Centrum Nauczania Języka i  Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego organizuje w dniach 4-5 lutego 2024 roku państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2:

 • egzamin pisemny - niedziela 4 lutego
 • egzamin ustny - poniedziałek 5 lutego.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 4-5 lutego 2024 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Następna sesja jest planowana w dniach 20-21 kwietnia 2024 na poziomach B1 i C1:

 • egzamin pisemny - sobota 20 kwietnia
 • egzamin ustny - niedziela 21 kwietnia.

Rejestracja 

Rejestracja na egzamin w lutym 2024: 4 grudnia, godzina 10:00

Rejestracja odbywa się do wyczerpania puli miejsc. 

Osoby rejestrujące się otrzymują dwie informacje mejlowe:

1. Potwierdzającą prawidłowe wypełnienie formularza

2. Informację dotyczącą statusu rejestracji:

 • albo potwierdzenie przyznania miejsca i prośbę o opłatę (na podany w mejlu numer konta)
 • albo informację o przyjęciu Państwa na listę rezerwową.
 • albo informację o nieprzyznaniu miejsca. 

UWAGA! SJO oświadcza, że nie ma podpisanych żadnych umów z innymi placówkami dotyczących przyznawania miejsc na egzamin certyfikatowy z j. polskiego.

Kto może być kandydatem?

cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

WYŁĄCZNIE WAŻNY PASZPORT

Formularz zgłoszeniowy na egzamin certyfikatowy:

EGZAMIN 4-5.02.2024

Poziom B1: 4.12.2023, godz. 10:00

https://certyfikatpolski.lazarski.pl/B1

Poziom B2: 4.12.2023, godz. 10:00 

https://certyfikatpolski.lazarski.pl/B2

UWAGA! W sprawie ewentualnej dostępności miejsc prosimy o kontakt telefoniczny: 509 657 358 (w godzinach 8:30-16:00) lub mejlowy.

Adres e-mail i telefon kontaktowy:

kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl

(22) 54-35-373 / 509 657 358 / (22) 54-35-566 (numery dostępne w godzinach 8-16 w dni robocze)

Cena egzaminu:

 

 

 

  


Płatność:

 

 

Poziom B1 (sesja w lutym) 

opłata za egzamin na poziomie B1: równowartość 150 euro (kurs z 30.11.2023)

opłata za certyfikat: równowartość 20 euro (kurs z 30.11.2023) - w przypadku niezdania egzaminu zwracamy opłatę za certyfikat 

Poziom B2 (sesja w lutym) 

opłata za egzamin na poziomie B2: równowartość 150 euro (kurs z 30.11.2023)

opłata za certyfikat: równowartość 20 euro (kurs z 30.11.2023) - w przypadku niezdania egzaminu zwracamy opłatę za certyfikat 

Płatność na numer konta podany w wiadomości wyłącznie z adresu kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl.

Jedyne osoby uprawnione przez Uczelnię Łazarskiego do korespondencji w sprawie egzaminu to:

1. Karolina Wierzbowska

2. Elżbieta Jurczak

3. Magdalena Mullen

Prosimy o niewnoszenie opłat "z góry" lub w przypadku braku informacji o przyznaniu miejsca. Zwroty będą wykonywane w ciągu 30 dni od przesłania wniosku do SJO.

Termin przesyłania opłat:

2 dni od dnia potwierdzenia uczestnictwa. Należy dokonać łącznej opłaty za egzamin i certyfikat.

Miejsce egzaminu:

Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43

Informacje o egzaminie:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/struktura-egzaminu/

Jak przygotować się do egzaminu ?

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/samoocena/

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/materialy-i-podreczniki/

Testy przykładowe:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

Wskazówki dla zdających:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/wskazowki-dla-zdajacych/

Kurs przygotowawczy do egzaminu  certyfikatowego:

Brak kursu do sesji lutowej

Następne sesje egzaminacyjne:

 • 4-5 lutego 2024 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 20-21 kwietnia 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 16-17 listopada 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

  Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 4-5 lutego 2024 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach