Kursy przygotowują do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Doświadczeni lektorzy zapoznają z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Podczas kursów są ćwiczone wszystkie sprawności językowe, które występują na egzaminie: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i mówienie. Lektorzy zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, uzupełniają braki leksykalne oraz gramatyczne, stymulują wypowiedzi ustne.

Do sesji styczniowej
Czas trwania 13.01.2020 - 24.01.2020
Poziom B1
Minimalna liczba osób 6
Opłata 750 PLN
Do sesji marcowej
Czas trwania 03.02.2020 - 04.03.2020
Poziom B1 lub B2
Minimalna liczba osób 6
Opłata 750 PLN
Minimalna liczba osób 6
Maksymalna liczba osób 12
Liczba godzin kursu

30 godzin (10 spotkań po 3 godziny dydaktyczne)

*1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Początek zajęć

Sesja styczniowa: 13 stycznia 2020

Sesja marcowa: 3 lutego 2020

Dni zajęć
Sesja styczniowa B1
 • 13.01
 • 14.01
 • 15.01
 • 16.01
 • 17.01
 • 20.01
 • 21.01
 • 22.01
 • 23.01
 • 24.01 

Sesja marcowa B1 lub B2

 • 3.02
 • 5.02
 • 10.02
 • 12.02
 • 17.02
 • 19.02
 • 24.02
 • 26.02
 • 2.03
 • 4.03
Godziny zajęć godz. 18.00 - 20.30
Cena

750 PLN

Zapisy na kurs: www.kursy-jezykowe.lazarski.pl
Telefon (22) 54-35-566 
Adres Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43