Kursy przygotowują do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 lub B2. Doświadczeni lektorzy zapoznają z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Podczas kursów są ćwiczone wszystkie sprawności językowe, które występują na egzaminie: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i mówienie. Lektorzy zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, uzupełniają braki leksykalne oraz gramatyczne, stymulują wypowiedzi ustne.

Czas trwania 09.01 - 27.02.2019
Poziom B1 lub B2
Minimalna ilość osób 6
Opłata 1130 PLN
Minimalna liczba osób 6
Maksymalna liczba osób 12
Liczba godzin kursu 45 godzin (15 spotkań po 3 godziny dydaktyczne)
*1 godzina dydaktyczna = 45 minut
Początek zajęć

9 stycznia 2019 

Dni zajęć
 • 9.01
 • 14.01
 • 16.01
 • 21.01
 • 23.01
 • 28.01
 • 30.01
 • 4.02
 • 6.02
 • 11.02
 • 13.02
 • 18.02
 • 20.02
 • 25.02
 • 04.03
Godziny zajęć godz. 18.00 - 20.20
Cena 1130 PLN
Zapisy na kurs: www.kursy-jezykowe.lazarski.pl
Telefon (22) 54-35-566 lub 509 657 358
Adres Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43