Kurs ogólny, oferowany na poziomie A1 mający na celu stopniowe, systematyczne i dokładne poznawanie języka polskiego w celu przygotowania się do zdawania egzaminu certyfikatowego w przyszłości. Podczas kursu słuchacze doskonalą w jednakowym stopniu wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów, poprawność gramatyczną, mówienie i pisanie.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu we wtorki i w czwartki w grupach 8-15 osób, każde spotkanie obejmuje 2x45 minut. Cena kursu wynosi 1000 zł. Kurs obejmuje 40 godzin (20 spotkań po 2 godziny dydaktyczne). Zajęcia odbywają się w godzinach 14:40-16:10.

Zapisy: mejlowo na adres kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl

Zapisy i opłaty przyjmujemy do 26.10.2022.