Kursy przygotowują do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Doświadczeni lektorzy zapoznają z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Podczas kursów są ćwiczone wszystkie sprawności językowe, które występują na egzaminie: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i mówienie. Lektorzy zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, uzupełniają braki leksykalne oraz gramatyczne, stymulują wypowiedzi ustne.

Czas trwania 7.10.2019 - 18.11.2019
Poziom B1 lub B2
Minimalna ilość osób 6
Opłata 900 PLN
Minimalna liczba osób 6
Maksymalna liczba osób 12
Liczba godzin kursu 36 godzin (12 spotkań po 3 godziny dydaktyczne)
*1 godzina dydaktyczna = 45 minut
Początek zajęć

7 października 2019 

Dni zajęć
 • 7.10
 • 9.10
 • 14.10
 • 16.10
 • 21.10
 • 23.10
 • 28.10
 • 30.10
 • 4.11
 • 6.11
 • 13.11
 • 18.11
Godziny zajęć godz. 18.00 - 20.30
Cena 900 PLN
Zapisy na kurs: www.kursy-jezykowe.lazarski.pl
Telefon (22) 54-35-566 
Adres Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43