Czas trwania 1 semestr
Ilość godzin 4h / tydzień
Godzina lekcyjna 45 min

Opis

Jest to kurs przeznaczony dla zagranicznych studentów studiujących w Uczelni Łazarskiego w ramach programu Erasmus.

Zajęcia języka polskiego obejmują 4 godziny lekcyjne w tygodniu. Program kursu jest dostosowany do poziomu słuchaczy. W trakcie kursu przeprowadzane są testy sprawdzające, a na zakończenie - test oceniający postępy w nauce.

Za pomyślne ukończenie kursu przewiduje się 6 punktów ECTS.

Studenci przyjeżdżający na studia do Uczelni Łazarskiego na dwa semestry, mają możliwość kontynuacji nauki.

Zapisy: kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl