Czas trwania 350 godzin + 20 języka polskiego
Poziom A2/B1/B1+
Czas trwania 14 tygodni
Początek kursu semestr wiosenny (rekrutacja tylko na poziomy B1 i wyższe): 24 lutego 2020 - 10 czerwca 2020
semestr jesienny: 12 października 2020 - 5 lutego 2021
semestr wiosenny (rekrutacja tylko na poziomy B1 i wyższe): 22 lutego 2021 - 11 czerwca 2021
Opłata 1650 EUR + 100 EUR

Opis kursu

DLA KOGO?

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy w nadchodzącym roku akademickim pragną rozpocząć studia w Uczelni Łazarskiego. Bieżący rok akademicki przeznaczają na naukę języka angielskiego.

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku angielskim i osiągnięcia poziomu zaawansowania B2. Podczas trwania kursu są kształcone wszystkie umiejętności językowe, takie jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, poprawność gramatyczna, mówienie i pisanie. Wprowadzane jest także słownictwo i terminologia związana z kierunkiem studiów - niezbędna do rozumienia wykładów i aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

JAKĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBĘDZIESZ?

Główny nacisk jest położony na zdobycie umiejętności poprawnego wypowiadania się i rozumienia tekstów, w tym tekstów naukowych zarówno słuchanych, jak i czytanych. Prowadzone są również ćwiczenia ze sprawności pisania, które mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego redagowania prac. 

Kursanci mogą uczestniczyć w wybranych wykładach z przedmiotów kierunkowych w charakterze wolnych słuchaczy. 

Podręczniki, materiały dodatkowe oraz metodyka prowadzenia zajęć zostały dobrane z myślą o przygotowaniu kursantów do egzaminu międzynarodowego IELTS.

Kurs oferuje również warsztaty rozwijania umiejętności miękkich takich jak negocjacje, współpraca, akceptacja-odmowa organizowane cyklicznie w ramach zajęć dwa razy w miesiącu.

KADRA

Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka angielskiego.

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kurs kończy się testem osiągnięć przeprowadzanym w Uczelni Łazarskiego lub zdaniem egzaminu IELTS w jednym z centrów egzaminacyjnych w Warszawie. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego do rozpoczęcia studiów poziomu B2 oferujemy dwumiesięczny lub jednomiesięczny kurs języka angielskiego.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

10:30 - 12:00 Sesja 1 
12:00 - 12:30 Przerwa na lunch
12:30 - 13:50 Sesja 2 
13:50 - 14:00 Przerwa na kawę
14:00 - 14:40 Sesja 3
15:00  Warsztaty i wyjścia

ZAJĘCIA DODATKOWE

WARSZTATY

 • warsztaty ze śpiewania polskich przebojów
 • warsztaty filmowe
 • warsztaty kucharskie - przygotowywanie polskich potraw regionalnych
 • zajęcia sportowe

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych
 • wycieczka do Narodowego Banku Polskiego
 • zwiedzanie Starego Miasta
 • wizyta w Zamku Królewskim
 • wizyta w Łazienkach Królewskich i Agrykoli
 • wizyta w Muzeum Sztuki Współczesnej
 • zwiedzanie Wilanowa
 • wizyta w Centrum Nauki Kopernik
 • wyjścia na łyżwy i kręgle
 • wyprawy rowerowe