zespołem medycznym. Istotnym uzupełnieniem programu będzie oferta dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia różnych ścieżek kariery, takich jak prawo medyczne czy elementy zarządzania w służbie zdrowia.

Uprawnienia absolwentów po skończeniu studiów będą takie same jak studentów uczelni państwowych. Absolwent po studiach na kierunku lekarskim będzie przygotowany do pracy w opiece medycznej, przy udzielaniu pierwszej pomocy, planowaniu, wdrażaniu i postępowaniu profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów i odbyciu stażu podyplomowego absolwent przystępuje do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Po zdaniu powyższego egzaminu przyznane zostaje prawo wykonywania zawodu a przed młodym lekarzem otwiera się perspektywa podjęcia pracy w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach i instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i edukacją zdrowotną. 

Opłaty za studia

 • Opłata rekrutacyjna – 2 000 zł. Po zakwalifikowaniu na studia 1500 zł z kwoty opłaty rekrutacyjnej zostanie wliczone na poczet czesnego. 
 • Wysokość czesnego za semestr – 26 000 zł
Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim

Ogólne zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia kandydatów na studia będą wyniki egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów: biologia, chemia i do wyboru fizyka lub matematyka. 

Kandydaci ze starą maturą, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali egzaminów z biologii, chemii, fizyki lub matematyki lub posiadają zagraniczne świadectwo dojrzałości, mogą przystąpić w uczelni do egzaminu z zakresu biologii, chemii i fizyki lub matematyki. 

Rekrutacja kandydatów na studia odbywać się będzie na zasadzie konkursu. Kandydaci będą kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła największą liczbę. W razie pojawienia się wolnych miejsc, przyjmowane są kolejne osoby z listy rankingowej. 

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest:

 • rejestracja w formularzu rekrutacyjnym,
 • zaakceptowanie regulaminu rekrutacji podczas rejestracji internetowej, 
 • uiszczenie opłaty rekrutacyjnej,
 • złożenie dokumentów.

 

Podstawowe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • formularz zgłoszeniowy (wydrukowany z maila po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego)
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości*,
 • dowód tożsamości – do wglądu i skopiowania,
 • 1 aktualna fotografia (format jak do dowodu – 35 mm x 45 mm),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (podczas składania dokumentów otrzymasz od nas skierowanie na badania lekarskie).

*Jeśli posiadasz stara maturę i nie zdawałeś egzaminów z wymaganych przedmiotów lub posiadasz świadectwo zagraniczne, masz możliwość przystąpienia do egzaminów na naszej uczelni. Szczegółów możesz się dowiedzieć w Biurze Rekrutacji.

Podania o przyjęcie na studia na kierunek lekarski można składać od 5 maja 2017r. Cały proces rekrutacji trwa do 30 września br. 

Statystyka rekrutacji na kierunek lekarski

Kontakt

Biuro rekrutacji

Uczelnia Łazarskiego
sektor F, parter, pok. 63

Zapraszamy do kontaktu w godzinach pracy biura:

 • poniedziałek - piątek 9:00 - 18:00
 • sobota 9:00 - 14:00