Czas trwania studiów 2 semestry
130 godzin
Tryb studiów niestacjonarne
Język podstawowy Rosyjski

Opis studiów

Interesujesz się prawem międzynarodowym? Chcesz poznać różnice w kodeksach polskim i naszych wschodnich sąsiadów? Znasz rosyjski, ale chcesz zgłębić słownictwo prawne i handlowe?

Serdecznie zapraszamy do Studium Prawa Rosyjskiego, organizowanego od grudnia 2002 roku. Na mocy porozumienia, podpisanego 8 lutego 2014 r. w Uczelni Łazarskiego, program zyskał nowego partnera -  Instytut Prawniczy w Sankt Petersburgu (Rosja).

Studium zostało stworzone, aby dać studentom możliwość poznania przepisów prawnych obowiązujących w Rosji. Rozwijająca się współpraca gospodarcza i społeczna z naszymi wschodnimi sąsiadami zobowiązuje nas do poznania ich prawa. Znajomość rosyjskich przepisów może się okazać bardzo użyteczna i pożądana przez pracodawców mających kontakt z rosyjskim rynkiem.

Wykłady prowadzone są w języku rosyjskim, przez profesorów z Moskwy i Sankt Petersburga i obejmują prawo konstytucyjne, prawo i postępowanie cywilne oraz administracyjne, postępowanie arbitrażowe, prawo bankowe, prawo podatkowe, a także prawo regulacji handlu wewnętrznego w Federacji Rosyjskiej. Zajęcia są uzupełniane przez lektorat języka rosyjskiego, obejmujący głównie język prawny i handlowy.

Absolwenci otrzymują dyplom Instytutu Prawniczego w Sankt Petersburgu oraz Uczelni Łazarskiego, a także rosyjskie świadectwa o podwyższeniu kwalifikacji.

Program

Program zajęć w ramach Studium obejmuje naukę poniższych dziedzin prawa rosyjskiego:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo cywilne
 • postępowanie cywilne
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie arbitrażowe
 • prawo bankowe
 • prawo podatkowe
 • prawo pracy
 • prawo dewizowe
 • prawo celne.

Wykłady odbywają się w języku rosyjskim. Zajęcia są uzupełniane przez lektorat języka rosyjskiego, ukierunkowany na słownictwo z zakresu języka prawniczego i handlowego, danej dyscypliny prawa lub ekonomii.

Zajęcia w Studium Prawa Rosyjskiego będą prowadzone wyłącznie przez Profesorów z Instytutu Prawniczego w Sankt Petersburgu, wyznaczonych przez ten Instytut w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Każdy wykład Profesora z Moskwy lub Sankt Petersburga dostępny będzie dla słuchaczy Studium w wersji elektronicznej i zamieszczony na stronie internetowej Studium Prawa Rosyjskiego.

Harmonogram

Studium Prawa Rosyjskiego będzie działać w wymiarze:

 • październik 2017 roku - czerwiec 2018 roku
 • 2 semestry
 • 9 zjazdów (piątek - niedziela)
 • 130 godzin

Zjazdy:

 • piątek  16.10 - 19.30
  2 godziny lektoratu z języka rosyjskiego i 2 godziny wykładu Profesora z Instytutu Prawniczego
 • sobota  9.00 - 15.00
  6 godzin wykładu Profesora z Instytutu Prawniczego
 • niedziela  8.00/9.00/10.00 - 13.00/14.00
  w zależności od przedmiotu 4 - 6 godz. zajęć

 

 

Opłaty

Koszt 2 semestrów, w tym opłata egzaminacyjna:

 • dla słuchaczy, którzy są studentami/absolwentami Uczelni Łazarskiego - 2000 zł
 • dla słuchaczy spoza Uczelni Łazarskiego - 3000 zł

 

Terminy płatności:

I rata w wysokości 500 zł - płatna do 30 września 2017 r.
II rata - płatna do 20 października 2017 r.

Rekrutacja

Do udziału w Studium Prawa Rosyjskiego zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów z Uczelni Łazarskiego, a także z innych Uczelni z Polski i Europy. Warunkiem uczestnictwa w Studium Prawa Rosyjskiego jest znajomość języka rosyjskiego.   

Warunkiem przyjęcia jest:

Zapisy do Studium Prawa Rosyjskiego trwają do 30 września 2020 r.

Kontakt

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym informatorze.

Dodatkowych informacji udziela:

dr Jerzy Kowalski - Kierownik SPR
e-mail: jerzy.kowalski@lazarski.pl

Zapisy na SPR przyjmuje:

Dział Rekrutacji
pokój 63, parter, sektor F
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-17
tel. (22) 54 35 555
e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl