Centrum Nauczania Języka i  Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego organizuje w dniach 27-28.03.2021 roku państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2, C1 - egzamin przełożony na 8-9.05.2021:

  • egzamin pisemny - sobota 8 maja,
  • egzamin ustny - niedziela 9 maja.

Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w sprawie zmiany terminu egzaminu

„Wprowadzenie nowych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz zapowiedzi możliwości dalszych zmian w tym kierunku stawia pod znakiem zapytania bezpieczną organizację egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w dniach 27-28 marca 2021 r. Działając na podstawie art. 11k ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) w trosce o bezpieczeństwo zarówno zarejestrowanych na tę sesję kandydatów, jak i przeprowadzających egzaminy, Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o przełożeniu tej sesji egzaminacyjnej na potencjalnie bezpieczny termin 8-9 maja 2021 r.
Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego”.

  

Kolejna sesja planowana jest w dniach 19-20.06.2021 na poziomach B1, B2, C1:

  • egzamin pisemny - sobota 19 czerwca
  • egzamin ustny - niedziela 20 czerwca

Rejestracja 

Rejestracja na egzamin 19-20 czerwca 2021 r: rejestracja zakończona

Rejestracja odbywa się do wyczerpania puli miejsc.

Osoby rejestrujące się otrzymują dwie informacje mejlowe:

1. Potwierdzającą prawidłowe wypełnienie formularza

2. Informację dotyczącą statusu rejestracji:

  • albo potwierdzenie przyznania miejsca i prośbę o opłatę (na podany w mejlu numer konta)
  • albo informację o przyjęciu Państwa na listę rezerwową
  • albo informację o nieprzyznaniu miejsca. 

WAŻNE: W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa rejestracja może zostać odwołana. 

UWAGA! SJO oświadcza, że nie ma podpisanych żadnych umów z innymi placówkami dotyczących przyznawania miejsc na egzamin certyfikatowy z j. polskiego.

Kto może być kandydatem?

cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

WYŁĄCZNIE WAŻNY PASZPORT

Formularz zgłoszeniowy na egzamin certyfikatowy:

Poziom B1 - rejestracja zakończona

https://certyfikatpolski.lazarski.pl/B1

Poziom B2 - rejestracja zakończona

https://certyfikatpolski.lazarski.pl/B2

Poziom C1 - rejestracja zakończona

https://certyfikatpolski.lazarski.pl/C1

 

Adres e-mail i telefon kontaktowy:

kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl

(22) 54-35-566 / (22) 54-35-373 / 509 657 358 (numery dostępne w godzinach 8-16 w dni robocze)

Cena egzaminu:

 

 

 

  


Płatność:

 

 

Sesja 27-28.03.2021 przełożona na 8-9.05.2021 

WAŻNE: W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa egzamin może zostać odwołany. 

Poziom B1

opłata za egzamin na poziomie B1: równowartość 150 euro  (kurs z 31.12.2020)

opłata za certyfikat: równowartość 20 euro (kurs z 31.12.2020)

Poziom B2

opłata za egzamin na poziomie B2: równowartość 150 euro  (kurs z 31.12.2020)

opłata za certyfikat: równowartość 20 euro (kurs z 31.12.2020)

Poziom C1

opłata za egzamin na poziomie C1: równowartość 180 euro  (kurs z 31.12.2020)

opłata za certyfikat: równowartość 20 euro (kurs z 31.12.2020)

Sesja 19-20.06.2021 

WAŻNE: W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa egzamin może zostać odwołany. 

Poziom B1

opłata za egzamin na poziomie B1: równowartość 150 euro  (kurs z 31.03.2021)

opłata za certyfikat: równowartość 20 euro (kurs z 31.03.2021)

Poziom B2

opłata za egzamin na poziomie B2: równowartość 150 euro  (kurs z 31.03.2021)

opłata za certyfikat: równowartość 20 euro (kurs z 31.03.2021)

Poziom C1

opłata za egzamin na poziomie C1: równowartość 180 euro  (kurs z 31.03.2021)

opłata za certyfikat: równowartość 20 euro (kurs z 31.03.2021)

Płatność po potwierdzeniu zapisu na numer konta podany w wiadomości z adresu kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl.

Prosimy o niewnoszenie opłat "z góry" lub w przypadku braku informacji o przyznaniu miejsca. Zwroty będą wykonywane w ciągu 30 dni od przesłania wniosku do SJO.

Termin przesyłania opłat:

2 dni od dnia potwierdzenia uczestnictwa. Należy dokonać łącznej opłaty za egzamin i certyfikat.

Miejsce egzaminu:

Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43

Informacje o egzaminie:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/struktura-egzaminu/

Jak przygotować się do egzaminu ?

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/samoocena/

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/materialy-i-podreczniki/

Testy przykładowe:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

Wskazówki dla zdających:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/wskazowki-dla-zdajacych/

Kurs przygotowawczy do egzaminu  certyfikatowego:

http://www.lazarski.pl/pl/oferta/kursy-jezykow-obcych/centrum-nauczania-jezyka-i-kultury-polskiej/kursy-przygotowujace-do-panstwowego/

Następne sesje egzaminacyjne:

  • 19-20 czerwca 2021, poziom B1, B2, C1
  • 20-21 listopada 2021

Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach