beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejTechnik/specjalista ds. wspierania edukacji na odległość

Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni niepublicznych, poszukuje Kandydatek/Kandydatów na stanowisko:

Technik/specjalista ds. wspierania edukacji na odległość

Praca wieczorami (15:45 - 20:00) i w weekendy (7:45-20:00)

Główne obowiązki:

 • pomoc wykładowcom w salach dydaktycznych w zakresie bieżących problemów z obsługą sprzętu komputerowego, projektorów lub aplikacji MS Office a w szczególności MS Teams,
 • wsparcie techniczne dla wykładowców i studentów w zakresie wykorzystywanych przez Uczelnię narzędzi do kształcenia na odległość (głównie MS Teams, Stream, Forms),
 • przygotowywanie instrukcji technicznych,
 • nagrywanie materiałów typu samouczek, wideoporadnik, tutorial (audio-wideo) dla wykładowców i studentów w zakresie sposobów wykorzystania narzędzi do kształcenia na odległość,
 • realizacja podstawowych szkoleń z MS Teams/Forms (wykładowcy/studenci),
 • wsparcie metodyka edukacji na odległość w bieżących pracach,
 • dbanie o spójność tworzonych materiałów.

Oczekiwania:

 • umiejętność tworzenia wideoporadników, tutoriali na zasadzie nagrywania ekranu, zrzutów ekranu z kadrowaniem (znajomość programu OBS lub innego podobnego)
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office w szczególność MS Teams/Forms
 • podstawowa umiejętność edycji grafiki na potrzeby prezentacji i tutoriali,
 • łatwość wyjaśniania funkcji w narzędziach e-learningowych,
 • dyspozycyjność, terminowość, komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej,
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowe atuty

 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub o podobnym charakterze.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w nowym zespole w wiodącej Uczelni niepublicznej o ugruntowanej pozycji,
 • przyjazne środowisko pracy, wsparcie ze strony zespołu,
 • możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (karta Multisport, kursy językowe, szkolenia, siłownia).

Aplikacja powinna zawierać:

 • CV oraz portfolio

Oferty pracy prosimy o przesyłanie na adres poczty elektronicznej: kadry@lazarski.edu.pl
z dopiskiem w temacie wiadomości: Technik/specjalista ds. wspierania edukacji na odległość


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul.
  Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
  iod@lazarski.edu.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Uczelni Łazarskiego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są Przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. Uczelnia Łazarskiego będzie przetwarzała Twoje dane osobowe przez okres 9 miesięcy, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych, m. in. dostarczyciele oprogramowania, firmy zapewniające hosting czy niszczenie dokumentacji.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Podanie Twoich danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uczelnię Łazarskiego w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Jeżeli będziesz chciał brać udział w przyszłych rekrutacjach konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie. Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego przez okres najbliższych 9 miesięcy.