beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

Uczelnia Łazarskiego

ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl
tel.: centrala (+48) 22 54 35 430
wybór numeru +48 22 54 35 + numer wewnętrzny

Biuro Prezydenta

biuro.prezydenta@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 400
fax. (+48) 22 54 35 408
sektor D, IV piętro, pokój 403

Wiceprezydent

Juliusz Madej

j.madej@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 400
sektor D, IV piętro, pokój 405

Prezydent

Julia Madej

julia.madej@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 411
sektor D, IV piętro, pokój 401

Wiceprezydent ds. operacyjnych

Mieczysław Błoński

m.blonski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 335
sektor F, VI piętro, pokój 613

Sekretarz Uczelni

Krystyna Fórmaniak

k.formaniak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 401
sektor D, II piętro, pokój 208a

Kierownik Biura Prezydenta

Katarzyna Kusal

k.kusal@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 400
sektor D, IV piętro, pokój 403

Biuro Rektora

rektor@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 403
fax. (+48) 22 54 35 407
sektor D, I piętro, pokój 132

Dyżury w Biurze Rektora:

  • poniedziałek-czwartek – stacjonarnie w godz. 10.00 – 18.00
  • piątek – zdalnie w godz. 10.00 – 18.00

Rektor

Maciej Rogalski

m.rogalski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 405
sektor D, I piętro, pokój 134

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

Tomasz Braun

t.braun@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 551
sektor F, VI piętro, pokój 619

Kierownik Rektoratu

Renata Załęcka

r.zalecka@lazarski.edu.pl
tel. kom.: (+48) 514 585 480
sektor D, I piętro, pokój 132

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 311/312
sektor F, III piętro, pokój 362

Dziekan WPiA

Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl
kontakt przez Biuro Dziekana
sektor F, III piętro, pokój 361A

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

Dominika Harasimiuk

dominika.harasimiuk@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 314
sektor F, III piętro, pokój 361B

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

Dobrochna Minich

dobrochna.minich@lazarski.pl
sektor F, II piętro, pokój 268

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału

Małgorzata Sieradzka

malgorzata.sieradzka@lazarski.pl
sektor F, III piętro, pokój 361B

Prodziekan ds. dydaktycznych

Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 317
sektor F, II piętro, pokój 268

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Ewelina Książek-Janik

e.ksiazek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 314
sektor F, III piętro, pokój 361

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Wioletta Dzwonkiewicz

w.dzwonkiewicz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 309
sektor F, III piętro, pokój 361

Dyrektor Dziekanatu WPiA oraz WEiZ

Małgorzata Kruk

m.kruk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 313
sektor F, III piętro, pokój 361

Sekretariat Wydziału

sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 326
sektor F, III piętro, pokój 363

dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 320
sektor F, III piętro, pokój 362

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Martin Dahl

m.dahl@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 305
sektor F, III piętro, pokój 363

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych, Dyrektor Programu Stosunki Międzynarodowe - studia polskojęzyczne

Adrian Chojan

adrian.chojan@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 327
sektor F, III piętro, pokój 363

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych, Dyrektor Programu International Relations - studia anglojęzyczne

Krzysztof Łazarski

k.lazarski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 556
sektor F, VI piętro, pokój 602

Dyrektor Programu Economics - studia anglojęzyczne

Krzysztof Beck

krzysztof.beck@lazarski.pl
sektor F, VI piętro, pokój 608

Dyrektor Programowy Zarządzania i Finansów i Rachunkowości - studia anglojęzyczne

Karol Jene

k.jene@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

Prodziekan ds. dydaktycznych i międzynarodowych, Dyrektor Programów Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość - studia polskojęzyczne

Katarzyna Marton-Gadoś

k.marton-gados@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

Dyrektor Programu Ekonomia - studia polskojęzyczne

Zbysław Ziemacki

zbyslaw.ziemacki@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 327
sektor F, III piętro, pokój 363

Pełnomocnik Dziekana ds. naukowych

Ewelina Florczak

ewelina.florczak@gmail.com
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

Dyrektor Dziekanatu WPiA oraz WEiZ

Małgorzata Kruk

m.kruk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 313
sektor F, III piętro, pokój 361

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.wm@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 332
sektor D, III piętro, pokój 302

P.O. Dziekana Wydziału Medycznego

Paweł Olszewski

p.olszewski@lazarski.edu.pl
sektor D, III piętro, pokój 303a

Sekretariat Dziekana Wydziału Medycznego

Ewelina Kruczyńska

e.kruczynska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 330
sektor D, III piętro, pokój 303

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich

Elżbieta Makomaska-Szaroszyk

e.szaroszyk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 336
sektor D, III piętro, pokój 303b

Kierownik Dziekanatu Wydziału Medycznego

Katarzyna Dołkowska

k.dolkowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 333
sektor D, III piętro, pokój 302

Koordynator ds. dydaktycznych

Maciej Pytlak

m.pytlak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 330
sektor D, III piętro, pokój 305

Help Desk Wydziału Medycznego

Inna Zhonovska

helpdesk.wm@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 347
sektor D, III piętro, pokój 301

Sekretariat CKP

sektor E, parter, pokój 56
czynne:

poniedziałek - piątek 8:30 - 16:00

email: ckp@lazarski.edu.pl
telefon: (+48) 501 622 513
(prosimy o kontakt na podany numer komórkowy, w przypadku zajętej linii prośba o wysłanie sms w celu zwrotnego kontaktu)

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego

Małgorzata Gałązka-Sobotka

m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl
tel. kom.: (+48) 505 016 628
sektor E, parter, pokój 56

Specjalista ds. finansowych

Iwona Małecka

i.malecka@lazarski.edu.pl
tel. kom.: (+48) 513 037 865
sektor E, parter, pokój 56

Specjalista ds. dydaktycznych

Anna Dubiel-Kwaśniewska

a.kwasniewska@lazarski.edu.pl
tel. kom.: (+48) 513 037 874
sektor E, parter, pokój 56

Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Katarzyna Zachariasz

k.zachariasz@lazarski.edu.pl
tel. kom.: (+48) 501 622 513
sektor E, parter, pokój 56

Specjalista ds. marketingu

Sylwia Chojnacka-Jabłońska

s.chojnacka@lazarski.edu.pl
tel. kom.: (+48) 513 037 918
sektor E, I piętro, pokój 147

Specjalista ds. dydaktycznych

Agnieszka Furman

a.furman@lazarski.edu.pl
tel. kom.: (+48) 513 037 873
sektor E, parter, pokój 56

Kierownik ds. komunikacji / Kontakt dla mediów:

Daria Krupińska

d.krupinska@lazarski.edu.pl
tel. kom.: (+48) 531 666 056
sektor E, I piętro, pokój 147

Kierownik ds. jakości kształcenia

Agnieszka Bogatek

a.bogatek@lazarski.edu.pl
tel. kom.: (+48) 513 037 870
sektor E, parter, pokój 56

Studium Języków Obcych

jezyki.obce@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 370/372/373
sektor D, I piętro, pokój 125

Dyrektor Studium Języków Obcych

Agnieszka Sycińska

a.sycinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 371
sektor D, I piętro, pokój 125a

Samodzielny referent

Edyta Wyrzykowska

e.wyrzykowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 372
sektor D, I piętro, pokój 125

Specjalista ds. obsługi studentów

Magdalena Mullen

m.mullen@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 370
sektor D, I piętro, pokój 125

Specjalista ds. eventów i kursów językowych

Karolina Wierzbowska

k.wierzbowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 373
sektor D, I piętro, pokój 125

Kierownik Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej

Elżbieta Jurczak

e.jurczak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 566
sektor C, I piętro, pokój 127

Rekrutacja studentów polskich

rekrutacja@lazarski.edu.pl

tel. (+48) 22 54 35 505
sektor E, parter, pokój 39

Rekrutacja studentów zagranicznych

recruitment@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 368
sektor: F, parter, pokój: 63a

Kontakt dla agencji

Justyna Murawska

j.murawska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 550
sektor: E, parter, pokój: 41

Kierownik Rekrutacji i Marketingu Rekrutacyjnego

Monika Eitel

m.eitel@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 504
sektor E, parter, pokój 39

Kierownik Rekrutacji Polskiej

Anna Kuska

a.kuska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 502
sektor E, parter, pokój 39

Kierownik Rekrutacji Zagranicznej

Justyna Murawska

j.murawska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 550
sektor E, parter, pokój 41

Koordynator ds. obsługi studentów zagranicznych

Łukasz Wieczorek

l.wieczorek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 516
sektor F, II piętro, pokój 236

Marketing

marketing@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 513
tel. kom. (+48) 509 657 356
sektor E, parter, pokój 37

Kontakt dla mediów

Sylwia Solawa-Wrzosek

s.wrzosek@lazarski.edu.pl
tel. kom.: (+48) 509 657 356
sektor E, parter, pokój 37

Kierownik ds. Komunikacji i Usług Marketingowych

Sylwia Solawa-Wrzosek

s.wrzosek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 359
tel. kom.: (+48) 509 657 356
sektor E, parter, pokój 37

Starszy specjalista ds. marketingu

Magdalena Mieczkowska

m.mieczkowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 512
tel. kom.: (+48) 504 263 952
sektor E, parter, pokój 37

Grafik

Małgorzata Siwa

grafik@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 511
sektor E, parter, pokój 37

Redaktor i Koordynator Biura

Marta Peikow

m.peikow@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 513
sektor E, parter, pokój 37

Administrator strony internetowej

Karol Piotrowski

k.piotrowski@lazarski.edu.pl
sektor C, parter, pokój 38a

Koordynator ds. obsługi studentów zagranicznych

Łukasz Wieczorek

l.wieczorek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 516
sektor F, II piętro, pokój 236

Koordynator ds. zakwaterowania

Anna Luboch-Łebek

accommodation@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 515
sektor C, parter, pokój 38a

Organizacja Zajęć Dydaktycznych

planowanie@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 420
sektor D, III piętro, pokój 308

Dyrektor Działu Organizacji Zajęć Dydaktycznych

Monika Borkowska

m.borkowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 421
sektor D, III piętro, pokój 308

Starszy specjalista ds. organizacji toku studiów

Bożena Kowalewska

b.kowalewska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 420
sektor D, III piętro, pokój 308

Specjalista ds. obsługi systemu informatycznego

Katarzyna Rysler

k.rysler@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 422
sektor D, III piętro, pokój 308

Specjalista ds. organizacji zajęć dydaktycznych

Marta Pietrak

m.pietrak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 423
sektor D, III piętro, pokój 308

Studium Wychowania Fizycznego

  • godziny dyżurów dla studentów:
    poniedziałek 9:00 - 11:00
    wtorek 12:00 - 14:00
    czwartek 9:00 - 11:00

adres strony: sport.lazarski.pl
adres fb: Sport na Łazarskim

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i sportu

Justyna Mosińska

j.mosinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 482
sektor B, I piętro, pokój 112

Wypożyczalnia, Czytelnia

biblioteka@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 390
sektor F, I piętro, pokój 141

Dyrektor Biblioteki, Kustosz

Anna Zielińska

a.zielinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 392
sektor E, I piętro, pokój 139

Bibliotekarz

Urszula Marczak

u.marczak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 390
sektor F, I piętro, pokój 141

Kustosz

Kamila Wosińska

k.wosinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 391
sektor F, I piętro, pokój 148

Młodszy bibliotekarz

Serhii Novokhatskyi

s.novokhatskyi@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 390
sektor F, parter, pokój 141

Młodszy bibliotekarz

Katarzyna Zawistowka

k.zawistowka@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 391
sektor F, I piętro, pokój 148

Studencka Poradnia Prawna/Studencki Program Edukacji Zewnętrznej "Prawo na co dzień"

Ewelina Gee-Milan

e.milan@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 318/340
sektor C, I piętro, pokój 130a

Dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej w Uczelni Łazarskiego

Ewelina Gee-Milan

e.milan@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 340
sektor C, I piętro, pokój 130a

Członek Zarządu ds. finansowych Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego

Agnieszka Kowalczyk

agnieszka.kowalczyk@lazarski.pl
sektor A, I piętro, pokój 100

Sekretarz Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego

Adam Borysiuk

borysiuk98@wp.pl
sektor A, I piętro, pokój 100

Członek Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego

Kacper Kranc

krancyk9@gmail.com
sektor A, I piętro, pokój 100

Członek Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego

Jakub Cichecki

jakubc-ski@wp.pl
sektor A, I piętro, pokój 100

Członek Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego

Piotr Nesterowicz

p.nesterowicz0@gmail.com
sektor A, I piętro, pokój 100

Członek Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego

Amadeusz Dzikowski

amadeusz28dzikowski798@wp.pl
sektor A, I piętro, pokój 100

Administracja

administracja@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 480
sektor D, parter, pokój 31

Dyrektor Działu Administracji

Beata Kozińska

b.kozinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 409
sektor D, parter, pokój 31a

Specjalista ds. administracji

Dorota Pietrak

d.pietrak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 480
sektor D, parter, pokój 31

Specjalista ds. administracyjnych

Feliks Dyderski

f.dyderski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 480
sektor D, parter, pokój 31

Recepcjonista

Stanisław Preiss


tel. (+48) 22 54 35 480
sektor D, parter, pokój 31

Starszy Specjalista ds. BHP i Ochrony PPOŻ.

Zbigniew Olejnik

zbigniew.olejnik@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 386
sektor A, piwnica, pokój 026

Pracownik gospodarczy

Elżbieta Wyszyńska


tel. (+48) 22 54 35 480
sektor D, parter, pokój 31

Specjalista ds. archiwum

Jacek Pradelok

j.pradelok@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 483
sektor C, piwnica, pokój 08

Konserwator

Zdzisław Cygan


tel. (+48) 22 54 35 480
sektor C, piwnica, pokój 015

Konserwator

Tadeusz Góra


tel. (+48) 22 54 35 480
sektor C, piwnica, pokój 015

Kwestura - Obsługa studentów i wypłaty stypendiów

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 463
sektor D, piętro II, pokój 205

Godziny pracy:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, godz. 8:00 - 16:00
- sobota, godz. 10:00 - 14:00

Kwestura

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 461
sektor D, II piętro, pokój 201

Płace

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 462
sektor E, I piętro, pokój 133

Kontroler Finansowy

Krystyna Enow

kontroling@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 308
sektor D, II piętro, pokój 202

Kwestor Uczelni Łazarskiego

Iwona Żuchowska

i.zuchowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 460
sektor D, II piętro, pokój 201a

Samodzielna księgowa

Joanna Jaworska

j.jaworska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 461
sektor D, II piętro, pokój 201

Księgowa

Lidia Dukaczewska

l.dukaczewska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 461
sektor D, II piętro, pokój 201

Asystentka

Weronika Bigosińska

w.bigosinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 461
sektor D, II piętro, pokój 201

Księgowa

Magdalena Środoń

m.srodon@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 488
sektor D, II piętro, pokój 202

Samodzielna księgowa

Jolanta Redlińska

j.redlinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 488
sektor D, II piętro, pokój 202

Konsultant ds. rozliczeń ze studentami

Beata Borowiecka

b.borowiecka@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 444
sektor D, II piętro, pokój 205

Asystent Działu Kwestura

Dorota Dąbrowska

d.dabrowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 463
sektor D, II piętro, pokój 205

Samodzielna księgowa

Irena Łodej

i.lodej@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 445
sektor D, II piętro, pokój 203a

Samodzielna księgowa

Monika Wyra

m.wyra@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 445
sektor D, II piętro, pokój 203a

Samodzielna księgowa

Marzena Kowarzyk

m.kowarzyk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 445
sektor D, II piętro, pokój 203a

Samodzielna księgowa

Alina Stola-Perek

a.stola@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 461
sektor D, II piętro, pokój 201

Specjalista ds. płac

Anna Sobkowicz

a.sobkowicz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 462
sektor E, I piętro, pokój 133

Specjalista ds. płac

Agnieszka Sadowska

a.sadowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 471
sektor D, II piętro, pokój 207

Dział Spraw Osobowych

kadry@lazarski.edu.pl
tel./fax (+48) 22 54 35 471
tel. kom.: (+48) 509 603 572
tel. kom.: (+48) 513 037 983

sektor D, II piętro, pokój 207

Dyrektor Działu Spraw Osobowych

Wiesława Bukowińska-Chudaś

w.bukowinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 470
sektor D, II piętro, pokój 205

Specjalista ds. osobowych

Elżbieta Wołowska

e.wolowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 471
sektor D, II piętro, pokój 207a

Specjalista ds. osobowych

Ilona Mróz-Konior

i.mroz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 471
sektor D, II piętro, pokój 207

Specjalista ds. osobowych

Bożena Trześniewska

b.trzesniewska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 471
sektor D, II piętro, pokój 207

Centrum Informatyczne

it@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 494
sektor C, I piętro, pokój 121

Centrum E-learningu

cel@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 517
sektor E, II piętro, pokój 263

Studio Filmowe

studio@lazarski.pl
tel. (+48) 510 139 043
sektor F, II piętro, pokój 261

Oficyna Wydawnicza

wydawnictwo@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 403
sektor D, II piętro, pokój 131

Kierownik Oficyny

Aleksandra Szudrowicz


tel. kom.: (+48) 513 037 853
sektor D, I piętro, pokój 131

Sekretarz Oficyny, Redaktor

Dorota Koprowska


tel. (+48) 22 54 35 450
sektor D, I piętro, pokój 131

/fileadmin/user_upload/_processed_/0/f/csm_foto_news_Ukraina_Zbiorka_800x450_8fb6ffe374.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/b/6/csm_Inauguracja-2022-POL-1600x900_3424ef260b.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/3/0/csm_shutterstock_1486548131_lot_800_450_f76dc94245.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/3/e/csm_KONFERENCJA_1920x1080_03_70a919a9a4.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/7/csm_Zapisy_na_Egzamin_Certfikatowy_z_Jezyka_Polskiego__3__f8902f298d.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/4/csm_Reykjavik-www_31afec6ccc.jpg