Kursy przygotowują do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Doświadczeni lektorzy zapoznają z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Podczas kursów są ćwiczone wszystkie sprawności językowe, które występują na egzaminie: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i mówienie. Lektorzy zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, uzupełniają braki leksykalne oraz gramatyczne, stymulują wypowiedzi ustne.

Do sesji październikowej WAŻNE: Kurs w całości lub częściowo odbędzie się online!
Czas trwania 24.08.2020 - 07.10.2020
Poziom B1 lub B2
Minimalna liczba osób 6
Opłata 1200 PLN
Minimalna liczba osób 6
Maksymalna liczba osób 12
Liczba godzin kursu

42 godziny (14 spotkań po 3 godziny dydaktyczne)

*1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Początek zajęć

Sesja październikowa: 24 sierpnia 2020, kurs w całości lub częściowo odbędzie się online

Dni zajęć
Poniedziałki i środy
 • 24.08
 • 26.08
 • 31.08
 • 2.09
 • 7.09
 • 9.09
 • 14.09
 • 16.09
 • 21.09
 • 23.09
 • 28.09
 • 30.09
 • 5.09
 • 7.09
Godziny zajęć godz. 18.00 - 20.30
Cena

1200 PLN

Zapisy na kurs: www.kursy-jezykowe.lazarski.pl
Telefon (22) 54-35-566 
Adres Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43