beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejRankingi i nagrody

Rankingi i nagrody

 • Decyzją Ministra Edukacji i Nauki UŁa uzyskało uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach. Dotychczas taki przywilej miał Wydział Prawa i Administracji.
 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XVI Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”.
 • UŁa niezmiennie w czołówce rankingu Perspektyw. Na 43 uczelnie niepubliczne zajęliśmy 4 miejsce. Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.
 • Uczelnia Łazarskiego liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonego przez Wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. Najważniejszym celem badania było sprawdzenie, którym markom produktów i usług skierowanych do biznesu najbardziej ufają polscy przedsiębiorcy.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Konwentu Doskonałości Naukowej, nadano tytuł doctora honoris causa prof. dr hab. med. Annie Marii Nasierowskiej-Guttmejer.
 • Dziekan Wydziału Medycznego dr. hab. Paweł Olszewski, 15 września, podczas jubileuszu 45-lecia Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", otrzymał Medal „Przyjaciel Centrum Zdrowia Dziecka”.
 • Pani dr Marlena Sakowska-Baryła na Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie, jako jedyna wyróżniona w kategorii "Działalność naukowa".
 • Wśród zwycięzców XI edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra” znalazł się Vladyslav Semerynskyi, absolwent kierunku prawo Uczelni Łazarskiego.
 • Dr Adrian Chojan z Wydziału Ekonomii i Zarządzania UŁa dołączył do Team Europe

Rankingi i nagrody

 • Wydział EiZ UŁa otrzymał akredytację CEEMAN IQA. Central and East EuropeanManagement Development Association (CEEMAN) International QualityAccreditation (IQA) Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.2020

Rankingi i nagrody

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XIV Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Po raz dwunasty Uczelnia Łazarskiego pozycję lidera rankingu. Wydziały prawa poddane zostały ocenie w czterech kategoriach: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów oraz zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze.
 • W XIX Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” Uczelnia Łazarskiego zajęła 3. miejsce wśród uczelni niepublicznych. O pozycji w rankingu decydowały m.in. zdawalność na aplikację i potencjał naukowy – a więc kadry, które przekazują wiedzę studentom.” – napisała „Rzeczpospolita” w uzasadnieniu klasyfikacji.
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska opublikował Mapę Podmiotów Internetowych 2019/2020. Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego kolejny raz znalazło się w tym gronie.
 • Nowo otwarty kierunek Wydziału Prawa i Administracji UŁa - Prawo lotnicze z pilotażem - otrzymał certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” w V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów. Certyfikat potwierdza, że w opinii Komisji Eksperckiej dany kierunek realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy.  Jest także świadectwem najwyższej jakości studiów. 
 • Decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2019/2020 otrzymały również cztery kierunki studiów podyplomowych zgłoszone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego:
  - Master of Business Administration (MBA w Lotnictwie)
  - Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza
  - Prawo i zarządzanie w sektorze mody
  - Prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa wodnego
  Kierunek Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, gdyż zgromadził najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji.
 • Dział Marketingu i Rekrutacji zdobył III miejsce w konkursie Genius Universitatis na kreatywne kampanie szkół wyższych w kategorii „Kampania w mediach społecznościowych”.
  Nagroda została przyznana za serię postów-komiksów przygotowywanych specjalnie na profil Uczelni Łazarskiego na portalu Facebook od 2019 roku.
  To już szósta nagroda Działu Marketingu i Rekrutacji w konkursie Genius Universitatis.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • W zestawieniu "Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia" dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się na drugim miejscu listy osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia w 2019 r.
 • Prof. dr hab. Józef Fiszer, Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego został ponownie wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów Wydziału Medycznego UŁa.
  Wśród 50 osób wyróżnionych w całej Polsce znalazło się dwoje studentów kierunku lekarskiego Uczelni Łazarskiego: Dominika Dunder i Kacper Kranc. Nagroda przyznawana jest wybitnym studentom z dorobkiem naukowym, sportowym lub artystycznym.
 • Zwycięstwo studentów Uczelni Łazarskiego w Pre-Moot Kijów. W dniach 21-23 lutego 2020 r. w Kijowie odbyła się piąta edycja Ukrainian Vis Pre-Moot, konkursu przygotowującego do jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń świata arbitrażu – Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Drużyna powstała w 2017 roku dzięki zaangażowaniu Pawła Bukiela (obecnie Schoenherr Stangl Lutz) oraz mgr. Eweliny Milan. W skład tegorocznej drużyny wchodzą studenci Uczelni Łazarskiego: Katarzyna Skawińska, Jan Philipp Wessendorf, Vladyslav Semerynski, Wojciech Kołakowski oraz Konrad Biskup. Merytoryczne wsparcie Drużynie zapewniają trenerzy, którzy w przeszłości również brali udział w konkursie Vis-Moot: Justyna Kucia (Mostostal Warszawa), Paweł Bukiel oraz Jan Mącior (Wolf Theiss).

 

 

 

 

Rankingi i nagrody

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego znalazło się na Mapie Podmiotów Internetowych 2018/2019 opracowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Mapa Podmiotów Internetowych 2018/2019 zawiera 417 marek, pogrupowanych w 57 kategoriach w 7 obszarach tematycznych. Stanowi bazę wiedzy o polskim rynku internetowym i umożliwia szybkie znalezienie partnerów do współpracy z wybranego obszaru digital.
 • W IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością 2019” otrzymały kierunki Uczelni Łazarskiego:
  - Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
  - Compensation & Benefits. Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy,
  - Prawo w biznesie nowych technologii.
  Kierunek „Prawo w biznesie nowych technologii” uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, gdyż zgromadził najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji.
 • Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek lekarski prowadzony na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego uzyskał ocenę pozytywną. Tylko cztery polskie uczelnie medyczne otrzymały oceny wyróżniające Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego znalazł się w czołówce razem z uniwersytetami medycznymi z Lublina, Poznania i Warszawy. Jako jedna z niewielu uczelni w Polsce uzyskaliśmy ocenę wyróżniającą w kryterium opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.
  Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniło, że proces kształcenia realizowany na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w pełni umożliwia studentom  kierunku lekarskiego osiągnięcie efektów kształcenia założonych dla jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.
  Dokumentem potwierdzającym wydaną ocenę jest Uchwała nr 123/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019r.
 • Uczelnia Łazarskiego zdobyła 3. miejsce wśród uczelni niepublicznych magisterskich w rankingu „Perspektyw”. Tę mocną pozycję w najważniejszym zestawieniu uczelni wyższych w Polsce Uczelnia Łazarskiego utrzymuje od 2017 roku. W zestawieniu Uczelnia uzyskała łącznie 66.6 punktów. Na gali Uczelnię reprezentował Rektor Uczelni Łazarskiego dr hab. Maciej Rogalski.
 • Uczelnia Łazarskiego zajęła 2. miejsce w ósmej edycji Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” wśród uczelni niepublicznych. Jest to awans o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.
 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zajął 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych w XIII Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Tym samym po raz jedenasty obronił pozycję lidera rankingu. Nasza uczelnia zajęła także szóstą pozycję w klasyfikacji ogólnej uwzględniającej wszystkie uczelnie - publiczne i niepubliczne.
 • Dział Marketingu i Rekrutacji zdobył I miejsce w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną Genius Universitatis - w kategorii VIDEO ONLINE. Genius Universitatis to największy konkurs na kreatywną rekrutację szkoły wyższej w Polsce organizowany przez magazyn "Perspektywy".

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Przyznano wyróżnienia w konkursie „Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy medycyny”. W gronie wyróżnionych znaleźli się także wykładowcy programu MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. W kategorii „Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne” zwycięzcą został Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Tytuł „Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne” otrzymali Paweł Żuk, prezes zarządu i Artur Prusaczyk, wiceprezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.
 • W zestawieniu „LISTY STU najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia”, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się na piątym miejscu listy osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia w 2018 r.
 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego została jedną z kandydatek w plebiscycie „Kobiety Medycyny 2019”.
 • Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego został współorganizatorem 6-go Międzynarodowego Kongresu Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, który miał miejsce w kwietniu w Antalyi (Turcja). W ramach kongresu odbyły się konferencje: 15TH National Emergency Medicine Congress, 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress oraz 6th International Critical Care Congress. Uczelnię reprezentowali dr hab. n. med. prof. UŁa Łukasz Szarpak oraz dr Damian Gorczyca.
  Podczas kongresu przedstawiciele Wydziału Medycznego zaprezentowali wystąpienia prezentujące sześć badań naukowych, z których jedno - „Do we have alternative for infant chest compression technique in single rescuer resuscitation? Preliminary Data” - zajęło pierwsze miejsce w  konkursie na najlepszy poster naukowy.
 • Podczas 6-go Międzynarodowego Kongresu Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Antalyi (Turcja), którego Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego był współorganizatorem dr hab. n. med. Łukasz Szarpak został wyróżniony przez Tureckie Stowarzyszenie Lekarzy Ratunkowych.
 • Dr Mieczysław Błoński został członkiem zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki został powołany 8 sierpnia 2019 r. przez Ministra NiSW. Do zadań zespołu należy ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku.
 • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka została powołana do pełnienia obowiązków Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka do tej pory pełniła funkcję Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Z Uczelnią Łazarskiego związana jest od 2003 roku.
 • Dwóch wykładowców UŁa zostało członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023 powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina.
  Dr Martin Dahl - Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania został członkiem I Zespołu Nauk Społecznych PKA. Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki z Wydziału Prawa i Administracji będzie w PKA pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Etyki. Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

   

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Drużyna studentów prawa Uczelni Łazarskiego zakwalifikowała się do rund finałowych V Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego. W skład drużyny wchodzą studenci: Magdalena Chodkiewicz, Vladyslav Semerynski i Maciej Klich.
 • Rozstrzygnięto X Edycję Konkursu „Brylanty Łazarskiego”. Statuetki otrzymali Izabela Felczak- Poturnicka oraz Pan Julian Rotter.

Rankingi i nagrody

 • Uczelnia Łazarskiego zdobyła aż dwie pierwsze nagrody w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej zorganizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy: I miejsce w kategorii reklama prasowa wspierająca rekrutację oraz I miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny. 
 • Według prestiżowego rankingu Perspektyw jesteśmy na 3. miejscu wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Od dwóch lat utrzymujemy mocną 3. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych magisterskich w kraju.
 • WPiA Uczelni Łazarskiego po raz 10. zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XII Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Uczelnia zajęła 6. pozycję w klasyfikacji uwzględniającej wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne. Tym samym w ogólnej klasyfikacji Uczelnia Łazarskiego wyprzedziła aż 10 uczelni publicznych oraz 13 niepublicznych.
 • Komisja Certyfikacyjna oceniająca aplikacje w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” trzem kierunkom studiów podyplomowych zgłoszonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Decyzją Komisji Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki: MBA w Ochronie Zdrowia, Lean Management, Quality excellence. Auditor wiodący ISO 9001.
 • Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w trzecim rankingu „Rzeczpospolitej”.
 • Uczelnia Łazarskiego znalazła się w gronie zakwalifikowanych do finansowania w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”. Elwira Targońska oraz Aleksandra Detyniecka, studentki Wydziału Prawa i Administracji wraz z 3-osobowym zespołem, otrzymały wsparcie w wysokości 21 000 PLN na realizację projektu  pt. Udział studentów Uczelni Łazarskiego w X International Air Law Moot Court Competition.
 • Izba Pamięci została wpisana do Katalogu muzeów uczelnianych. Uczelnia Łazarskiego jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych znalazła się w gronie ponad 60 Uczelni, których jednostki muzealne wpisane są do Katalogu muzeów uczelnianych.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • W zestawieniu Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się na dziewiątym miejscu listy osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia.
 • W lutym prof. Eligiusz Krześniak został nowym arbitrem CAS - międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie.
 • Dr Michał Kuź został członkiem Rady Młodych Naukowców. Rada Młodych Naukowców to organ doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Mgr Ewelina Milan, wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, była sędzią krajowego konkursu na Ukrainie National Client Consultation Competition.
 • Małgorzata Gałązka-Sobotka została nominowana tytułu Kobiety Medycyny 2018.
 • Dr Ostap Kushnir, jako drugi naukowiec związany z Uczelnią Łazarskiego, wydał książkę w Stanach Zjednoczonych. Dzieło nosi tytuł - “Ukraine and Russian neo-imperialism: The divergent break”.
 • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka została wyróżniona Portretem Polskiej Medycyny podczas XIV Forum Rynku Zdrowia.
 • Dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, wykładowca na Wydziale Medycznym został doceniony za wkład w kształtowanie budowania pozycji czasopisma "Kardiologia Polska" wśród polskich i zagranicznych periodyków klinicznych. Wykładowca Wydziału Medycznego został laureatem nagrody Kardiologii Polskiej.
 • Dr hab. n. med. Łukasz Szarpak został także finalistą Nagród Naukowych Polityki 2018.
 • Prof. dr hab. med. Przemysław Juszczyński został laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.
 • Wykładowca WEiZ Krzysztof Beck otrzymał wyróżnienie Prezesa Narodowego Banku Polskiego za jedną z najlepszych prac doktorskich. Praca doktorska pt. „Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej” zajęła także III miejsce w konkursie GUS na najlepszą pracę doktorską.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • W marcu studenci Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego po raz pierwszy wzięli udział w konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Drużyna działa z ramienia Poradni Prawnej oraz przy wsparciu Fundacji Uczelni Łazarskiego.
 • Edyta Przybyłek, absolwentka UŁa, została uhonorowana Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza.
 • Andrzej Zinkiewicz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, zdobył III nagrodę w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.
 • Martyna Kwaśniewska (Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego) i Renata Androsovyc z łączonej drużyny Łazarskiego i Frycza zostały wicemistrzami Polski w National Client Consultation Competition.
 • Hubert Hurkacz wygrał rozgrywany na kortach ziemnych turniej rangi ATP Challenger Tour - Poznań Open 2018.
 • Praca magisterska Margaryty Khvostovej pt. „The contemporary challenges of human rights narrative” została uhonorowana nagrodą III stopnia w Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych za 2017 r.
 • Studenci Uczelni Łazarskiego stworzyli kompleksowe urządzenie, które pozwala zoptymalizować procesy logistyczne "Smart Supply Solutions".
 • Pięcioosobowy zespół studentów „Łazarski Insight” pod kierownictwem dra hab. Marcina Łupińskiego, prof. UŁ z Katedry Finansów i Bankowości wziął udział w międzynarodowym konkursie CFA Institute Research Challenge.

Rankingi i nagrody

 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A. Komitet docenił rozwój Wydziału zwłaszcza w zakresie kryterium „potencjał naukowy” oraz „osiągnięcia naukowe”.
 • W rankingu uczelni niepublicznych magisterskich „Perspektyw” Uczelnia Łazarskiego zajęła trzecie miejsce. Jest to awans o jedną pozycję w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej punktów zdobyliśmy w kategoriach siła naukowa (85,6%) i absolwenci na rynku pracy (84,9%).
 • Potwierdzeniem znakomitej renomy Wydziału Prawa i Administracji jest utrzymanie pozycji lidera w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” wśród uczelni niepublicznych. Już po raz 9 w 11-letniej historii rankingu jesteśmy na pierwszym miejscu podium. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zdeklasował rywali, zdobywając łącznie 96,75 pkt i uzyskując tym samym kilkunastopunktową przewagę nad kolejnym laureatem. W całościowym rankingu, uwzględniającym wydziały prawa na uczelniach publicznych i niepublicznych, WPiA UŁa zajął 7. miejsce.
 • W rankingu wszystkich uczelni akademickich w Polsce (Ranking „Perspektyw”) Uczelnia Łazarskiego zajęła 35. pozycję. To awans aż o 15 pozycji rok do roku. O wyniku decydowało kilka niezwykle istotnych składowych, m.in. innowacyjność (9%), absolwenci na rynku pracy (18%) czy umiędzynarodowienie (15%). Najważniejszym czynnikiem, bo jego waga stanowiła aż 35%, była efektywność naukowa i potencjał naukowy.
 • Uczelnia Łazarskiego została oficjalnie członkiem CEEMAN, międzynarodowego stowarzyszenia, którego celem jest przyśpieszenie rozwoju jakości w zakresie nauk zarządzania w Europie Środkowej i Wschodniej. To globalna sieć instytucji zainteresowanych jakością edukacji i innowacjami. Należy do niej ponad 210 członków instytucjonalnych i indywidualnych z ponad 50 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.
 • Uczelnia Łazarskiego dołączyła do globalnej sieci szkół Santander Universidades. Porozumienie zakłada m.in. realizację przedsięwzięć mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej i naukowej, realizację projektów i publikację ich wyników, a także promowanie wymiany międzynarodowej.
 • Uczelnia Łazarskiego znalazła się wśród Liderów Ochrony Zdrowia. Uczelnia została nagrodzona statuetką Brązowego Lidera w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia. Zostaliśmy docenieni za innowacyjne podejście do kształcenia kadr w ochronie zdrowia oraz aktywną działalność edukacyjną. Uroczysta Gala towarzyszyła 22. Międzynarodowemu Kongresowi Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia „Innowacyjna Ochrona Zdrowia”. Eksperci i wykładowcy programu MBA w Ochronie Zdrowia realizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego podzielili się swoją wiedzą podczas sesji „Czynniki sukcesu w zarządzaniu podmiotem leczniczym”. 
 • Komisja Certyfikacyjna II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” dwóm kierunkom pod patronatem WEiZ i Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Certyfikat i Znak Jakości otrzymały kierunki: „Neuro-Przywództwo” oraz „Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi”. Otrzymał je również kierunek „Prawo Lotnicze”, działający przy WPiA.  Ponadto program „Neuro-Przywództwo” uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”. Tym samym programy te zostały docenione jako innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów w Polsce. Organizatorem merytorycznym Programu "Studia z Przyszłością" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 • Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia działający przy WEiZ, w którym dr Małgorzata Gałązka-Sobotka jest kierownikiem projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój prowadzi projekt „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”, którego celem jest m.in. zwiększenie zdolności analitycznych i umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego u pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi.
 • 12 kwietnia 2017 r. utworzono studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Nabór trwa, a studia ruszają w roku akademickim 2017/2018.
 • W roku akademickim 2016/2017 uruchomiono seminarium doktoranckie nauk prawnych, dające możliwość uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.
 • W marcu 2017 r. odbył się na Wydziale Finał II Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Prawniczej o Prawach i Wolnościach Obywatelskich pod patronatem rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.
 • Na Wydziale utworzono nowy Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. W tym roku rozpoczęto także nabór na nowy kierunek studiów II stopnia – Prawo w biznesie.
 • W styczniu 2017 r. Wydział Prawa i Administracji uzyskał zgodę Sądu Okręgowego w Warszawie na rejestrację trzeciego czasopisma naukowego Veritas Iuris, przeznaczonego dla młodych naukowców i doktorantów.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • W styczniu 2017 r. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia według 14. edycji konkursu Lista 100 „Pulsu Medycyny”. Jest to niezwykle cenne wyróżnienie, gdyż stanowi wyraz uznania szerokiego środowiska medycznego w zakresie działalności i osiągnięć danej osoby.
 • W czerwcu dr Andrzej Kurnicki z Katedry Finansów i Bankowości WEiZ został nominowany przez Prezydenta Andrzeja Dudę na ambasadora RP w Kanadzie.
 • Prof. dr hab. Artur Kuś został powołany przez PREZYDENTA RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • Profesor nadzw. dr hab. Anna Konert została wybrana w dniu 20 stycznia 2017 r. na sędziego w sądzie arbitrażowym w Bukareszcie na okres 3 lat.
 • W kwietniu 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powołał prof. nadzw. dr hab. Przemysława Szustakiewicza na członka komisji kwalifikacyjnej Krajowej Izby Odwoławczej.
 • Pan Mariusz Godlewski został powołany do Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Adwokackiego jako przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
 • Dr Bartłomiej Opaliński został wytypowany przez PSL na członka Komisji Weryfikacyjnej w sprawie warszawskiej reprywatyzacji.
 • W czerwcu 2017 r. Pan dr Grzegorz Kądzielawski  został wiceprezesem Grupy Azoty.
 • 10.05.2017 tytuł dr nauk prawnych uzyskał mgr Grzegorz Kędzierzawski
 • Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego  pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Aleksandry Laskowskiej-Rutkowskiej wraz z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki przeanalizowały  konsekwencje reaktywacji i rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku dla polskiej i europejskiej branży transportowo-logistycznej. W rezultacie prac utworzono grupę inicjatywną, która pod egidą PSML i we współpracy z instytucjami z Polski i z Chin wypracuje rekomendacje dla Ministerstwa Rozwoju w sprawie utworzenia polskiego hubu (centrum) logistycznego, obsługującego  połączenia kolejowe  Jedwabnego Szlaku w Polsce.
 • W roku akademickim 2016/2017 w pracach kół naukowych Finansów Publicznych i Finansowania Projektów Unijnych oprócz naszych studentów działających pod kierunkiem dr. Jacka Sieraka udział brali zaproszeni przedstawiciele praktyki samorządowej: Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz Zastępca Burmistrza Miasta Sulejówek. Rezultatem całorocznych prac jest dwutomowa monografia „Wykorzystanie dotacji unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2007-2013”  obejmująca ocenę wykorzystania funduszy unijnych w poszczególnych województwach Polski oraz (jako studium przypadku) w Mieście i Gminie Pilawa. Jest to już kolejna analiza ekspercka, powstająca na Uczelni, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
 • Monografia „Handel elektroniczny” współautorstwa dr Łukasza Konopielki otrzymała prestiżowe wyróżnienie Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji.
 • Książka Profesora Mariana Guzka The Future of Capitalism. Cessionalism. Zainspirowała seminarium, którego tematem była „Przyszłość kapitalizmu w świetle zmiany jego podstaw doktrynalnych”.
 • Artykuł dr Olhy Zadoroshnej pt. „Security of property rights and transition in land use” ukazał się w języku angielskim w czasopiśmie z listy A (Journal of Comparative Economics), z przyznanymi 25 pkt.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • 20 maja 2017 r. odbył się TEDxLazarskiUniversity  – pierwsza edycja konferencji na licencji TED, organizowana na Uczelni Łazarskiego. Konferencje na licencji TED cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ale także wymagają spełnienia wielu restrykcyjnych warunków. Udało się to organizatorom, którymi ze strony Uczelni Łazarskiego byli Anna Ananczikowa i Bruno Ciechowski, studenci WEiZ.
 • W maju 2017 odbyła się rywalizacja w ramach Warsaw Business Game. Było to wydarzenie, podczas którego najlepsze drużyny z warszawskich uczelni zmierzyły się z zadaniem konkursowym symulującym realną sytuację biznesową. Pomysłodawcą konkursu jest Aksen Semak, student kierunku Bachelor of Arts in Business Economics na WEiZ.
 • W kwietniu 2017 r. w niezwykle prestiżowej lokalizacji warszawskiego Campusu Google obyła się konferencja LEAPin Warsaw połączoną z kreatywnymi warsztatami przedsiębiorczości. Była to polska odsłona konferencji LEAPin, odbywających się w wielu stolicach europejskich, które na jeden dzień stały się ośrodkami wiedzy, innowacyjności i rozwoju. Warszawa stała się nim dzięki inicjatywie naszego studenta WEiZ, Pawła Wielądka.
 • W maju na naszej Uczelni odbyła się trzecia edycja Talent Show, podczas którego studenci mieli okazję zaprezentować szerokiej publiczności swoje talenty.
 • W czerwcu 2017 r. Julia Kozłowska, studentka ekonomii i prawa na Uczelni Łazarskiego, została zaproszona do udziału w trzeciej edycji prestiżowego Eastern Partnership Youth Forum. Jest to przestrzeń wymiany doświadczeń i uwag na temat mobilności, m.in. w ramach programu Erasmus Plus, sytuacji młodych ludzi w UE i krajach partnerskich, szans i możliwości, jakie daje polityka sąsiedzka UE. 
 • W maju 2017 roku studenci Wydziału Prawa i Administracji złożyli projekt w ramach przedsięwzięcia pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” Projekt naukowy pt: „Polska Ustawa Kosmiczna” ma na celu utworzenie pierwszego w Polsce akademickiego ośrodka nauk prawniczych, zajmującego się Prawem Kosmicznym oraz wypracowanie w jego obrębie rozwiązań prawnych, dotyczących Polskiej Ustawy Kosmicznej. Opiekunem merytorycznym projektu jest Prof. nadzw. dr hab. Anna Konert.
 • W listopadzie 2016 Agnieszka Kowalczyk, studentka prawa, została wybrana po raz pierwszy jako przedstawiciel uczelni niepublicznych do Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich
 • 31 marca w Siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące program "Top Young 100". Wzięli w nim udział nasi studenci Michał Więch oraz Chingiz Karimow. Inicjatorką programu jest  prof. dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska – dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego. Program ma za zadanie wspieranie rozwoju kompetencji najbardziej utalentowanych studentów logistyki w Polsce.
 • 08-11 05.2017 – grupa studentów walidowanego kierunku BA in Business Economics gościła z wizytą w Coventry University, partnera Uczelni Łazarskiego. Wyjazd, zorganizowany ze środków pozyskanych dzięki Fundacji Santander Universidades, był także pierwszym etapem współpracy studentów UŁa i Coventry University w ramach drugiej studenckiej konferencji ekonomicznej European and Global Economic Issues. Studenci pracowali  wspólnie nad projektami związanymi z bieżącymi wydarzeniami mikro- i makroekonomicznymi, a wyniki swojej pracy zaprezentowali w maju 2017 podczas konferencji wieńczącej International Week. W ramach International Week na naszej Uczelni odbyły się również wykłady gościnne wykładowców zagranicznych dla studentów UŁa.
 • Tenisiści w składzie: Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz, Adrian Andrzejczuk, Dominik Nazaruk zdobyli I pierwsze miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski.
 • Judocy na Akademickich Mistrzostwach Polski zdobyli: złoty medal – Żaneta Rerutko, srebrny – Dzianis Ignatok, brązowy – Martyna Dobrowolska.
 • Złoty medal w kickboxingu na Akademickich Mistrzostwach Polski zdobył Radosław Paczuski. Również indywidualnie Radosław Paczuski zdobył m.in. Mistrzostwo Świata K-1 Global, Mistrzostwo Polski, Puchar Świata, Mistrzostwo Federacji DSF. Zwyciężał we wszystkich swoich walkach.
 • Wioślarka Weronika Deresz została Mistrzynią Europy w dwójce podwójnej.

Rankingi i nagrody

 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, po raz ósmy zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w X rankingu wydziałów prawa, przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną". Wydziały prawa poddawane były ocenie w czterech kategoriach: kadra, jakość i siła kształcenia, wymogi i jakość studentów, zdawalność na aplikację absolwentów. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego łącznie uzyskał 94 pkt na 111 możliwych (więcej TUTAJ).
 • Uczelnia Łazarskiego zajęła IV miejsce w rankingu niepublicznych uczelni 2016 przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Ocena rankingowa bazowała na kryteriach takich jak: prestiż, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie (ranking Perspektyw TUTAJ).
 • Uczelnia Łazarskiego zajęła II miejsce w V Rankingu Wydziałów Prawa w Rzeczpospolitej w kategorii uczelni niepublicznych.
 • Uczelnia Łazarskiego nagrodzona w konkursie Genius Universitatis 2016:
  II miejsce w kategorii fanpage uczelni na Facebooku (na 36 zgłoszonych prac)
  III miejsce w kategorii rekrutacyjny serwis internetowy (więcej TUTAJ).
 • Polska Komisja Akredytacyjna, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych, w sprawie oceny programowej na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – wydała ocenę wyróżniającą (więcej TUTAJ).  

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Dr Małgorzata Sieradzka otrzymała habilitację Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (więcej TUTAJ).
 • Maria Libura, wiceprezydent ds. strategii, otrzymała zaproszenie do prac Zespołu ds. Chorób Rzadkich przy Ministerstwie Zdrowia (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego, otrzymała Nagrodę Honorową przyznaną przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (więcej TUTAJ).
 • Dr hab. Jacek Kosonoga otrzymał nagrodę wydawnictwa Wolters Kluwer i redakcji Przeglądu Sądowego za „książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości”.
 • Monografia dr hab. Marka Kolasińskiego „Instrumenty prawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniem prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej” została zgłoszona do prestiżowej nagrody Leona Petrażyckiego Instytutu Prawa Antymonopolowego (CARS).
 • Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Bieńkowski został członkiem Rady Nadzorczej PGNiG (więcej TUTAJ).
 • Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer został powołany na wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Manowska, została powołana na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (więcej TUTAJ).
 • Prof. Brunon Hołyst został wybrany na funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (więcej TUTAJ).
 • Zespół prawników Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców, którego członkiem jest dr Mateusz Dróżdż z Uczelni Łazarskiego, przygotował projekt nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (więcej TUTAJ).
 • Dr Jan Grzymski otrzymał prestiżowe stypendium badawcze Corbridge Trust na realizację wizyty studyjnej na Royal Halloway, University of London (więcej TUTAJ).
 • Prezydent RP przyznał tytuł profesora zwyczajnego dr hab. Kazimierzowi Strzyczkowskiemu.
 • Bauyrzhan Zhanuzakov asystent w Katedrze Badań nad Polityką Uczelni Łazarskiego wziął udział w prestiżowej szkole letniej Visegrad Summer School, która jest organizowana przez stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie. Do udziału w szkole letniej zostało wybranych 43 świetnie zapowiadających się studentów, doktorantów, badaczy i ekspertów pochodzących z krajów grupy wyszehradzkiej Europy Wschodniej (więcej TUTAJ).
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Mieczysław Błoński został członkiem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji. Dr Mieczysław Błoński został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu związku (więcej TUTAJ).

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • 31 marca 2016r. Kinga Trochimiuk, Paweł Wielądek, Eliza Gabler, Justyna Piaseczna i Maciej Chmielewski byli gośćmi Agaty Młynarskiej w programie "Świat się kręci".
 • Koło Naukowe Zarządzania Projektami na zlecenie burmistrza miasta Pionki przygotowało „Analizę i ocenę sytuacji finansowej miasta Pionki” zaprezentowaną w Centrum Aktywności Lokalnej.
 • Tomasz Chodkiewicz absolwent studiów magisterskich z ekonomii został dyrektorem sprzedaży flotowej grupy PSA w Polsce (więcej TUTAJ).
 • Mateusz Czesak zdobył stypendium Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (więcej TUTAJ).
 • W dniach 7-10.04.2016 odbył się międzynarodowy konkurs z prawa lotniczego w Dżakarcie - International Air Law Moot Court, w którym wzięli udział studenci Koła Naukowego z Prawa Lotniczego AVION Uczelni Łazarskiego (więcej TUTAJ).
 • Mariusz Pyżyński zakwalifikował się do projektu stażowego organizowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz International Civil Aviation Organization (ICAO).
 • Drużyna koszykarzy zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej i I miejsce w klasyfikacji uczelni niepublicznych podczas finału akademickich Mistrzostw Polski (więcej TUTAJ).
 • Kamil Majchrzak został powołany do kadry narodowej w tenisie ziemnym i będzie reprezentował nasz kraj w drużynowych Mistrzostwach Świata (więcej TUTAJ).
 • Sebastian Rozwadowski absolwent Uczelni Łazarskiego wziął udział w rajdzie Dakar 2016. Sebastian Rozwadowski był pilotem w polsko-litewskim teamie wraz z kierowcą Benediktasem Vanagasem. Panowie zajęli 27. miejsce w klasyfikacji ogólnej (więcej TUTAJ).
 • Dział Praktyk i Karier podczas uroczystej Graduacji przyznał nagrodę „Praktykanta Roku” Marinie Juszczyk absolwentce licencjatu i studentce studiów magisterskich.
 • Na mocy decyzji kapituły konkursu laureatami Brylantów Łazarskiego zostali: Justyna Matuszak-Leśny i Mateusz Dróżdż – absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (więcej TUTAJ).
 • Nasza drużyna w składzie: Kamil Majchrzak, Adrian Andrzejczuk, Dominik Nazaruk i Paweł Zieliński zwyciężyła, dwukrotnie pokonując sportowców z Akademii Leona Koźmińskiego (więcej TUTAJ).
 • Adrian Andrzejczuk w duecie z Mateuszem Smolickim zatriumfowali podczas zawodów ITF na kortach twardych w egipskim Szarm el-Szejk.
 • Dzianis Ihnatok stanął na podium w Pucharze Polski Seniorek i Seniorów w judo, zajął III miejsce.
 • Studentki Aleksandra Detyniecka i Elwira Targońska dostały się na praktyki w Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol w Brukseli.
 • Dwunastu najlepszych studentów anglojęzycznych programu na kierunku International relations Uczelni Łazarskiego wzięło udział w międzynarodowym projekcie edukacyjno-badawczym „We the Young People of Europe. Mirroring the Work of the European Parlament. Dialogue Between Young People and Policy Makers” zakończonego symulacją obrad parlamentu w Lecce we Włoszech (więcej TUTAJ).
 • Kamil Majchrzak pokonał Floriana Mayera w pucharze Davisa w Berlinie, czym odniósł premierowe zwycięstwo w Pucharze Davisa i zarazem największe w swojej karierze We the Young People of Europe (więcej TUTAJ).
 • Absolwent Marcin Sieńczyk został dyrektorem zarządzającym w Absolvent.pl. Ukończył Handel Zagraniczny na Uczelni Łazarskiego.
 • Dariusz Wójcik został powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego w Continental - międzynarodowego dostawcy branży motoryzacyjnej. Ukończył Uczelnię Łazarskiego na kierunku Marketing.
 • Kamil Majchrzak został najlepszym tenisistą Polski. Awansował na 271 miejsce w rankingu ATP, wyprzedził Jerzego Janowicza i został najlepszym singlistą kraju (więcej TUTAJ).
 • Kapituła Stypendialna wyłoniła tegorocznych stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego, w tym studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania: Anastasiya Kolos, Jarosław Kolos, Jarosław Kosyra, Angelika Kucyk, Paweł Wielądek (więcej TUTAJ).
 • Uczelniana drużyna futsalu wzięła udział w Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku Varsoviada.
 • Studentka prawa Agnieszka Kowalczyk została wybrana po raz pierwszy jako przedstawiciel uczelni niepublicznych do Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich.

Rankingi i nagrody

 • Uczelnia Łazarskiego została uznana za najlepszą polską uczelnię w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej; ponadto uczelnia znajduje się w gronie 8% najwyżej ocenionych szkół wyższych z całego świata (więcej TUTAJ).
 • I miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej".
 • I miejsce w kategorii uczelni niepublicznych w rankingu "Rzeczpospolitej",
 • IV miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu "Perspektyw"(więcej TUTAJ).
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.
 • certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne (więcej TUTAJ).

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Manowska została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (więcej TUTAJ).
 • Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego, został powołany na wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk (więcej TUTAJ).
 • Myroslava Keryk, wykładowca Uczelni Łazarskiego została laureatką konkursu Złote Wachlarze 2015 (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Muszyński został sędzią Trybunału Konstytucyjnego (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego, została laureatką 5. edycji Wyborów Kobiet Sukcesu Mazowsza (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymał grant badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Muszyński, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji, został wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu (więcej TUTAJ).
 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska otrzymała od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia organizacyjne podejmowane na rzecz Uczelni Łazarskiego w Warszawie w roku akademickim 2014/2015 (więcej TUTAJ).
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje powołany przez Ministra Cyfryzacji i Administracji na członka Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (więcej TUTAJ).
 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska zostaje odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, otrzymuje nominację do Nagrody im. L. Petrażyckiego za książkę: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej.
 • Prorektor Jerzy Stępień otrzymuje Nagrodę im. Grzegorza Pałki za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego w kategorii ogólnopaństwowej przyznaną przez Ligę Krajową.
 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska zostaje wybrana do Kapituły konkursu Złote Wachlarze (więcej TUTAJ).
 • Dr hab. Anna Konert otrzymuje stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez MNiSW (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. prof. Mariusz Muszyński zostaje powołany do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej (więcej TUTAJ).
 • Dr Zdzisław Sokal zostaje powołany na przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego (więcej TUTAJ).
 • Dr Spasimir Domaradzki uczestniczy w zamkniętym spotkaniu Klubu PL-RU poświęconego relacjach ekonomii, demokracji i autorytaryzmu w Polsce i Rosji (więcej TUTAJ).
 • Ewelina Milan wygłasza referat zatytułowany: "Using the Bologna Process in Legal Clinic Training to Empower Students & Clients - empirical research re clinic cases over three years. Relate to learning outcomes" podczas 8'th Global Alliance for Justice Education (GAJE)  Worldwide Conference - na tureckim Anadolu University w Eskişehir (więcej TUTAJ).
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje odznaczony Nagrodą Wiecznego Pióra za szczególny wkład w życie publiczne Polski (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Brunon Hołyst zostaje prezesem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
 • Mgr Arkadiusz Matusiak, asystent w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego, bierze udział w międzynarodowym projekcie grantowym European Anti-Fraud.
 • Dr Jan Grzymski, wykładowca Uczelni Łazarskiego w programie studiów anglojęzycznych, otrzymuje prestiżowe stypendium badawcze Corbridge Trust na realizację wizyty studyjnej na Royal Halloway, University of London (więcej TUTAJ).
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje powołany na prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Dr hab. Adam Olejniczak uzyskuje tytuł naukowy profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (więcej TUTAJ).
 • Dr Anna Konert uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawo i tym samym dołączyła do grona profesorów Uczelni Łazarskiego (więcej TUTAJ).
 • Dr Krzysztof Łazarski uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i tym samym dołącza do grona profesorów Uczelni Łazarskiego (więcej TUTAJ).
 • Dr Anna Konert zostaje sędzią International Air Law Moot Courtw Pekinie.
 • Dr Jacek Kosonoga uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym dołącza do grona profesorów Uczelni Łazarskiego.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Mateusz Czasak, student stosunków międzynarodowych, otrzymuje stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016 (więcej TUTAJ).
 • Mirosław Pankowski, członek Samorządu studentów Uczelni Łazarskiego, zostaje wybrany na przewodniczącego Rady Forum Uczelni Niepublicznych (więcej TUTAJ).
 • Arkadiusz Michalski, student Uczelni Łazarskiego, zajmuje 6. miejsce w  82. Mistrzostwach Świata Mężczyzn w Podnoszeniu Ciężarów w Houston (więcej TUTAJ).
 • Alicja Cessak, Maciej Gierada, Elwira Targońska, Aleksandra Detyniecka, studenci Wydziału Prawa i Administracji, biorą udział w Project Cape Town Convention Academic, który jest wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie oraz Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle (więcej TUTAJ).
 • Paweł Blajer, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, zdobywa drugie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece (więcej TUTAJ).
 • Yauheni Puzan zdobywa złoty medal podczas Finałów Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Pływaniu  pokonując dystans 50 m stylem motylkowym (więcej TUTAJ).
 • Alicja Cessak i Maciej Gierada, studenci Wydziału Prawa i Administracji, zajmują II miejsce w półfinale International Air Law Moot Court w Pekinie - międzynarodowego konkursu skierowanego do studentów z całego świata zainteresowanych tematyką prawa lotniczego i prawa międzynarodowego (więcej TUTAJ).
 • Marcin Sienicki, Ewa Karasek, Malwina Kupska i Klaudiusz Warszycki, członkowie Koła Naukowego Zarządzania przygotowali projekt oceny finansowej miasta Pionki (więcej TUTAJ).

My w rankingach

 • I miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • I miejsce w kategorii uczelni niepublicznych w rankingu "Rzeczpospolitej",
 • IV miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu "Perspektyw"
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Tu jest OK" przyznany przez POPON za działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska zostaje wybrana do Kapituły konkursu Złote Wachlarze.
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje laureatem nagrody Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kleszy za swoje dokonania w zakresie umacniania samorządności terytorialnej w Polsce.
 • Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska zostaje członkiem Komisji Programowej XII International Logistics and Supply Chain Congress "Supply Chains of the Future" w Stambule. Ponadto występuje tam z referatem: "Innovation Diffusion in the Supply Chain" .
 • Dr Magdalena Rycak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje powołana przez Przewodniczącego Rady Europy na stanowisko Zastępcy Sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy do 31 marca 2015 r.
 • Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, zostaje powołany na członka komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje wiceprezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji.
 • Dr Monika Stachowiak-Kudła wygłasza referat: "Financial regulations and the diversification of funding sources in Higher education institutions: Selected European experiences" podczas  31. Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Prawa i Ekonomii European Association of Law and Economics - EALE.
 • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, otrzymuje nominację w plebiscycie "Kobiety Medycyny 2014".
 • Mgr Ewelina Milan, asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPIA, otrzymuje Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki nadany przez Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje też II miejsce w konkursie "Przedsiębiorcza szkoła jutra" w kategorii Rynek pracy. Konkurs organizowany jest Mana Game.
 • Mgr Paweł Blajer, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymuje nominację do Studenckich Nagród Dziennikarskich MediaTory 2014 w kategorii Inicjator oraz do nagrody Grand Press Economy 2014.
 • Juliusz Madej, prezydent Uczelni Łazarskiego, zajmuje 1. miejsce w kategorii +55 w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów w grze podwójnej w tenisa. Dodatkowo w grze pojedynczej zdobywa 3. miejsce na podium.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Marta Bany, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych.
 • Daryna Brazhnyk, absolwentka trzeciego roku Ekonomii i Zarządzania, zajmuje drugie miejsce w konkursie prac dyplomowych organizowanym przez: Center For Economic Research & Graduate Education - Economics Institute (Cerge-EI) - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie.
 • Mayia Samuilik, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania, zajmuje 4. miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepsze prace dyplomowe na świecie organizowanym przez International Economic Atlantic Society.
 • Karolina Sochacka, studentka Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje dyplom Akademii Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji.
 • Katarzyna Anna Przybyła, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania, otrzymuje prestiżowe Stypendium Fulbrighta - Fulbright Graduate Student Award, dzięki któremu rozpoczyna studia w USA.
 • Michał Rostek, student stosunków międzynarodowych, model, tancerz i choreograf reprezentuje Polskę podczas konkursu MR WORLD 2014.
 • Dżianis Ihnatok, student II roku stosunków międzynarodowych, zdobywa złoty medal w Międzynarodowym Turnieju Sambo w Berlinie. Sambo to rosyjska sztuka walki, będąca połączeniem judo z regionalnymi odmianami zapasów z terenu dawnego ZSRR.
 • Łukasz Kiełbasiński otrzymuje srebrny medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Judo we Wrocławiu.
 • Tomasz Rudko oraz Michał Wojtyński zajmują 5. miejsce w Mistrzostwach Świata koszykówki 3x3 w Moskwie.

My w rankingach

 • II miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" z najlepszą zdawalnością na aplikację wśród absolwentów uczelni niepublicznych,
 • IV miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich, które mają prawo doktoryzowania oraz II miejsce w kategorii "Umiędzynarodowienie" w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • najwyższa nota A+ otrzymana za praktyczną budowę programów studiów przyznana przez Akademicki Brief Biznesu - rating magazynu "Brief",
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikaty: "Wiarygodna Szkoła" i "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" przyznane przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • srebrny certyfikat "Uczelnia Liderów" oraz nagroda specjalna "Primus" w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego,
 • Certyfikat Uberrima Fide potwierdzający najwyższy poziom utrzymania ochrony własności intelektualnej upoważniający do wydania każdemu absolwentowi indywidualnego dyplomu Uberrima Fide.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, kierownik Katedry Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymuje nominację profesorską.
 • Sędzia Jerzy Stępień, prodziekan Uczelni Łazarskiego, otrzymuje Nagrodę Newsweeka im. Teresy Trojańskiej "Za odwagę w działalności publicznej".
 • Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, zostaje powołany na członka komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje wiceprzewodniczącym, a dr Andrzej Kondratowicz i pan Marian Wargacki stają się członkami Rady Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Dr Jacek Oleksiejuk, wykładowca w katedrze Międzynarodowych Stosunków Politycznych, zostaje powołany na członka Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Dr Anna Konert, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, reprezentuje Polskę podczas 25. konferencji European Air Law Association (EALA) w Madrycie.
 • Dr Spasimir Domaradzki, adiunkt w Instytucie Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, zostaje zaproszony do udziału w II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego i współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.
 • Mgr Ewelina Milan, asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPIA, otrzymuje Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, nadany przez Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 • Mgr Mateusz Drożdż, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, zostaje  zakwalifikowany do grupy międzynarodowych ekspertów prawa sportowego - Center for International Sport Law przy Uniwersytecie Staffordshire University.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Tomasz Dąbrowski otrzymuje Nagrodę II Stopnia w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich w IX Edycji Konkursu organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości.
 • Szymon Balcerzak, student Wydziału Prawa i Administracji, zwycięża Ogólnopolski Konkurs Law Games organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland i kancelarię Wierzbowski Eversheds. Nagrodą jest możliwość odbycia praktyki w kancelarii Wierzbowski Eversheds.
 • Troje naszych absolwentów otrzymuje nagrody w rankingu Rising Stars Prawnicy - Liderzy jutra 2013 organizowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną":
  - miejsce 1. zajmuje Milena Bogdanowicz, absolwentka Studium Prawa Rosyjskiego,
  - na miejscu 18. znajduje się absolwent Wydziału Prawa i Administracji -Michał Paprocki,
  - na miejscu 23. plasuje się najmłodszy wśród docenionej trzydziestki - Mateusz Dróżdż, nasz absolwent, doktorant i asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego WPiA.
 • Dwie uczestniczki prestiżowego prawniczego programu International Legal Skills - Monika Ziobro i Olga Korgunyk dostają się na praktyki w międzynarodowych kancelariach prawniczych: Dentons i Miller Canfield.
 • Karolina Sochacka, studentka Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje dyplom Akademii Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji.

My w rankingach

 • II miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • IV miejsce wśród uczelni magisterskich w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne - 3. rok z rzędu
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatami" przyznany przez serwis Plagiat.pl,
 • certyfikat "Uczelnia Liderów" w kategorii uczelni niepublicznych w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego,
 • certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Sędzia Jerzy Stępień, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje przewodniczącym Kapituły Nagrody "Pro Publico Bono" ustanowionej przez premiera Jerzego Buzka w 1999 r.
 • Dr Przemysław Szustakiewicz, kierownik Studium zamówień publicznych, otrzymuje habilitację w dziedzinie nauk prawnych w zakresie dyscypliny naukowej prawo na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Dr Anna Konert, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje laureatką konkursu stypendialnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymuje także członkostwo prestiżowego stowarzyszenia "SOS Catastrophes Réseau européen de victimes de catastrophes?" w Paryżu.
 • Mgr Mateusz Dróżdż, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymuje wyróżnienie w konkursie "Prawnik Pro Bono" organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita". Ponadto zostaje oddelegowany do stałej Grupy Eksperckiej Rady Bezpieczeństwa Imprez Masowych powołanej przez Premiera Donalda Tuska.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Julian Rotter, student Wydziału Prawa i Administracji, zostaje członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Atomowego. Jako pierwszy student z Polski otrzymuje stypendium OECD oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Tomasz Świtalski, student Wydziału Prawa i Administracji, bierze udział w Advanced Science Course w Wiedniu.
 • Rafał Dąbrowski, student Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje tytuł laureata 17. edycji konkursu "Grasz o staż" firmy PwC oraz "Gazety Wyborczej". Tym samym dostaje się na staż w firmie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
 • Szymon Balcerzak, student wydziału Prawa i Administracji, zostaje zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu Law Gamet.
 • Dwoje naszych absolwentów otrzymuje wyróżnienie za prace magisterskie z zakresu kryminalistyki podczas XIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska organizowanego przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

My w rankingach

 • I miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" - 5. rok z rzędu
 • V miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne ? 2. rok z rzędu,
 • tytuł najlepszego partnera w biznesie w rankingu "Home&Market",
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatami" przyznany przez serwis Plagiat.pl,
 • certyfikat "Uczelnia Liderów" w kategorii uczelni niepublicznych w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego.
 • certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

My w rankingach

 • miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" ?-4. rok z rzędu,
 • III miejsce w rankingu szkół biznesowych miesięcznika "Home&Market",
 • V miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" oraz certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznane przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatem" przyznany przez serwis Plagiat.pl,
 • certyfikat "Uczelnia Liderów" w kategorii uczelni niepublicznych oraz wyróżnienie "Primus" za największą liczbę punktów w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego.

My w rankingach

 • I miejsce  w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" - 3. rok z rzędu,
 • II miejsce w rankingu szkół biznesowych miesięcznika "Home&Market",
 • II miejsce wśród szkół niepublicznych w rankingu ACI dziennika "Polska",
 • 6. miejsce w ogólnopolskim rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" niepublicznych uczelni magisterskich (na 100 uczelni) w rankingu uczelni wyższych,
 • 7. miejsce wśród uczelni ekonomicznych publicznych i niepublicznych z całej Polski w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatami" przyznany przez serwis Plagiat.pl.