Przebieg przewodu

Zobacz, jak przebiega procedura uzyskania stopnia doktora na Uczelni Łazarskiego:

 1. Kontakt z kierownikiem katedry

  zobacz listę
 2. Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (3 egzemplarze)

  Zobacz wykaz wymaganych dokumentów
 3. Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora oraz zatwierdzenie tematu pracy doktorskiej

 4. Złożenie pracy doktorskiej

 5. Wyznaczenie recenzentów

 6. Powołanie komisji egzaminacyjnej

 7. Egzamin doktorski

  1. Egzamin z dyscypliny podstawowej - odpowiadającej tematowi rozprawy
  2. Egzamin z dyscypliny dodatkowej - wybranej spośród: filozofii, nauk politycznych, ekonomii, historii
  3. Egzamin z wybranego języka nowożytnego
  Zobacz, czy jesteś zwolniony z tego egzaminu
 8. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do obrony

 9. Publiczna obrona pracy doktorskiej