Kursy przygotowują do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1.            Doświadczeni lektorzy zapoznają z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Podczas kursów są ćwiczone wszystkie sprawności językowe, które występują na egzaminie: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i mówienie. Lektorzy zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, uzupełniają braki leksykalne oraz gramatyczne, stymulują wypowiedzi ustne.

Czas trwania 8.04.2019 - 12.06.2019
Poziom B1
Minimalna ilość osób 8
Opłata 1130 PLN
Minimalna liczba osób 8
Maksymalna liczba osób 12
Liczba godzin kursu 45 godzin (14 spotkań po 3 godziny dydaktyczne)
*1 godzina dydaktyczna = 45 minut
Początek zajęć

8 kwietnia 2019 

Dni zajęć
 • 8.04
 • 10.04
 • 15.04
 • 17.04
 • 24.04
 • 29.04
 • 6.05
 • 8.05
 • 20.05
 • 22.05
 • 27.05
 • 29.05
 • 10.06
 • 12.06
Godziny zajęć godz. 18.00 - 20.20
Cena 1130 PLN
Zapisy na kurs: www.kursy-jezykowe.lazarski.pl
Telefon (22) 54-35-566 
Adres Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43