MBA to trzy- lub czterosemestralne programy adresowane do osób posiadających doświadczenie zawodowe głównie na szczeblu kierowniczym, kształcące wysokiej klasy menedżerów na potrzeby przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit. Coraz częściej postrzegane są jako stały element rozwoju kariery menedżerskiej. Są szansą na podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności, warunkujących sprawność działania w praktyce. Nasza oferta obejmuje szereg programów MBA w pełni profilowanych branżowo, w tym te nakierowane na potrzeby branży IT, energetycznej, ochrony zdrowia i administracji centralnej i samorządowej.