beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejHistoria

Łazarski to blisko 30 lat doświadczenia w edukacji.

2021

 • Wydział Ekonomii i Zarządzania otrzymuje akredytację CEEMAN IQA potwierdzającą profesjonalizm instytucji edukacyjnych kształcących w dziedzinie zarządzania na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Uczelnia zajęła III miejsce wśród uczelni niepublicznych według rankingu „Perspektyw”.
 • Wydział Prawa i Administracji 13 razy na pierwszym miejscu w 15-letniej historii rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych ,,Dziennika Gazety Prawnej”.
 • Wydział Prawa i Administracji na II miejscu wśród uczelni niepublicznych w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”. Wśród wszystkich polskich uczelni - zarówno publicznych, jak i niepublicznych - Wydział zajął VI miejsce.
 • Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego na II miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej”.

2020

 • Otwarcie Lotniczego Centrum Symulatorowego Uczelni Łazarskiego - Operator Goldwings Flight Academy.
 • Uczelnia zajęła III miejsce wśród uczelni niepublicznych według rankingu „Perspektyw”.
 • Wydział Prawa i Administracji na III miejscu wśród uczelni niepublicznych w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”.
 • Wydział Prawa i Administracji 12 razy na I miejscu w 14-letniej historii rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych ,,Dziennika Gazety Prawnej’’.
 • Uczelnia podpisała porozumienie w sprawie wspierania środowisk powstańczych z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, Pułkiem Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego przy udziale Stowarzyszenia Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych.
 • Kierunek Wydziału Prawa i Administracji - Prawo lotnicze z pilotażem - otrzymał certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” w V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów.

2019

 • Uczelnia zajęła III miejsce wśród uczelni niepublicznych według rankingu „Perspektyw”.
 • Wydział Prawa i Administracji 11 razy na I miejscu w 13-letniej historii rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych ,,Dziennika Gazety Prawnej’’.
 • Wydział Prawa i Administracji na II miejscu wśród uczelni niepublicznych w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”.
 • Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek lekarski prowadzony na Wydziale Medycznym uzyskał ocenę pozytywną.
 • Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence.
 • Prezydent RP gościem honorowym podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego.
 • Rozbudowa uczelnianej Izby Pamięci Pułku Armii Krajowej „Baszta”.

2018

 • Studencka Poradnia Prawna na I miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej”.
 • Uczelnia zajęła III miejsce wśród uczelni niepublicznych według rankingu „Perspektyw”.
 • Wydział Prawa i Administracji 10 razy na pierwszym miejscu w 12-letniej historii rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych ,,Dziennika Gazety Prawnej’’.
 • Uczelnia zdobyła dwie pierwsze nagrody w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej Genius Universitatis, zorganizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy: I miejsce w kategorii reklama prasowa wspierająca rekrutację oraz I miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny.

2017

 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A. Komitet docenił rozwój Wydziału zwłaszcza w zakresie kryterium „potencjał naukowy” oraz „osiągnięcia naukowe”.
 • Utworzono studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Studia ruszyły w roku akademickim 2017/2018.

2016

 • Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, po raz ósmy zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w X rankingu wydziałów prawa, przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną".
 • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 marca 2016 roku Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego otrzymał zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

2015

 • Uczelnia Łazarskiego zostaje uznana za najlepszą polską szkołę wyższą w globalnym rankingu Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej.
 • Polska Komisja Akredytacyjna przyznaje Wydziałowi Prawa i Administracji ocenę wyróżniającą, najwyższą z możliwych.
 • Uruchomione zostają: Szkoła Prawa Francuskiego i Szkoła Porównawczego Prawa Azjatyckiego.

2014

 • Studium Prawa Rosyjskiego rozpoczyna współpracę z Instytutem Prawniczym w Sankt Petersburgu.
 • Uruchomiona zostaje Szkoła Prawa Niemieckiego.

2013

 • Wydział Prawa i Administracji dołącza do grona wydziałów prawa Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa ELFA - European Law Faculty Association oraz EALA - European Air Law Association.

2012

 • Nawiązana zostaje współpraca z prestiżowym Coventry University, dzięki której wprowadzone zostają anglojęzyczne walidowane programy studiów kończące się zdobyciem dwóch dyplomów: polskiego Uczelni Łazarskiego i brytyjskiego Coventry University.
 • Powstaje Centrum Naukowe Instytutu Studiów Polskiej Akademii Nauk i Uczelni Łazarskiego.

2010

 • Uczelnia zostaje ostatecznie przemianowana na Uczelnię Łazarskiego.
 • Rozszerzony Wydział Prawa staje się Wydziałem Prawa i Administracji.
 • Czasopismo naukowe" Myśl Ekonomiczna i Prawna" zostaje przekształcone w "Myśl Ekonomiczną i Polityczną" wydawaną przez Wydział Ekonomii i Zarządzania do dziś.
 • Wydział Prawa i Administracji we współpracy z International Center for Legal Studies w Salzburgu rozpoczyna prowadzenie międzynarodowych studiów LL.M.
 • Powołana do życia zostaje Fundacja Uczelni Łazarskiego, której celem jest szerzenie wysokiej jakości kształcenia. Corocznie przyznaje stypendia zdolnym i potrzebującym studentom oraz działa na rzecz społeczności lokalnych.

2009

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje zarówno Wydziałowi Prawa i Administracji, jak i Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania kategorię naukową B.

2008

 • Na mocy współpracy z University of Wisconsin-La Crosse powstają pierwsze anglojęzyczne magisterskie programy nauczania: Master of Arts in International Relations i American MBA.

2007

 • Ukazuje się pierwszy numer IUS NOVUM - kwartalnika Wydziału Prawa, który wydawany jest do dziś.

2006

 • Wydział Prawa jako pierwszy wśród uczelni niepublicznych otrzymuje prawo do nadawania stopnia doktora.
 • Dodatkowo zdobywa I miejsce wśród wydziałów prawa w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych Gazety Prawnej. Od tej pory Uczelnia przoduje we wszelkich rankingach uczelni wyższych w Polsce.
 • W wyniku dalszej współpracy  z University of Wales zostają uruchomione dwa kolejne anglojęzyczne programy licencjackie: Bachelor of Arts in Business Economics oraz Bachelor of Arts in International Relations and European Studies.

2004

 • Powstają kolejne kierunki na poziomie licencjackim: zarządzanie i marketing, finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe.
 • Zapada decyzja o połączeniu Wydziału Handlu Zagranicznego i Wydział Gospodarki Światowej w jeden (obecnie to Wydział Ekonomii i Zarządzania).
 • Uruchomione zostaje Centrum Kształcenia Podyplomowego. Absolwenci uczelni wyższych mogą od tej pory dalej kształcić  się zgodnie z wybraną drogą zawodową. Dziś oferta Centrum liczy ponad 50 kierunków w ramach 3 akademii oraz 4 programy MBA.

2003

 • Na mocy międzynarodowej współpracy z University of Wales zostaje uruchomiony pierwszy anglojęzyczny program studiów: Master of Science in International Bussines Economics.
 • Do oferty studiów licencjackich zostaje dołączony nowy kierunek- administracja.
 • Ukazuje się pierwszy numer czasopisma naukowego naszej uczelni - "Myśl Ekonomiczna i Prawna".

2002

 • Utworzone zostaje Studium Prawa Rosyjskiego.
 • Dobiega końca rozbudowa obecnej siedziby Uczelni i kampusu przy ul. Świeradowskiej 43.
 • Do dyspozycji studentów są dwa przestronne budynki dydaktyczne, sale wykładowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, dostęp do wi-fi, sale komputerowe, podziemny parking oraz wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

2000

 • Odchodzi założyciel i pierwszy rektor Uczelni - Ryszard Łazarski. Nie tylko wniósł wybitny wkład w polskie szkolnictwo, ale był również zasłużonym bohaterem Powstania Warszawskiego.
 • Ryszard Łazarski zostaje patronem Uczelni, która od tej pory funkcjonuje pod nazwą Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.

1997

 • Minister Edukacji Narodowej nadaje uprawnienia prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo. Powstaje nowy Wydział Prawa.
 • Uczelnia zmienia nazwę na Wyższą Szkołę Handlu i Prawa.
 • Uruchomiony zostaje także Wydział Ekonomiki Turystyki (później Wydział Gospodarki Światowej).
 • Odbywają się pierwsze zajęcia w nowej siedzibie przy ul. Świeradowskiej 43, która podlega ciągłej rozbudowie.

1996

 • Uczelnia otrzymuje pierwsze uprawnienia do nadawania tytułu magistra na kierunku ekonomia.
 • Pierwsi absolwenci z dumą opuszczają mury uczelni.
 • Rozpoczyna się budowa nowoczesnego kampusu przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie.

1994

 • Powstają dwa nowe wydziały: Handlu Zagranicznego oraz Menedżerski.
 • Uruchomiona zostaje biblioteka, Studium Języków Obcych, laboratorium komputerowe oraz 7 katedr naukowych.

1993

 • Minister Edukacji Narodowej wpisuje Prywatną Wyższą Szkołę Handlową do rejestru szkół niepaństwowych pod numerem 22.
 • Zostają nadane uprawnienia do kształcenia na kierunku ekonomia na poziomie licencjackim.
 • Pierwsza siedziba uczelni mieści się przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.