beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejPracownik gospodarczy

Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni
niepublicznych, poszukuje Kandydatek/Kandydatów na stanowisko:

Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków:

 • codzienne prace porządkowe wokół Uczelni,
 • sprzątanie i odśnieżanie terenu,
 • koszenie trawy i pielęgnacja zieleni na terenie kampusu Uczelni,
 • dbanie o utrzymanie czystości w garażach podziemnych,
 • uzupełnianie środków higienicznych w pomieszczeniach socjalnych i toaletach.

Czego oczekujemy:

 • zaangażowania i samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy w zespole,
 • komunikatywności, pozytywnego nastawienia,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • możliwość pracy od zaraz,
 • stabilną długofalową współpracę na podstawie umowy zlecenia,
 • praca w renomowanej Uczelni, dobra lokalizacja.

Aplikacje powinny zawierać:

 • CV

Oferty pracy prosimy:

 • przesyłać na adres poczty elektronicznej kadry@lazarski.edu.pl z dopiskiem "Pracownik gospodarczy" w temacie wiadomości
  lub
 • dostarczyć osobiście do Działu Spraw Osobowych Uczelni Łazarskiego, pok. 208 (Sektor D, 2 piętro).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul.
  Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
  - iod@lazarski.edu.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na
  stanowisko pracy w Uczelni Łazarskiego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są Przepisy prawa pracy: art. 22[1]
  oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r.
  w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie
  wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do
  realizacji wyżej wymienionych celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. Uczelnia Łazarskiego
  będzie przetwarzała Twoje dane osobowe przez okres 9 miesięcy, także w kolejnych naborach
  pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym
  Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych, m. in. dostarczyciele oprogramowania,
  firmy zapewniające hosting czy niszczenie dokumentacji.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
  profilowaniu.
 8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 10. Podanie Twoich danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby
  uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które
zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uczelnię
Łazarskiego w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Jeżeli będziesz chciał brać udział w przyszłych rekrutacjach konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie.
Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego przez okres najbliższych 9 miesięcy.