Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

Uczelnia Łazarskiego

ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl
tel.: centrala +48 22 54 35 430
wybór numeru +48 22 54 35 + numer wewnętrzny

Kontakt dla mediów:

Marta Rogalska

Specjalista ds. PR
m.rogalska@lazarski.edu.pl
tel. kom.: +48 502 373 147
tel. +48 22 54 35 508
pokój: 37

Biuro Rekrutacji - studia wyższe i kursy językowe

sektor F, pokój 63

godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

email: rekrutacja@lazarski.edu.pl
telefon: (22) 54 35 555/501

Studia III stopnia
p.piziorska@lazarski.edu.pl

tel. +48 22 54 35 309

sektor F, piętro 3, pokój: 361

 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego

sektor E, parter, pok. 56

czynne:
od poniedziałku do piątku 8:30-16:00

email: ckp@lazarski.edu.pl
telefon: 22 54-35-322

Inspektor Ochrony Danych

Gracjan Krupski

iod@lazarski.edu.pl

Kierownik Rektoratu

Renata Załęcka

rektor@lazarski.edu.pl
tel. 22 54 35 403
fax. 22 54 35 407
pokój: 132

Konsultant ds. organizacyjnych

Beata Filus

b.filus@lazarski.edu.pl
tel. 22 54 35 403
fax. 22 54 35 407
pokój: 132

Sekretarz Uczelni

Krystyna Fórmaniak

k.formaniak@lazarski.edu.pl
tel.: +48 22 54 35 401
pokój: 208

Kontroler Finansowy

Krystyna Enow

kontroling@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 308
pokój: 305

Kierownik Biura Prezydenta

Katarzyna Kusal

biuro.prezydenta@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 400
fax. +48 22 54 35 408
pokój: 403

Asystentka w Biurze Prezydenta

Weronika Bigosińska

w.bigosinska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 408
pokój: 403

Pełnomocnik Prezydenta ds. Klubu Absolwenta

Gracjan Krupski

g.krupski@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 386
pokój: 44 (sektor D, parter)

Starszy Specjalista ds. bhp i ppoż.

Zbigniew Olejnik

zbigniew.olejnik@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 484
pokój: 026

Dziekan Wydziału Medycznego

dr Paweł Olszewski

pawel.olszewski@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 331
pokój: 303a

Prodziekan ds. studenckich

dr med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk

e.szaroszyk@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 336
pokój: 301a

Prodziekan ds. kształcenia przedklinicznego

prof. dr hab. med. Jarosław Wysocki

j.wysocki@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 334
pokój: 301

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.wm@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 332
pokój: 302

Asystentka Dziekana Wydziału Medycznego

Patrycja Szalast

p.szalast@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 330
pokój: 301

Kierownik Dziekanatu Wydziału Medycznego

Katarzyna Dołkowska

k.dolkowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 333
pokój: 302

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Medycznego ds. organizacyjnych

Natasza Blek

e-mail: n.blek@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 330
pokój: 301

Pełnomocnik Dziekana WM ds. praktyk

Katarzyna Kusal

k.kusal@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 400
pokój: 403

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

dr Martin Dahl

sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 326
pokój: 363, p. III, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych

dr Adrian Chojan

adrian.chojan@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 326
pokój: 363B, p. III, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych

dr hab. Krzysztof Łazarski

k.lazarski@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 556
pokój: 602, p. VI, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studenckich

dr inż. Paweł Najechalski

pawel.najechalski@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 327
pokój: 363b, p. III, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. programowych i dydaktycznych

dr Ostap Kushnir

o.kushnir@lazarski.edu.pl

tel. +48 22 54 35 360
pokój: 363, p. III, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. nauczania na odległość

mgr/MBA Artur Wojno

a.wojno@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 326
pokój: 363b, p. III, sektor F

Kierownik Biura Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Magdalena Kos

m.kos@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 360
pokój: 363, p. III, sektor F

Sekretariat Wydziału

sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 326
fax. +48 22 54 35 326
pokój: 363, p. III, sektor F

Dziekanat studiów anglojęzycznych

validated.studies@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 369
pokój: 362, p. III, sektor F

Kierownik Dziekanatu

Jolanta Główka

j.glowka@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 302
pokój: 363c, p. III, sektor F

Dziekanat studiów polskojęzycznych

dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 320
pokój: 362, p. III, sektor F

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr hab. Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl
pokój: 361 A

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

dr Dominika Harasimiuk

dominika.harasimiuk@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 314
pokój: 361b

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia

dr Robert Szczepankowski

robert.szczepankowski@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 303
pokój: 361b

Prodziekan Wydziału ds. dydaktycznych

mgr Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 317
pokój: 268

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Paulina Piziorska

p.piziorska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 309
pokój: 361

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Łuckowska Monika

m.luckowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 314
pokój: 361

Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji

Bożenna Brzozowska

b.brzozowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 313
pokój: 361c

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 311312
fax. +48 22 54 35 310
pokój: 361c

Sekretariat CKP

ckp@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 322
pokój: 56

Sekretariat Studium Języków Obcych

jezyki.obce@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 370

tel. +48 22 54 35 372

tel. +48 22 54 35 373

pokój: 125 (sektor D, I piętro)

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Karolina Borowska

k.borowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 365
fax. +48 22 54 35 363
pokój: 38a

Konsultant ds. studentów przyjeżdżających

Monika Krzywus

erasmus@lazarski.edu.pl

Konsultant ds. studentów wyjeżdżających
erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 365
fax. +48 22 54 35 363
pokój: 38a

Wypożyczalnia, Czytelnia

biblioteka@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 390
pokój: 141

Kierownik Działu Praktyk i Karier

Anna Kosińska

kariera@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 382
pokój: 308

Konsultant ds. praktyk studenckich

Klaudia Krasuska

kariera@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 382
pokój: 308

Konsultant ds. rozwoju kariery

Julita Panufnik

kariera@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 382
pokój: 308

Konsultant ds. praktyk studenckich

Aneta Iwanowicz

doradca@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 384
pokój: 261

Dyrektor Działu Organizacji Zajęć Dydaktycznych

Monika Borkowska

planowanie@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 420
pokój: 302

Konsultant ds. organizacji toku studiów

Bożena Kowalewska

planowanie@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 420
pokój: 302

Organizacja Zajęć Dydaktycznych

Katarzyna Rysler

planowanie@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 420
pokój: 302

Marketing

marketing@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 513
pokój: 39

Rekrutacja

rekrutacja@lazarski.edu.pl

tel. +48 22 54 35 555
tel. +48 22 54 35 501
tel. +48 22 54 35 502
tel. +48 22 54 35 505

pokój: 63

Kontakt dla mediów:

Marta Rogalska

Specjalista ds. PR
m.rogalska@lazarski.edu.pl
tel. kom.: +48 502 373 147
tel. +48 22 54 35 508
pokój: 37

Kierownik Rekrutacji i Marketingu Rekrutacyjnego

Monika Eitel

m.eitel@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 504
pokój: 63

Specjalista ds. rekrutacji

Katarzyna Rusinowicz

k.rusinowicz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 501, 505555
pokój: 63

Specjalista ds. rekrutacji

Anna Kuska

a.kuska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 502
pokój: 63

Konsultant ds. rekrutacji studentów zagranicznych

recruitment@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 368
pokój: 63

Konsultant ds. rekrutacji studentów zagranicznych

Vladyslav Topychkanov

v.topychkanov@lazarski.edu.pl
tel. 22 54 35 368
pokój: 63

Koordynator Obsługi Studentów Zagranicznych

Łukasz Wieczorek

l.wieczorek@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 516
fax. +48 22 54 35 506
pokój: 35

Specjalista marketingu rekrutacyjnego ds.agencji rekrutacyjnych

Justyna Murawska

j.murawska@lazarski.edu.pl
tel. +48 513 037 550
pokój: 39

Konsultant ds. Obsługi klienta

Bogusz Anastazja

a.bogusz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 377
pokój: 63

Kierownik komunikacji i usług marketingowych

Sylwia Solawa-Wrzosek

s.wrzosek@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 359
pokój: 37

Grafik

Małgorzata Siwa

grafik@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 511
pokój: 37

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Mieczkowska

m.mieczkowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 512
pokój: 37

Administrator strony internetowej

Michał Fórmaniak

m.formaniak@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 329
pokój: 37

Redaktor strony internetowej

Paulina Sławek

p.slawek@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 513
pokój: 39

Kontakt dla mediów:

Marta Rogalska

Specjalista ds. PR
m.rogalska@lazarski.edu.pl
tel. kom.: +48 502 373 147
tel. +48 22 54 35 508
pokój: 37

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia

m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl
pokój: 35, parter, sektor E

Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich

us.institute@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 353
pokój: 262

Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej

Jerzy Stępień

tel. +48 22 54 35 552
j.stepien@civicspaceinstitute.org.pl
pokój: 611, VI piętro, sektor F 

Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego

a.konert@lazarski.edu.pl
tel. 22 54 35 314
pokój: 361, piętro III

Instytut Kryminalistyki i Kryminologii

tel. 22 54 35 554
pokój: 615, sektor F, VI piętro

Instytut Skutecznego Przywództwa i Zarządzania

ispiz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 563
pokój: 12 (9 piętro)

Instytut Bliskiego Wschodu w Warszawie

tel. +48 22 54 35 326

Centrum Logistyki i Innowacji

a.laskowska@lazarski.edu.pl

Płace

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 462
pokój: 202

Kwestura

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 461
pokój: 201

Kwestura - obsługa studentów i wypłaty stypendiów

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 463
pokój: 203

Kasa

tel. +48 22 54 35 464
pokój: 5

Dział Spraw Osobowych

kadry@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 471
fax. +48 22 54 35 471
pokój: 207

Dyrektor Działu Administracji

Beata Kozińska

administracja@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 409
pokój: 31a

Specjalista ds. administracyjnych

Dorota Pietrak

administracja@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 480
pokój: 31

Koordynator ds. inwestycji

Włodzimierz Pietrzak

w.pietrzak@lazarski.edu.pl
tel. 22 54 35 484
pokój: 026

Klub Absolwenta

klub.absolwenta@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 386
pokój: 44 (sektor D, parter)

Specjalista ds. Nieruchomości

Dagmara Madany

d.madany@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 404
pokój: 208

Konsultant ds. zakwaterowania studentów

Anna Luboch-Łebek

accommodation@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 515
pokój: 208

Justyna Mosińska

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  • godziny dyżurów dla studentów:
    poniedziałek 9:00-11:00
    wtorek 12:00-14:00
    czwartek 13:00-15:00

tel.: +48 22 54 35 482
adres strony: sport.lazarski.pl
adres fb: Sport na Łazarskim
mail: sport@lazarski.pl

Koordynator ds. Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych

Ewelina Milan

e.milan@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 340
pokój: 130A

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Kacper Różyński

kacper.rozynski@przedsiebiorca.pl
tel. +48 22 54 35 341
pokój: 307

Studencka Poradnia Prawna / Studencki Program Edukacji Zewnętrznej "Prawo na co dzień"

Ewelina Milan

e.milan@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 318340
pokój: 130A

Oficyna wydawnicza

Henryk Hollender

h.hollender@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 450
pokój: 131

Centrum Informatyczne

it@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 493
pokój: 119