Oferta kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka obcego

Cel kursu:

  • powtórzenie materiału z języka angielskiego/francuskiego/niemieckiego/rosyjskiego w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego
  • powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy językowej zdobytej w szkole
  • rozwiązywanie i omawianie testów maturalnych + symulacje egzaminów ustnych
  • solidne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu maturalnego z języka obcego

Charakterystyka kursu: kurs ma formę ćwiczeń i konwersacji, kurs ma pomóc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego w opanowaniu tych wiadomości i umiejętności językowych, które zawarte są w wymaganiach egzaminacyjnych, kurs ukierunkowany jest na praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się wybranym językiem, każdy uczestnik kursu będzie miał prawo do indywidualnych konsultacji z prowadzącym

Wykładowcy: kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich Uczelni Łazarskiego będących egzaminatorami prestiżowych egzaminów na certyfikaty międzynarodowe

Liczba godzin kursu60

I semestr: 15 spotkań x 2 godziny lekcyjne

II semestr: 15 spotkań x 2 godziny lekcyjne

Minimalna liczba osób w grupie: 4

Terminy zajęć: wtorek i czwartek g.17.00-18.30 (lub inne dni/godziny do ustalenia)

Początek kursu: druga połowa września 2018

Zapisy: www.akademia-jezykowa.lazarski.pl

Miejsce kursu: Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43

 

CENA KURSU ZA I SEMESTR (30 godzin)

 GRUPA

8 - 15 OSÓB

6 - 7 OSÓB

4 - 5 OSÓB

JĘZYK (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)

400 zł

600 ZŁ

800 ZŁ

 

Organizatorem kursu jest Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego - dwukrotny laureat nagrody ELL 2015 i ELL 2016.

Więcej informacji:

Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego
pokój 132, sektor D, I piętro
tel: 22 54 35 370 / 509 657 358

email: kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl

www.lazarski.pl/sjo