Kursy ogólne, oferowane na poziomach A1, A2, B1, B2, mają na celu stopniowe, systematyczne i dokładne poznawanie języka polskiego w celu przygotowania się do zdawania egzaminu certyfikatowego w przyszłości. Podczas kursu słuchacze doskonalą w jednakowym stopniu wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów, poprawność gramatyczną, mówienie i pisanie.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu we wtorki i w czwartki w grupach 8-15 osób, każde spotkanie obejmuje 2x45 minut. Cena kursu startującego 10 marca wynosi 540 zł dla studentów Uczelni Łazarskiego kontynuujących kors rozpoczęty w semestrze jesiennym oraz 600 zł dla pozostałych osób kontynuujących kors rozpoczęty w semestrze jesiennym. Cena dla osób rozpoczynających kurs w semestrze wiosennym wynosi odpowiednio 600 PLN dla studentów Uczelni Łazarskiego oraz 800 PLN dla pozostałych osób. Kurs obejmuje 40 godzin (20 spotkań po 2 godziny dydaktyczne). 

 

Harmonogram najbliższego kursu (wtorki 15:45-17:15 i czwartki 17:55-19:25):

10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 marca

2, 7, 16, 21, 23, 28, 30 kwietnia

5, 7, 12, 14, 19, 21 maja

 

Zapraszamy do grup kontynuujących naukę:

A1 - kontynuacja

średnio zaawansowana - kontynuacja