W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia Łazarskiego uruchamia studia doktoranckie nauk prawnych. Studia doktoranckie zmierzają do przygotowania i obrony pracy doktorskiej, zdania egzaminów doktorskich i w konsekwencji uzyskania stopnia naukowego doktora. Na studia zapraszamy osoby, które chcą istotnie zaangażować się w projekty naukowo-badawcze realizowane w Uczelni Łazarskiego oraz w życie społeczne i organizacyjne Uczelni.

Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od 1 maja 2018r. do 30 września 2018r. Szczegóły rekrutacji są dostępne w uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2018/2019

Wysokość opłat

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN, powinna być dokonana przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr.

Czesne za semestr wynosi 6000 PLN przy płatności jednorazowej i 6200 PLN przy płatności rozłożonej na dwie raty po 3100 PLN. 

Płatność jednorazową czesnego (pomniejszoną w pierwszym semestrze o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

Płatność ratalną (pomniejszoną przy pierwszej racie o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się w następujących terminach:

  • w semestrze jesiennym I rata 3100 PLN  14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata 3100 PLN do 15 grudnia 2018
  • w semestrze wiosennym I rata 3100 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata  - 3100 PLN - do 1 kwietnia 2019

Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat, to:

56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Studia Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika studiów

Kontakt

tel. +48 22 54 35 309
pokój: 361