Wymiar godzinowy   

 • 170 godziny (jeden zjazd w miesiącu)

Ilość semestrów

 • 2

Rekrutacja trwa

 • od 1 maja do 31 października 2018r.

Początek zajęć

 • II połowa października 2018r.

Informacja ogólna

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych stwarza warunki do:

 1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
 2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
 3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
 4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego;
 5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych nie jest tożsamy ze studiami doktoranckimi, ale program kursu oraz zapewnienie opieki opiekuna naukowego pozwala na przygotowanie rozprawy doktorskiej. 

Udział w Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego pozwoli na połączenie wysokiej jakości badań naukowych z praktycznym wymiarem kształcenia. Znakomita większość wykładowców pracujących na Wydziale, to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom, doktorantom i kursantom najbardziej potrzebne umiejętności i prowadzący badania naukowe w obszarach o istotnym znaczeniu dla życia społecznego i gospodarczego kraju.

Uczelnia Łazarskiego proponuje kursantom w szczególności badania w obszarze:

 • prawa rzymskiego,
 • prawa cywilnego (materialnego i procesowego),
 • prawa karnego (materialnego, procesowego, prawa karnego wykonawczego) oraz kryminalistyki,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa unijnego,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa lotniczego,
 • prawa medycznego,
 • prawa energetycznego,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa.

Warunki i tryb rekrutacji określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III

Zasady studiowania i zaliczania przedmiotów oraz zasady ukończenia Seminarium Doktoranckiego określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III

Program Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Poziom I

Grupy seminaryjne

Wysokość opłat

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN, powinna być dokonana przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr.

Czesne za semestr wynosi 3500 PLN przy płatności jednorazowej i 3600 PLN przy płatności rozłożonej na dwie raty po 1800 PLN. 

Płatność jednorazową czesnego (pomniejszoną w pierwszym semestrze o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

Płatność ratalną (pomniejszoną przy pierwszej racie o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się w następujących terminach:

 • w semestrze jesiennym I rata  1800 PLN  14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata 1 800 PLN do 15 grudnia 2018
 • w semestrze wiosennym I rata 1800 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata  - 1 800 PLN - do 1 kwietnia 2019

Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat, to:

Deutsche Bank Polska S.A. 56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika seminarium.

Kontakt

Beata Filus
b.filus@lazarski.edu.pl

tel. +48 22 54 35 309

pokój: 361

Wymiar godzinowy

 • 160 godzin (jeden zjazd w miesiącu)

Ilość semestrów

 • 2

Rekrutacja trwa

 • od 1 maja do 30 września 2018r.

Początek zajęć

 • II połowa października 2018r.

Informacja ogólne

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych stwarza warunki do:

 1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
 2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
 3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
 4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego;
 5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych nie jest tożsamy ze studiami doktoranckimi, ale program kursu oraz zapewnienie opieki opiekuna naukowego pozwala na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Udział w Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego pozwoli na połączenie wysokiej jakości badań naukowych z praktycznym wymiarem kształcenia. Znakomita większość wykładowców pracujących na Wydziale, to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom, doktorantom i kursantom najbardziej potrzebne umiejętności i prowadzący badania naukowe w obszarach o istotnym znaczeniu dla życia społecznego i gospodarczego kraju. 

Uczelnia Łazarskiego proponuje kursantom w szczególności badania w obszarze:

 • prawa rzymskiego,
 • prawa cywilnego (materialnego i procesowego),
 • prawa karnego (materialnego, procesowego, prawa karnego wykonawczego) oraz kryminalistyki,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa unijnego,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa lotniczego,
 • prawa medycznego,
 • prawa energetycznego,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa.

Warunki i tryb rekrutacji określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

Zasady studiowania i zaliczania przedmiotów oraz zasady ukończenia Seminarium Doktoranckiego określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

Program Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Poziom II

Wysokość opłat

Czesne za semestr wynosi 3500 PLN przy płatności jednorazowej i 3600 PLN przy płatności rozłożonej na dwie raty po 1800 PLN. 

Płatność jednorazową czesnego uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

Płatność ratalną uiszcza się w następujących terminach:

 • w semestrze jesiennym I rata  1800 PLN  14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata 1 800 PLN do 15 grudnia 2018
 • w semestrze wiosennym I rata 1800 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata  - 1 800 PLN - do 1 kwietnia 2019

Nr konta bankowego,  na które należy dokonywać wpłat, to:

56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika seminarium

Wymiar godzinowy

 • 140 godzin (jeden zjazd w miesiącu)

Ilość semestrów

 • 2

Rekrutacja trwa

 • od 1 maja do 30 września 2018r.

Początek zajęć

 • II połowa października 2018r.

Informacje ogólne

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych stwarza warunki do:

 1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
 2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
 3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
 4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego;
 5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych nie jest tożsamy ze studiami doktoranckimi, ale program kursu oraz zapewnienie opieki opiekuna naukowego pozwala na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Udział w Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego pozwoli na połączenie wysokiej jakości badań naukowych z praktycznym wymiarem kształcenia. Znakomita większość wykładowców pracujących na Wydziale, to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom, doktorantom i kursantom najbardziej potrzebne umiejętności i prowadzący badania naukowe w obszarach o istotnym znaczeniu dla życia społecznego i gospodarczego kraju.

Uczelnia Łazarskiego proponuje kursantom w szczególności badania w obszarze:

 • prawa rzymskiego,
 • prawa cywilnego (materialnego i procesowego),
 • prawa karnego (materialnego, procesowego, prawa karnego wykonawczego) oraz kryminalistyki,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa unijnego,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa lotniczego,
 • prawa medycznego,
 • prawa energetycznego,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa.

Warunki i tryb rekrutacji określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

Zasady studiowania i zaliczania przedmiotów oraz zasady ukończenia Seminarium Doktoranckiego określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

Program Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Poziom III

Wysokość opłat

Czesne za semestr wynosi 3500 PLN przy płatności jednorazowej i 3600 PLN przy płatności rozłożonej na dwie raty po 1800 PLN. 

Płatność jednorazową czesnego uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

Płatność ratalną uiszcza się w następujących terminach:

 • w semestrze jesiennym I rata  1800 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata 1 800 PLN do 15 grudnia 2018
 • w semestrze wiosennym I rata 1800 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata  - 1 800 PLN - do 1 kwietnia 2019

Nr konta bankowego,  na które należy dokonywać wpłat, to:

56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika seminarium.