Opis

Egzamin TFI (Test de français international) jest sprawdzianem przeznaczonym dla osób, których językiem ojczystym nie jest język francuski. Z egzaminu mogą skorzystać osoby pracujące zawodowo, które chcą pracować w różnych krajach i zaprezentować znajomość kilku języków.

Wynik egzaminu informuje, na jakim poziomie kandydat zna język francuski, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji bezpośredniej w środowisku profesjonalnym i uniwersyteckim (poziomy od A1 do C1).

Główny nacisk sprawdzający to komunikowanie bezpośrednie, uczestnictwo w zebraniach i wideokonferencjach, w podcastach, w rozmowach telefonicznych z kolegami z pracy oraz klientami. Sprawdza on również umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania e-maili, raportów oraz innej korespondencji bieżącej potrzebnej w wykonywaniu zawodu.

Sam egzamin trwa 2 godziny + 30 minut przygotowania administracyjnego. Składa się z dwóch części: rozumienia ze słuchu i rozumienia materiałów pisanych.

Przystępując do takiego egzaminu warto się przygotować z profesjonalistą dysponującym materiałami fonograficznymi czyli specjalnymi nagraniami ułatwiającymi zdanie TFI.

Więcej informacji o strukturze egzaminu TFI znajduje się tutaj.