beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKonsultant ds. Rekrutacji

Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni niepublicznych, poszukuje Kandydatek/Kandydatów na stanowisko:

Konsultant ds. Rekrutacji

Główne obowiązki:

 • udzielanie kandydatom wyczerpującej informacji o ofercie edukacyjnej Uczelni i zainteresowanie ich podjęciem studiów,
 • kontakt z zainteresowanymi kandydatami przez e-mail, telefon, czat, media społecznościowe oraz bezpośrednia obsługa kandydata,
 • prezentowanie oferty edukacyjnej Uczelni,
 • samodzielne przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych w celu przyjęcia kandydatów na studia,
 • okazjonalne reprezentowanie Uczelni na targach edukacyjnych, Dniach Otwartych oraz eventach.

Oczekujemy:

 • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności interpersonalnych,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • umiejętności pracy samodzielnej oraz w zespole, również pod presją czasu,
 • wykształcenie wyższego lub w trakcie studiów.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w międzynarodowym zespole w wiodącej Uczelni,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie medyczne, karta Multisport, kursy językowe, szkolenia, siłownia).
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Aplikacja powinna zawierać:

 • CV

Oferty pracy prosimy o przesyłanie na adres poczty elektronicznej: kadry@lazarski.edu.pl
z dopiskiem w temacie wiadomości: Konsultant ds. Rekrutacji


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul.
  Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
  - iod@lazarski.edu.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na
  stanowisko pracy w Uczelni Łazarskiego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są Przepisy prawa pracy: art. 22[1]
  oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r.
  w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie
  wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do
  realizacji wyżej wymienionych celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. Uczelnia Łazarskiego
  będzie przetwarzała Twoje dane osobowe przez okres 9 miesięcy, także w kolejnych naborach
  pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym
  Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych, m. in. dostarczyciele oprogramowania,
  firmy zapewniające hosting czy niszczenie dokumentacji.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
  profilowaniu.
 8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 10. Podanie Twoich danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby
  uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które
zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uczelnię
Łazarskiego w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Jeżeli będziesz chciał brać udział w przyszłych rekrutacjach konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie.
Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego przez okres najbliższych 9 miesięcy.