Kursy przygotowują do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Doświadczeni lektorzy zapoznają z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Podczas kursów są ćwiczone wszystkie sprawności językowe, które występują na egzaminie: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i mówienie. Lektorzy zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, uzupełniają braki leksykalne oraz gramatyczne, stymulują wypowiedzi ustne.

Czas trwania 13.01.2020 - 24.01.2020
Poziom B1
Minimalna liczba osób 6
Opłata 750 PLN
Minimalna liczba osób 6
Maksymalna liczba osób 12
Liczba godzin kursu

30 godzin (10 spotkań po 3 godziny dydaktyczne)

*1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Początek zajęć

13 stycznia 2020

Dni zajęć
  • 13.01
  • 14.01
  • 15.01
  • 16.01
  • 17.01
  • 20.01
  • 21.01
  • 22.01
  • 23.01
  • 24.01 
Godziny zajęć godz. 18.00 - 20.30
Cena

750 PLN

Zapisy na kurs: www.kursy-jezykowe.lazarski.pl
Telefon (22) 54-35-566 
Adres Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43