Kursy przygotowują do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Doświadczeni lektorzy zapoznają z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Podczas kursów są ćwiczone wszystkie sprawności językowe, które występują na egzaminie: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i mówienie. Lektorzy zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, uzupełniają braki leksykalne oraz gramatyczne, stymulują wypowiedzi ustne.

WAŻNE: OBECNIE PRZYJMUJEMY ZAPISY DO SESJI LUTOWEJ

Do sesji lutowej (2022 r.)
Czas trwania zgodnie z grafiką
Poziom zgodnie z grafiką
Minimalna liczba osób 6
Maksymalna liczba osób 12
Opłata zgodnie z grafiką
Zapisy na kurs www.kursy-jezykowe.lazarski.pl
Kontakt (22) 54-35-566 lub 22 54 35 373, 509 657 358, kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl
Adres Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa