Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejRankingi i nagrody

Osiągnięcia naszych pracowników

 • Dr Małgorzata Sieradzka otrzymuje habilitację Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (więcej TUTAJ).
 • Maria Libura, wiceprezydent ds. strategii, otrzymuje zaproszenie do prac Zespołu ds. Chorób Rzadkich przy Ministerstwie Zdrowia (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego, otrzymuje Nagrodę Honorową przyznaną przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (więcej TUTAJ).

My w rankingach

 • najlepsza polska uczelnia w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej; ponadto uczelnia znajduje się w gronie 8% najwyżej ocenionych szkół wyższych z całego świata;
 • I miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej";
 • I miejsce w kategorii uczelni niepublicznych w rankingu "Rzeczpospolitej",
 • IV miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu "Perspektyw",
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne,

Wyróżnienia naszych pracowników

 • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Manowska zostaje powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (więcej TUTAJ).
 • prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego, zostaje powołany na wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk (więcej TUTAJ).
 • Myroslava Keryk, wykładowca Uczelni Łazarskiego zostaje laureatką konkursu Złote Wachlarze 2015 (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Muszyński zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego, zostaje laureatką 5. edycji Wyborów Kobiet Sukcesu Mazowsza (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymuje grant badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Muszyński, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji, zostaje wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu (więcej TUTAJ).
 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska otrzymuje od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia organizacyjne podejmowane na rzecz Uczelni Łazarskiego w Warszawie w roku akademickim 2014/2015 (więcej TUTAJ).
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje powołany przez Ministra Cyfryzacji i Administracji na członka Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (więcej TUTAJ).
 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska zostaje odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, otrzymuje nominację do Nagrody im. L. Petrażyckiego za książkę: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej.
 • Prorektor Jerzy Stępień otrzymuje Nagrodę im. Grzegorza Pałki za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego w kategorii ogólnopaństwowej przyznaną przez Ligę Krajową.
 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska zostaje wybrana do Kapituły konkursu Złote Wachlarze (więcej TUTAJ).
 • Dr hab. Anna Konert otrzymuje stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez MNiSW (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. prof. Mariusz Muszyński zostaje powołany do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej (więcej TUTAJ).
 • Dr Zdzisław Sokal zostaje powołany na przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego (więcej TUTAJ).
 • Dr Spasimir Domaradzki uczestniczy w zamkniętym spotkaniu Klubu PL-RU poświęconego relacjach ekonomii, demokracji i autorytaryzmu w Polsce i Rosji (więcej TUTAJ).
 • Ewelina Milan wygłasza referat zatytułowany: "Using the Bologna Process in Legal Clinic Training to Empower Students & Clients - empirical research re clinic cases over three years. Relate to learning outcomes" podczas 8'th Global Alliance for Justice Education (GAJE)  Worldwide Conference - na tureckim Anadolu University w Eskişehir (więcej TUTAJ).
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje odznaczony Nagrodą Wiecznego Pióra za szczególny wkład w życie publiczne Polski (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Brunon Hołyst zostaje prezesem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
 • Mgr Arkadiusz Matusiak, asystent w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego, bierze udział w międzynarodowym projekcie grantowym European Anti-Fraud.
 • Dr Jan Grzymski, wykładowca Uczelni Łazarskiego w programie studiów anglojęzycznych, otrzymuje prestiżowe stypendium badawcze Corbridge Trust na realizację wizyty studyjnej na Royal Halloway, University of London (więcej TUTAJ).
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje powołany na prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Dr hab. Adam Olejniczak uzyskuje tytuł naukowy profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (więcej TUTAJ).
 • Dr Anna Konert uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawo i tym samym dołączyła do grona profesorów Uczelni Łazarskiego (więcej TUTAJ).
 • Dr Krzysztof Łazarski uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i tym samym dołącza do grona profesorów Uczelni Łazarskiego (więcej TUTAJ).
 • Dr Anna Konert zostaje sędzią International Air Law Moot Courtw Pekinie.
 • Dr Jacek Kosonoga uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym dołącza do grona profesorów Uczelni Łazarskiego.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Mateusz Czasak, student stosunków międzynarodowych, otrzymuje stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016 (więcej TUTAJ).
 • Mirosław Pankowski, członek Samorządu studentów Uczelni Łazarskiego, zostaje wybrany na przewodniczącego Rady Forum Uczelni Niepublicznych (więcej TUTAJ).
 • Arkadiusz Michalski, student Uczelni Łazarskiego, zajmuje 6. miejsce w  82. Mistrzostwach Świata Mężczyzn w Podnoszeniu Ciężarów w Houston (więcej TUTAJ).
 • Alicja Cessak, Maciej Gierada, Elwira Targońska, Aleksandra Detyniecka, studenci Wydziału Prawa i Administracji, biorą udział w Project Cape Town Convention Academic, który jest wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie oraz Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle (więcej TUTAJ).
 • Paweł Blajer, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, zdobywa drugie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece (więcej TUTAJ).
 • Yauheni Puzan zdobywa złoty medal podczas Finałów Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Pływaniu  pokonując dystans 50 m stylem motylkowym (więcej TUTAJ).
 • Alicja Cessak i Maciej Gierada, studenci Wydziału Prawa i Administracji, zajmują II miejsce w półfinale International Air Law Moot Court w Pekinie - międzynarodowego konkursu skierowanego do studentów z całego świata zainteresowanych tematyką prawa lotniczego i prawa międzynarodowego (więcej TUTAJ).
 • Marcin Sienicki, Ewa Karasek, Malwina Kupska i Klaudiusz Warszycki, członkowie Koła Naukowego Zarządzania przygotowali projekt oceny finansowej miasta Pionki (więcej TUTAJ).

My w rankingach

 • I miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • I miejsce w kategorii uczelni niepublicznych w rankingu "Rzeczpospolitej",
 • IV miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu "Perspektyw"
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Tu jest OK" przyznany przez POPON za działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska zostaje wybrana do Kapituły konkursu Złote Wachlarze.
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje laureatem nagrody Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kleszy za swoje dokonania w zakresie umacniania samorządności terytorialnej w Polsce.
 • Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska zostaje członkiem Komisji Programowej XII International Logistics and Supply Chain Congress "Supply Chains of the Future" w Stambule. Ponadto występuje tam z referatem: "Innovation Diffusion in the Supply Chain" .
 • Dr Magdalena Rycak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje powołana przez Przewodniczącego Rady Europy na stanowisko Zastępcy Sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy do 31 marca 2015 r.
 • Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, zostaje powołany na członka komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje wiceprezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji.
 • Dr Monika Stachowiak-Kudła wygłasza referat: "Financial regulations and the diversification of funding sources in Higher education institutions: Selected European experiences" podczas  31. Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Prawa i Ekonomii European Association of Law and Economics - EALE.
 • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, otrzymuje nominację w plebiscycie "Kobiety Medycyny 2014".
 • Mgr Ewelina Milan, asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPIA, otrzymuje Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki nadany przez Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje też II miejsce w konkursie "Przedsiębiorcza szkoła jutra" w kategorii Rynek pracy. Konkurs organizowany jest Mana Game.
 • Mgr Paweł Blajer, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymuje nominację do Studenckich Nagród Dziennikarskich MediaTory 2014 w kategorii Inicjator oraz do nagrody Grand Press Economy 2014.
 • Juliusz Madej, prezydent Uczelni Łazarskiego, zajmuje 1. miejsce w kategorii +55 w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów w grze podwójnej w tenisa. Dodatkowo w grze pojedynczej zdobywa 3. miejsce na podium.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Marta Bany, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych.
 • Daryna Brazhnyk, absolwentka trzeciego roku Ekonomii i Zarządzania, zajmuje drugie miejsce w konkursie prac dyplomowych organizowanym przez: Center For Economic Research & Graduate Education - Economics Institute (Cerge-EI) - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie.
 • Mayia Samuilik, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania, zajmuje 4. miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepsze prace dyplomowe na świecie organizowanym przez International Economic Atlantic Society.
 • Karolina Sochacka, studentka Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje dyplom Akademii Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji.
 • Katarzyna Anna Przybyła, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania, otrzymuje prestiżowe Stypendium Fulbrighta - Fulbright Graduate Student Award, dzięki któremu rozpoczyna studia w USA.
 • Michał Rostek, student stosunków międzynarodowych, model, tancerz i choreograf reprezentuje Polskę podczas konkursu MR WORLD 2014.
 • Dżianis Ihnatok, student II roku stosunków międzynarodowych, zdobywa złoty medal w Międzynarodowym Turnieju Sambo w Berlinie. Sambo to rosyjska sztuka walki, będąca połączeniem judo z regionalnymi odmianami zapasów z terenu dawnego ZSRR.
 • Łukasz Kiełbasiński otrzymuje srebrny medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Judo we Wrocławiu.
 • Tomasz Rudko oraz Michał Wojtyński zajmują 5. miejsce w Mistrzostwach Świata koszykówki 3x3 w Moskwie.

My w rankingach

 • II miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" z najlepszą zdawalnością na aplikację wśród absolwentów uczelni niepublicznych,
 • IV miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich, które mają prawo doktoryzowania oraz II miejsce w kategorii "Umiędzynarodowienie" w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • najwyższa nota A+ otrzymana za praktyczną budowę programów studiów przyznana przez Akademicki Brief Biznesu - rating magazynu "Brief",
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikaty: "Wiarygodna Szkoła" i "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" przyznane przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • srebrny certyfikat "Uczelnia Liderów" oraz nagroda specjalna "Primus" w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego,
 • Certyfikat Uberrima Fide potwierdzający najwyższy poziom utrzymania ochrony własności intelektualnej upoważniający do wydania każdemu absolwentowi indywidualnego dyplomu Uberrima Fide.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, kierownik Katedry Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymuje nominację profesorską.
 • Sędzia Jerzy Stępień, prodziekan Uczelni Łazarskiego, otrzymuje Nagrodę Newsweeka im. Teresy Trojańskiej "Za odwagę w działalności publicznej".
 • Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, zostaje powołany na członka komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje wiceprzewodniczącym, a dr Andrzej Kondratowicz i pan Marian Wargacki stają się członkami Rady Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Dr Jacek Oleksiejuk, wykładowca w katedrze Międzynarodowych Stosunków Politycznych, zostaje powołany na członka Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Dr Anna Konert, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, reprezentuje Polskę podczas 25. konferencji European Air Law Association (EALA) w Madrycie.
 • Dr Spasimir Domaradzki, adiunkt w Instytucie Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, zostaje zaproszony do udziału w II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego i współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.
 • Mgr Ewelina Milan, asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPIA, otrzymuje Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, nadany przez Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 • Mgr Mateusz Drożdż, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, zostaje  zakwalifikowany do grupy międzynarodowych ekspertów prawa sportowego - Center for International Sport Law przy Uniwersytecie Staffordshire University.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Tomasz Dąbrowski otrzymuje Nagrodę II Stopnia w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich w IX Edycji Konkursu organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości.
 • Szymon Balcerzak, student Wydziału Prawa i Administracji, zwycięża Ogólnopolski Konkurs Law Games organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland i kancelarię Wierzbowski Eversheds. Nagrodą jest możliwość odbycia praktyki w kancelarii Wierzbowski Eversheds.
 • Troje naszych absolwentów otrzymuje nagrody w rankingu Rising Stars Prawnicy - Liderzy jutra 2013 organizowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną":
  - miejsce 1. zajmuje Milena Bogdanowicz, absolwentka Studium Prawa Rosyjskiego,
  - na miejscu 18. znajduje się absolwent Wydziału Prawa i Administracji -Michał Paprocki,
  - na miejscu 23. plasuje się najmłodszy wśród docenionej trzydziestki - Mateusz Dróżdż, nasz absolwent, doktorant i asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego WPiA.
 • Dwie uczestniczki prestiżowego prawniczego programu International Legal Skills - Monika Ziobro i Olga Korgunyk dostają się na praktyki w międzynarodowych kancelariach prawniczych: Dentons i Miller Canfield.
 • Karolina Sochacka, studentka Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje dyplom Akademii Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji.

My w rankingach

 • II miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • IV miejsce wśród uczelni magisterskich w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne - 3. rok z rzędu
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatami" przyznany przez serwis Plagiat.pl,
 • certyfikat "Uczelnia Liderów" w kategorii uczelni niepublicznych w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego,
 • certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Sędzia Jerzy Stępień, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje przewodniczącym Kapituły Nagrody "Pro Publico Bono" ustanowionej przez premiera Jerzego Buzka w 1999 r.
 • Dr Przemysław Szustakiewicz, kierownik Studium zamówień publicznych, otrzymuje habilitację w dziedzinie nauk prawnych w zakresie dyscypliny naukowej prawo na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Dr Anna Konert, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje laureatką konkursu stypendialnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymuje także członkostwo prestiżowego stowarzyszenia "SOS Catastrophes Réseau européen de victimes de catastrophes?" w Paryżu.
 • Mgr Mateusz Dróżdż, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymuje wyróżnienie w konkursie "Prawnik Pro Bono" organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita". Ponadto zostaje oddelegowany do stałej Grupy Eksperckiej Rady Bezpieczeństwa Imprez Masowych powołanej przez Premiera Donalda Tuska.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Julian Rotter, student Wydziału Prawa i Administracji, zostaje członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Atomowego. Jako pierwszy student z Polski otrzymuje stypendium OECD oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Tomasz Świtalski, student Wydziału Prawa i Administracji, bierze udział w Advanced Science Course w Wiedniu.
 • Rafał Dąbrowski, student Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje tytuł laureata 17. edycji konkursu "Grasz o staż" firmy PwC oraz "Gazety Wyborczej". Tym samym dostaje się na staż w firmie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
 • Szymon Balcerzak, student wydziału Prawa i Administracji, zostaje zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu Law Gamet.
 • Dwoje naszych absolwentów otrzymuje wyróżnienie za prace magisterskie z zakresu kryminalistyki podczas XIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska organizowanego przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

My w rankingach

 • I miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" - 5. rok z rzędu
 • V miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne ? 2. rok z rzędu,
 • tytuł najlepszego partnera w biznesie w rankingu "Home&Market",
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatami" przyznany przez serwis Plagiat.pl,
 • certyfikat "Uczelnia Liderów" w kategorii uczelni niepublicznych w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego.
 • certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

My w rankingach

 • miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" ?-4. rok z rzędu,
 • III miejsce w rankingu szkół biznesowych miesięcznika "Home&Market",
 • V miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" oraz certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznane przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatem" przyznany przez serwis Plagiat.pl,
 • certyfikat "Uczelnia Liderów" w kategorii uczelni niepublicznych oraz wyróżnienie "Primus" za największą liczbę punktów w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego.

My w rankingach

 • I miejsce  w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" - 3. rok z rzędu,
 • II miejsce w rankingu szkół biznesowych miesięcznika "Home&Market",
 • II miejsce wśród szkół niepublicznych w rankingu ACI dziennika "Polska",
 • 6. miejsce w ogólnopolskim rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" niepublicznych uczelni magisterskich (na 100 uczelni) w rankingu uczelni wyższych,
 • 7. miejsce wśród uczelni ekonomicznych publicznych i niepublicznych z całej Polski w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatami" przyznany przez serwis Plagiat.pl.