Wymiar godzinowy   

 • 170 godziny (jeden zjazd w miesiącu)

Ilość semestrów

 • 2

Rekrutacja trwa

 • od 1 maja do 30 listopada 2018r.

Początek zajęć

 • II połowa listopada 2018r.

Informacja ogólna

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych stwarza warunki do:

 1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
 2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
 3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
 4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego;
 5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych nie jest tożsamy ze studiami doktoranckimi, ale program kursu oraz zapewnienie opieki opiekuna naukowego pozwala na przygotowanie rozprawy doktorskiej. 

Udział w Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego pozwoli na połączenie wysokiej jakości badań naukowych z praktycznym wymiarem kształcenia. Znakomita większość wykładowców pracujących na Wydziale, to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom, doktorantom i kursantom najbardziej potrzebne umiejętności i prowadzący badania naukowe w obszarach o istotnym znaczeniu dla życia społecznego i gospodarczego kraju.

Uczelnia Łazarskiego proponuje kursantom w szczególności badania w obszarze:

 • prawa rzymskiego,
 • prawa cywilnego (materialnego i procesowego),
 • prawa karnego (materialnego, procesowego, prawa karnego wykonawczego) oraz kryminalistyki,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa unijnego,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa lotniczego,
 • prawa medycznego,
 • prawa energetycznego,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa.

Warunki i tryb rekrutacji określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III

Zasady studiowania i zaliczania przedmiotów oraz zasady ukończenia Seminarium Doktoranckiego określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III

Zapisy

Aby dokonać rejestracji na seminarium doktoranckie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie rekrutacji, wydrukować go oraz dostarczyć z pozostałymi dokumentami do Biura Dziekana (p. 361 pion F 3 piętro).

Program Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Poziom I

Grupy seminaryjne

Wysokość opłat

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN, powinna być dokonana przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr.

Czesne za semestr wynosi 3500 PLN przy płatności jednorazowej i 3600 PLN przy płatności rozłożonej na dwie raty po 1800 PLN. 

Płatność jednorazową czesnego (pomniejszoną w pierwszym semestrze o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

Płatność ratalną (pomniejszoną przy pierwszej racie o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się w następujących terminach:

 • w semestrze jesiennym I rata  1800 PLN  14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata 1 800 PLN do 15 grudnia 2018
 • w semestrze wiosennym I rata 1800 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata  - 1 800 PLN - do 1 kwietnia 2019

Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat, to:

Santander Bank Polska S.A.
56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika seminarium.

Kontakt

tel. +48 22 54 35 309
pokój: 361

Wymiar godzinowy

 • 160 godzin (jeden zjazd w miesiącu)

Ilość semestrów

 • 2

Rekrutacja trwa

 • od 1 maja do 30 września 2018r.

Początek zajęć

 • II połowa października 2018r.

Informacja ogólne

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych stwarza warunki do:

 1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
 2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
 3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
 4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego;
 5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych nie jest tożsamy ze studiami doktoranckimi, ale program kursu oraz zapewnienie opieki opiekuna naukowego pozwala na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Udział w Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego pozwoli na połączenie wysokiej jakości badań naukowych z praktycznym wymiarem kształcenia. Znakomita większość wykładowców pracujących na Wydziale, to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom, doktorantom i kursantom najbardziej potrzebne umiejętności i prowadzący badania naukowe w obszarach o istotnym znaczeniu dla życia społecznego i gospodarczego kraju. 

Uczelnia Łazarskiego proponuje kursantom w szczególności badania w obszarze:

 • prawa rzymskiego,
 • prawa cywilnego (materialnego i procesowego),
 • prawa karnego (materialnego, procesowego, prawa karnego wykonawczego) oraz kryminalistyki,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa unijnego,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa lotniczego,
 • prawa medycznego,
 • prawa energetycznego,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa.

Warunki i tryb rekrutacji określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

Zasady studiowania i zaliczania przedmiotów oraz zasady ukończenia Seminarium Doktoranckiego określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

Zapisy

By zapisać się na seminarium należy wypełnić formularz rejestracyjny. Formularz dostępny na stronie rekrutacji.

Program Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Poziom II

Wysokość opłat

Czesne za semestr wynosi 3500 PLN przy płatności jednorazowej i 3600 PLN przy płatności rozłożonej na dwie raty po 1800 PLN. 

Płatność jednorazową czesnego uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

Płatność ratalną uiszcza się w następujących terminach:

 • w semestrze jesiennym I rata  1800 PLN  14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata 1 800 PLN do 15 grudnia 2018
 • w semestrze wiosennym I rata 1800 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata  - 1 800 PLN - do 1 kwietnia 2019

Nr konta bankowego,  na które należy dokonywać wpłat, to:

56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika seminarium

Wymiar godzinowy

 • 140 godzin (jeden zjazd w miesiącu)

Ilość semestrów

 • 2

Rekrutacja trwa

 • od 1 maja do 30 września 2018r.

Początek zajęć

 • II połowa października 2018r.

Informacje ogólne

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych stwarza warunki do:

 1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
 2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
 3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
 4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego;
 5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych nie jest tożsamy ze studiami doktoranckimi, ale program kursu oraz zapewnienie opieki opiekuna naukowego pozwala na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Udział w Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego pozwoli na połączenie wysokiej jakości badań naukowych z praktycznym wymiarem kształcenia. Znakomita większość wykładowców pracujących na Wydziale, to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom, doktorantom i kursantom najbardziej potrzebne umiejętności i prowadzący badania naukowe w obszarach o istotnym znaczeniu dla życia społecznego i gospodarczego kraju.

Uczelnia Łazarskiego proponuje kursantom w szczególności badania w obszarze:

 • prawa rzymskiego,
 • prawa cywilnego (materialnego i procesowego),
 • prawa karnego (materialnego, procesowego, prawa karnego wykonawczego) oraz kryminalistyki,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa unijnego,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa lotniczego,
 • prawa medycznego,
 • prawa energetycznego,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa.

Warunki i tryb rekrutacji określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

Zasady studiowania i zaliczania przedmiotów oraz zasady ukończenia Seminarium Doktoranckiego określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

Zapisy

By zapisać się na seminarium należy wypełnić formularz rejestracyjny. Formularz dostępny na stronie rekrutacji.

Program Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Poziom III

Wysokość opłat

Czesne za semestr wynosi 3500 PLN przy płatności jednorazowej i 3600 PLN przy płatności rozłożonej na dwie raty po 1800 PLN. 

Płatność jednorazową czesnego uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

Płatność ratalną uiszcza się w następujących terminach:

 • w semestrze jesiennym I rata  1800 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata 1 800 PLN do 15 grudnia 2018
 • w semestrze wiosennym I rata 1800 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata  - 1 800 PLN - do 1 kwietnia 2019

Nr konta bankowego,  na które należy dokonywać wpłat, to:

56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika seminarium.