Typ studiów MBA
Wymiar godzinowy 333 godziny
Ilość semestrów 3
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Przesłanki i cele:

Jedyne studia MBA w tej części Europy skupiające się na obszarze zarządzania jakością (w tym zarówno zarządzania systemowego, jak i zarządzania narzędziami jakości).  Quality MBA to nie tylko studia, które umożliwiają uaktualnienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością. To przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków i wybitne osobowości świata nauki.

Dzięki studiom Master of Business Administration in Quality Management uczestnik/czka nabywa zarówno kompetencje umożliwiające sprawne zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami optymalizacyjnymi jako sponsor projektu lub Black Belt, jak i szersze, menadżerskie spojrzenie na funkcjonowanie całej organizacji.

Adresaci:

Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą nabyć lub potwierdzić swoje kompetencje menadżerskie w zarządzaniu operacyjnym z obszaru jakości.

Kierowane są do:

 • osób pracujących w działach jakości, systemów zarządzania, ciągłego doskonalenia, doskonałości operacyjnej itp.
 • Auditorów Systemów Zarządzania,
 • specjalistów ds. narzędzi jakości,
 • Pełnomocników i menadżerów jakości.

Atuty

  Największym atutem programu studiów są zajęcia prowadzone w całości przez:

  • menadżerów Lean,
  • Master Black Belt-ów,
  • doświadczonych konsultantów,
  • specjalistów w dziedzinie rachunkowości i finansów.

  Dodatkowe korzyści:

  • Praktyczna strona studiów: case studies, warsztaty,
  • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów:
   - certyfikat
   Black Belt (LUQAM, SwissCert)
   - certyfikat
   Managera Jakości (LUQAM, SwissCert)
   - certyfikat
   Pełnomocnika Systemu Zarządzania (LUQAM, SwissCert)
  • pakiet książek (Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Systemy zarządzania jakością produktów - metody analizy i oceny, Inspiracje i drogowskazy),
  • współautorstwo książki z zakresu Zarządzania Jakością i Narzędzi Jakości wydanej z numerem ISBN.

   Organizacja zajęć

   • Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r.
   • Program trwa 3 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się średnio co trzeci tydzień, w soboty i niedziele przez około 15 miesięcy.
   • Tryb zaliczenia: przygotowanie i obrona pracy projektowej.

   Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

   Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

    

   Opiekun merytoryczny: Karolina Antos
   tel: 507 174 084 lub (12) 296 49 31

   Program

   Zarządzanie (68h)
   •    Zarządzanie strategiczne
   •    Rachunkowość i finanse w organizacji
   •    Zarządzanie marką
   •    Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
   Przywództwo (51h)
   •    Budowanie zespołu
   •    Budowanie zespołu - warsztaty
   •    Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników - warsztaty
   •    Change Management
   •    Change Management - warsztaty
   •    Trening przywództwa - warsztaty
   Jakość (51h)
   •    Total Quality Management
   •    Wpływ jakości na efektywność organizacji
   •    Prawne aspekty jakości
   •    Zarządzanie reklamacjami
   •    Velocity of Value - case study
   •    Lean and Quality - case study
   Systemy (68h)
   •    Znormalizowane systemy zarządzania - interpretacja wymagań
   •    Projektowanie i zarządzanie systemem
   •    Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu
   •    Koszty jakości
   •    Audit dostawcy
   •    Audit systemów zarządzania
   Narzędzia (85h)
   •    Statistical Process Control, Measurement System Analysys (SPC, MSA)
   •    Design of Experiments
   •    Kontrola jakości
   •    Cykl DMAIC
   •    Analiza danych
   •    Problem solving
   •    Six Sigma Black Belt
   Moduł dyplomowy (10h)
   •    Seminarium dyplomowe
   •    Egzamin dyplomowy (praca dyplomowa plus obrona prac)

   Wykładowcy

   Wykładowcami są:

    Zajęcia prowadzone są przez Konsultantów i Trenerów LUQAM oraz wykładowców Uczelni Łazarskiego.

   Łukasz Ekiert

    

   Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający LUQAM sp. zo.o. sp. k. Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

   Posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi jakości, redukcji kosztów, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, sourcingu dostawców, audicie procesu i systemu, rozwoju dostawców. Auditor wiodący  ISO 9001 i ISO/TS 16949 międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

   W ramach pracy zawodowej oraz jako konsultant kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeniowych w zakresie ISO/TS 16949 i sourcingu w Polsce, Europie i Afryce. Przykładowi klienci: Ariba, Tenneco, Valeo, Nidec, Motorola, Philip Morris.

   Przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania. Wykładowca na studiach podyplomowych na  kierunkach: Podyplomowe Studia Managerskie, Systemowe Zarządzanie Jakością, Manager Jakości i Środowiska, Zarządzanie Produkcją.

   Jako Operations Manager LUQAM tworzył i nadzorował tworzenie innowacyjnych w skali kraju projektów m.in., Liga Mistrzów 5S, TPM Champion, Company Production System.

    

    

    

   Jakub Kaczorowski

    

   Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA oraz z zakresu zarządzania jakością. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. z zakresu zarządzania personelem, zarządzania finansami, systemów zarządzania jakością, Lean Management.

   Od wielu lat związany jest z projektami Lean Manufacturing, a także systemami zarządzania. Pracował na stanowiskach Prezesa Zarządu, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Kierownika projektów produkcyjnych i jakościowych, Dyrektora ds. Zarządzania Jakością, a także Inżyniera Jakości. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialny był za zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami produkcyjnymi i jakościowymi. Zajmował się również współtworzeniem biznesplanu oraz wdrażaniem strategii biznesowej i marketingowej. Był odpowiedzialny również za wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Prowadził również projekt certyfikacji Six Sigma – poziom Green Belt.

    

    

    

   Joanna Kruszewska

   Trener oraz konsultant systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO TS (IATF) 16949  w LUQAM. Doświadczony audytor Ligi Mistrzów 5S oraz wykładowca na studiach podyplomowych „Advance Quality Engineer”. Absolwentka studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studium pedagogiczne na Politechnice Śląskiej. Swoją wiedzę poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach. Posiada kompetencje Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa wyrobu – PSB (VDA-QMC), Auditora zewnętrznego VDA 6.3 (uprawnienia VDA-QMC), Auditora wewnętrznego ISO/TS 16949 oraz 6 sigma Black Belt.

   Pracowała na stanowiskach Kierownika Jakości, Lidera zespołu APQP, Inżyniera Jakości na poziomie globalnym oraz lokalnym, a także Inżyniera ds. Przygotowania Procesów. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się zarządzaniem działu jakości - jakość produkcji, jakość w projektach, jakość  dostawców, metrologia i laboratorium. Nadzorowała jakość w nowych wdrożeniach w rejonie EMEA (Jaguar, Land Rover, Caterpillar – produkcja w zakładach w Europie i południowej Afryce), a także nad jakością projektów i procesów dla klientów francuskich dla produkcji w zakładzie w Polsce.

   Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi jakościowych w tym APQP, FMEA, CP, analiza problemów źródłowych, ISO/TS (IATF) 16949, CSR w motoryzacji.

   Opłaty za studia

   Studia MBA czesne3 raty6 rat9 rat
   Quality MBA17000 zł *17000 zł18200 zł18800 z

   20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   *cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
   **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Deutsche Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

   Zasady rekrutacji

   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

   • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
   • CV
   • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
   • dostarczenie skanu/ksero dyplomu magistra oraz skan/ksero dowodu osobistego

   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

   • oryginałów dyplomu magistra wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
   • dowodu wpłaty czesnego
   • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   KONTAKT

   Centrum Kształcenia Podyplomowego
   Uczelnia Łazarskiego
   ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

   Sektor "E" pokój 56
   e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
   tel. 22 54-35-322

   Partnerzy studiów

   Zobacz także