Skip to main content

Powrót poziom wyżejKlub Wychowanków

Trudno dziś powiedzieć ile osób miało okazję zetknąć się z dr. Ryszardem Łazarskim, ale z całą pewnością mało jest wśród nich takich, które go nie zapamiętały.

Ponad 50 lat swojego życia poświęcił młodzieży i edukacji. Zawsze był pogodny i pełny energii. Wieczny twórca, wybitny umysł, niezwykły człowiek. Takim pamiętają go wszyscy.

W 1957 stworzył i zorganizował pierwszą samodzielną szkołę dla absolwentów liceów ogólnokształcących - Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie. W 1991 roku założył prywatną szkołę First Business College. Założone przez niego szkoły pozwalały młodzieży pomaturalnej nie mogącej podjąć studiów wyższych na zdobycie nowych atrakcyjnych w ówczesnych czasach zawodów.

Wspaniały organizator dzięki konsekwencji, niezmordowanej pracy w krótkim czasie osiągnął największy sukces realizując swoje wielkie marzenie - w 1993 roku stworzył szkołę na miarę XXI wieku - Prywatną Wyższą Szkołę Handlową, która w krótkim czasie stała się jedną z najlepszych szkół wyższych niepaństwowych w Polsce.

Pamięć o dokonaniach organizacyjnych i pedagogicznych dr Ryszarda Łazarskiego zmotywowała nas - absolwentów szkół przez niego założonych - do stworzenia Klubu Wychowanków, organizacji, której główną ideą jest podtrzymywanie dawnych więzi i relacji z czasów studiów.

Cel powołania

Idea stworzenia Klubu Wychowanków dr Ryszarda Łazarskiego zrodziła się wśród Absolwentów szkół, których był założycielem, dyrektorem, w których uczył i wychowywał młodzież.

Zrodziła się z potrzeby serca, w dowód wdzięczności za Jego działalność i usługi. Naszą ideą jest, aby Klub zrzeszał Wychowanków i Przyjaciół Ryszarda Łazarskiego, którzy pragną podtrzymywać dawne więzi i relacje z czasów studiów.

Wśród celów utworzenia Klubu Wychowanków dr Ryszarda Łazarskiego znalazły się następujące:

 • pielęgnowanie tradycji oraz pamięci o Założycielu i Rektorze dr Ryszardzie Łazarskim,
 • propagowanie misji Klubu oraz Uczelni,
 • wymiana doświadczeń zawodowych i naukowych,
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i towarzyskich absolwentów Uczelni,
 • umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w seminariach i konferencjach organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego,
 • współpraca z Uczelnią w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów,
 • poszukiwanie miejsc pracy dla członków Klubu Wychowanków (wsparcie ze strony Uczelni).

Spotkania w ramach Klubu Wychowanków będą obejmowały m.in.:

 • prezentację, promocję i reklamę własnych firm,
 • panele, warsztaty i szkolenia,
 • konsultacje z zakresu prawa - w ramach Kliniki Prawa,
 • udział w organizowanych przez Uczelnię imprezach.

Kontakt

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
e-mail: a.siess@lazarski.edu.pl