Kursy ogólne, oferowane na poziomach A1, A2, B1, B2, mają na celu stopniowe, systematyczne i dokładne poznawanie języka polskiego w celu  przygotowania się do zdawania egzaminu certyfikatowego w przyszłości. Podczas kursu słuchacze doskonalą w jednakowym stopniu wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów, poprawność gramatyczną, mówienie i pisanie.

Kurs na każdym poziomie zaawansowania obejmuje 3 moduły po 30 godzin lekcyjnych. Każdy moduł kończy się testem osiągnięć.