Kursy ogólne, oferowane na poziomach A1, A2, B1, B2, mają na celu stopniowe, systematyczne i dokładne poznawanie języka polskiego w celu przygotowania się do zdawania egzaminu certyfikatowego w przyszłości. Podczas kursu słuchacze doskonalą w jednakowym stopniu wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów, poprawność gramatyczną, mówienie i pisanie.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu we wtorki i w czwartki w grupach 8-15 osób, każde spotkanie obejmuje 2x45 minut. Cena kursu startującego 15 października wynosi 540 zł dla studentów Uczelni Łazarskiego oraz 600 zł dla pozostałych osób. Kurs obejmuje 40 godzin (20 spotkań po 2 godziny dydaktyczne). 

 

Harmonogram najbliższego kursu (wtorki i czwartki 16:40 - 18:40):

15, 17, 22, 24, 29 października

5, 7, 14, 19, 21, 26, 28 listopada

3, 5 , 10, 12, 17, 19 grudnia

9, 14 stycznia