Opis

Kurs indywidualny to kurs dostosowany do życzeń i oczekiwań zainteresowanej osoby lub grupy osób. Program kursu jest przygotowany w oparciu o wywiad z osobami zainteresowanymi i rozpoznaniu ich potrzeb. Po akceptacji programu i uzgodnieniu indywidualnego planu rozpoczynają się zajęcia. Istnieje możliwość zorganizowania kursu zarówno na poziomie podstawowym, średnim, jak i zaawansowanym. Kurs może być również ukierunkowany tematyczne, np. biznesowy lub skoncentrowany na rozwijaniu konkretnej sprawności np. pisanie czy poprawność gramatyczna. 

Cena: do uzgodnienia: zależna od częstotliwości zajęć, miejsca oraz specyfiki kursu.