POCZĄTEK KURSU02.08.2021 - 27.08.2021
30.08.2021 – 24.09.2021
LICZBA GODZIN KURSU60 godzin (20 spotkań po 3 godziny dydaktyczne)
*1 godzina dydaktyczna = 45minut
POCZĄTEK ZAJĘĆ2 sierpnia 2021
30 sierpnia 2021
GODZINY ZAJĘĆgodz. 9.00 - 11.30 oraz 18.00 – 20.30
LICZBA OSÓB W GRUPIE10 - 16
CENA550 PLN
ZAPISY NA KURSrecruitment@lazarski.edu.pl
TELEFON+48 22 54 35 377
ADRESUczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43, pokój 63a

Kurs jest adresowany do obywateli Białorusi, którzy ostatnio opuścili swój kraj. Jest prowadzony metodą komunikacyjną i ma na celu nauczenie słuchaczy posługiwania się językiem polskim w typowych sytuacjach życia codziennego. Po zrealizowaniu kursu słuchacz będzie potrafił opowiedzieć o sobie, o swojej rodzinie, zainteresowaniach, sposobach spędzania czasu, samopoczuciu, pogodzie, pracy, planach i marzeniach. Będzie potrafił zapytać o drogę, zrobić zakupy w sklepie, złożyć zamówienie w restauracji, zamówić taksówkę, stolik czy pizzę przez telefon, opowiedzieć lekarzowi o swoich problemach, załatwić potrzebne sprawy w urzędzie czy banku. Umiejętności słuchaczy będą monitorowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich, co pozwoli na ewentualną modyfikację programu i jego dostosowywanie do potrzeb uczestników. Kursanci będą mieli też możliwość poznania polskich tradycji i zwyczajów. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikat.

НАЧАЛО КУРСА02.08.2021 - 27.08.2021
30 августа 2021 г. - 24 сентября 2021 г.
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ КУРСА60 часов (20 занятий по 3 учебных часа)
* 1 учебный час = 45 минут
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ2 августа 2021 г.
30 августа 2021 г.
КЛАССНЫЕ ЧАСЫчасы. 9.00 - 11.30 и 18.00 - 20.300
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ10 - 16
ЦЕНА550 злотых
РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРСrecruitment@lazarski.edu.pl
ТЕЛЕФОН+48 22 54 35 377
АДРЕС

Университет Лазарского
02-662 Варшава
ул. Сверадовская 43, к.63a


Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43, pokój 63a

Курс ориентирован на граждан Беларуси, недавно покинувших свою страну. Он проводится с использованием коммуникативного метода и направлен на то, чтобы научить студентов использовать польский язык в типичных повседневных жизненных ситуациях. По окончании курса студент сможет рассказать о себе, своей семье, интересах, способах проведения времени, благополучии, погоде, работе, планах и мечтах. Он сможет спросить дорогу, сделать покупки в магазине, сделать заказ в ресторане, заказать такси, столик или пиццу по телефону, рассказать врачу о своих проблемах, уладить необходимые вопросы в офисе или банке. Навыки студентов будут контролироваться опытными преподавателями-академиками, что позволит вносить изменения в программу и адаптировать ее к потребностям участников. У студентов также будет возможность ознакомиться с польскими традициями и обычиями. В конце участники получат сертификат.