Kursy ogólne, oferowane na poziomach A1, A2, B1, B2, mają na celu stopniowe, systematyczne i dokładne poznawanie języka polskiego w celu przygotowania się do zdawania egzaminu certyfikatowego w przyszłości. Podczas kursu słuchacze doskonalą w jednakowym stopniu wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów, poprawność gramatyczną, mówienie i pisanie.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu we wtorki i w czwartki w grupach 8-15 osób, każde spotkanie obejmuje 2x45 minut. Cena kursu startującego 15 października wynosi 540 zł dla studentów Uczelni Łazarskiego oraz 600 zł dla pozostałych osób.