Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 333 godzin
Ilość semestrów 3
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Adresaci:

Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą nabyć lub potwierdzić swoje kompetencje menadżerskie w zarządzaniu operacyjnym z obszaru jakości.

Kierowane są do:

 • osób pracujących w działach jakości, systemów zarządzania, ciągłego doskonalenia, doskonałości operacyjnej itp.;
 • auditorów Systemów Zarządzania;
 • specjalistów ds. narzędzi jakości;
 • pełnomocników i menadżerów jakości.

Atuty

  Największym atutem programu studiów są zajęcia prowadzone w całości przez:

  • menadżerów Lean;
  • Master Black Belt-ów;
  • doświadczonych konsultantów;
  • specjalistów w dziedzinie rachunkowości i finansów.

  Dodatkowe korzyści:

  1. Praktyczna strona studiów;
  2. Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów;
  3. Pakiet trzech książek powiązanych tematycznie z szeroko pojętym zarządzaniem jakością;
  4. Współautorstwo książki;
  5. Korzyści dla firm/pracodawców:
   • Wykształcenie kompetentnej kadry menadżerskiej;
   • Umożliwienie pracownikom delegowanym na studia odkrycia szerszego spojrzenia na kwestie jakości i funkcjonowania organizacji;
   • Trening umożliwiający pracownikom holistyczny rozwój w obszarze zarządzania;
   • Wykształcenie dla organizacji kompetentnych Black Belt’ów.

   Organizacja zajęć

   • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października;
   • Program trwa 3 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9:00 - 15:30;
   • Tryb zaliczenia: przygotowanie i obrona pracy projektowej.

   Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
   Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

   Opiekun merytoryczny: Karolina Antos
   tel: 507 174 084 lub 12 296 49 31

   Przesłanki i cele studiów

   Przesłanki i cele:

   Jedyne studia MBA w tej części Europy skupiające się na obszarze zarządzania jakością (w tym zarówno zarządzania systemowego, jak i zarządzania narzędziami jakości). Quality MBA to nie tylko studia, które umożliwiają uaktualnienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością. To przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków i wybitne osobowości świata nauki.

   Dzięki studiom Master of Business Administration in Quality Management uczestnik/czka nabywa zarówno kompetencje umożliwiające sprawne zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami optymalizacyjnymi jako sponsor projektu lub Black Belt, jak i szersze, menadżerskie spojrzenie na funkcjonowanie całej organizacji.

   Program

   Zarządzanie

   • Zarządzanie strategiczne
   • Rachunkowość i finanse w organizacji
   • Zarządzanie marką
   • Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

   Przywództwo

   • Budowanie zespołu
   • Budowanie zespołu - warsztaty
   • Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników - warsztaty
   • Change Management
   • Change Management - warsztaty
   • Trening przywództwa - warsztaty

   Jakość

   • Prawne aspekty jakości
   • Zarządzanie reklamacjami
   • Koszty jakości

   Systemy

   • Znormalizowane systemy zarządzania - interpretacja wymagań
   • Projektowanie i zarządzanie systemem
   • Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu
   • Audit dostawcy
   • Audit systemów zarządzania
   • Risk Manager

   Narzędzia

   • Statistical Process Control, Measurement System Analysys (SPC, MSA)
   • Design of Experiments
   • Problem solving
   • Visual Management
   • Mapowanie Strumienia Wartości
   • Analiza Technicznych Kosztów Wytworzenia (metodologia LUQAM)
   • Six Sigma Black Belt

   Moduł dyplomowy

   • Seminarium dyplomowe
   • Egzamin dyplomowy (praca dyplomowa + obrona pracy)

   Wykładowcy

   Wykładowcy

   Zajęcia prowadzone są przez Konsultantów i Trenerów LUQAM oraz wykładowców Uczelni Łazarskiego.

   Łukasz Ekiert

    

   Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający LUQAM sp. zo.o. sp. k. Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

   Posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi jakości, redukcji kosztów, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, sourcingu dostawców, audicie procesu i systemu, rozwoju dostawców. Auditor wiodący  ISO 9001 i ISO/TS 16949 międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

   W ramach pracy zawodowej oraz jako konsultant kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeniowych w zakresie ISO/TS 16949 i sourcingu w Polsce, Europie i Afryce. Przykładowi klienci: Ariba, Tenneco, Valeo, Nidec, Motorola, Philip Morris.

   Przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania. Wykładowca na studiach podyplomowych na  kierunkach: Podyplomowe Studia Managerskie, Systemowe Zarządzanie Jakością, Manager Jakości i Środowiska, Zarządzanie Produkcją.

   Jako Operations Manager LUQAM tworzył i nadzorował tworzenie innowacyjnych w skali kraju projektów m.in., Liga Mistrzów 5S, TPM Champion, Company Production System.

    

    

    

   Jakub Kaczorowski

    

   Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA oraz z zakresu zarządzania jakością. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. z zakresu zarządzania personelem, zarządzania finansami, systemów zarządzania jakością, Lean Management.

   Od wielu lat związany jest z projektami Lean Manufacturing, a także systemami zarządzania. Pracował na stanowiskach Prezesa Zarządu, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Kierownika projektów produkcyjnych i jakościowych, Dyrektora ds. Zarządzania Jakością, a także Inżyniera Jakości. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialny był za zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami produkcyjnymi i jakościowymi. Zajmował się również współtworzeniem biznesplanu oraz wdrażaniem strategii biznesowej i marketingowej. Był odpowiedzialny również za wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Prowadził również projekt certyfikacji Six Sigma – poziom Green Belt.

    

    

    

   Joanna Kruszewska

   Trener oraz konsultant systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO TS (IATF) 16949  w LUQAM. Doświadczony audytor Ligi Mistrzów 5S oraz wykładowca na studiach podyplomowych „Advance Quality Engineer”. Absolwentka studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studium pedagogiczne na Politechnice Śląskiej. Swoją wiedzę poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach. Posiada kompetencje Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa wyrobu – PSB (VDA-QMC), Auditora zewnętrznego VDA 6.3 (uprawnienia VDA-QMC), Auditora wewnętrznego ISO/TS 16949 oraz 6 sigma Black Belt.

   Pracowała na stanowiskach Kierownika Jakości, Lidera zespołu APQP, Inżyniera Jakości na poziomie globalnym oraz lokalnym, a także Inżyniera ds. Przygotowania Procesów. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się zarządzaniem działu jakości - jakość produkcji, jakość w projektach, jakość  dostawców, metrologia i laboratorium. Nadzorowała jakość w nowych wdrożeniach w rejonie EMEA (Jaguar, Land Rover, Caterpillar – produkcja w zakładach w Europie i południowej Afryce), a także nad jakością projektów i procesów dla klientów francuskich dla produkcji w zakładzie w Polsce.

   Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi jakościowych w tym APQP, FMEA, CP, analiza problemów źródłowych, ISO/TS (IATF) 16949, CSR w motoryzacji.

   Oplaty za studia

   Studia MBA czesne 3 raty 6 rat 9 rat
   MBA in Quality Management 17 000 zł 17 000 zł 18 200 zł 18 800 zł

   Zasady rekrutacji