beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

Uczelnia Łazarskiego

ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl
tel.: centrala (+48) 22 54 35 430
wybór numeru +48 22 54 35 + numer wewnętrzny

Biuro Rekrutacji - studia wyższe i kursy językowe

sektor E, parter, pokój 39

Poniedziałek - Piątek w godz. 9.00 - 17.00

Kontakt do Biura Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
telefon: (+48) 22 54 35 505, (+48) 513 037 680

Kontakt dla mediów

media@lazarski.pl
tel. kom.: +48 509 657 356
sektor E, parter, pokój 37

Centrum Kształcenia Podyplomowego

sektor E, parter, pokój 56

czynne:
poniedziałek - piątek 8:30 - 16:00

email: ckp@lazarski.edu.pl
kom. (+48) 501 622 513
(w przypadku zajętej linii prośba o wysłanie sms w celu zwrotnego kontaktu)

Inspektor Ochrony Danych

Gracjan Krupski

iod@lazarski.edu.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

/uczelnia-lazarskiego/SkrytkaESP

Biuro Prezydenta

biuro.prezydenta@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 400
fax. (+48) 22 54 35 408
sektor D, IV piętro, pokój 403

Prezydent

Julia Madej

julia.madej@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 400
sektor D, IV piętro, pokój 405

Wiceprezydent

Juliusz Madej

j.madej@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 400
sektor D, IV piętro, pokój 405

Wiceprezydent ds. operacyjnych

Mieczysław Błoński

m.blonski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 335
sektor F, VI piętro, pokój 615

Sekretarz Uczelni

Krystyna Fórmaniak

k.formaniak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 401
sektor D, II piętro, pokój 207

Asystentka Biura Prezydenta

Marianna Kramek

m.kramek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 400
sektor D, IV piętro, pokój 403

Biuro Rektora

rektor@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 403
sektor D, I piętro, pokój 132

Dyżury w Biurze Rektora:

  • poniedziałek-piątek – 9:00 – 17:30 w dni powszednie

Rektor

Maciej Rogalski

m.rogalski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 405
sektor D, I piętro, pokój 134

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej UŁa, Dyrektor zarządzający Ins. Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich

Tomasz Braun

t.braun@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 551
sektor F, VI piętro, pokój 619

Kierownik Rektoratu

Renata Załęcka

r.zalecka@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 403
tel. kom.: (+48) 514 585 480
sektor D, I piętro, pokój 132

Sekretarka-asystentka

Daria Bałdyga

d.baldyga@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 402
sektor D, I piętro, pokój 132

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 311/312
sektor F, III piętro, pokój 362

Dziekan WPiA

Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl
kontakt przez Biuro Dziekana
sektor F, III piętro, pokój 361a

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

Dominika Harasimiuk

dominika.harasimiuk@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 303
sektor F, III piętro, pokój 361b

Prodziekan ds. jakości kształcenia

Dobrochna Minich

dobrochna.minich@lazarski.pl
sektor F, II piętro, pokój 268

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

Małgorzata Sieradzka

malgorzata.sieradzka@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 303
sektor F, III piętro, pokój 361b

Prodziekan ds. dydaktycznych

Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 317
sektor F, II piętro, pokój 268

Specjalista ds. badań naukowych i organizacyjnych

Wioletta Dzwonkiewicz

w.dzwonkiewicz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 309
sektor F, III piętro, pokój 361

Dyrektor Dziekanatu WPiA oraz WEiZ

Małgorzata Kruk

m.kruk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 313
sektor F, III piętro, pokój 361c

Młodszy specjalista ds. organizacyjnych

Katarzyna Włodarczyk

k.wlodarczyk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 314
sektor F, III piętro, pokój 361

Sekretariat Wydziału

sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 326
sektor F, III piętro, pokój 363

dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 320
sektor F, III piętro, pokój 362

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Martin Dahl

m.dahl@lazarski.edu.pl
sektor F, III piętro

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych, Dyrektor Programu Stosunki Międzynarodowe - studia polskojęzyczne

Adrian Chojan

adrian.chojan@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 327 , III piętro, pokój 363b

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych, Dyrektor Programu International Relations - studia anglojęzyczne

Krzysztof Łazarski

k.lazarski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 556
sektor F, VI piętro, pokój 602

Dyrektor Programu Economics - studia anglojęzyczne

Krzysztof Beck

krzysztof.beck@lazarski.pl
sektor F, VI piętro, pokój 608

Dyrektor Programowy Zarządzania i Finansów i Rachunkowości - studia anglojęzyczne

Karol Jene

k.jene@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

Prorektor ds. rozwoju Uczelni Łazarskiego, Prodziekan ds. dydaktycznych i międzynarodowych, Dyrektor Programów Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość - studia polskojęzyczne

Katarzyna Marton-Gadoś

k.marton-gados@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 362 , III piętro, pokój 363

Dyrektor Programu Ekonomia - studia polskojęzyczne

Zbysław Ziemacki

zbyslaw.ziemacki@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 327
sektor F, III piętro, pokój 363

Pełnomocnik Dziekana ds. naukowych

Ewelina Florczak

ewelina.florczak@gmail.com
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

Dyrektor Dziekanatu WPiA oraz WEiZ

Małgorzata Kruk

m.kruk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 313
sektor F, III piętro, pokój 361c

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.wm@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 332
sektor D, III piętro, pokój 302

P.O. Dziekana Wydziału Medycznego

Paweł Olszewski

p.olszewski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 331 , III piętro, pokój 303a

Sekretariat Dziekana Wydziału Medycznego

Ewelina Kruczyńska

e.kruczynska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 330
sektor D, III piętro, pokój 303

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Medycznego ds. studenckich

Paweł Najechalski

pawel.najechalski@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 360
sektor F, VI piętro, pokój 612

Prodziekan kierunku pielęgniarstwo

Izabela Gołębiak

izabela.golebiak@lazarski.pl
sektor D, III piętro, pokój 305

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich

Elżbieta Makomaska-Szaroszyk

e.szaroszyk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 336
sektor D, III piętro, pokój 303b

Prodziekan ds. Naukowych Uczelni Łazarskiego

Anna Sułek

anna.sulek@lazarski.pl
sektor F, VI piętro, pokój 614

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Współpracy Międzynarodowej Uczelni Łazarskiego

Olga Aniołek

olga.aniolek@lazarski.pl
tel. +48 512756086
sektor F, VI piętro, pokój 616

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju

Michał Sutkowski

michal.sutkowski@lazarski.pl

Kierownik Dziekanatu Wydziału Medycznego

Katarzyna Dołkowska

k.dolkowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 333
sektor D, III piętro, pokój 302

Specjalista ds. obsługi studentów

Urszula Gocół

u.gocol@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 332
sektor D, III piętro, pokój 302

Młodszy specjalista ds. obsługi studentów

Natalia Pupiec

n.pupiec@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 332
sektor D, III piętro, pokój 302

Help Desk Wydziału Medycznego

Inna Zhonovska

helpdesk.wm@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 347
sektor D, III piętro, pokój 305

Sekretariat CKP

sektor E, parter, pokój 56
czynne:

poniedziałek - piątek 8:30 - 16:00

email: ckp@lazarski.edu.pl
telefon: (+48) 501 622 513
(prosimy o kontakt na podany numer komórkowy, w przypadku zajętej linii prośba o wysłanie sms w celu zwrotnego kontaktu)

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego

Małgorzata Gałązka-Sobotka

m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 351
tel. kom.: (+48) 505 016 628 , pokój 56

Specjalista ds. finansowych

Iwona Małecka

i.malecka@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 352
tel. kom.: (+48) 513 037 865
sektor E, pokój 56

Specjalista ds. dydaktycznych

Anna Dubiel-Kwaśniewska

a.kwasniewska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 350
tel. kom.: (+48) 513 037 874
sektor E, pokój 56

Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Katarzyna Zachariasz

k.zachariasz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 322
tel. kom.: (+48) 501 622 513
sektor E, pokój 56

Specjalista ds. marketingu

Sylwia Chojnacka-Jabłońska

s.chojnacka@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 354
tel. kom.: (+48) 513 037 918
sektor E, pokój 147

Specjalista ds. dydaktycznych

Agnieszka Furman

a.furman@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 356
tel. kom.: (+48) 513 037 873
sektor E, pokój 56

Kierownik ds. komunikacji / Kontakt dla mediów:

Daria Krupińska

d.krupinska@lazarski.edu.pl
tel. kom.: (+48) 531 666 056
sektor E, I piętro, pokój 147

Kierownik ds. jakości kształcenia

Agnieszka Bogatek

a.bogatek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 364
tel. kom.: (+48) 513 037 870
sektor E, pokój 56

Studium Języków Obcych

jezyki.obce@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 370/372/373
sektor D, I piętro, pokój 125

Dyrektor Studium Języków Obcych

Agnieszka Sycińska

a.sycinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 371
sektor D, I piętro, pokój 125a

Samodzielny referent

Edyta Wyrzykowska

e.wyrzykowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 372
sektor D, I piętro, pokój 125

Specjalista ds. obsługi studentów

Magdalena Mullen

m.mullen@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 370
sektor D, I piętro, pokój 125

Specjalista ds. eventów i kursów językowych

Karolina Wierzbowska

k.wierzbowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 373
sektor D, I piętro, pokój 125

Kierownik Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej

Elżbieta Jurczak

e.jurczak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 566
sektor C, I piętro, pokój 127

Dyrektor Działu Marketingu i Rekrutacji

Monika Eitel

m.eitel@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 504
sektor E, parter, pokój 39

Biuro marketingu

Marketing

marketing@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 513
sektor E, parter, pokój 37

Kierownik ds. Marketingu

Magdalena Mieczkowska


sektor E, parter, pokój 37

Kontakt dla mediów

media@lazarski.pl
tel. kom.: +48 509 657 356
sektor E, parter, pokój 37

Specjalista ds. marketingu

Milena Walczyk

m.walczyk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 512
sektor E, parter, pokój 37

Grafik

Małgorzata Siwa

grafik@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 511
sektor E, parter, pokój 37

Koordynator stron internetowych

Krzysztof Świderski

k.swiderski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 349
sektor C, parter, pokój 38a

Biuro rekrutacji

Kierownik ds. Rekrutacji

Anna Kuska

a.kuska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 502
sektor E, parter, pokój 39

Rekrutacja studentów polskich

rekrutacja@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 505
sektor E, parter, pokój 39

Rekrutacja studentów zagranicznych

recruitment@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 368
sektor F, parter, pokój 63a

Konsultant ds. obsługi klienta

Anastazja Bogusz

a.bogusz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 377
sektor F, parter, pokój 63a

Koordynator ds. obsługi studentów zagranicznych

Łukasz Wieczorek

l.wieczorek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 516
sektor A, I piętro, pokój 100

Koordynator ds. zakwaterowania

Anna Luboch-Łebek

accommodation@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 515
sektor C, parter, pokój 38a

Biuro współpracy międzynarodowej

Kierownik ds. współpracy międzynarodowej

Justyna Murawska-Singh

j.murawska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 550
sektor E, parter, pokój 41

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Katerina Tsurkan

k.tsurkan@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 550
sektor E, parter, pokój 41

Kontakt dla agencji

Justyna Murawska-Singh

j.murawska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 550
sektor E, parter, pokój 41

Koordynator ds. obsługi studentów zagranicznych

Łukasz Wieczorek

l.wieczorek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 516
sektor A, I piętro, pokój 100

Koordynator ds. zakwaterowania

Anna Luboch-Łebek

accommodation@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 515
sektor C, parter, pokój 38a

Organizacja Zajęć Dydaktycznych

planowanie@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 420
sektor D, III piętro, pokój 308

Dyrektor Działu Organizacji Zajęć Dydaktycznych

Monika Borkowska

m.borkowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 421
sektor D, III piętro, pokój 308

Starszy specjalista ds. organizacji toku studiów

Bożena Kowalewska

b.kowalewska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 420
sektor D, III piętro, pokój 308

Specjalista ds. obsługi systemu informatycznego

Katarzyna Rysler

k.rysler@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 422
sektor D, III piętro, pokój 308

Specjalista ds. organizacji zajęć dydaktycznych

Marta Pietrak

m.pietrak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 423 , III piętro, pokój 308

Specjalista ds. organizacji zajęć dydatktycznych WM

Magdalena Rojek

m.rojek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 424
sektor D, III piętro, pokój 308

Studium Wychowania Fizycznego

  • godziny dyżurów dla studentów:
    poniedziałek 9:00 - 11:00
    wtorek 12:00 - 14:00
    czwartek 9:00 - 11:00

adres strony: sport.lazarski.pl
adres fb: Sport na Łazarskim

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i sportu

Justyna Mosińska

j.mosinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 482
sektor B/C, I piętro, pokój 112

Wypożyczalnia, Czytelnia

biblioteka@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 390
sektor F, I piętro, pokój 141

Dyrektor Biblioteki, Kustosz

Anna Zielińska

a.zielinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 392
sektor E, I piętro, pokój 307

Specjalista ds. obsługi studentów

Dagmara Madany

d.madany@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 390
sektor F, I piętro, pokój 141

Zastępca dyrektora Biblioteki, Kustosz

Kamila Wosińska

k.wosinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 391
sektor F, I piętro, pokój 148

Bibliotekarz

Urszula Marczak

u.marczak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 390
sektor F, I piętro, pokój 141

Bibliotekarz

Serhii Novokhatskyi

s.novokhatskyi@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 390
sektor F, I piętro, pokój 141

Studencka Poradnia Prawna/Studencki Program Edukacji Zewnętrznej "Prawo na co dzień"

Ewelina Gee-Milan

e.milan@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 318/340
sektor C, I piętro, pokój 130a

Dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej w Uczelni Łazarskiego

Ewelina Gee-Milan

e.milan@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 340
sektor C, I piętro, pokój 130a

Administracja

administracja@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 480
sektor D, parter, pokój 31

Dyrektor Działu Administracji

Beata Kozińska

b.kozinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 409
sektor D, pokój 31 a

Specjalista ds. administracji

Dorota Pietrak

d.pietrak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 480
sektor D, pokój 31

Specjalista ds. administracyjnych

Feliks Dyderski

f.dyderski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 480
sektor D, pokój 31

Recepcjonista

Stanisław Preiss


tel. (+48) 22 54 35 486
sektor D, pokój 29

Starszy Specjalista ds. BHP i Ochrony PPOŻ.

Zbigniew Olejnik

zbigniew.olejnik@lazarski.edu.pl
sektor D

Pracownik gospodarczy

Elżbieta Wyszyńska


tel. (+48) 22 54 35 480
sektor D, pokój 31

Specjalista ds. archiwum

Jacek Pradelok

j.pradelok@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 483
sektor C, piwnica, pokój 08

Konserwator

Zdzisław Cygan


tel. (+48) 22 54 35 480
sektor C, piwnica, pokój 015

Konserwator

Tadeusz Góra


sektor C, piwnica

Kwestura - Obsługa studentów i wypłaty stypendiów

W dn. 24.11.23 r. Dział Kwestura – Obsługa studentów jest nieczynny.

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 463
sektor D, piętro II, pokój 205

Godziny pracy:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, godz. 8:00 - 16:00
- sobota, godz. 10:00 - 14:00

Kwestura

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 461
sektor D, II piętro, pokój 201

Płace

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 462
sektor E, I piętro, pokój 133

Kwestor Uczelni Łazarskiego

Iwona Żuchowska

i.zuchowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 460
sektor D, II piętro, pokój 301a

Samodzielna księgowa

Joanna Jaworska

j.jaworska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 461
sektor D, II piętro, pokój 201

Księgowa

Lidia Dukaczewska

l.dukaczewska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 461
sektor D, II piętro, pokój 201

Księgowa

Magdalena Środoń

m.srodon@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 488
sektor D, II piętro, pokój 203

Samodzielna księgowa

Jolanta Redlińska

j.redlinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 488
sektor D, II piętro, pokój 203

Samodzielna księgowa

Beata Korejwa

b.korejwa@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 445
sektor D, II piętro, pokój 203a

Konsultant ds. rozliczeń ze studentami

Beata Borowiecka

b.borowiecka@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 444
sektor D, II piętro, pokój 205

Specjalista ds. rozliczeń ze studentami

Katarzyna Wójtowicz

k.wojtowicz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 532
sektor D, II piętro, pokój 205

Asystent Działu Kwestura

Dorota Dąbrowska

d.dabrowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 531
sektor D, II piętro, pokój 205

Asystent Działu Kwestura

Weronika Szlasa

w.szlasa@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 461
sektor D, II piętro, pokój 201

Samodzielna księgowa

Monika Wyra

m.wyra@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 445
sektor D, II piętro, pokój 203a

Samodzielna księgowa

Marzena Kowarzyk

m.kowarzyk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 445
sektor D, II piętro, pokój 203a

Samodzielna księgowa

Alina Stola-Perek

a.stola@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 461
sektor D, II piętro, pokój 201

Kierownik ds. płac

Anna Sobkowicz

a.sobkowicz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 462
sektor D, II piętro, pokój 202

Specjalista ds. płac

Agnieszka Sadowska

a.sadowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 462
sektor D, II piętro, pokój 202

Specjalista ds. płac

Urszula Dziemdziela

u.dziemdziela@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 462
sektor D, II piętro, pokój 202

Dział Spraw Osobowych

kadry@lazarski.edu.pl
tel./fax (+48) 22 54 35 474
tel. kom.: (+48) 509 603 572
tel. kom.: (+48) 513 037 983

sektor D, II piętro, pokój 208

Dyrektor Działu Spraw Osobowych

Wiesława Bukowińska-Chudaś

w.bukowinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 470
sektor D, II piętro, pokój 208a

Specjalista ds. osobowych

Elżbieta Wołowska

e.wolowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 471
sektor D, II piętro, pokój 208b

Specjalista ds. osobowych

Ilona Mróz-Konior

i.mroz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 476
sektor D, II piętro, pokój 208

Specjalista ds. osobowych

Bożena Trześniewska

b.trzesniewska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 475
sektor D, II piętro, pokój 208

Specjalista ds. osobowych

Marta Kamrad

m.kamrad@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 477
sektor D, II piętro, pokój 208

Centrum Informatyczne

it@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 494
sektor C, I piętro, pokój 121

Centrum E-learningu

cel@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 517
sektor E, II piętro, pokój 263

Studio Filmowe

studio@lazarski.pl
tel. (+48) 510 139 043
sektor F, II piętro, pokój 261

Oficyna Wydawnicza

wydawnictwo@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 450
sektor D, II piętro, pokój 131

Kierownik Oficyny

Aleksandra Szudrowicz

a.szudrowicz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 450
tel. kom.: (+48) 513 037 853
sektor D, I piętro, pokój 131

Sekretarz

Beata Żabińska

b.zabinska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 450
sektor D, I piętro, pokój 131