Opis

Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to międzynarodowy egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie oraz w środowisku pracy.

WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników, a także jako miara postępów w nauce i narzędzie audytu językowego.

Egzamin WiDaF pozwala sprawdzić kompetencje językowe na poziomach A2-C2.

Egzamin składa się ze 150 pytań testowych podzielonych na 2 sekcje, podczas których oceniana jest znajomość słownictwa, rozumienie tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 30 do 990.

Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. Egzamin określa właśnie poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Więcej informacji o strukturze egzaminu WiDaF znajduje się tutaj.