Czas trwania 700 godzin + 20 języka polskiego
Poziom A0/A1/A2/B1/B1+
Czas trwania 28 tygodni
Początek kursu semestr zimowy: 14 października 2019 - 7 lutego 2020
semestr letni: 24 lutego 2019 - 10 czerwca 2020
Kurs roczny od semestru letniego 24 lutego 2020 - 5 lutego 2021
Opłata 3250 EUR + 100 EUR
Minimalna liczba uczestników 8

Opis kursu

DLA KOGO?

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy w nadchodzącym roku akademickim pragną rozpocząć studia w Uczelni Łazarskiego. Bieżący rok akademicki przeznaczają na naukę języka angielskiego.       

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do odbywania studiów w języku angielskim. Podczas trwania kursu są kształcone wszystkie umiejętności językowe, takie jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, poprawność gramatyczna, mówienie i pisanie. Pierwsza część kursu ma za zadanie nauczenie słuchaczy posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach związanych z życiem codziennym. W drugiej części kursu stopniowo jest wprowadzane słownictwo i terminologia związana z kierunkiem studiów - niezbędna do rozumienia wykładów i aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

JAKĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBĘDZIESZ?

Główny nacisk jest położony na zdobycie umiejętności poprawnego wypowiadania się i rozumienia tekstów, w tym prostych tekstów akademickich zarówno słuchanych, jak i czytanych. Prowadzone są również ćwiczenia ze sprawności pisania, redagowania krótkich wypowiedzi pisemnych różnego rodzaju.

Od drugiego semestru kursu, kursanci mogą uczestniczyć w wybranych wykładach z przedmiotów kierunkowych w charakterze wolnych słuchaczy.

Podręczniki, materiały dodatkowe oraz metodyka prowadzenia zajęć zostały dobrane z myślą o przygotowaniu kursantów do egzaminu międzynarodowego IELTS.

Kurs oferuje również warsztaty rozwijania umiejętności miękkich takich jak negocjacje, współpraca, akceptacja-odmowa organizowane cyklicznie w ramach zajęć dwa razy w miesiącu.

KADRA

Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka angielskiego.

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kurs kończy się testem osiągnięć przeprowadzanym w Uczelni Łazarskiego lub zdaniem egzaminu IELTS w jednym z centrów egzaminacyjnych w Warszawie. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego do rozpoczęcia studiów poziomu B2 oferujemy dwumiesięczny kurs języka angielskiego

ROZKŁAD ZAJĘĆ

10:30 - 12:00 Sesja 1 
12:00 - 12:30 Przerwa na lunch
12:30 - 13:50 Sesja 2 
13:50 - 14:00 Przerwa na kawę
14:00 - 14:40 Sesja 3
15:00  Warsztaty i wyjścia

ZAJĘCIA DODATKOWE

Podczas rocznego kursu studenci mają okazję uczestniczenia w warsztatach tematycznych, zajęciach sportowych oraz zwiedzają atrakcje turystyczne Warszawy.

WARSZTATY

 • warsztaty śpiewacze
 • warsztaty filmowe
 • warsztaty kucharskie - przygotowywanie polskich potraw regionalnych
 • zajęcia sportowe

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych
 • wycieczka do Narodowego Banku Polskiego
 • zwiedzanie Starego Miasta
 • wizyta w Zamku Królewskim
 • wizyta w Łazienkach Królewskich i Agrykoli
 • wizyta w Muzeum Sztuki Współczesnej
 • zwiedzanie Wilanowa
 • wizyta w Centrum Nauki Kopernik
 • wyjścia na łyżwy i kręgle
 • wyprawy rowerowe