Kursy ogólne, oferowane na poziomach A1, A2, B1, B2, mają na celu stopniowe, systematyczne i dokładne poznawanie języka polskiego w celu przygotowania się do zdawania egzaminu certyfikatowego w przyszłości. Podczas kursu słuchacze doskonalą w jednakowym stopniu wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów, poprawność gramatyczną, mówienie i pisanie.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy w grupach 8-15 osób, każde spotkanie obejmuje 2x45 minut. Cena kursu wynosi 900 zł. Kurs obejmuje 40 godzin (20 spotkań po 2 godziny dydaktyczne).  Zajęcia odbywają się w godzinach 18:00-19:30.

Rozpoczęcie zajęć 14.03.2022. ZAPISY ZAKOŃCZONE