Typ studiów MBA
Wymiar godzinowy 333 godziny
Ilość semestrów 3
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Przesłanki i cele:

Jedyne studia MBA w tej części Europy skupiające się na obszarze zarządzania jakością (w tym zarówno zarządzania systemowego, jak i zarządzania narzędziami jakości).  Quality MBA to nie tylko studia, które umożliwiają uaktualnienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością. To przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków i wybitne osobowości świata nauki.

Dzięki studiom Master of Business Administration in Quality Management uczestnik/czka nabywa zarówno kompetencje umożliwiające sprawne zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami optymalizacyjnymi jako sponsor projektu lub Black Belt, jak i szersze, menadżerskie spojrzenie na funkcjonowanie całej organizacji.

Adresaci:

Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą nabyć lub potwierdzić swoje kompetencje menadżerskie w zarządzaniu operacyjnym z obszaru jakości.

Kierowane są do:

 • osób pracujących w działach jakości, systemów zarządzania, ciągłego doskonalenia, doskonałości operacyjnej itp.
 • Auditorów Systemów Zarządzania,
 • specjalistów ds. narzędzi jakości,
 • Pełnomocników i menadżerów jakości.

Atuty

  Największym atutem programu studiów są zajęcia prowadzone w całości przez:

  • menadżerów Lean,
  • Master Black Belt-ów,
  • doświadczonych konsultantów,
  • specjalistów w dziedzinie rachunkowości i finansów.

  Dodatkowe korzyści:

  1. Praktyczna strona studiów - pozostaje bez zmian
  2. Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów – cały punkt pozostaje bez zmian
  3. Pakiet trzech książek powiązanych tematycznie z szeroko pojętym zarządzaniem jakością
  4. Współautorstwo książki - pozostaje bez zmian
  5. Korzyści dla firm/pracodawców:
  • Wykształcenie kompetentnej kadry menadżerskiej.
  • Umożliwienie pracownikom delegowanym na studia odkrycia szerszego spojrzenia na kwestie jakości i funkcjonowania organizacji.
  • Trening umożliwiający pracownikom holistyczny rozwój w obszarze zarządzania.
  • Wykształcenie dla organizacji kompetentnych Black Belt’ów.

   Organizacja zajęć

   • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października;
   • Program trwa 3 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18;
   • Tryb zaliczenia: przygotowanie i obrona pracy projektowej.

   Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
   Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

   Opiekun merytoryczny: Karolina Antos
   tel: 507 174 084 lub (12) 296 49 31

   Program

   Zarządzanie

   • Zarządzanie strategiczne
   • Rachunkowość i finanse w organizacji
   • Zarządzanie marką
   • Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

   Przywództwo

   • Budowanie zespołu
   • Budowanie zespołu - warsztaty
   • Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników - warsztaty
   • Change Management
   • Change Management - warsztaty
   • Trening przywództwa - warsztaty

   Jakość

   • Prawne aspekty jakości
   • Zarządzanie reklamacjami
   • Koszty jakości

   Systemy

   • Znormalizowane systemy zarządzania - interpretacja wymagań
   • Projektowanie i zarządzanie systemem
   • Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu
   • Audit dostawcy
   • Audit systemów zarządzania
   • Risk Manager

   Narzędzia

   • Statistical Process Control, Measurement System Analysys (SPC, MSA)
   • Design of Experiments
   • Problem solving
   • Visual Management
   • Mapowanie Strumienia Wartości
   • Analiza Technicznych Kosztów Wytworzenia (metodologia LUQAM)
   • Six Sigma Black Belt

   Moduł dyplomowy

   • Seminarium dyplomowe
   • Egzamin dyplomowy (praca dyplomowa + obrona pracy)

   Wykładowcy

   Wykładowcami są:

    Zajęcia prowadzone są przez Konsultantów i Trenerów LUQAM oraz wykładowców Uczelni Łazarskiego.

   Wykładowcy

   Łukasz Ekiert

    

   Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający LUQAM sp. zo.o. sp. k. Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

   Posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi jakości, redukcji kosztów, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, sourcingu dostawców, audicie procesu i systemu, rozwoju dostawców. Auditor wiodący  ISO 9001 i ISO/TS 16949 międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

   W ramach pracy zawodowej oraz jako konsultant kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeniowych w zakresie ISO/TS 16949 i sourcingu w Polsce, Europie i Afryce. Przykładowi klienci: Ariba, Tenneco, Valeo, Nidec, Motorola, Philip Morris.

   Przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania. Wykładowca na studiach podyplomowych na  kierunkach: Podyplomowe Studia Managerskie, Systemowe Zarządzanie Jakością, Manager Jakości i Środowiska, Zarządzanie Produkcją.

   Jako Operations Manager LUQAM tworzył i nadzorował tworzenie innowacyjnych w skali kraju projektów m.in., Liga Mistrzów 5S, TPM Champion, Company Production System.

    

    

    

   Jakub Kaczorowski

    

   Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA oraz z zakresu zarządzania jakością. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. z zakresu zarządzania personelem, zarządzania finansami, systemów zarządzania jakością, Lean Management.

   Od wielu lat związany jest z projektami Lean Manufacturing, a także systemami zarządzania. Pracował na stanowiskach Prezesa Zarządu, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Kierownika projektów produkcyjnych i jakościowych, Dyrektora ds. Zarządzania Jakością, a także Inżyniera Jakości. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialny był za zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami produkcyjnymi i jakościowymi. Zajmował się również współtworzeniem biznesplanu oraz wdrażaniem strategii biznesowej i marketingowej. Był odpowiedzialny również za wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Prowadził również projekt certyfikacji Six Sigma – poziom Green Belt.

    

    

    

   Joanna Kruszewska

   Trener oraz konsultant systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO TS (IATF) 16949  w LUQAM. Doświadczony audytor Ligi Mistrzów 5S oraz wykładowca na studiach podyplomowych „Advance Quality Engineer”. Absolwentka studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studium pedagogiczne na Politechnice Śląskiej. Swoją wiedzę poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach. Posiada kompetencje Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa wyrobu – PSB (VDA-QMC), Auditora zewnętrznego VDA 6.3 (uprawnienia VDA-QMC), Auditora wewnętrznego ISO/TS 16949 oraz 6 sigma Black Belt.

   Pracowała na stanowiskach Kierownika Jakości, Lidera zespołu APQP, Inżyniera Jakości na poziomie globalnym oraz lokalnym, a także Inżyniera ds. Przygotowania Procesów. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się zarządzaniem działu jakości - jakość produkcji, jakość w projektach, jakość  dostawców, metrologia i laboratorium. Nadzorowała jakość w nowych wdrożeniach w rejonie EMEA (Jaguar, Land Rover, Caterpillar – produkcja w zakładach w Europie i południowej Afryce), a także nad jakością projektów i procesów dla klientów francuskich dla produkcji w zakładzie w Polsce.

   Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi jakościowych w tym APQP, FMEA, CP, analiza problemów źródłowych, ISO/TS (IATF) 16949, CSR w motoryzacji.

   Opłaty za studia

   Studia MBA czesne3 raty6 rat9 rat
   Quality MBA17000 zł *17000 zł18200 zł18800 z
   • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
   **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Santander Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

   Zasady rekrutacji

   Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest:

   • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
   • Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
   • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
   • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

   • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
   • CV
   • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
   • dostarczenie skanu/ksero dyplomu magistra

   W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

   Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów*  jest zobligowania do przedłożenia:

   • oryginałów dyplomu magistra wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
   • dowodu wpłaty czesnego
   • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   Kontakt

   Centrum Kształcenia Podyplomowego
   Uczelnia Łazarskiego
   ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

   Sektor "E" pokój 56
   e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
   tel. 22 54-35-322

   **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
   2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    • realizacji procesu kształcenia,
    • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
    • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
    na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
    • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
    • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
    • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
    • prowadzenia monitoringu wizyjnego
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
   6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
   8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
   9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
   11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

   Partnerzy studiów

   Zobacz także