Czas trwania 560 godzin + warsztaty i wykłady
Poziom A0/A1/A2/B1/B1+
Czas trwania 28 tygodni
Harmonogram kursu semestr zimowy: 14 października 2019 - 7 lutego 2020
semestr letni: 24 lutego 2020 - 10 czerwca 2020
Roczny od semestru zimowego 24 lutego 2020 - 5 lutego 2021
Opłata 2400 EUR + 100 EUR

Opis kursu

DLA KOGO?

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy w przyszłym roku akademickim pragną rozpocząć studia na Uczelni Łazarskiego. Bieżący rok akademicki przeznaczają na naukę języka polskiego.       

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku polskim. Podczas trwania kursu są kształcone wszystkie umiejętności językowe, takie jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, poprawność gramatyczna, mówienie i pisanie. Pierwsza część kursu ma za zadanie nauczenie słuchaczy posługiwania się językiem polskim w sytuacjach związanych z życiem codziennym. W drugiej części kursu stopniowo jest wprowadzane słownictwo i terminologia związana z kierunkiem studiów - ekonomiczna i prawnicza, niezbędna do rozumienia wykładów i uczestniczenia w zajęciach.

Celem kursu jest doprowadzenie słuchaczy do poziomu zaawansowania, który umożliwia odbywanie studiów w języku polskim. Dopełnieniem dwusemestralnego kursu rocznego jest dwumiesięczny kurs intensywny. Jest on rekomendowany wszystkim słuchaczom, którzy nie osiągnęli poziomu B2.

JAKĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBĘDZIESZ?

Główny nacisk jest położony na zdobyciu umiejętności poprawnego gramatycznie wypowiadania się we współczesnej polszczyźnie, rozumienia tekstów, w tym tekstów naukowych zarówno słuchanych i czytanych. Prowadzone są również ćwiczenia ze sprawności pisania, które mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego redagowania prac. W trosce o jak najskuteczniejsze przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku polskim na Uczelni Łazarskiego, od drugiego semestru kursu, kursanci mogą uczestniczyć w wybranych wykładach z przedmiotów kierunkowych w charakterze wolnych słuchaczy.

KADRA

Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Opinia lektora kursu:

"Kursy roczne oferują bardzo dużą ilość godzin dydaktycznych wzbogaconych ofertą kulturalną. Grupy są małe, więc mamy szansę rozpoznać potrzeby każdego Słuchacza. Nasi Słuchacze nie tylko poznają język polski, ale również uczą się rozumieć Polaków, naszą mentalność, poznają zwyczaje i tradycje, zwiedzają najciekawsze zakamarki miasta, odwiedzają muzea, ale też świetnie się bawią śpiewając, tańcząc, gotując, uprawiając sport, itp. Po kursach rocznych osoby rosyjskojęzyczne zdobywają poziom B2, co umożliwia im bezproblemowe studiowanie na każdej polskiej uczelni, natomiast osoby spoza słowiańskiego obszaru językowego uzyskują zwykle poziom B1 i mogą być warunkowo przyjęte na studia. Cechuje nas indywidualne podejście do słuchaczy. Zawsze znajdujemy czas, by ich wysłuchać, wesprzeć czy pomóc. Wiem, że słuchacze to doceniają i nawet po zakończeniu kursu pozostają z nami w serdecznych kontaktach."

Elżbieta Jurczak - lektorka języka polskiego

Opinia słuchacza z Kazachstanu:

"Mam na imię Chingiz i jestem studentem pierwszego roku wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Jeszcze rok temu, będąc absolwentem collegium, miałem wybrać uczelnię wyższą. W agencji zajmującej się studiami zagranicznymi zaproponowano mi Polskę. W tej chwili mało znałem o tym kraju, a tym bardziej nie wiedziałem, że można zostać wysoko kwalifikowanym specjalistą międzynarodowego poziomu wiedzy po dosyć przyjemnej cenie. Ale nagle w głowie pojawia się pytanie: Jak nie mówiąc po polsku jechać do Warszawy na studia? Na szczęście, Studium Języków Obcych na Łazarskim proponuje  przyszłym studentom i wszystkim chętnym roczny kurs języka polskiego i kultury Polski. Na początku myślałem, że nie możliwie jest nauczyć się obcego języka na poziomie, pozwalającym studiować w ciągu roku akademickiego. Jednak spróbowałem i nie żałuję.

Po przyjeździe do Warszawy nie znałem ani jednego słowa po polsku, ale dzięki intensywnemu programowi i pomocy profesorów, za rok już mam swoją pierwszą zdaną sesję. Od pierwszych minut kursu, możesz uświadomić sobie, z jakimi ciekawymi ludźmi z całego świata się uczysz. Ale nie wszyscy mówią po angielsku, więc jedyny sposób na poznanie się lepiej to - polski. A żeby zacząć posługiwać się jakimkolwiek językiem trzeba umieć brać udział w dyskusjach z dowolnym rozmówcą. W tym nam bardzo pomagali nauczyciele, od których dostawaliśmy wspaniałe materiały do nauczania gramatyki. A dzięki profesorom-polonistom, każde zajęcie staje się możliwością słyszeć poprawną polszczyznę, co z kolei wzbogaca słownictwo.

Najbardziej w kursie spodobał mi się wkład profesorów. Przecież polski system edukacyjny znacznie się różni od kazaskiego. Profesor dla słuchaczy kursu jest więcej niż zwykły wykładowca. W ciągu całego roku czujesz nieustanną pomoc i wsparcie nauczyciela, który pomaga zrozumieć nie tylko język, lecz i kulturę i mentalność Polaków, co bardzo ułatwia codzienne życie w Polsce. Po zajęciach często zwiedzaliśmy muzea, poznawaliśmy historię spacerując po Starym Mieście i oczywiście obchodziliśmy święta.

Podczas trwania kursu bardzo mnie zdziwiło to, że kurs jest najlepszym sposobem aby zacząć żyć w Polsce dla WSZYSTKICH. Tak na przykład w mojej grupie oprócz rosyjskojęzycznych, dla których polski, mimo że obcy, ale to bardziej zrozumiały język, niż dla studentów z takich krajów jak Chiny, Wietnam, Turcja i Niemcy. Ale program jest tak doskonały, że wszyscy studenci jednakowo dobrze i w pełni rozumieją materiały dydaktyczne i od razu po lekcjach mogą je wykorzystywać.

Jeśli chodzi o atmosferę, to ona była bardzo przyjemna i ciepła, ja bym nawet powiedział - rodzinna. Grupa była bardzo przyjazna i sympatyczna. Nadal utrzymujemy kontakt i organizujemy spotkania. Według mnie, żeby zacząć mówić w innym języku i przekroczyć wszystkie bariery, potrzebna jest właśnie taka atmosfera.

Po skończeniu kursu, ani razu nie żałowałem o tym, że zainwestowałem pieniądze w taki przydatny i korzystny kurs językowy. Nawet jeżeli Państwo nie zamierzają studiować albo mieszkać w Polsce, ja bym polecał zapisać się na ten kurs. Bo często jest tak, że nie rozpatrujemy Europę Wschodnią jako miejsce dla nauki albo po prostu dla podróży i nie bardzo dobrze znamy ten region. Bardziej skupiając się na Europie Zachodniej ewentualnie Azji. Jednak jeśli nie brać pod uwagę tego, że miałem zamiar rozpocząć studia w Warszawie, to dla mnie kurs został świetną możliwością nauczyć się jeszcze jednego języka, poznać nową kulturę, popodróżować i po prostu popatrzeć na świat z innej perspektywy i otrzymać bezcenne doświadczenie."

Chingiz Karimov - uczestnik kursu rocznego

Opinia słuchacza z Wietnamu:

"Kurs języka polskiego na Uczelni Łazarskiego jest bardzo przydatny. Bardzo krótki czas spędziłem na nauce, ale ogromną wiedzę dostałem. Pierwszym wrażeniem jest entuzjazm i zachowanie nauczycielek. One są bardzo sympatyczne i one nie boli się wyjaśnić mi ćwiczenia. Co zaskoczyło mnie najbardziej to mój rezultat. Język polski jest jednym z najtrudniejszych do nauki języków, więc nie myślałem że mogę mówić lub słuchać. Ale po kursie, mogę rozmawiać z Polakami! Atmosfera kursu moim zdaniem jest bardzo wygodny. Nauczycielka zawsze uczyła ostrożnie i klasa była bardzo zabawna. Ale powinieneś zakończyć pracę domową na czas, inaczej, nauczycielka nie będzie zadowolona z tobą. Czy polecam ten kurs? Tak, na pewno! Moim zdaniem, jeżeli chciałbyś uczyć się polskiego, nie zapomnij, aby zarejestrować się w Uczelni Łazarskiego. Myślę, że to jest najlepszy wybór dla ciebie."

Hai Duong Minh - uczestnik kursu rocznego

Opinia słuchacza z Chin:

"Rewelacyjna nauczania języka polskiego! Jeśli chcesz uczyć się języka polskiego intensywnie. Możesz na to polegać. Co się podobało? Na początku rozdzieliśmy się na różne grupy, to zależy od twojego poziomu. Nauczycielki zawsze były przygotowane. Dostałem pracę domową (bo warto powtarzać, żeby dobrze pamiętać). Raz na każdy tydzień mieliśmy różne wycieczki po lekcji. Zwiedzać miasto, muzeum, warsztaty o kulturze polskiej itd. To jest ważny, bo zawsze się czuję, że kultura i język polski są czymś co chcę mi się więcej na te tematy wiedzieć i się nauczyć. Atmosfera była super. Lekcje nigdy nie były nudne. Studenty w grupie byli spontaniczne. Bardzo pomagała mi ta atmosfera. Bardzo polecam ten kurs, chyba są najlepsze nauczycieli w organizowaniu w stolicy. Polski i chiński są dwie najtrudniejsze języki w świecie. One są zupełne inne. Jednak jest podobne to jest, jedno słowo często ma różne znaczenie. Oprócz tego polski i chiński mają dużo podobnych słów, dużo slangów i przysłów. Polski jest bardzo ciekawy język!"

Liu Peng - uczestnik kursu rocznego